Her şeyin temelinde sadelik vardır.
Taekwondo tekniklerindeki mükemmellik ona tüm ruhunuzu istek ve arzunuzu katmanız ile mümkün olur.

 tüm bunlar poomse çalışmalarında yeterince elde edilir. Bu mümkündür çünkü temel hareketler çok basit olduğu gibi sınırsız kurallar içerir.Bu temel hareketler içinde eğer ilgisizi davranır basit ve gereksiz gibi görünenleri bile ihmal ederseniz hiç bir elde edemezsiniz.Taekwondo çok basittir.Taekwondonun gerçek prensipleri sadece hareketlerin doğru yapılmasında ve sürekliliğinde saklıdır.
Bu basitlik asla ihmal edilmemelidir.Çünkü temel hareketler tek tek çok basit ve gereksiz görünse de aslında bir çok yönlülük içerir.Çünkü komplike ve gerçek taekwondo bu basit hareketlerin koordinasyonu ve birlikteliği ile oluşur.Bu basit hareketleri ihmal ederseniz asla mükemmelliğe ulaşamazsınız.Bir şeyi basit görür ve değer vermezseniz asla ondan faydalanamazsınız.


JUCHUM-SOGİ(Juchum Seogi:ayaklar bir buçuk ayak boyu yana açılır.Dizler bükülerek vücut biraz aşağı indirilir.Vücut ağırlığı her iki ayak üzerine eşit olarak verilir.) yi sadece ayakların yana açılıp belin düşürüldüğü ve ayak kaslarının gerildiği basit bir hareket olarak algılamamalısınız.Çünkü bu basit gibi görünen tekniği önemsemezseniz APKUBi SEOGİYi yapamazsız, apkubi seogiyi yapamazsanız Dollyo Chagiyi yapamazsınız.Dollyo Chagide belinizi bükemez ve çeviremezseniz asla güçlü ve güzel olamazsınız.Taekwondoda her güzel ve zor teknik basit temel hareketler üzerine oturarak gelişir.


Bu nedenle bu titizlikle yapışmış size çok basitmiş gibi görünen bu hareketlere tam anlamı ile uymalısınız.En önemlisi de bu hareketleri kaç kere olduğuna bakmaksızın defalarca tekrar etmelisiniz.Kendinizi sürekli tekrarlar sonucunda "hareketin içinde" hissetmelisiniz.Basit hareketlerin yüzlerce kez tekrarı çok sıkıcıdır.Ancak bu tekrarlar sonucu hareketi düşünerek ve planlayarak değil vücudun otomatik hareketleri ile yapmaya başlarsınız.Hareketle bütünleşirsiniz.Hareketlerinizdeki sahtelik kalkar  doğallık başlar ve hareketle özdeşleşirsiniz.

Poomseleri yaparken aklınızda tutmanız gereken çok önemli 3 nokta vardır;Farklılık ,Uyum, ve Denge
Nasıl farklı olabilirsiniz. Üstün olabilmek daha farklı  olabilmekten gelir.
hayat uyum içindedir ve her şey birbirine bağlıdır.Yukarıdan önce aşağı vardır, sonradan önce evvel, doluluktan önce boşluk, hareketten evvel durağanlık söz konusudur.Her mükemmeliyetin temelinde bir sadelik ve basitlik söz konusudur.Herkesin başlangıç noktası da budur.Sizi mükemmeliyete ulaştıran bu sadelik ve basitliğe ne farklar eklediğinizdir.Bir kişiye güzel olan bir başkasına çirkin, birine yalan olan öbürüne gerçek,birine iyi olan bir başkasına kötü gelebilir.Aynı uyarıya herkes başka tepkiler verir.Bu kişinin karakteristiği ile ilgilidir.
Poomselerde aynı temel ve basit hareketler söz konusudur.Önemli olan kişinin bu basitliği ne kadar mükemmelliğe ulaştırdığıdır.Hissederek yapmak ve yaşamakla, basit birkaç temel hareket olarak görmek arasında farklar vardır.Bir kadına sıradan bir erkeğin yaklaşımı ve unun yanında ona karşı hissettikleri başkadır ,ama ona aşık olan bir kişinin hisleri ve davranışları daha farklıdır.Davranışlarına ruhunun sevgisi ,gönlünün arzu ve isteklerini  katar.Davranışlarında bir mükemmeliyet ve ruhanilik vardır.Bunu ona baktığınızda sizde hissedersiniz.Onun daha farklı ve arzulu olduğunu anlarsınız.
poomsede böyledir.Yaşayarak hissederek yapmak poomsede farklılığı doğurur.

