Taekwondonun Tarihçesi
(geniş içerik)

İnsanlar ve hayvanlar kendilerini korumak için kuvvetli içgüdülere sahiptir..Dışarıdan gelecek saldırılarda vücudun hayati kısımlarını korumak için iç güdüsel olarak bir yana kaçar veya eğilirler.Taekwondonun esası kendini korumak için böyle,basit vücut şekillerinin çeşitlemelerinden oluşmuştur..Bu nedenle taekwondonun kaynağı dünya üzerinde insan neslinin başladığı ilk günlere kadar gider.O zamanlar hayatta kalmak için fiziksel güç gerekli idi.kokuryu1.jpg (3218 bytes)
Sonrada kişinin kendisini dışarıdan gelen saldırılarda ve yaşam şartlarının geliştirilmesinde   koruyucu için önleyici tedbirler alması bir gereksinme haline geldi.Taekwondonun savunmada saldırıcı bir sanata dönüşmesi böyle sosyal geçişten kaynaklanmıştır.
Taekwondo tecrübe ,akıl ve hayal gücü esasına dayanan bir gelişmeden sonra şimdiki savaş sanatı haline gelmiştir.Geçmişteki ve şimdiki tarihçilerin şu andaki taekwondonun atası sayılan taekyon,Soobakhi ve Soobyokta 'nın detaylı tekniklerini kavrayamamaları  sonucu tarihi gelişimi ihmal etmişlerdir.Taekyon ve Soobak hakkında birçok kayıtlar olmasına rağmen  tarihçiler bunları güreşle karıştırma hatasına düşmüşlerdir.
 

kokuryu2.jpg (2463 bytes)
Büyük imaj için tıkla
savaşçı resmi (kakuryudan)
Mö37-Ms668
Taekwondo töresel bir kültürün ayrılmaz bir parçası olarak,Kore tarihinin uzun devrelerinden geçmiştir.Taekwondonun kültürel özelliklerle birlikte ulusal bir savaş sanatı olarak kalabilmesi bir mucize olarak görülmektedir.Taş oymasından oluşan batı kültürü savaşlar boyunca ayakta kalmış ve bugüne kadar muhafaza edilmişken,uzak doğu kültürel eserleri savaşlar boyunca devamlı tahrip edilmişlerdir.Çünkü bunların çoğu tahta materyallerdir.Bu nedenle çok acıdır ki Tumuli'nin yeraltı odalarında sadece taekwondoyu resimleyen birkaç duvar resmine rastlayabiliyoruz.Halbuki bunlardan çok daha fazlası günümüze kadar kalabilirdi.

kokuryu3.jpg (2891 bytes)
Büyükimaj için tıkla

Kum-Kank blok yapan
bir savaşçı
Ms57-Ms935

 

