Taekwondon ile hayata farklı bakış
Hayatın farklılığı
Taekwondonun hakikati, halihazırda önceki bölümlerde izah edildiği gibi kişiden kişiye birtakım   farklılıkları içerir...Bu farklılıklar her insanın hayatından ve insanın yaşadığı çevresinden  doğan bir takım farklılıklardır.Taekwondonun yapıcı ,olumlu etkileri kişiden kişiye farklılık arz edebilir.Taekwondo çalışanları sıradan insanlardan ayıran farklı özellikler olduğu gibi ,taekwondo çalışanlar arasında  ,taekwondonun etki tazıda karakter yapısına göre farklı farklı olabilir.
Bir kavram hakkındaki bilgiler iki kategoride toplanabilir.1-Özel bilgiler ve 2-genel bilgiler.
Taekwondo hakkında da kendisine özgü bilgiler anlatabileceğimiz gibi bir takım genellemelerde yapabiliriz..Taekwondo hakkındaki genellemeler doğadaki   genel hadiselerden  ve insan hayatındaki ortak olan genel davranışlardan   hareketle ortaya çıkar.Taekwondonun kendisi doğanın prensipleriyle ilişki içinde ve onlarla  tam bir uyum halindedir.İnsan taekwondo hakkındaki bu genellemeleri yapabilirse hareketleri farklılaşabilir ve taekwondonun sırrını kavrayabilir.
Diğer yandan taekwondo bilgisinin kendine özel olan tarafı vardır ki onun tabiatla veya insanın hayatıyla değil.Sadece içiyle ,yani ruhi yönüyle ilgilidir..Farklılıkların temeli hayat ve ölümdür.Hayat ve ölüm , taekwondonun kişiye özel yönünü meydana getirmede ve şekillendirmede temel faktörlerdir.Bu yönüyle insan taekwondo yapmayanlardan hemen ayrılarak kendini belli eder.Bu anlayıştan bize gösterir ki taekwondonun dayandığı temel insanın hayatıdır.İnsanın yaşamı ve ölümü arasında çok ince bir çizgi vardır .Bu çizgi yaşam sürecinin herhangi bir yerinde olabilir.Hayatınızda öyle bir an vardır ki taekwondo sizi ölümle yaşam arasındaki çizgiden geriye çekip hayata bağlıyabilir.Bu nedenle Taekwondo aynı zamanda   insan hayatının bütünlüğünü korur.Taekwondo insanın ölüm ve yaşam sınırında oluşmuştur.Bu sınır insanın hayatı ve ölümü içinde her yerde bulunabilir.Taekwondo aynı zamanda insanın hayatının bütününü kapsar.

Taekwondo çalışan ve bunun felsefesini kavramış bir insanın yaşama ve ölüme bakış tarzı sıradan insanlarınkinden farklıdır.Taekwondocu yaşam süresini hep zafer ve başarı üzerine motive ederken, bu zaferlerin ve başarıları bir anda tükeniverdiği ölümden de asla korkmayan bir karakter yapısına sahip olur.
Karmaşık gibi olsa da anlatacağımız bölümlerde konuyu iyi şekilde kavrayacaksınız.