Poomse pratiğin kendisidir.
Taekwondo poomsesinin her şeyini kavramlardan ve kelimelerden ibaret zannederseniz boşu boşuna zaman harcarsınız. Taekwondo poomsesinde bilgi önem taşımaz.Dayanma gücünüzü kullanarak disiplin içinde alın teri akıtarak çalışırsanız taekwondo poomsesinin faydasını görürsünüz.
Her ne kadar kavram ve aksiyon birbiri ile ilişkili olsalar da aynı şey değildirler.Aksine deneyim ve kavrama gücünün direkt olarak ilişkisi vardır. Deneyim ve tecrübe insanın kavrama gücünün gelişimini sağlarlar.Poomseyi ne kadar fazla pratik yaparsanız taekwondonuz o kadar oturur ve gelişir.Taekwondo konusundaki anlayışınız ve kavrama yeteneğiniz denli artar.
Aşk konusunda kütüphane dolusu bilgiye sahip olmanız bir şey ifade etmez.Son derece yavan ve kısır bilgi olarak kalır.Önemli olan aşık olmaktır.Aşık olan birisinin bu konuda kağıda aktaracağı duygular  daha içten ve samimidir.Pratik tecrübe , bilgi ve düşünceyi daha anlaşılır ve gerçekçi hale getirir.Poomsede böyledir basma kalıp şablonları bilmenin bir değeri olmaz.Önemli olan onun pratiğini yapmaktır.
Poomse icra ettiğiniz zaman önemli olan ruhunuzda gücü ve akışkanlığı birleştirmenizdir.Poomse güçlü ve belli bir akıcılıkta olacaksa bu önce duygularınızda yaşanmalıdır.Ayrıca tüm hareketler Uyumlu ve tutarlı olmalıdır.Buda pratikte ortaya çıkan bir durumdur.Tıpkı güzel bir şarkı gibi.Şarkıyı baştan sona dek bilmeniz önemli değildir.önemli olan onu güzel seslendirmenizdir.Çünkü sizi dinleyenler sizden bunu beklerler.Şarkıyı istediğiniz kadar bilin, çok kötü bir sesiniz varsa herkes kaçar.Bunun dışında şarkıyı akıcı ,içtenlik ve güçlü icra etmelisiniz.Buda pratik yapmakla mümkündür.Bir şarkıyı yönlendiren nasıl güçlü bir nefes ise poomsedeki gücü ve akışkanlığı da nefes alıp vermedeki güç ve ritim sağlar.Buna poomsede " bütünlük içinde Kİ ye sahip olma" denir.Poomsede her  harekette Nefesinize (Kİ YE) sahip olursanız her hareketi mükemmel bir konumda icra edersiniz.Hareketleriniz hızlı seri akışkan olur.Her hareketinizdeki hayali rakip seyredenlere hissettirilir.Sizi seyreden gerçek bir mücadele yaptığınızı zanneder.Tıpkı dansta olduğu gibi ritmik ,akıcı bir gösteri ortaya çıkar."
Taekwondo poomsesi tıpkı dansa benzer, sıradan basit bir hareketin kötü icrası bir sonrakini de etkiler , bu etkileşim sonucu kötü bir gösteri oluşur.Bu nedenle her basit adım ve hareketin bile olabilen en güçlü ve gerçek anlamı ile icra edilmesi gerekir.