Taekwondoda Düşünceleri boşaltmak ve doldurmak
Hareketinizin nasıl olacağını,ataklarınızın hangi noktalara yapılıp hangi noktalara yapılmayacağını  bilmek için ve rakibe yapacağınız ataklarda başarılı olabilmek için yapmanız gereken şey  "Heo" ve "sil" in akışını takip etmektir.
"Heo" ve "Sil" taekwondo felsefesinin iki önemli kavramıdır.
"Heo" ve "Sil" nedir?
"Heo"=Ne tür bir görüntü içinde olursa olsun gerçekte hiç bir amaç ve planı olmayan davranış ve düşünce biçimidir.
"Sil"=Heo nun aksine,her şeye rağmen bir amaç ve plan taşıyan eylem ve düşüncelere denir.
Bu iki zıt kavram eylem içeren ve içermeyen düşünceleri ifade etmek için kullanılır.
(Basit bir örnekle izah etmek gerekirse:Kimi köpek vardır size karşı havlar durur .Ama havlaması amaçsız ve gayesizdir.Saldırmaz ve ısırmaz .Üzerine giderseniz kaçar.Yani havlaması ,bağırması boştur.Buna "Heo" denir
Kimi köpekte az havlar ama bir anda saldırır ve sizi yaralar.Çok sakinmiş,hiçbir şey yapmayacakmış gibi duran bir davranışta aslında bir saldırı planı vardır.Buna da "Sil" denir.Atalar "ısıracak köpek dişini göstermez" diyerek   davranış biçimine ters eylem metodunu en güzel şekilde ifade etmişlerdir.
Bilirsiniz ki mantıkta "Ben" denilen insanın düşünce ve kimlik merkezi aslında boştur.Sabit ,değişmez ,tatmin edici sübjektif ,süreklilik arz eden  verileri yoktur.Aksine meydana çıkan şartlara göre sürekli değişiklik arz eder.Hayatta hiç bir fikir ve düşünce sabit ve değişmez olarak kalmaz.
Taekwondoda da böyledir.Siz ve rakibinizin düşünceleri ,plan ve tasarıları sürekli ve devamlı olarak her saniye değişir.Bu düşünceler kimi zaman bir plan ve amaç taşırken bazen boş ve gayesiz olabilirler.
(misal çobanlık yapanlar iyi bilirler.Kurtlar sürüye saldırmadan evvel köpeklerin sesini dinler ve tahlil ederler.Havlama şekillerinden ve tavırlarından saldırganlık derecelerini tahmin ederler.Havlayışından köpeğin kavgacımı olup olmadığını anlarlar.Köpeği gözüne kestirirlerse sürüye saldırıp koyun çalarlar.Burada kurtların tespit ettikleri şey köpeğin düşünce planında saldırı ve eylem amacı olup ,olmadığıdır.)

İnsanın düşüncelerindeki değişimler sınırsız ve sonsuzdur.Bu yüzden Yin ve yan ile karşılaştırılabilinir.Boş veya dolu, amaçsız veya amaçlı,planlı veya plansız olabilir.Diğer yanda nda ,Düşüncelerde  asla mükemmel bir bütünlüğe ulaşılamaz.Bir konuda ve bir eylemde her insanın düşüncesi farklıdır.Bu konuda her insan başlı başına ayrı bir dünyadır.Bu neden hiç kimsenin düşüncesi kendi başına bir mükemmellik veya eksiklik oluşturmaz.Sadece amaca ve eyleme yönelik olup olmadıklarına göre önem kazanırlar.Heo ve sil bu düşüncedeki gelgitleri ifade etmek için kullanılır.
Bununla birlikte,Dünyada heo ve sil sonsuz değişimler içinde birbirine karışmış durumdadır.Bu nedenle neyin heo veya neyin sil olup olmadığına karar vermek oldukça güçtür.Dünyada hangi  fikrin iyi ve kötü, neyin faydalı ve neyin zararlı olduğunun tespitini yapmak oldukça zordur.Taekwondocu dünyanın bu özelliklerini içinde taşıyan insandır.İyi ve kötü, boş ve dolu ,güzel ve çirkin kavramları zamana mekana düşünce yapınıza göre sürekli değişir.Bu nedenle taekwondocu önce ön yargılarını ve benliğini silmeli oluşan zaman mekan ve şartlara göre anında ve doğru karar verme özelliklerine kavuşmalıdır.Değişen şartlara anında adapte olma ve en doğrusunu yapma özelliği kişiyi hayatın gerçekleri karşısında mağlup etmeyecek bir karakter yapısına kavuşturur.
örneklerle açıklamak gerekirse:
Çok hayvan sever bir insan olabilir hayvanlara karşı her zaman şefkatli ve sevecen olabilirsiniz.Ama bu düşünce kafanızda bir ön yargı haline gelmişe, üzerinize gelen kuduz bir köpeğe de sevecen davranmanız demek başınıza bela almanızdır.
Bunun gibi size saldıran bir saldırganın düşünce yapısını çözemez ve o anda ne yapmanız gerekene karar veremezseniz yaptığınız dostluk gösterisi hayatınıza mal olabilir.Barışsever bir insan olmanızın hiç bir mana ve değeri kalmaz.Dünya hayatının her kavramı bizim algılayış şeklimize göre bir değer ve anlam taşır.
