Nokta, çizgi ve daire arasındaki uyum
Vücut duruşunun taekwondoda önemli olmasının nedeni nedir?
Çünkü taekwondoda güç , aşırıya kaçmadan doğru bir duruş temeli üzerine kuruludur.

Taekwondoda doğru bir hareket; hedef nokta (vurulacak hedef nokta) , doğru bir hat ( en kısa zamanda ve en kısa yoldan yoldan vuruş), dönüşlü ve çok boyutlu aksiyonlar (komplike tekniklerde duruş ,yani gard pozisyonuna dönebilme)  içerir.
Bu nedenle tam bir hareketin içinde bu üç faktör birbirini tamamlayarak mükemmel hareketi oluşturur bu nedenle bu faktörler iç içe girmiş olarak bir ayniyet içerirler ve bütünlüğü oluştururlar.
Bir şey doğru ve kurallı yapıldığı anda güzeldir.Bu nedenle biz taekwondonun güzelliklerini doğru yapıldığı anda görürüz.

Bazı kişiler dairevi hareketlerin çok net ve  pürüzsüz olduğu bu nedenle temel alınması gerektiğini söylerler. Ancak bu ön yargılı bir hükümden başka bir şey değildir.belki dairevi hareketler, düz hatta atılanlara göre daha keskin ve net olabilir.Ancak gerçek taekwondo yapacaksanız hareketler konusunda bu tür kısıtlayıcı kurallara girmemeniz ve tamamen özgür davranmanızdır.Gerçek bir taekwondocu  mücadeleye başlarken bir hareketi tercih noktasında ön yargılı olmaz.Taekwondo da sanat (Yae) tüm teknik ve hareketleri bir bütün olarak ele almak ile ortaya çıkar.İyi bir sanatkar nasıl her gün değişime tabi ise, gerçek bir taekwondocu da belli bir tekniğe bağlı kalmadan rakibin davranışlarına göre bir uyum halinde sürekli teknik değiştirebilen ve bunları en mükemmel şekilde yapabilen kişidir.
Taekwondoda; nokta , düzgün hat  hat ve dairevi hareketler arasındaki birlik ve uyum samjae'nin yolunu takip etmektir.bir nokta çizgi ve daireyi kullanarak nasıl uzayda sonsuz şekiller çizme ve tüm boşluğu kaplama şansınız varsa ,taekwondoda da bu üç temel üzerinden hareketle sınırsız değişimler uygulayabilirsiniz.Bu üç temel hareketleri başarıyla yapan ve bunlar arasında uyumlu geçişleri sağlayarak bir harmoni oluşturan taekwondocu, taekwondo felsefesinde Samjaenin yolunu takip ediyor demektir.
Nokta, doğru ve daire Samjaenin bir yansımasıdırlar.Bu şekilde taekwondoda tüm sertlikler ve yumuşaklıklar herhangi bir net sınır olmadan birbirine karışmış vaziyettedir ve sonsuz değişimler içindedir.
 Nokta uzaya tekabül eder.Çünkü nokta uzaydaki sınırsızlığı temsil eder. Daire Dünyaya tekabül eder.Çünkü daire etrafı sınırlıdır ve itaati ve düzeni temsil eder.Düz çizgide insan a tekabül eder.İnsandaki nefsani arzu ve isteklerin ifadesidir.
   Daha detaylı bir şekilde izah edersek, noktanın belli bir şekli ve tarifi yoktur, her yerde ve şeydedir.Bu nedenle uzay benzer , sınır koyamaz ve tarifte zorlanırsınız uzay bir bütün olarak her şeyinizi kaplar.Ama benim diyemez ele geçiremezsiniz , sonsuzluğun ve mükemmelliğin  ifadesidir.Bu nedenle de (DO) yu temsil eder.Bu nedenle uzayın yolu dediğimizde mükemmellik akla gelir.Her şeyi kendi mükemmel konumu içinde yapmanın temsilidir.Her şeyi her zaman her noktası mükemmel olacak şekilde araştırma felsefesidir.Nokta netliği ve titizliği de temsil eder.Elinize bir kalem alın ve bir nokta yapın.Hareketiniz , işaretiniz çok sade ama nettir.Noktada hata olmaz.Farklı insanlara nokta çizdirin .Hepsi aynı şekli yapar.Nokta insanların ortak erdemlerini temsil eder.İnsanlardaki olması gereken ortak meleki vasıfların ifadesidir.
    Diğer yandan elinize bir kalem alın ve düz bir çizgi çizin.Nasıl  oldu? Kalemi sert, keskin bir ve hızlı bir ifade ile çektiniz.Bu nedenle samjae felsefesinde düz çizgi  sertliğin, hızın,keskinliğin ancak hatalarında bir ifadesidir.Herkes bir çizgi çizsin nasıl farklı boylarda farklı eğimlerde farklı sertlikte (renk tonunda) çizgiler çizer.Bu nedenle düz çizgi samjae felsefesinde insanın temsil eder,Her insan farklı isteklerde , duygularda, karakter yapısındadır,Her insandaki nefsi istekler farklı farklıdır.Bunları da farklı şekillerde ortaya korlar.Düz çizgide sınır yoktur.Doğru çizgi sonsuzluğu ifade eder.İnsanın nefsi de sınırsız ve doymaz.Kararsız ama sürekli isteyen bir ruh haline sahiptir.
  Daire de bir çizgi olmasına rağmen bir kararlılığın ifadesidir.Bir noktadan başlar ama , bir daire çizerseniz nerede duracağınızı çok iyi bilir ve yönünüzü ona göre tarif edersiniz.Daire yumuşaklılığın sakinliğin ,ama varılacak hedef önceden bilindiğinden  karalılığın ifadesidir.
Yaşam insanın Evreni yaratan güç, dünya ve nefsi arasında uyum kurması ile şekillenir.Bu harmoniyi yakalayabilirse mükemmelliğe ulaşır.
 Uzakdoğu felsefesinde bu davranış biçimleri taekwondo hareketleri içinde şablon oluşturmuştur.Şöyle ki; nokta sabitliği, netliği ,dengeyi ,duruşu, düz ileri hareketler sertliği, hızı , gücü, dairevi hareketlerde kararlılığı , mükemmelliği temsil ederler. Taekwondodaki mükemmellikte bunların birbiri ile uyum içinde gerçekleştirilmesi  ve iç içe girmesi ile oluşur.Daire aslında eğrilerden oluşur, eğriler içinde düz çizdiler vardır ve düz çizgilerde noktaların birleşimi ile oluşur.Yani bu üç geometrisel şekil var olmak için nasıl birbirlerine muhtaç ise ve mükemmel şekiller , resimler bu üç unsurun iç içe girmesi ve uyumlu olmaları ile oluşuyorsa , taekwondoda da tekniklerdeki mükemmellik bu şekilde oluşur. Sabit durmakla veya sadece dün doğru boyunca hareketle veya sadece dairesel hareketlerle taekwondoda da mükemmellik ortaya çıkmaz.Taekwondoda her hareket hem birbirinin aynısı ve tamamlayıcısı hem de birbirinden farklı kabul edilir.Biri olmadan diğeri olmaz , birbirine muhtaç ve tamamlayıcısıdırlar.Nasıl Evren,Dünya ve İnsan birbiri ile bir bütün ise , nokta çizgi ve daire birbiri ile bir bütün ise taekwondodaki  hareketlerde bir bütünlük içindedirler.