KOGORYO HANEDANINDA TAEKWONDO DUVAR RESİMLERİ
Kogoryo devrinin Kakjeochong ve mooyongchong mezarlarının duvar resimlerinde Taekwondonun izleri görülür.Tongmyongseonwang'ların kralı Joomong M.Ö. 37 yılında KOGORYO'yu kurmuştur.Kogooryonun başkenti Hwandesong yani bugünkü Tungkow'da idi.424 yıldır yani M.S. 3 yılından m.s. 427 başkent Pyongwan'a taşınana kadarki duvar resimlerini gösterir ki başkent Mancuria'daki Hwandseong'da iken taekwondo çok popüler bir spor idi.Ondan sonra Kogooryo devrinde adetleri gösteren resimlerle mezarları süslemek yaygınlaştı.Böylece halk arasında popüler spor olan taekwondo  duvar resimlerinde gösterildi.Samsilchong duvar resimlerinde de gösterildiği gibi savaşçılar istilacılara karşı mücadele etmek için  bu hünerlerle eğitiliyordular.Taekwondonun duvar resimlerinde şekillendirildiğini göz önüne alarak tahmin edebiliriz ki,duvar resimleri yapılmadan önce Kogooryo halkı çok önceden savaş sanatı biliyordu ve taekwondo ruhu halkın kafasında derinlere kadar kök salmıştı.
SİLLA DEVRİNDEN HWARANGLARI VE TAEKWONDONUN KANITI(BELGELERİ)
Kogooryodan 20 yıl sonraHyokkeose Silla hanedanını kurdu .Fakat başlangıçta kuvvetli düşmanlarlatarih1.jpg (5928 bytes) çevrilmiş o kadar zayıf bir ülke idi ki toprakları sadece şimdiki Kyonsang do  bölgesinden yani Kore yarımadasının   güneydoğusundan ibaretti .Fakat silla güçlü uluslara yenilmedi. ve kuruluşundan itibaren 992 yıl gibi uzun bir süre yaşadı.Sillanın Hwarangı cennet için dini törenler düzenleyen kendilerini savaş sanatlarında eğiten ve ülkelerinin korunması için bir kaynak temin etmek  üzere ruhlarını ıslah eden bir gurup savaşçı idi.Silla ülke için önemli hizmetkarları askere almak için Hwerang sisteminden başka eleme sistemi olmadığı için çeşitli günlük testlerden geçerek seçkin kişiliklerini,dürüstlüklerini gösteren birçok önde gelenler,Hwaranglar arasından seçilirdi.
3krallik.jpg (7726 bytes)Soobaktaki yani şimdi taekwondonun atası maharetler bu testlerden biri idi.Silla'nın savaşçıları okçuluk ,at biniciliği,avlanma ,nişan alma ve taekwondo dahil ay takvimi ile 16 Temmuzda başlayıp 15 Ağustos'ta sona eren yıllık ulusal festival sırasında çeşitli sporlar yaparlardı.
Taekwondonun mevcudiyetinin diğer bir kanıtı da Sillanın başkenti olan Kyongjoo'daki bir budist tapınağı olan Seokkooram'ın taş kabartmasında görülebilir.
Silla'nın ulusal dini Budizm idi ve WONHYO ve VİSANG gibi bir çok büyük rakip önceden Hwarang idiler.Seokooram'ın girişindeki  Budist kabartmaların Taekwondo duruşunda olmaları o devirde Taekwondonun ne derece etkin olduğunu kanıtlar.
Jewangoongi kayıtlarının bir bölümünde rakiplerin birbirlerini tekmeledikleri ve çelmeledikleri bir BİGAKSOOL sanatı olduğunu kaydeder.3 çeşit tekmeleme vardı.Birisi rakibin vücuduna ayakla tekmelemedir.Diğerleri ise hasmın omzuna ve en iyisi de hasmın başına atılan tekmedir.
Diğer tarihi dokümanlar Silla,Kogooryo ve Baekje bölgelerindeki Soobyokta,Kwonbaek,Byon ve Tagyok gibi değişik isimlerle adlandırılan savaş sanatları da olduğunu kanıtlar.
BAEKJE SAVAŞ SANATI
Derlerki bir ulusun ruhunu folklor yansıtır,değişen zamanlardaki savaş sanatları ve oyunları yansıtır.Kogooryo,Baekje ve Sille birbirleri ile karşılaşırlarken ve Çin de etkisini yarımada üzerinde sağlamlaştırmaya çalışırken Baekjede Sille ve kogooryo kadar savaş sanatı dokümanları bırakmıştır.Sangook-sagi ve diğer tarihi dokümanlar Baekje kralları Onjo M.ö.? M.S.28 Biryoo(?-M.S.334) ve Ansin(?-M.S.405)savaş sanatlarını desteklediğini belirtir.tarih2.jpg (11908 bytes)
Tüm Baekje ulusu binicilik,okcıluk ve taekwondo sporlarının seviyordular.Sadece subaylar ve askerler değil,tüm halk savaş sanatlarında eğitilmiş birer usta idiler.
