Taekwondo'da her şeyin başı
DO prensibinin temelinde insanın kendi
kendisiyle barışık olması yatar.

Rakibe karşı ataklarımda nasıl davranmalıyım ve nasıl başarılı olurum.?
-"Asla rakibini incitme amacını  taşıma ve davranışların ruhunun   bir dışa vurumu olsun"

Rakibiniz sizin uyum içinde olduğunuz dünyanızda karşınıza çıkan zıtlıkları ve zorlukları temsil eder..İnsanın iç dünyası bir bütündür.Bu bütünlük kaybedildiği zaman insan çatışma ve kaos ortamına sürüklenir.Stres ,yabancılaşma ,uyumsuzluk hastalıkları başlar.İnsan nefis ,ruh ve bedenden müteşekkildir.Her birinin icra ettiği fonksiyonlar farklıdır.Fakat aynı zamanda birbirleriyle direkt ve endirekt ilişki içindedirler.Nefs kötülükleri emredici bir nitelik arz ederken Ruhu insanı hayra,doğruya ve mükemmelliğe yönlendiricidir.Bunlar bir bataryadaki enerji gibidirler.Beden içerisinde insanlar çoğu zaman bu zıt kuvvetlerin sesini duyar.İçimizdeki bir ses bizi sürekli hayra ve doğru olana sevk ederken,diğer bir ses köstek olmaya çalışır.Bunu bütün hayatımız boyunca duyumsarız.Kendi bedenimizdeki bu zıtlıkları dengelemez ve rayına oturtamazsak diğer insanlarla olan ilişkilerimizde de başarılı olamayız.
Şimdi size bir müsabık taekwondocu tavrı çiziyorum
(sıradan insanlar içinde geçerlidir.)
Sözünü ettiğimiz kişi kibirli ,riyakar ,yalancı ve dedikoducudur.Hiç düşündünüz mü bir insan neden kibirlenme ihtiyacı duyar.Büyüklenme ihtiyacı duyuyor,demek ki kendini küçük görüyor ,kibir yaptığı insanı da büyük görüyor ki kibir gösterisi ile kendini ona kabul ettirmeye çalışıyor.Değilse kimse önem vermediği kimselere karşı böyle bir role yeltenmez.
Hiç hayvanlara karşı kibirlenen insan gördünüz mü?Demekki kibirli insan (gösteriş ve gurur meraklısı) kendi küçüklük kompleksine karşı geliştirdiği reaksiyonla denge arayışı içindedir.Kişi bilerek veya bilmeyerek bir şeylere karşı savaş açmıştır.Bunun ızdırabını tüm benliğinde hisseder.Bu mücadeleyi nefsinin istikameti doğrultusunda yaparsa kırıcı ,incitici ve yok edici ve hatalı,,ruh-i insanisiyle yaparsa sevgi ve saygı sınırları içinde en mükemmel olarak yapar.
İnsandaki bu zıtlıklar tüm kainatta da vardır.Evrenin her zerresinde görmek mümkündür.Atomlardaki proton nötron zıtlığından ,negatif pozitif evren diyalektiğine kadar.Ancak evrende tüm bu zıtlıklara karşı öyle bir külli irade vardır ki bu sayede zıtlıklardan bir kombinasyon çıkar ve evren uyum içinde hayatiyetini sürdürür.
Nefsinizin ruhunuzla uyum içinde hareket etmesini sağlarsanız vücudunuzun hareketlerine doğruyu mükemmeli ve faydalı olanı yaptırma imkanına kavuşursunuz.Kendinizle ve çevrenizle uyum içine barışık yaşamaya başlarsınız.
Müsabakada rakibinize karşı nasıl davranıyorsunuz .Nefsinizle mi  yoksa ruhi insaninizle ve aklınızla mı bu çok önemlidir.Nefsi hırslarla mücadele etmek ,onu incitmeye, yaralamaya  ve onunla kavga etmeye yöneliktir ki bu sizin hamlığınızı gösterir.Düşüncelerinizdeki bu sakatlık hareketlerinizdeki uyumsuzluk ve koordinasyon bozukluğunu ortaya çıkarır.
Ama ruhi ve akli melekeler öne çıkarsa  bu sizin asıl gayenize yönlendirir ki buda puan alıp galip gelmektir.Bu amaçta sizin hareketlerindeki dengeyi, zamanlamayı ve sabrı sağlar.
Unutmayın rakibinizin hareketleri onun düşüncelerinin bir dışa vurumu sizinkilerde sizin düşünce ve arzularınızın bir dışa vurumudur.Ruhi, akli iradesine göre hareket eden her zaman için nefsi iradesine göre hareket edeni yener.
Maçı kazanan veya kaybeden unsur aslında vücudunuzun kendisi değil iradenizin gücüdür.Güçlü bir irade sert kayaları parçalayıp darmadağın eden su gibidir.Su kayaya göre çok yumuşak olmasına rağmen tek noktada toplanır ve gerekli güce kavuşursa  kayaları parçalar.Rakibinizde ne kadar hırslı,sinirli atak,sert ,kaba ,aksi olursa olsun İnsanın ruhunun ve aklının ürünü olan güçlü bir irade onu alt etmeye yeter..
Taekwondoda rakip hayattaki zorlukların pratike edilmiş bir örneği olarak karşımıza çıkar.Nasıl ona karşı güçlü bir iradeyle ama nefsimizin esiri olmadan

( kin haset hırs riya ) mücadele ediyor ve alt etmeye çalışıyorsak sosyal hayatta da nefsi değil ruhi- akli temayüllerimizle diğer insanlarla ve yaratıcı ile olan ilişkilerimizi düzenlemeliyiz.
Unutmayın kişinin nefsi duygularında bir sabitlik ısrarcılık ,iyiyi ve ve iyiye doğru olan değişime karşı çıkma vardır.
Ruhi -akli melekelerinde ise mükemmelliğe kavuşma isteği, değişme ve mükemmel olma arzusu yatar.
Bu taekwondocunun spor hayatını ,aynı zamanda dünyevi ve uhrevi hayatını da kuşatır.Spor yaşantısında devamlı değişim ve mükemmelliğe ulaşan bir beceri, dünya hayatında ruhun ve aklın dışa vurumu olan devamlı gelişimi hedefleyen yaşam sanatı (iki günü bir olan zarardadır ),uhrevi  hayatında da Allahın rızasını kazanmak için devamlı bir değişim ve gayret.
Bu taekwondoda
Sool - Yae -Do   kavramlarıyla izah edilir.Beceri sanat ve prensip olarak adlandırılan ve felsefi izahı yukarıdaki gibi olan bu kavramlar taekwondo yapmanın vazgeçilmez kaideleridir.
Bu açıklamaları mümkün olduğunca anlayacağınız biçimde yapmaya gayret ediyorum.