Rakibin merkezine atak
Taekwondo yaparken ataklarınızın  uygun  istikamet izlemesi sizin rakibinizle uyum içinde hareketlenmenize bağlıdır.
Rakibin merkezi deyince onun hareketinin odak noktası ve hayatı kastedilir.Merkezine direk saldırır ve sarsarsanız hareketinin büyümesini ve sonuca ulaşmasını kesmiş olursunuz.Yapacağınız baskıyla hareketini durdurur ve içine girerek yok   edebilirsiniz.
İnsanın vücudu çok akıl almaz derecede gizemlidir.Rakibin   tüm vücudu üzerinde sadece parmağınızla bile kontrol sağlayabilir çok basit bir itme hareketi ile bile koca vücudunu yere indirebilirsiniz.Her ne kadar rakibin tam merkezine atak yapmak o kadar kolay değilse de her zaman ataklarınızı yapacağınız bir nokta bulmak mümkündür.Rakibinizle karşılaştığınızda atak yapacağınız merkezi nokta kapalı ise şunu biliniz ki rakibiniz o merkezi noktayı kapatmak için muhakkak başka bir yerini açık bırakmıştır.
Bu  anlamda,Rakibinizin hemen hemen her uzvunda (bölümünde) merkezi diye kabul edeceğimiz bazı noktalar vardır.Bu temel noktalara hücum eder ve sıkıştırırsanız rakibi kontrol edersiniz.Biz bu noktalara hayati noktalar diyoruz.Bu hayati bölgeler insan vücudu üzerinde hemen her yere dağılmıştır.Yin ve yang (varlık ve yokluk) tan hareketle bu noktalar bir yandan insanı son derece etkisiz ve güçsüz yaparken diğer yandan da aşırı derecede güçlü yapabilir.Bu hayati bölümler bir uyum içinde çalışarak insanın bütünlüğünü sağlarken birine gelebilecek bir darbe zincirleme olarak insan hayatının bütünlüğünü de sarsabilir.İnsanın tüm vücudunun uyumlu hareketi her parçasının kendi görevini mükemmel yapmasına bağlıdır.Bu parçalardan en ufak olanının  bile vazifesini aksatması bu bütünlüğü bozar.Misal her ne kadar insan ayaklarıyla yürüse de,o kişinin ellerini bağlasanız yürümesi aksar ve dengesi bozulur.Taekwondoda da bir teknik yaparken her parçanın mükemmel çalışması şarttır Bunlardan biri görevini yapamazsa teknik bozulur.
Çoğu durumda,hayat  kendi devamlılığını sağlamak için birtakım mekanizmalar geliştirmiştir.Sonunda muhakkak yaşamımızın bir takım safhalarına ulaşırız hiç birini sonu kabul etmez bir ilersi için başlangıç farz ederiz.Her bölüm hayatın bütünlüğünün bir parçasıdır.Bu nedenle aslında hayatta bir sonlanma yoktur.Hayatın bir gizli birde gizli olmayan yönü vardır.Ama aslında bir bütündür.Bu bağlamda yaşam ve ölüm arasında bir fark yoktur .Hepsi bütünlüğün birer parçasıdırlar.
Hayat devamlı değişir ve devamlılık arz eder.Biz buna büyüme deriz.Tohum toprağa düşer ağaç olur , yapraklar açar,meyveler oluşur ,meyveler tekrar tohum olarak toprağa düşer.Tohum ağaç için,ağaç tohum için hayatiyetini devam ettirir.Hiç biri kendi adına bir şey ifade etmez her parça bir araya gelerek bir bütünlük oluşturursa bir mana ifade eder.Çünkü birinin olmaması hiçbirinin olmaması anlamına gelir.Hiç biri tek başına hayatı tam temsil etmez.Hep bir araya gelip bütünlük olursa yaşamı tarif edebiliriz.Yaşamda hiş bir parçanın kendi başına bir anlamı yoktur.Yaşam her parçasının bir araya gelip uyum içinde çalışmasıyla ve sürekli değişmesiyle bir anlam bulur.
