Taekwondonun teknikleri
bir uyum içinde ritimli hareketlerdir.

  
Rakibinizin ritmini öğrenebilmenin en önemli faktörü içinden gelen nefes alışverişlerindeki değişimi okuyabilmektir.Hayatın akışı için, hareketlerin ve yaşam süreci boyunca ki değişimlerin oluşumu için ilk gerekli olan   temel esas nefes alıp vermektir.Nefes alış verişiniz ritmik ise canlı ve diri olursunuz, hareket edebilirsiniz , içinizdeki ve dışınızdaki değişimler her bir diğeriyle güçlü bir uyum  içinde olurlar ..Yorulduğunuz zaman ,sinirlendiğiniz zaman, korktuğunuz veya heyecanlandığınız zaman nefes alışverişlerinizdeki ritmin nasıl bozuluverdiğini bilirsiniz.Bu bozulma anında hareketlerinize ve tekniklerinize yansır.Tersinden düşünerek nefes alış - verişlerinizi devamlı kontrol altında ve ritmik yaparsanız heyecanınızı,korkunuzu,sinirinizi yener hareketleri de aynı ritim içinde uyumlu olarak yaparsınız.Bu nedenle eğer izlemişseniz rakibinizin hareketlerinde canlılık ve uyum yoksa kesinlikle nefes alış verişlerindeki ritim bozulmuştur.Yine tersinden düşünürseniz ; rakibin nefes alış verişinden heyecanını ,korkusunu, soğukkanlılığını ,saldırıp saldırmayacağını,niyet ve amacının ne olduğunu anlayabilirsiniz.Eğer nefes alış verişiniz düzenli ve ritmik ise çok zor hareketler bile enerjinizi tüketemez .Ama nefesi alış verişinizde düzen yoksa çok basit hareketlerde bile önce hareketi yapan kaslarınız sonrada tüm vücudunuz yorulur.Bu nedenle iyi ve mükemmel hareketler nefes alış verişinizin her zaman kendi kendine ve mükemmel olmasıyla yapılabilir.
     Nefes alış veriş ritimli olursa   hareket hem kolay  hem de ritimli yapılır.Hareketlerdeki ritimde tabi prensip olarak herkesin yaptığı taekwondo arasındaki kalite farkını tespit eder.Taekwondodaki seviye farkı sizin isteklerinizle ve rakibinizin istekleri arasındaki kalite farkıdır. Nefesinizi saklayıp rakibinizinkini ele geçirmelisiniz.Bu şekilde kendi arzularınızı ve niyetinizi  saklarken rakibin niyetini öğrenmiş olursunuz. Bu aşamada rakip sizden üstün olsa bile arazındaki  farkı layıkıyla kapatabilirsiniz.Ritimden meydana gelen farklılıklar hayatta kalma meselesinde saldırı veya defansı belirler.Bu nedenle söylenebilir ki taekwondoda diri kalabilmekle aynı zamanda dünya ile olan mükemmel ritminizi de elde etmiş sayılırsınız..Çünkü hayat ve hayatın süreci bunlara bağlıdır.
    Bu anlamda, taekwondoda doğru hareket, uygun ritim olmadan ,sizin kendi adaptasyonunuz ve rakibe karşı adaptasyonunuz olmadan asla yapılamaz.Ritmik bir hareketin  çok hızlı veya çok yavaş olması problem değildir.Çünkü hareketleriniz ritimli olursa rakibiniz kendini asla serbest hissedemez ve eğer sizin düşünceleriniz dünyanın bütünlüğü ile olan uyumunu kaybetmedikçe bir varlık gösteremez.Rakibiniz sizin karşınızda dünyanın tipik bir örneğidir.Hareketlerini her an bölebilir parçalayabilirsiniz.
       Ritim ve ritimlilik devamlı değişir.Sürekli değişim tabiidir.Bunu her şeyin ,her yönünde bulabilirsiniz.Bu nedenle mükemmel ritim ve ritimlilik sadece hızla ve hareketin tarzıyla değil gücün zayıflığı veya kuvveti ile ,  müsabakanın hızlı veya yavaş temposuyla ,sert veya ılımlı bir maç oluşuyla da yakından ilgilidir.Ritimlilik bu saydığımız her şeyin birbiriyle mükemmel uyum içinde olduğu zamanki harmoninin bütünlüğüne dayanır.Taekwondoda hareketler ritimden asla yoksun olmamalıdır..Taekwondonun mükemmel teknikleri o kadar ritmiktir ki,gören onları ritmik danslardan biri yapılıyor zanneder.Dolayısıyla yaptığınız hareketler, teknikler size hayranlıkla bakılmasını sağlamıyorsa biliniz ki teknikleriniz ve hareketleriniz çok zayıftır ve taekwondoyu bilmiyorsunuz demektir.