Baekje M.Ö. 18 de kuruluşundan itibaren 642 yıl yani 31.kral Uija'nınSilla ve Tang(Çin) güçlerine yenildiği 660 yılına kadar yaşamıştır.Baekje'de taekwondonun varlığını kanıtlamak için Kogooryo ve Silla'dan daha az delil olmasına karşın yinede taekwondonun varlığını inkar edemeyiz.Çünkü taekwondo aynı çağda diğer iki ülkede son derece yaygın bir spordu ve Koryo devrine kadar (918-1392) iyi muhafaza edilmişti.
Nitekim krallığın Okkoo eyaletine ait bir kalh şiirinde Jeolla-bookdo mahalli şarkısında sözü geçer
Elin sanatı kılıcın kullanışı gibidir.
General Chock bunu askeri bir sanat olarak öğrenmiştir.
Eğer iki elin bir tek geçişi inkar edilirse
Göz açıp kapayana kadar kişi kafasından olur.
krallik1.jpg (6039 bytes)
KORYO DEVRİNİN SOOBAKHİSİ
Koongye'nin bir hizmetkarı olan Wang-Keon 918 yılında Koongye'yi tahttan indirerek Koryo'yu kurdu.O sırada Silla generali Kyon-Hwon Baekje'yi kurdu ve daha sonra Koryo'ya teslim oldu.Fakat sonra 2.kral Mloojong ve ondan sonra gelenler 18. kral Uijong'a kadar askeri kişilere karşı ayırım yaparak sadece ilim adamlarını üstün tuttular.Bu ayırımda Jeong-Joongboo'nun ihtilali ile sonuçlandı.
Askeri kişiler kraliyet yargılarını karıştıran yağcılık ve fesatlıkları olan ilim adamlarını saf dışı ettiler ve sağlam bir krallık kurmak için çalıştılar.Jeong-Joonboo Yi Uimin'inde dahil olduğu taekwondonun birçok ileri gelenlerini kontrolünde bulunduruyordu Yi Uimin taekwondoda öylesine mükemmeldi ki,kral Jeong ona iltifat etti ve özel generalliğe yükseltti ve kral sarayında özel taekwondo gösterileri seyrederek eğlendi.Yukarıdaki tarihi kanıtların ışığında taekwondonun halk arasında epeyce yaygın olduğu ve hemen hemen herkesin Soobakhi sporundan hoşlandığı anlaşılıyor.
Bir ilginç olayda başkomutan Moon Yoobo'nun damadı yüzbaşı Doo Gyongseong'ın hiç taekwondo yapmamış olması idi.Kayınpederinin taekwondonun tehlikeli ve maceraperest insanların yaptığı bir spor olduğunu söylemesinden dolayı Doo Gyonseog bu tür bir tutum içine girmişti.Bunun dışında taekwondo ulusal bir spor olarak tanıtıldı.
Yİ HANEDANININ RESİMLİ SAVAŞ KİTABI
Taekwondonun geliştirilmesi ile Kore ülke olarak önemini arttırmıştır.Taekwondo tarihi ile ilgili belge vetarih3.jpg (11843 bytes) sserler Kore tarihinin büyük bir kısmını kapsamaktadır.Kogooryo,Silla,Baekje ve koryo hanedanlarından sonra bu tür eserler Yi hanedanı döneminde daha da geniş bir şekilde ele alınmış ve geliştirilmiştir.
1790 da kral Jeongjo'nun hükümdarlığının 14.yılında Yi Deokmoo'ya savaş sanatları konusunda resmi bir kitap derlemesi emredildi.Savaş kitabında Taekwondo ve çeşitli tipte silah kullanımı tanımlandı.Subay olmak için hükümet sınavından geçmek isteyenler ,diğer başvuranlardan en az 3 tanesini yenmek zorunda idi ve kral Teojong taekwondo karşılaşmalarını izlemekten hoşlanırdı.
Tarihi bir kayda göre imparatorluk Japonya'sının kuşatması sırasında 700 vatansever ,kuşatan askerlere karşı çıplak elle savaştılar.Öyle söylenir ki bu vatanseverler taekwondo uzmanı idiler.Bölgelerarası bir sınır çekişmesi olduğu zaman nihai hattı taekwondo karşılaşmalarıyla çizerdiler.Bu olay taekwondonun halk arasında ne kadar yaygın olduğuna dair iyi bir ipucu verir.Buna rağmen Yii hanedanının daha sonraki yıllarda ulusal gücü ,ilim adamlarının ayırım yapıcı hükmü ve politik hizipleşmeler arasında sürekli kan davası sonucu zayıfladı.Böylece taekwondo uzmanları güç gurubundan ayrıldılar.Ve savaş sanatları genellikle halk arasında yapılmaya başladı.Yi hanedanının çöküşünden sonra Japonlar Kore'yi istilaya başladılar.Ve taekwondo meraklıları mücadelelerini istilacılara karşı yapmaya başladılar.
1943 yılında Judo,Japon karatesi ve Kunk fu Kore'ye tanıtılmış ve 1945 yılında Kore'nin bağımsızlığına kavuşmasına kadar Kore'de yaygın bir hale gelmişlerdir.Daha sonraları bir kısım Koreli ,Taekwondo tekniklerini sistemleştirip geliştirmek için çaba sarf etmişlerdir.16 Eylül 1961 tarihinde Kore Amatör Sporlar birliği ile birleşti.Taekwondo ilk olarak Ekim 1962 de 43.ulusal oyunlar kapsamına alınarak Ulusal atletik oyunlar içine alınması resmen kabul edildi.

