Taekwondo hayatın kendisidir.
   Taekwondo hayatın kendisidir ,amacı sporcu yetiştirmek değil kişiyi hayata hazırlamaktır.Bu nedenle herkese açık ve herkesin yapması gereken bir çalışmadır.Taekwondo kişiye yeni bir şey kazandırmaktan çok kişide zaten mevcut olan enerjinin ortaya çıkmasına ve becerilerinin güçlenmesine yardımcı olur.Tıpkı büyük bir ağacın tüm özelliklerinin ufacık bir tohumda gizli olduğu gibi.Nasıl gün gelir tohumun içindeki cevher büyür kocaman bir ağaç olursa ,taekwondo ile işlenen akıl ve bedende belli bir mükemmeliyete ulaşır.Taekwondonun spor olarak günümüzde yer alması ,Kore'nin gayretleriyle   kurallaştırılıp bir propaganda malzemesi olarak dünyaya sunulmasından kaynaklanmıştır.Ama taekwondonun doğuşu ve gelişme gayesindeki amaç kişiye hayatında karşılaşacağı zorluklara karşı hazırlamak ve motive etmek, güç, cesaret, mücadele   hırsı, sabır,gelişmiş bir zeka,sağlıklı bir vücut gibi başarı faktörleriyle donatmaktır.

    Hayat süreklilik arz eder ve devamlı olarak zorluklar,zıtlıklar ve engellerle doludur..Kişi hayatı boyunca sürekli bir şeylerle mücadele halindedir .Tüm bunlara karşı her an fiziksel ve ruhsal direnç halinde olmalıdır.Kişi hayatında hiçbir zaman doyuma ulaşamaz,her zaman telaş halindedir ancak yaşamı da hiç terk etmek istemez.Bu yaşamın bir gerçeğidir.Her şeyin gün gelip avuçlarınızın içinden bir su gibi kayıp gideceğini bile bile bazı şeylere erişebilmek için çok güçlüklere ve zorluklara tahammül ederiz.Hayatta insan ,sonunun ölüm olacağını bildiği halde devamlı mükemmeliyete,zenginliğe ,başarıya ulaşmak için çabalar durur.Bunu nerede bitireceğine kendiside karar vermez.İnsanın Dünya hayatında bir saniye vardır ki her şeyi bir anda bitirir.
Taekwondoda da kişinin hayatı boyunca bir uğraş ve çaba vardır. Taekwondoda mükemmellik yoktur.
Belki sporcunun yaptığı hareketler estetik ,güzel,uyum içinde olabilir ve bu kişiyi memnun eder.Taekwondoda da hayattaki gibi devamlı olarak gelecek tehlikelere mücadele teknikleri çalışılır.Hayatta başarı zinde bir akıl ve sağlıklı bir vücut ile yakalanabilir.Taekwondo akıl ve fiziki eksersizleri devamlı çalıştırma ve tehlikelere karşı mücadele azmini  canlı tutması bakımından çalışılır.Bu nedenle kişinin yaşamı boyunca sürekli çalışması gereken bir öğreti olarak hayatımızda yer alır.Taekwondoda mükemmellik yoktur.Teknikler son derece basit ve kolaydır.Amacı çalışanı güncel hayatına hazırlamak ,yaşamında ona gerekecek bir direnç ve mücadele azmini kazandırmaktır.Bu nedenle taekwondo bir amaç değil kişiyi topluma ve hayata hazırlayan bir araçtır
.
    Bu nedenle taekwondo canlılık ve devamlılık ister.Belli kalıplar içinde hapsolup durağanlaşmayı sevmez.Çok basit krallar ve teknikler içermesine rağmen süreklilik ister.Tıpkı yaşam gibi.Yaşam , mücadele etmektir.Hayatı ölümden ayıran tek şey budur.Ölüm mücadelenin bittiği andır.Dolayısıyla da taekwondoda böyledir.Terk edildiği anda size kazandırdığı avantajları da bir süre içinde kaybedersiniz.

    Taekwondo tıpkı gibi belli bir düzen ve ve disiplini gerektirir.Taekwondonun her parçası bütünü tamamlar.Biraz   taekwondo bilmeni,yarısını bilmenin, az çok ilgilenmenin sağladığı bir fayda olmaz.Taekwondo bütünüyle bilinip ,uygulanıp sürekli çalışıldığında kişi için bir anlam ifade etmeye başlar.Taekwondoda öğrenilen her form ve uygulama kişiyi bütüne götüren bir parçadır,kendi başına bir anlam ifade etmez.

Taekwondo ile kişinin akli ve fiziki motivasyonu en üst düzeye çıkar,kişinin sosyal hayatında gerekli olan direnci ve enerjisi mükemmelliğe ulaşır.hayatınız durağan ve ölü ile taekwondoya başlayarak içinizde uyuyan enerjiyi açığa çıkarabilirsiniz.Tıpkı ufacık çirkin bir kurtçuk gibi hiç bir hareket kabiliyeti yokken ,ne kadar güzel bir kelebek oluveriyor ve yüksek dağların ve sert yalçın kayaların üzerinden aşıveriyor.Ufak bir tohum nasıl oluyor da gerekli şartları kendisine verince dev bir ağaç haline geliyor.Evet vücudumuz ve aklımızda böyledir.Eğitildiği ve imkan verildiğinde başaramayacağı ve aşamayacağı engel yoktur.
taekwondo hayatınızı canlandırır ,tehlikeleri ve zorlukları alt etmenizde sizi motive eder.Terk ettiğinizde yine sıradanlığa ,basitliğe ve zorluklar karşısında yılgınlığa merhaba dersiniz