Taekwondonun Şablon
Hareketlerindeki Gelişim

Taekwondo yıllar boyunca eğitmenden öğrencilere geçe geçe gelen kendine özgü bir eski çağ dövüş sanatı değildir.Diğer dövüş sanatlarına göre son derece yenidir.Bununla birlikte yapısı antik (eski) dövüş sanatları üzerine kuruludur.Yani onlardan etkilenerek yavaş yavaş gelişmiş ve herkes tarafından yapılabilen modern bir dövüş sanatıdır. Taekwondo yapan bir kimse , onun yapısı içinde tüm dövüş sanatlarından parçalar bulabilir.

BAŞLANGIÇ GEÇMİŞİ:
Taekwondo şablonları (kısımları= Hyungs, tuls, Poomses, forms)  taekwondonun evrimini başlangıcından günümüze kadar çok iyi yansıtırlar. Geçmiş Kore çağlarında Kore krallıkları arasındaki askeri harpler ve çatışmalar Kore'ye has özel dövüş stillerinin gelişimini sağlar. Hawarangdo krallığının M.S. 676 yılında 3 krallığı birleştirerek birliği sağladığı bu seri savaşlar gösterdi ki geçmiş Kore dövüş sanatları o zaman bile bir estetiğe ve güzelliğe sahipti. Bu estetiğin kanıtını  o zamanın taş mabet resimlerinde veya mağara duvar çizimlerinde görmekteyiz. Bir dövüş sanatındaki  ideal ve arıtılmış hareketler ki bunlara "formlar" diyebiliriz, dövüş sanatını diğer askeri dövüş hareketlerinden veya atletik hareketlerden ayırt etmemizi sağlar.
3 krallığın kılıç zoru ile birleştirilmesine bağlı olarak dövüş sanatları bir nefret ve tepki kültürü olarak gelişmeye başladı.Tabi ki dövüş kültürünün deki düşman kavramının  yerini zamanla bürokratik yapıyı oluşturanlar aldı.

ÇÖKÜŞ:
Askeri çalışmalar zamanla daha teknolojik ve mekanik havaya bürününce , çıplak ele bağlı olarak gelişen dövüş sanatları tabi olarak bir çöküntüye uğradı.Düşman karşısındaki geçersizliği, idarenin askeri kuvveti karşısındaki geçersizliği bu çöküntüye sebep oldu.
Uzun Joseon hanedanlığı boyunca, dövüş geleneği ve sanatları hemen hemen kayboldu,Çünkü bu dönemde diğer hanedanlık ve krallıklarla ilişkinin yerini kavga ve gürültü değil resmi diplomasi ve siyaset sanatı aldı.Barışın uzun dönem seyrettiği dönemlerde dövüş ve kavga kültüründeki azalma ve durağanlıkta normaldir.Bu dönemde dövüş sanatları ile uğraşanlar suçlandı ve küçük görüldü. Sadece oyunlarda , eğlencelerde (taekyon) olarak sıradan gösteriler haline geldi veya kumara dayalı sportif müsabakalarda ( Subok) kullanıldı. Bu nedenle bu dönemde tüm pratik amaçlı dövüş uygulamaları bir duraklama ve çöküntü içine girdi.

MODERN BAŞLANGIÇ:
1910 -1945 yılları arasında Japonya'nın Kore'yi işgal döneminde ve 1950-1953 Kore savaşı sırasında Koreliler yeni askeri çalışma (askeri talim) anlayışı geliştirdiler.Bunda da Kore'nin kendi milli antik askeri ve tarihi kültürel mirası üzerinde durdular.Geçmiş Kore dövüş sanatlarını tekrar oluşturmaya çalıştılar.Ancak çoğu unutulmuş ve özelliğini kaybetmiş olduğundan , yeni oluşturdukları dövüş ve talim teknikleri işgal edildikleri dönemde Çinli ve Japonlardan öğrendikleri Çin, Okinowan ve Japon dövüş sanatları üzerine kuruldu.
Kore dövüş sanatları şekillenirken, dövüş ustaları bilgilerini geçmişte Japonya'da Japon ordusunun himayesi altında sivil hizmetlerde bulunurken karate hocalarından aldıkları eğitime dayandırdılar veya Mançurya bölgesinde yaşayan Koreliler Japon ve Çin dövüş tekniklerini öğrenerek Kore'ye getirdiler.
Kore dövüş sanatı kurucuları kemer sistemi derecelerini karateye göre şekillendirdiler, tekniklerin gelişimi sadece shotokan karateye göre yapıldı.1954-1971 yılları arasında şekillenen Taekwondo temel olarak Shotokan Karate üzerine kurulu bir sistemdir.Shotokan "Heinan" bölümleri "pian" bölümleri ile birleştirilerek yeni stiller oluşturuldu.Tabi oluşturulan değişik stillerde bu gelişime eklendi.Bu nedenle taekwondodaki teknikler, kullanılan adımlar ve bloklar vs. hepsi karate ile büyük benzerlik içerir.