Her şey değişir ,bu nedenle de yaşar ve canlı kalır ,.Değişmeyen yok olur ve ölür.Değişim yaşamın en vazgeçilmez şartıdır.Tıpkı tohumun ağaç olmaya ,ağacın tekrar tohum olmaya mecbur olması gibi, değişim her canlıyı kuşatır.Yaşamın şekli ve özü budur.Taekwondoda işte hayatın kendisi gibidir.Taekwondoda vücudun her parçası bir bütünlük ve uyumlu çalışma ister.Vücudun her parçası bir teknik icrası için birbirine muhtaçtır.Biri o an görevini yapmazsa bütünlük kaybolur ve teknik yapılamaz.Nasıl ki hayatın her bölümü hayatı tam tanımlayamazsa, taekwondodada hiç bir uzuv tekniği tek başına tanımlayamaz ve gerçekleştiremez.Taekwondoda da hiç bir teknik tek başına taekwondo olamaz.Her teknik birbirine muhtaçtır.Taekwondo tüm uzuvların mükemmel çalışması ve tüm gerekli tekniklerin organize yapılmasıyla hayat bulur.Parçalar tek başına bir şey ifade etmezler ancak bir parçanın(uzvun görevini o an yapmaması) veya bir tekniğin eksikliği tüm bütünlüğü bozar.
Taekwondoda figürler aynı hayatın sürekliliği gibidir.Rakibinizin merkezine yapacağınız hareketler anında ve sürekli olarak değişmelidir.Eğer aynı hareket ve teknikler değişmeden tekrar tekrar yapılırsa hayatınızla olan  tüm uyumunuzu kaybedersiniz.Unutmayın hareket,hareketle büyür ve hareket hareketle değişir.Sabit ve tekrar hareketler ölü noktalarınızı rakibe belli eder.Sonuçta bozguna uğrar ve kaybedersiniz.Taekwondo bir anlık dahi olsa hareketler arasındaki uyumsuzluğu, devamsızlığı ve sabitliği kabul etmez.
Bu nedenle taekwondoda rakibin merkezine yapacağınız hareketler sürekli değişik hareketler ve anlık değişen hareketler olmalıdır.Tıpkı su gibi .Su tepeden tabana doğru akarken hiç bir zaman sabit bir şekil almaz ,sürekli karşısına gelen cisme göre değişerek engel tanımaz..Sürekli değiştiği içinde engelleri kolaylıkla aşar.Hayatta sürekli değişmesi ile günümüze kadar gelmiştir.Sürekli değişmeyen ve gelişmeyen yok olmaya mecburdur.Taekwondoda da kişi rakibinin karşısında tıpkı su gibi olmalıdır.Teknikleri ve hareketleri rakibine göre anında şekillenmeli önceden sabit bir şekil ve figür tasarlanmamalıdır.Her saniye görüntü değişmeli ve teknikler bu değişen görüntü içinde gizlenmelidir.
                    Rakibinizin tam merkezine ve ortasına girmeye çekinmeyiniz.Tıpkı bir su gibi rakibe göre şekillenmeyi bilir ve sürekli değişim içine girerseniz yapacağınız tüm ataklarda onu sarsarsınız.Rakipten kaçmak ve yer değiştirmek taekwondo değildir.Rakibinizin en sert hareketi bile ,eğer değişiminizi ani yaparsanız size bir avantaj olur.Bıçağı istediğiniz kadar suya batırın veya ipe asılı bir çarşafı istediğiniz kadar yumruklayın sonuç alamazsınız.Bu suyun ve çarşafın yumuşaklığından esnekliğinden ve sizin hareketinize göre ani değişmelerinden kaynaklanır.Sizde gerektiği anda değişir ve rakibe göre davranırsanız en sert saldırıları ve hareketleri bile çok basit bir şekilde önlersiniz.Bunu bilir ve uygularsanız rakibin tam ortasına saldırmak ve merkezini dağıtmak sizin için çok basit ve kolay olur.Eğer rakibiniz sertse, o zaman yumuşayın. Buna boyun eğmek denir. Eğer rakibiniz hareket  halindeyse, onunla aynı yöne doğru hareket edip ona yapışın. Buna yapışmak denir. Düşmanınıza saldırdığınızda, hızlı ise hızlı olun, yavaşsa yavaş olun.Onunla uyum halinde ritimli hareket ederek onun hareketleriyle onu mağlup edebilirsiniz.Rakibin merkezi demek muhakkak başı ve gövdesinin ortası anlamına gelmez.Rakibin merkezi vücudunun her uzvuna dağılmış pozisyonda teknikten tekniğe değişir.Rakibin size yapacağı tekniğe göre saldıracağınız veya vuracağınız merkezi noktalar değişir.Rakibinizde vuracağınız tek bir nokta aramayınız.Tıpkı bir su gibi rakibi her yönden her şekilde kuşatmasını bilmelisiniz.Unutmayın taekwondo bir sanattır.