Kore taekwondo birliği başkanlığını KİM UNYONG yürütmekte idi. 30 Kasım 1972 de Dünya taekwondosunun merkezi Kukkiwon açıldı.İlk taekwondo şampiyonası 25 Mayıs 1973 de 17 ülkenin katılması ile bu merkezde yapıldı.Katılan ülkeler: Avusturya,Kanada,Çin,Fransa,Batı Almanya,Hong-Honk,Japonya,Fildişi sahilleri,Malezya,Meksika,Filipinler, Singapur,Amerika Birleşik
merkez.jpg (6582 bytes)Devletleri,Kamer,Uganda,Kore) ilk dünya taekwondo şampiyonasının değerlendirilmesiyle,taekwondonun yalnızca fiziksel gücü geliştirme değil,aynı zamanda kendini savunma ve çağdaş ruh anlayışını öne süren spor liderleri Dünya Taekwondo Federasyonunu kurmuşlardır.Kore taekwondo birliği başkanı ilk Dünya Taekwondo Federasyonu başkanı olarak seçmiştir.Kukkiwonda 28 Mayıs 1973 te 17 ayrı ülkenin temsilcisiyle toplanan Dünya Taekwondo Federasyonu başkanlığına UN YONg getirilmiştir.

ÇİN KUNG-FU'SU İLE VE JAPON KARETESİ İLE İLGİİ BELGELER

Bazıları taekwondonun bir çin savunma sanatı olan Kung-Fu dan geliştirilerek ortaya çıkarıldığını zannederler.Oysa Çin belgelerine göre bu savunma sanatı,Budist Saint Dalma'ya ait Çin'in Honan eyaletinin Tungpung kentindeki Hisilin mezarında da belirildiği gibi sadece fizikisel çalışma olarak düzenlenmiştir.
Saint Dalma ,520 yıllarında Çine gelmişve Hisialoin mezarlarında kendini savunma sanatını öğrenmek için 9 yıl harcamıştır. Bu nedenle 3-427 yılları arasındaki Kogurya hanedanına ait duvar resimlerinde taekwondoya ait çalışmalar görüldüğünde bunun Çin kung0fu sundan esinlenerek yapıldığı idda edilemez.
Japon savunma sanatı olan karatenin Taekwondo ile ilgisini belirleyen kesin bir kanıt yoktur.Karatenin doğuşu konusunda iki temel açıklama bulunmaktadır. birisi Çen-Yuan -Pin adlı,son Ming krallığı döneminde yaşamış ve Kung0fu yu Çin'den getirmiş bir Çin asıllı liderin bu sporu Japonlara mal ettiği şeklindedir.Diğeri ise Okinowa'da yapılmakta olan savunma sporu Okinovatenin geliştirilerek Karate haline getirilmesi ile oluşmuştur.
Okinatavenin geliştirilmesi ile elde edildiği tartışmasına girmeden bu husustaki gerçekleri göz önüne sermek için Çoson(Li hanedanının diğer adı) 'un tarihi belgelerine bakmak yeterli olacaktır.
O zamanlar Kore'de Subok adı ile bilinen taekwondo büyük bir önem kazanmış ve bu nedenle Okinova halkı tarafından kolayca benimsenmişti.Bunda en önemli etken daha önceleri Kore'deki "Gördüm Oyunu" NUL'un Okinovalı halka kolayca benimsetilmiş olmasıydı.Bu durumda Japon karatesinin taekwondodan esinlenerek geliştirişmiş olabileceği düşünülmektedir.
Taekwondonun bu önemi Koguryo ve Silla'dan sonra 918 yılında kurulan Koryo hanedanı döneminde de sürdürmüş ve Yi hanedanına kadar475 yıllık bir çağı geride bırakmıştır.