Başlangıçta ,taekwondo çalıştırıcıları taekwondoyu örnek şablonlara  (belli kalıplara) ayırttılar ve bunun bir fikir üzerine oturtulmasına gayret ettiler.Bölümler sözüm ona atak ve defansların temellerini öğretiyordu. Taekwondo çalışmasını günlük dövüş ve savunmada kullanacak şablon hareketler çıkarılması şarttı. Çünkü yaptığınız çalışmanın pratikte geçerli olması için ve devamcılılığı için her yerde geçerli olacak ve yapıldığında eylemin kendisini tarif edecek şablonlar ve kaideler şarttır.
1971 yılında Choi Hong Hi 'nin görevden ayrılması ile Kore taekwondosu tekrar gelişim noktasına geri döndü.Choi'nin döneminde taekwondonun teknik ve temelleri shotokan karate üzerine oturtulmuştu.Shotokan stilleri ve felsefesi taekwondo çalışanlar üzerinde etkili idi.Ancak genç jenerasyon bunu kabul etmiyordu.1973 yılında Dünya Taekwondo Federasyonunun kurulması ile de taekwondoda modern manada bir değişim yaşandı.Akıcı ve dinamik dövüş stilleri üzerine oturtuldu.Shotokokan karatedeki güce dayalı tarz terk edilerek yerini hız, zamanlama ve stratejik vücut hareketleri aldı.Shotokan Karatedeki gösteri ağırlığı terk edildi ve Taekwondo çalışmanın karşılığının görüleceği müsabakalar ön plana çıktı.Müsabaka kuralları değiştirilerek yüksek beceriye dayanan hareketler özendirildi.Müsabaka ağırlığı olmayan ve güce dayalı kaba gösteri hareketleri terk edildi.

Taekwondoda şablon hareketlerde  (poomselerin veya tekniklerin dayandığı temel hareketler) gerçek dövüş tekniklerine uygun olarak yeniden düzenlendi.Temel hareketler geleneksel "H" hattı üzerinde çizilirken "trigram" denilen üçgensel alanda uygulanmaya başladı.(yani poomseleri örnek verirsek tek yönde basit hareketler yerini tüm yönlere yapılan artistik hareketlere bıraktı.). Ancak yinede hareket şablonları değişmedi gerek biçimsel gerekse teorik olarak Karate formları etkisinden kurtulamadı.Yani taekwondo biricik dövüş sanatı olma yolunda ilerlerken , karatenin etkisi altında kalmaya pek fazla tepki gösterilmedi.Karatedeki yumruk ve ayak teknikleri aynen alınarak uygulandı.Ancak şunu ifade etmek gerekir ki Karate teknikleri sabit ve durağanlaşmışken, taekwondo gelişmeye ve arayışa devam etmektedir.Sürekli şablon değişikliklerine uğruyor.Gerek müsabaka, gerek poomse ve gerekse self defans teknikleri sürekli yenileniyor ve kompleks hale geliyor.Bu nedenle gün geçtikçe sıkıcı ve gereksiz tekniklerin yerini daha yeni ve kompleks olanları alıyor.Bu nedenle karate ile büyük benzeşmeler içerse bile karateden daha popüler olma yolunda hızla ilerliyor.       

GELİŞİM:
Taekwondo büyük bir popülerlik içinde büyürken, bölümlerinin( Poomse, Kyorigi, kyekpa)  teknik beceri ve kalitesi gittikçe artmaktadır.Öğretim amacı ve felsefi ilkeleri belli ciddi kalıplara oturmaktadır.Temel hareketleri her yaş ve kemer gurubunun rahatlıkla yapabileceği basitlikte , ama o oranda da estetik ve güzel görünüm veren biçimlere kavuşmaktadır.Temel hareketler daha çok sportif ağırlığa kavuşmaktadır.Bu ciddi gelişim geleneksel manadaki taekwondo temellerine ciddi etki yapmaktadır.
.
Taekwondo günümüze kadar yegane dövüş stili olarak gelişti. Geçmiştekilerin yerini daha sert bloklar ve yumruklar, daha defansif ayak adımları, ve tekme vuruşları aldı.Kurumsal olarak taekwondo gelişirken, taekwondo tekniklerinin özünü ve esasını self-defans şablonları( kalıpları) oluşturdu. Taekwondo şablonları ,serbest dövüş müsabakasında kullanılan teknikler üzerine değil , tüm dövüş sanatlarındaki dinamik self- defans hareketlerinin üzerine oturur.Taekwondodaki şablon hareketler   müsabaka tekniklerinin icrasına da yardım eden ancak daha gelişmiş hareketlere de zemin hazırlayan hareketler bütünüdür. Bu nedenle müsabaka stilinde olmasa bile, pratik taekwondo çalışılmasında  tüm dövüş sanatlarından örnekler bulmak mümkün olur.
Taekwondo yavaş yavaş ancak sürekli gelişen bir spor dalıdır.Taekwondonun gerçek görüntüsünü ve geçmişi ile olan bağlantısını şablon hareketleri belli eder(temel hareketleri). Serbest müsabaka stiline bakılınca taekwondo belli kişilerin yapabildiği ve tekmeler üzerine oturan zor bir stilmiş gibi görünebilir.
Ancak taekwondoda ki örnek temel hareketler günümüzde her insanın rahatça yapabileceği ,self-defans ağırlıklı ve başka bir dövüş sanatına gerek duyurmayan mükemmel hareketlerdir.