Poomsede uyum ne demektir .Taekwondoda görüntünüz istek ve arzunuza göre olmalıdır.yani istediğiniz gibi hareketleri oluşturabilmelisiniz. Hayalinizde canlandırdığınız mükemmel görüntüyü fiziksel olarak vücudunuz yerine getirebilmelidir. Kollar, ayaklar ve bel yani her uzuv bir uyum içinde hareket etmelidir.Tekme atacaksanız omuz ve kalçalarınızda bu tekmeye uygun konum ve biçimde görevini yapmalıdır.Buda fiziksel bir performansa mümkün olur.
Poomsede  denge nedir?
Denge vücudun, nefesleşmenin, ve aklın bir bütün halinde çalışmasıdır.teknik değişimlerinde bunlardan birini kaybederseniz dengeniz bozulur ve kendinizi kaybedersiniz.Harekette devamlılığınız kalmaz.
İşte tüm bunlara sahip olabilmeniz için,taekwondonun temel tekniklerini (poomse) çok iyi bilmeli ve çalışmalısınız.

Poomseler büyük hareket kümesini ,dar alanda düşük bir merkez ağırlık noktası ve uygun bir nefesleşme ile yapabilmektir.

Taekwondo da poomse art arda gelen ufak tekniklerin birleşmesi ile büyük bir hareket bütünüdür.Kişi tamamen bir bütün içinde olan poomseye odaklanır ancak bu arada içinde bir biri ardına saklı olan temel pratik teknikleri refleks olarak kapar.Uyum ve dengeyi öğrenir.Bütünden parçaya giderek öğrenme poomse felsefesinin ana fikridir.Bu şuna benzer.Bir şarkıyı baştan başlayıp sona doğru bir uyum içinde bestesine uygun söyleyebilirsiniz.Ama asla o şarkıyı bir cümlesinin yarısından başlayarak okuyamazsınız. Beste ve güftesini şaşırırsınız.Çünkü asıl olan şarkıdaki bütünlüktür.Tek tek satırların veya kelimelerin ne demek istediği değildir.

Poomsede merkez ağırlık noktanız her zaman için düşük seviyede tutulabilmelidir.Bu dengenin en önemli şartıdır.Bu tıpkı bir bitkinin büyümeden önce köklerini toprağa salması ve önce sıkı tutunmasını temin etmesi gibidir.Sizde dengenizi ve sağlamlılığınızı sağlamadan asla tekniğinizi mükemmelleştiremezsiniz.Fiziksel hareketleriniz ayaklarınız, kollarınız, beliniz velhasıl tüm uzuvlarınız ile ağırlık merkeziniz etrafında dönmekle gerçekleşir.Göbek deliğinizin 2 parmak üzeri kabul edilen vücut ağırlık merkeziniz ne kadar bacaklar arasında ve ne kadar yere yakın olursa denge ve sağlamlık o oranda artar.

taekwondoda her hareket düzgün bir nefesleşme ile yapılmaz ise asla mükemmellik ve ritim olmaz.Poomsede hareket ve nefesleşme birbirinin ayrılmaz bir parçasıdır.Nefesleşme sadece burun ağız ve ciğerler ile değil tüm vücut ile yapılmalıdır.nefes aldığınızda tüm vücudunuz alabilmeli ve nefesi tüm vücudunuzla verebilmelisiniz. Çünkü nefesleşme tüm vücudun canlılığı ve devamlılığıdır. Nefesleşme her hareketinizin başı ve sonu olabilmelidir.
Çünkü poomse sadece bir teknik gösterisi değil, tüm vücudunuzun canlılığının bir ifadesidir.