Taekwondo'da
yanlış ve doğru tanımı
Hayatın farklılıkları doğru ve yanlış tanımını devamlı değiştirir. Harpte düşmanı öldürseniz size madalya takarlar.Ama barışta aynı kişiyi öldürseniz hapse koyarlar ve katil derler.Bir kadınla ilişki kursanız ve çocuğunuz olsa zina yaptı piç doğurdu derler ama aynı şeyi evlenişte yapsanız adı ibadet olur ve hayırla anılır.Domuz eti yemek haramdır. Ama dağda aç kalsanız ve  ölmek üzere iken bir domuzla karşılaşsanız yemezseniz bu sefer günaha girersiniz.İçki haramdır ancak dağda kayboldunuz ve bir kurtarma köpeği geldi size ulaştı ve boynunda bir şişe alkol aslı (kanınızı ısıtmak için ve donmanızı engellemek için böyle yapılır) o içkiyi içmemeniz haram olur.demek istediğim ne doğru ne yanlış vardır.Doğruyu yanlış yerde ve zamanda  yaptığınız zaman yanlış olur.
İyi bir taekwondocunun neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda çabuk ve iyi karar verebilmesi çok önemlidir.Taekwondo için vereceği en önemli karar taekwondoyu ne için kullandığıdır. Taekwondoyu öldürücü bir silah olarak mı veya hayatını verimli kılmasına yarayacak bir yöntem olarak mı kullanacak.Daha açıkçası, taekwondoyu hayat kurtarma becerisinde değil de daha çok insanları incitmek ,insan öldürmek için bir vasıta olarak mı kullanacak.Tıpkı ilaçlar da olduğu gibi.Zaman gelir bir ilaç hayat kurtarır ,zaman gelir aynı ilaç kasıtlı kullanılırsa adam öldürür.Bu ilacın hatasından değil kullanım amacından kaynaklanır. Taekwondoda gereği gibi kontrollü kullanılırsa topluma yardım elde etmede ve başarılı olmada ,hayatın anlamının zenginliği ve olumluluğunu sunmada bir yan etken olur..Anlatılmak istenen bu.
Bazen,bir anda yoldan saptığınız başkalarını incitmek ve zarar vermek istediğiniz, sonucunu düşünüp taşınmadan saldırıverdiğiniz zamanlar oluyor mu?İçinizden bir anda patlayıverip nefsinizde yatan saldırma ve zorbalık duygularınızı ortaya çıkarmak istediğiniz anlar var mı?Bu tehlikeli durumu hiç bir şeyin yardımı olmadan çalışarak ve şahsiyetinizi kuvvetlendirerek  ve kendinizi kontrol etmeyi öğrenerek bu egonuzdaki sivrilikleri ortadan kaldırabilirsiniz.
Taekwondo kişideki teknik ve hareket becerilerini geliştirirken aynı anda şahsiyet gelişimine de büyük önem verir.Eski öğretmenler kişinin şahsiyeti ve karakteri iyi değilse becerilerine hiç önem ve değer vermezlerdi.Taekwondocuyu mükemmel yapan teknik becerileri değil şahsiyet ve karakteri yani güzel huylarıdır.

      Toplum içinde şahsiyetinizi ortaya koyan en önemli ve temel görüntü ciddiyettir.Bu nedenle taekwondoda da şahsiyet ve kişiliğin gelişmesi için yerine getirilmesi gerekli olan şey sporcunun her zaman ağırbaşlı ve ciddi olmasıdır.Öldürücü teknikler içinde ölümü aklına getiren hangi sporcu ciddi olmaz ki.Taekwondoda öldürücü teknikler yoktur demek yalanına düşerek öğrenilemez.Şunu kabul ediniz ki taekwondoda sert ve öldürücü tekmeler her zaman vardır .Bu onun tehlikeli bir yönüdür.Bunları bilerek toplum içinde dikkatli ve ılımlı olmaya mecbursunuz.Karaktersiz ve şahsiyetsiz insanların elinde bu teknikler bir ölüm silahı haline dönüşür ve kan dökücü olur.
