Poomse Taekwondonun Temelidir
Her şeyin bir zorluğu ve kolaylığı vardır.

Taekwondo öğrenmek neden çok zor ve zahmetlidir?

Dünya herkese tarafsız davranır.Zorlaştırmak ve kolaylaştırmak kişin kendi iradesindedir.
Taekwondo çalışmasının başlangıcı ve sonu yoktur.Taekwondonun başlangıcı kolay olup gittikçe zorlaşan bir öğretisi olmaz.
Taekwondo çok basit temel hareketler üzerine oturur.Taekwondoda uzman bir kişi ile yeni başlayan bir kişinin temel teknikler hakkında bilgi yönünden bir farklılıkları yoktur.Çoğu insan taekwondoya başladığında , sürekli çalışmanın ardından taekwondoda fantastik ,göz alıcı poomseler ve sert , can alıcı müsabaka aksiyonları bekler.Ancak öğrendikçe ileri poomselerin ilk başlangıç poomseleri kadar basit ve müsabaka tekniklerinin ilk gün öğrendiklerinin dışında hiç değişmediğini görürler.Taekwondonun temelleri nedir.Aslında taekwondonun tüm temelleri poomseler içine sıkıştırılmış ve özetlenmiş haldedir.Poomseler kişinin direkt olarak taekwondo ile olan tüm ilişkilerini ortaya kor.Bu nedenle poomse çalışırsanız taekwondoda mükemmelliğe doğru ilerlersiniz ve eksiksiz olursunuz.
Bu nedenle herkesin taekwondoya poomse çalışarak başlamasının nedeni budur.Her çalışma ve her seviyenin başlangıcında yeni bir poomse sizi bekler.Tüm poomseler birbirine benzer ,çok basit ve tekrar hareketler gibi görünse de hepsi taekwondonun bütünlüğünü tamamlayan bir parçadır.Çünkü tüm bu basitliliğin içinde taekwondonun tüm hareketleri ve teknikleri ve kuralları vardır.
Geçmişteki insanlar poomseleri oluştururlarken alelacele ve sadece olmaları için oluşturmadılar. Tüm deneyim ve tecrübeler ışığında uzun sürede meydana getirdiler.Bu nedenle belki çok basit olmalarına karşın çok verimli bir çalışma biçimi olarak taekwondonun ana yapısını oluştururlar.Bu sizin bakış açınızla da ilgilidir.Önemli olan sizin poomselerden en yüksek verimi alabilecek şekilde çalışma biçiminizdir.
Poomseler Dünya taekwondosunun temelini oluşturur.Büyük bir bina ne kadar görkemli olursa olsun onun sağlamlığı temelinin sağlamlığı ile ilgilidir.Temel ise pek görünmez ve göze çarpmaz ..Bir yer sarsısında bina çöktüğünde o görkemli ve ihtişamlı yapının ne kadar cılız ve çaresiz olduğunu anlarsınız.Taekwondoda poomseler bir binanın temel taşları gibidir.Tekmelerin ve yumrukların sağlamlaşması , kaliteye dönüşmesi ve teknikler aralarındaki koordineli çalışma poomseler ile mümkündür.Poomse çalışmayan bir kişide çok alımlı ve zarif tekmeler biran gelir kişiyi koruyamaz duruma düşer.Taekwondonun her şeyi poomseler içinde saklı halde durur.Poomse çalışmak taekwondonuzu her gün yenilemek anlamına gelir.Poomse çalışılmasının zorluğu basitliğinden ileri gelir.Basit görüp çalışmadığınız poomseler sizi rakipleriniz karşısında zayıf bırakan ve kontrolü kaçırmanıza neden olan en önemli etkenlerdendir.Taekwondo bir bütündür.Üstün bir taekwondocu bu bütünlüğü sağlam temeller üzerine oturtan ve koruyan kişidir.Buda poomselerle olur..