KORE BAYRAĞI
Taekwondo ve uzak doğu sporlarının çoğunda Kore bayrağını veya onu çağrıştıran sembolleri sıkça görürüz .Tabi bu işaretler genelde bir süs olarak değil bir mana ve değer ifade ettiği için kullanılır.Çoğu taekwondocu
koreanflag.gif (1446 bytes) arkadaşımızın bilmeden özenle taktığı bu bayrak ve armalar şu anlama gelir.Kore dilinde Bayrağa TaeGuk-Ki denir.Bakarsanız Taekwondo kelimesi ile ne kadar bir benzerlik gösteriyor değil mi? Bu bayrak çok eski bir geçmişe sahip olup,Uzakdoğu ülkelerinin çok ortak özelliklerini ifade eder.Kore bayrağı çok felsefi be psiko sosyal manalar içerir.Üzerindeki işaretlerin hepsinin ayrı ayrı kavramları ifade etmesi söz konusudur.Temeli Eum-Yang diye bilinen ve Çincede Yin-Yang denilen bir yaşam felsefesine dayanır.Bu Kore'de bazen Yin ve Yang diye söylenirken bazen de Bayrağın adı olan Taeguk şeklinde ifade edilir.Özet olarak sınırsız güç manasına gelir.genel düşünce olarak dünyada   uyum ve denge halinde mükemmelliği yakalamak olarak ifade edilebilir.
Bayrağın dört köşesindeki işaretler Korece'de Kwe diye adlandırılır.Ve zıtlıkları ve uyumu temsil eder
heaven.gif (202 bytes) Sol üst köşedeki Kun denilen yandaki işaret cenneti temsil eder

fire.gif (227 bytes) Sol alt köşedeki  Yi denen işaret ateşi sembolize eder

water.gif (242 bytes) Sağ üst köşedeki Kam denen işaret suyu ifade eder

earth.gif (235 bytes)
Sağ alt köşedeki Kon denilen işaret ise Dünyayı temsil etmek amacıyla konmuştur
Yukarıdaki sembolleri çapraz çizerek veya karşılıklı olarak incelerseniz birbirine zıt kavramları veya birbirini
taegeok.jpg (9233 bytes)destekleyen kavramları görürsünüz.Bütün bu kavramlar Koreliler için ayrı birer övünç kaynağıdırlar.1910 dan itibaren Japon işgalinde bayrak ve semboller yasaklanmış bu yasak 45 yıl sürmüştür.1955 de Kore bağımsızlığına kavuşunca Bayrak sembolleriyle beraber özgürlüğün sembolü olarak tekrar kabul edilmiştir.Bu günkü Kore bayrağını tam anlamıyla ifade eden semboller olan Yin-Yang sembolleri Kore'de taş kabarmalarda 19. yüzyıl sonlarında bulunmuştur.Kore daha evvel genelde Japonya,Çin,Rusya gibi ülkelerin kolonisi olarak varlığını sürdürmüştü
yy.gif (1198 bytes)Yin karanlık ve soğuk   ,yan ise aydınlık ve sıcak manasına gelir.Aslında eski Çin kaynaklarından edinilen bilgilere göre Yin ve yan zıtlıkları temsil eder Yin karanlık ise Yan aydınlığı, Yin siyah ise yan Beyazı, Yin Kış ise Yan yazı, temsil etmek maksadıyla kullanılmıştır.Yandaki Yin-yan işareti hayatın zıtlıklar üzerine kurulduğunu temsil etmek maksadıyla yapılmış ve bu zıtlıklar arasında insanın devamlı suretiyle gidip gelişini temsil etmektedir.Kırmızı yang mavi ise Yin kavramını içermektedir.Bayraktaki zeminin beyaz renk olması barışın ifadesidir.