Başarılı ataklarda, Heo ve sil'i anlamadan ve değişimler yapmadan rakip üzerinde kontrol kurabilmek oldukça zordur.Bir gerçektir ki rakibiniz odun veya taş değildir bir sabitliği  olsun.Yaşayan ve sürekli hareket eden ,sürekli düşüncelerindeki değişimleri pratiğe aktaran bir insandır.Bu tıpkı sudaki bir balığı yakalamakla .suyun içindeki  bir kayayı yakalamak arasındaki farka benzer.Kendinizi balığın hareketlerine konsantre edemezseniz ve ona benzetemezseniz asla yakalayamazsınız.Çünkü balığın sizden kaçma içgüdüsü  vardır sürekli değişim halindedir ve bu hareketlerine yansır.Hayatta da bu değişimi yapabilenler ve hayatın bu gerçeğine adapte olabilenler uzun yaşayabilirler.Rakibin düşüncelerinin boş veya dolu olduğunu kavramak ve ona göre davranmak gerekir.Bu ona adapte olmakla gerçekleşebilir.
Düşüncelerdeki Boşluk( HEO) ve düşüncelerdeki doluluk (SİL) sürekli birbirini takip eder.Fikir ve düşüncelerinizi sürekli değiştirmek ve o anki şarta göre yeni aksiyonlar kazanabilmeye heosil denir.Bu müsabakada kendini sabit bir harekete odaklanmamam ve rakibin tekniğine alternatif teknikle cevap verme şeklinde  kendini gösterir. Yani tekniğe teknik.Harekete hareket yapmaktır.Her tekniğe karşı sabit bir fikirle aynı tekniği çıkarmak.Yani ön fikirli davranmak sizi zarara sokar.
Düşüncelerinizdeki sabitlik kesinlikle hareketlerinize yansır.Misal olarak sürekli döner tekme atma fikri kafanızda sabitse bu kendini bir süre sonra hareketlerinizde belli eder.Rakibiniz bunu bir süre sonra okur ve gerekli önlemi alır.Bu nedenle düşünceleriniz asla sabitlenmemeli sürekli boşalıp dolmalıdır.Yani Bir an Hoe bir an sil durumuna geçmeli bu süreklilik arz etmelidir.Rakibiniz bu sürekli boşalıp dolan düşünce dağarcığınızı çözemez.Bu da sizin hareket ve davranışlarınızı rakipten kesinlikle gizler.Bazen savunma, bazen atak, rakibin hareketinin sizin hareketinizin başlangıcı olması veya ani olarak sabitliğiniz gibi haller rakibinizin aklını da karıştıracaktır.
Aklınızda düşünce oluştuğu anda harekete geçmeli onu eyleme dönüştürmelisiniz.Yani rakibiniz düşüncenizden hareketinizi çözememelidir.Yan, ben düz tekme veya döner tekme vuracağım diye düşüncenizde yarım dakika plan kurup harekete dönüştürmeye kalkarsanız hüsrana uğrarsınız.Düşünceni sürekli Heo yani boş durumda olmalı bu anda rakibe odaklanmalı ve onu okumalısınız.Açığını gördüğünüz anda düşünce ve eyleminiz aynı anda gerçekleşmelidir.Yani sizi seyredenler bile yapacağınız tekniği ,yaptıktan sonra haberdar olmalıdırlar.Hareketiniz sonuçlanınca düşüncenizi tekrar boşaltmalı ve rakibe odaklanmalısınız.Rakibin hareketleri sizin hareketinize dönüşmeli her hareketi sizin hareketinize ve tekniğinize temel oluşturmalıdır.Bir bakıma taekwondo rakiple sizin aranızdaki düşünce ve planların çatışması gibidir.Yapılacak teknikleri, müsabakanın hılı veya yavaş olması, sert veya yumuşak geçmesi hep bu karşılıklı düşünce kavgasının sonucunda gerçekleşir.
Bir maçta çok hareketli ve seri olan bir müsabık bazen diğer bir maçta çok durgun ve pasif kalabilir.Bu karşıki rakibi çözemeyip ne yapmak istediğini anlayamamasındandır.
Heo Sil yani düşüncenin rakibe göre şekillenmesi ,iyi bir mesafe ayarı iyi bir denge ve iyi bir tavır (üslup) şeklinde kendini gösterir.Çok dengeli duran ,mesafe kontrolü iyi ve yüz tavrı çok sakin ve endişesiz duran bir rakibin düşünceleri aslında boş olup sizi kontrol ediyor demektir .Unutmayın bu pozisyondaki bir rakibe asla girmemelisiniz.Kesinlikle açık noktalarını bulup aklını bir an karıştırdıktan ve harekete dönüştürdükten sonra teknik yapmalısınız.
Dengesiz, mesafesiz ve kızgın, heyecanlı fazla istekli duran bir rakibin kafası sabit düşünce ile doludur.Anında yapacaklarını önceden kavrayabilirsiniz.Çünkü sabit düşünceler anında harekete yansır.