Taekwondoda vuruş yapılacak merkez noktalar
Taekwondoda merkezi vuruş noktaları
Rakibinizin ataklarınızı yapacağınız merkezi  ve hayati noktaları tek değil insan vücudunda çok değişik parça ve bölümlerdir.Bu merkezi noktalar vücudun bütünüyle etkileşim halindedirler Samjae , yin ve yang veya iç ve dışta oluşuna göre farklı bölümlere ayrılırlar
Vücudun tüm bölümlerinde bulunan bu hayati noktalar Kyonraks denilen Kore tıp ilmine göre değişik şekillerde isimlendirilirler.
Bu noktalar atak yapabileceğiniz rakibinizin hayatını ve davranışlarını etkileyen merkez noktalardır.
Burada tıp ilmiyle ,taekwondo hakkında insanı öldürmek veya hayatını korumak konusunda yakın ilişki kurabiliriz. Rakibin vurulduğu anda hayatiyetine mal olabilecek noktaları bilmek ve ona göre davranmak gerekir.Tek bir nokta vuruşun bile insanın hayatına mal olabileceği şeklindeki bu akıl almazlığı kim inkar edebilir ki.Vücudun bütünlüğü tek tek parçaların uyumlu çalışmasından ibarettir.Tek başına bir parçanın ,bölümün değeri yoktur.Bir araya gelip bütünlük oluşunca değer ifade ederler. Ancak bütünlüğün hayatiyetini sürdürmesi de bu tek tek merkezi noktaların varlığına bağlıdır.Bu hayatın gerçeğinin ifadesidir.Her şey bir bütünlük oluşturursa değer ifade eder.Bu bütünlüğü oluşturan parçalar ne zamanki tek tek yeteneklerini yitirmeye başlarsa insanın hayatı o zaman sona erer.Bu bütünlüğün hayata karşı bir savunma mekanizmasıdır.Yaşam aslında zaman gelir  kendi kendini öldürür.
İnsanın vücut yapısı ne kadar mükemmel ve estetik olursa olsun kalbin 1sn lik görevini aksatması tüm vücudu etkiler ve hayat sona erer.Hayatın devamı, vücudun bir parçası olan kalbin iyi çalışmasına bağlı ve muhtaçtır.Ama bu kalp insanın bütünüdür anlamına gelmez.
İnsan 3-5 dakika nefes almazsa beyne oksijen gitmez ve kişi ölür.Hayat nefes alıp vermeye bağlıdır.Ama bu akciğerler insanın bütünüdür diyemeyiz.Tek tek parçalar kendi başlarına bir değer ifade etmezler ,bütünlük içinde değer kazanırlar.Ama bütünde hayatiyetini tek tek parçalara muhtaçtır.Hiç bir parça tek başına bütünü tarif etmez ,ama bütünlük tek tek bu parçalar olmadan gerçekleşemez.
Taekwondo Felsefesinde  insan vücudunu sam jae ye (Uzay, dünya ve insan) belli merkezlere ayırırız.
Baş : İnsanın her hareketini düşünce planında oluşturduğu evrenin merkezini ifade eder.Düşünce ve plan merkezidir.
Karın kısmı: Enerjinin meydana getirildiği her şeyin anası sayılan dünyevi merkez olarak kabullenilir.
Göğüs kısmı: İnsanın evren ve dünya arasındaki hayatiyetini ifade eden merkezdir.
İnsan canlılığını ve ifade  eden ve çok önemli olan bu üç merkez sırasıyla üst-Danjon ,orta -Danjon ve alt danjon olarak adlandırılır.
Yani baş-Göğüs ve karın kısmı insan hayatiyeti açısından saldırıya maruz kalan açık noktalardır ve önemli  noktalardır.İnsanın hayatiyetini sağlayan tüm organla bu üç bölgededir.Buralara gelebilecek yan etkiler tüm vücudu etkilerler.Taekwondoda bu noktalara çok önem verilir .Bu nedenle puan alıcı noktalarda buralar kabul edilir.
Baş kısmı Evrenin merkezi denilir ve insanın düşüncelerin merkezi olarak   kabul edilir.İnsan her değişimi subje olarak burada planlar.Rakibinizin bu merkezini ele geçirirseniz ve düşüncelerini önceden okuyabilirseniz rakibin her hareketini kontrol edebilirsiniz.Rakibin göz hareketleri, yüz ifadesi, nefes alış veriş ritmi, kızgınlığı, sakinliği, hiddeti, korkusu velhasıl tüm düşünceleri burada belli olur.Bu nedenle bakışlarınız ve dikkatiniz rakibinizin düşüncelerinin merkezi olan ( evrenin merkezi )  bu merkezde yoğunlaştırmalısınız.Buraya yapacağınız sert bir darbede rakibinizin tüm düşünce ve planlarının kaybolmasına ,kafasının karışmasına ve vücudunu müsabaka boyunca kontrol edip yönlendirememesine neden olur.Düşüncelerini toparlayamaz ,bu nedenle de vücudunu idare edemez.