          Eski atasözlerinde derler ki. "Kim kılıç kuşanırsa ,kılıçla öldürülür".Bir taekwondocu asla yumruğuna güvenmemelidir ve baş vurmamalıdır.Sadece etik sebepler ve adalet için bu silahını kullanabilir.Bu nedenle de atasözündeki gibi hiç bir zaman kendi silahıyla vurulmaz.Bizim tabirimizle su testisi su yolunda kırılır derler ya.Hiç bir zaman hatalı davranış içine girmemek  ve tekniklerimizi adaletsiz ve can yakıcı olaylarda kullanmamak lazımdır.Peki ne zaman bu tekniklere başvurabiliriz.
Yani adaleti sağlamak  için bir takım etik (ahlaki) zorunlulukları nasıl tespit edebiliriz.Açık olarak neyin yanlış neyin doğru olduğunu belirten standart objektif adalet ,hak, hukuk kıstasları vardır.Hırsızlık ,ölümcül saldırı,tecavüz, kapkaççılık, darp ,tehdit gibi vs. Bu durumlarla karşılaştığımız veya bunlarla karşılaşan birine yardım için tekniklerimizi bir silah olarak kullanabiliriz.Aksi halde sıradan,bir incir kabuğunu doldurmayacak meseleler yüzünden tekniklerimize başvurmak taekwondo ahlakı bakımından suçtur.

        Her insan yaratılışı gereği kendine en az diğer insanlara duyulduğu kadar saygı gösterilmesini ister.Bir insana yapılacak en büyük iyilik aslında onun şahsiyetine saygı göstermektir.Bunun şekli biçimi masrafı,eziyeti yoktur.Son derece basit ve kolaydır.Eski evliyaullahın en büyük meziyetleri buydu.Yardımlaşmayı aranızda yayın derler ve ilk önce insanın şahsiyetine saygı göstererek bu yardıma başlarlardı.
Taekwondonu temel ilkesi de insana saygıdır.Bu çalışmalar boyunca sürekli işlenir.Rakibe karşı bile yapılan mücadele esnasında saygı ön plana çıkarılır .Müsabakalar rakibe saygı ile başlar saygı ile biter.Salon çalışmalarında ,salona girerken çıkarken ,partner değiştirirken,teknik başlarında ve sonlarında hemen her yerde saygı ifadeleri ön plana çıkar . Bu tavır insanın hayatına yansır.Hayatta bir insandan tepki geldiği zaman saygı gereği meselenin ve problemin özü araştırılır.Çünkü insana saygı esastır ve aslında en değersiz bildiğimiz insanların bile anlatacağı bir şeyler vardır.Beklenir ve gerçek niyeti öğrenilir.Ters davranışı zafiyetinden bir anlık hırsından mı oluşuyor veya kasti ve planlı bir tepkimi öğrenilir.Yani burada doğru ve yanlış tespit edilir ki hareketimizde ona göre doğruluk payı kazansın.Burada esas karşıdaki insana zarar vermek değil ondaki kötülüğü defetmektir.Taekwondoya başvurmadan evvel bir taekwondocu için muarızlarına karşı yapacağı çok şey vardır.Bu tatlı dille ve saygılı davranışla oluyorsa bu yola,başvurulur bazen bir tebessüm bile saldırganı alt etmeye yeter.Size samimiyetle söylüyorum bu taekwondo çalışanlarda planlı bir davranış değil yılların verdiği bir alışkanlık olarak yapılır.
Ama karşınızdaki kötü adam tehlikeli ise kasti ve planlı bir saldırı içinde ise o zaman beklenmeden taekwondoya başvurulur
Hz. peygamberimiz -"zalime de mazluma da yardım ediniz" der
-"ya rasulallah mazlumu anladıkta zalimlere yardım edilir mi?" diye sorulduğunda
-"zalimin zulmünü önleyerek ona yardımcı olunuz" 
İşte bu şekilde zalime engel olmakta bir yardımdır.
Evet...
taekwondocular bir harekete girmeden evvel yanlış mı doğrumu yaptığının muhasebesini yapabilen insanlardır.Bu titiz ve uzun yıllar çalışmanın verdiği bir olgudur.Çünkü taekwondo hayatın bizzat kendisidir.