Taekwondoda poomsenin canlılığı
        Taekwondo poomseleri insan hareket serileri üzerine kurulmuştur.Sırası gelmişken bu hareket parçalarını insanın yapısı ile karşılaştırabiliriz.İnsan iskelet, kas(et), ve deri gibi temel unsurlardan oluşur.Bunların hiç biri bir diğeri olamadan ayakta duramaz.İskelet sistemi destek dokudur.Kas bütünlüğünü ve hareketi sağlar.Bunun yanında ciltte koruyucu bir zırh olarak görev görür.Yani her şeyin bir destek ve dayanak noktası vardır.İskelet olmadan kasın (et) ,kas olmadan iskeletin bir değeri olmaz.İşte iskelet ve kasın birbirine muhtaçlığı gibi takwondoda poomsesinde teknik ve gücün birbirine muhtaçlığı "Sseuim-sae" veya "Sseuim-nal" yani kısaca <Sae> veye <Nal> olarak adlandırılır.

sseuim-sae taekwondoda kendini korumak ve rakip üzerinde kontrol sağlamak için kullanılan teknik ve metodudur.Poomsedeki düzenlenmiş hareketlerdir.poomsede her yapılan bir hareketin anlamı vardır.Niçin bu hareketi yapıyorsun? sorusunun cevabı hazırdır.Ancak bıçağın bir şeyi kesebilmesi için nasıl ki bir yüzünün keskin olması gerekirse rakip üzerinde kontrol kurulması içinde tekniğe "güç" faktörünün katılması gereklidir.Bu güçte sseuim-nal'dır.
"Sae" olmadan  poomse öğreniyorsanız,ne beceri dolu hareketleri kullanabilirsiniz ve ne de onları ihyiyaç duyulduğu zaman  kullanabilmeyi düşünürsünüz.Çünkü güç ve teknik olması yetmez.Tekniği kullanma becerisi daha ayrı bir yetenektir.Eğer tekniği kullanabilir ancak güç ile birleştirmezseniz yine rakip üzerinde  baskı kuramazsınız çünkü teknikleriniz sadece rakibe çarpar ve geri gelir.Sseuim-sae veya sseuim-nal dan biri olmadan poomse  olmaz.Vitrinlerdeki mankenler insana benzetilir ama insan değildir.Güçten ve teknikten yoksun hareket serileri de poomseye benzer ama poomse olmaz.Çünkü poomsenin amacı hareket yapmak değildir.Rakip üzerine kontrol kurma becerisi ve seri teknikleridir.
  Taekwondoda insanın aklı sseuim-sae sseuim-nal ın birlikteliğini sağlar.Akıl, sseuim-sae ve sseuim-nal 3 temel faktöre tekabül eder. Evren, Dünya ve insan.Bu üç faktörü göz önüne alırsanız her hareketin güzelliği ortaya çıkmaya başlar.Bu anlamda mükemmel bir poomse oluşturan hiç bir zaman bu üç yolun Evren,dünya ve insanın dışına çıkmaz. Bu yüzdenden becerikli bir taekwondocunun çizdiği poomsenin denge,ritim ,nefes uyumu ve anlamı olur.Seyreden  bir insan  doğal bir güzellik verir.
Beceriksiz bir kişinin çizdiği poomse şekil ve görüntü olarak aynı hareketleri içerse de hareketinde bir anlam ve güzellik olmaz.Aynı biçim hareketler yapsa da seyredene sıkıcı ve saçma hareketler olarak gözükür.
Hareketlerin bütünündeki güzellik sanatsal bir görüntü ve izlenim verir ki taekwondoda poomsenin bu sanatsal yönüne "Muyae" denir. Çünkü taekwondoda tabilik ve sadeliğin yanında bir anlatım tarzı vardır. poomseler bu anlamda  kendi özelliği içinde bir dans olarak kabul edilir.
Dansın yapısında sadelik ve zarafet olsa da ,aslında son derece güç ve enerji isteyen bir olgudur.Bir balerine bakıp onun güçsüz ve çok narin olduğu kanaatine varırsanız.Çünkü bale son derece güç ve esneklik  antrenmanları isteyen bir dans türüdür.poomselerde böyledir.Son derece zarif ve narin gibi gözükse de içinde son derece yüksek bir güç taşıyan doğal hareketlerdir.poomsede Sade ve zarif hareketlerden ani olarak sert ve keskin sona ulaşmak son derece antrenman isteyen komplike bir çalışma türüdür.Bu geçişler esnasında ritmi korumak yüksek enerji ve nefes isteyen bir olgudur ki bu taekwondo poomsesinin neden sanatsal bir dans olduğunun izahıdır.
poomsede hareketin bir parçası  hatalı olursa bütün hareket hatalı kabul edilir .Çünkü hareketler ritmik olup birbirine bağlıdır.poomsenin ayırt edici özelliği bu bütünlüğün korunmasıdır .Bu poomsede "Do" diye adlandırılır.Bu bütünlüğü sağlayan denge, ritim ,nefes ve anlamlı harekettir.Çizdiğiniz hareketleri gerçekteki gibi yaşayarak yapamazsanız anlamını kaybeder.poomseyi güzel yapan bütünlüğü içinde bir anla ifade etmesidir.