Taekwondonun görülen ve görülemeyen yönleri

Taekwondonun görülen ve görülemeyen yönleri
(Maddi ve ruhi yönleri)
Taekwondonun gözle görülebilen bir yönü olduğu gibi gözle görülemeyen ama taekwondonun vazgeçilmezleri olan bir takım ana faktörleri de vardır. Çoğu kimse taekwondonun sadece gözle görülen yönüne dikkat ederler.Taekwondonun gözle görülen şekli yanı elbette önemlidir.Fakat bu taekwondonun gözle görülemeyen aktörleriyle desteklenmezse hiç bir önem ve değer taşımaz.Hatta bazı durumlarda şekli bir taekwondo bilgisi ve çalışması kişileri hayat mücadelesinde çok yanlış yönlere de sürükleyebilir.
Taekwondonun gözle görülen şekli yönü,teknikler dediğimiz bölümdür.Buda aslında fazla değildir.Bu teknikler hakkında çok geniş izahatlar içeren bir kitap yazsak,bir günde bile rahatlıkla okunup biter.Bir kaç haftada taekwondonun tüm şekli bilgilerini hafızanıza yerleştirebilir, öğrenebilirsiniz.En çok bir yılda tüm tekniklerini yapar hale gelirsiniz.Ama bunları öğrenmekle ,hatta mükemmel uygulamakla dahi iyi bir taekwondocu asla olamazsınız.Neden diye sordunuz mu hiç.Çünkü arada taekwondonun göze çarpmayan değerlerini ihmal etmişsinizdir ki .Bunlar taekwondonun %90'ını oluşturan ama gözle görülmeyen ana temelleridir.


Taekwondoda Şekli,gözle görülebilen faktörler Gözle görülmeyen faktörler
Çeşitleri Yumrular, Tekmeler, Adımlar, Teknikler, Duruşlar, Poomse, Müsabaka ve kuralları vs. -Akıl, Ruh,İnanç,Ahlak,Edep ve haya,
-Mesafe, süreklilik, Denge, Nefes,Ritim,ölçülü olma
Öğrenilmesi Elde edilmesi ve öğrenilmesi kolay Öğrenilmesi zor ve pek aldırış edilmeyen faktörlerdir.
Anlamı Şekli biçim Biçimsel ,şekli formlar değildirler
Sürekliliği Her an için unutulabilirler Unutulmazlar.

Eğer taekwondoyu insan vücudunun yapısı ile kıyaslarsak,inanıyorum ki tam bir benzerlikle karşılaşırız.
Misal kemikler gözle görülen ve iskelet yapısını hareket ettiren organlardır.Vücut yapımızın temek taşıdır.İskelet yapımız ve şeklimiz diğer canlılarınkinden farklı bir biçim ve şekil arz eder.İnsan olarak bizi tanımlayan organlarımızdan birisidir.Ancak sadece iskelet yapısı,insanın bütünü değildir.Bütününü tarife yetmez.
Kas yapımız vücut hareketlerimizi sağlar.Kasları gözle görür ve önemini kavrarız.Ancak kasların işlevini sağlayan ama gözle görmediğimiz "enerji" yi ihmal edersek kasların hiç bir değer ve fonksiyonu olmaz.İnsanın gözle gördüğümüz şekli biçimine bakarak tarif ederiz.Ama o şekli gözle görmediğimiz o kadar çok biyokimyasal ve fizyolojik olaylar idare eder ki onlar olmazsa insanoğlu kasaptaki Kas ve kemik yığınından farklı olamaz.Her şeyin üstünde de ruh olmazsa insanın şekli yapısının hiç bir önem ve değeri kalmaz.Kısa sürede gömmek ve kurtulmak için çareler ararız.Çok sevdiğiniz anneniz öldüğü zaman ,hemen gömmeye çalışırız.Bir gün geçse leş gibi kokacak ,yanına bile yaklaşamayacağız...Annemizi oluşturan yapı ne acaba.gözle gördüğümüz iskeleti ve kaslarımı ,yoksa kaybettiğimiz ve bir yerlere giden ruhumu ...
Taekwondoda böyledir ...Şekli öğrenimi hiçbir değer ifade etmez.Gözle görülmeyen faktörlerle ve ruhi ,manevi,ahlaki yönleriyle bir felsefe olarak kavranmadıkça asla bir değeri olamaz.Kısa sürede unutulur ,kaybedilir.

Taekwondoda böyledir.Şekli yönlerine bakıp,taekwondoyu tarife kalkarsak herkes 6 ay içinde mükemmel bir taekwondocu olması gerekir.Ancak uzun yıllar geçmesine rağmen mükemmelliğin yakalanamamasının sebepleri,gözle görülmeyen faktörlerinin ihmalinden doğar.
Eğer bu gözle görülmeyen bu faktörleri ve ruhi manevi çalışmaları ihmal ederseniz,bir çalıştırıcı olarak öğrencilerinize vereceğiniz çok az şey var demektir.Çoğu sporcunun kısa sürede teknikleri öğrendikten sonra sıkılıp taekwondoyu terk etmesindeki ana sebeplerden biride belki budur.