Dünya her şeyin büyümesi için gerekli olan besinlerin kaynağıdır.İnsanın karın kısmı insanın tüm hareketlerinin beslendiği odak noktadır.Bu merkeze yapacağınız ataklar rakibin tüm kuvvetini enerjisini ,hareketini yok eder.
Göğüs kısmı ise insanın hayatiyetinin canlılığının merkezidir.Buraya yapacağınız ataklarla rakibin tüm canlılık ve diriliğini elinden alırsınız.
BU nedenle başa bir darbe alınınca bilinç kaybolur ve hiç bir hareket yapamazsınız.
Karına bir darbe aldığınız zaman tüm enerjiniz kuvvet ve gücünüz kaybolur.
Göğüs hizasına solar pleksusa bir darbe alırsanız nefes ritminiz kaybolur ve hareketleriniz biter.
Bu üç bölge hayati bölgeler olmasına rağmen sürekli korunan bölgelerdir.Kişinin düşünceleri sürekli değiştiğinde onları okuyamaz ve rakibin ne yapacağını bilemezsiniz.Kişi başını devamlı geride tutarak darbelerden korunur.Karın kısmı vücut derinleştirilerek saklanır ve korunur.Göğüs kısmı da kollara gard yapılarak veya vücut döndürülerek muhafaza edilir.Buralara vuruşlar her zaman zordur ve mücadele ister.Bu nedenle taekwondoda zor vuruş yapılabilen bu bölgeler puan bölgeleridir.Korunmaktan aciz olan kısımlar sırt,ayaklar,kollar gibi bölgeler bu nedenle puan dışıdır.Çünkü buralar hayati bölgeler ve korunması gereken bölgeler kabul edilmez.
Bir şeyin merkezi demek onun ortası anlamına gelir dolayısıyla merkez noktalar her zaman yüzeysel bölgeler değil gizli bölgelerdir.Bu bölgelerde can alıcı ve rakibi etkileyecek diğer yan bölgeler ve vital noktalar vardır.
Rakibinizin can alıcı vital noktasının neresi olduğunu araştırmak için onunla mücadele ve temas halinde olmalısınız.Arka arka yapacağınız ayal ve yumruk vuruşlarından hangi bölgesi daha hassa. korunmuyor tespit edebilir ona göre davranabilirsiniz.Çok sıkı sert ,gibi görünen bir rakip karnına alacağı veya yan tarafına alacağı bir darbe ile bir anda nefessiz kalıp yere yıkılabilir .Veya başını kollamayan bir rakip o kısma alacağı çok hafif bir darbe ile bile mağlup edilebilir.Bu bu merkezi noktaların sertliği kişiden kişiye değişir.Bir tekme bir rakibi sürpas ederken bir diğerinde hiç etki yapmayabilir.Bu özelliliği rakip ile mücadeleye girerek öğrenebilirsiniz.Bu bölgelerini koruyan rakibe direk  girmek yerine önce rakibin gevşemesini ve açık vermesini sağlamak gerekir.Çünkü iyi müdafaa yapan bir rakipte bu bölgelere ulaşmak zordur.
Rakibin seri ve süratli olması değil savunması çok önemlidir.Çünkü rakip ne kadar seri ve atak olursa olsun bu saydığımız vuruş bölgeleri yavaş ve durağandır.Unutmayın seri olan bir rakibin elleri ve kolları hızlı hareket eder.Saydığımız bölgelerin hareketi yoktur Bu bölgeler ayaklarca taşınır ve ellerle korunur.Savunmasını terk eden bir rakip ne kadar hızlı seri olursa olsun bu hayati bölgelere kesin vuruş yaparsınız.Kişiyi hızlı gösteren parçaların( kollar ve ayakların) hızıdır.Aslında vücut bütününün hareketi yavaştır.Rakibin hareket eden kol ve ayaklarını tespit edemezsiniz ama bütünün bu merkez noktalarını asla vuruşunuzdan kaçırmazsınız.
Taekwondoda hızlı atak demek serilik demek rakibin bu vuruş noktalarını en kısa sürede yakalamak ve vurmak demektir.Seri kişi demek ringde çok hareket eden değil bu bölgelere en kısa sürede vuruş yapan kişi demektir.Bu da biraz akıl işidir.Belki çok sabit ve yerinde hareketsiz duran bir kişi rakibin açığını bulduğu anda karın seviyesine onun teknik yapmasına fırsat vermeden çok ani bir tekmeyi tüm gücüyle çıkarabilir. Serilik budur.Rakip savunmasını iyi yapmışken Havalarda uçup 5-10 teknik atıp sonuç getirmeyecek  gereksiz çabukluk ve seriliğin bir manası yoktur.
Gardını iyi almış bir rakibin kafa seviyesine vuruş yapmak için çok seri davranmak hata getirir. Müsabakada hangi rakip bir diğerinin zayıf noktalarını tespit ederse müsabakayı da kazanan o olur.