Taekwondonun Ruhsal önemi

(Bu yazı Galip.Z.Yalçınkaya'nın Taekwondo adlı eserinden alınmış bir paragraftır.Kendisine teşekkürler.Bu değerli eser taekwondo için Türkiye'de en önemli yazılı eser.Genç kuşak hocalarımızdan daha mükemmellerini bekliyoruz)


İnsanı sağlam bir sağlığı varsa hareketlerinde canlılık gösterir.Sağlıklı olmayan ise işe karşı arzusunu kaybeder.Bu arzu zihinden ziyade duygusal hareketlerle yakından ilgilidir.Aynı zamanda ahlaki kavramlarla ilgilidir.Taekwondo vücuttaki her bir organda enerji sağlayan kasları geliştirerek,beyni çalıştırarak hareket arzusu yaratan bütün fiziksel sistem için bir spordur.İnsan sadece hayatta kalmakla yetinmez.Kuvvetli ve iyi yaşamayı arzu eder.
Bundan dolayı taekwondo aklı fiziksel hareketlerle birleştirip yaşama gücü sağlar.

İnsan vücudu fiziksel kurallardan ayrı değildir.Bir bakıma büyüyen,gelişen makine gibidir.İnsan makinesi duruşları uygun biçimlere dönüştürerek,çeşitli etkenlere uyar..Ruhi olarak düşünür.Zihni eğitimle aydınlanır ve geliştirilir.Bundan dolayı zihinsel eğitimi yoksa iyi düşünemez ve yaratıcılık özelliği gelişemez.Ağır ve hafif sporlar vardır.Ağır sporlar kuvvetli savaşma ruhundan ve kendini korumadan kaynaklanır.Buna karşı hafif sporlar sadece dolaşım sistemlerini düzenlerler.Taekwondo karakteri kuvvetlendirir ve liderliği geliştirir. Liderlik ve kuvvetli savaşma ruhu her işte kendine güveni sağlar. Böylece ve sükunet ve güven hissinden dolayı sabırlı ve alçak gönüllü olunur.Kendi arzularını yenerek toplumda lider olarak önemli bir karakter kazanmış olur.Bundan dolayı taekwondo insanın doğru ve vatanperver olması için temel sağlar
Eğitimle:
Refleks--Karar--Cesaret--Kendine  güven---Kendini korumada güvenme--Bağımsızlık--Sükunet(Sakinlik)--Liderlik--Cesaret, işbirliği--Vatanperverlik  sağlanır.
Taekwondo genel bir fiziksel spordur.Çünkü içinde bütün kasları ve vücudun bütün eklemlerini hareket ettirmek zorundadır.İnsanlar birçok sebepten dolayı çevreye uymak,sağlıklarını muhafaza etmek ve yaşamayı sevdiklerinden dolayı spor yaparlar.İnsanın yaşamında birtakım ihtiyaçları vardır.Taekwondo bunlara cevap veren ve insanın iç ve dış çevre ile düzenli ilişkisini sağlayan bir spordur.
Taekwondo vücudun bütün kısımlarını hareket ettiren,sistematik bilimsel hareketlerin karmaşık durumlarıdır.Bundan dolayı taekwondo insanın fonksiyonlarını muhafaza etmesi ve sağlaması bakımından önemlidir.
Taekwondo bütün vücut uzuvlarını silaha dönüştürür.Bundan dolayı insan saldırganlardan kendini korur ve yurdunu korumak için savaşta da kullanılır.Yumruklar çekice,Parmak uçları keskin mızrak ucuna,El kenarı keskin bıçağa ve ayaklar balyoza dönüşür.Taekwondo o kadar etkili bir spordur ki,etkisini insan üzerinde denemek tehlikelidir.Bunun için uzmanlar bunu kiremit ,tuğla,mermer,taş üzerinde deneyerek gösterirler.
Psikolojisi
musabakaa.jpg (7616 bytes)800 yıl önce yaşamış olan bir Japon samurayı olan Musaahi'nin yazmış olduğu bir kitap ,seksenli yılların iş dünyasında büyük ilgi uyandırmıştır.Bu başarı bir sloganın ortaya çıkmasına neden olmuştur.
"Musashi konuştuğu zaman ,tüm wallstreet dinler"
"Beş ringin kitabı" adlı eser Amerikalı yöneticileri adeta büyülemiştir.Musushi'nin stratejik kuralları,üniversitelerdeki sayısız seminerlerin ve çok uluslu şirketlerin içeriğini oluşturmuştur. Taekwondo  ve yönetim bilimi arasında benzer bir ilişki olduğunu belirtmek isterim.Ayrıca taekwondo,sadece yöneticiler için ideal bir spor olmakla kalmaz aynı zamanda yönetim kararlarının stratejisini ve planlama metodunu belirleyen prensipleri de içermektedir.Taekwondo neden yöneticiler için ideal bir spordur? Şimdi bir üst düzey yöneticisine Taekwondonun kazandırdığı-kazandıracağı becerilere ve yeteneklere bir göz atalım.
Genellikle bir yönetici problemli olaylar karşısında içinde bulunduğu strese rağmen o problemi en iyi çözmek zorundadır.Bunun içine fiziksel durumunun iyi olması,canlı ve uyanık olması gerekmektedir.Bu enerji olmaksızın canlılığını ve karizmasını yitireceğinden insanlarla kuracağı ilişkilerde oldukça zorlanacaktır.Bir yöneticinin yeterliliği,sporu yaşam tarzı olarak görmesi ve tanınmışlığı ile artacaktır.Yetenekleri ise değişkenliği,sürekli araştırmacı olması ve hislerinin çok kuvvetli olmasıdır.
İyi bir yöneticinin onu başkalarından ayırt eden en önemli yönü,uyumlu ve sakin olmasında yatar.İyi bir tahlilci olduğu kadar,insanlarla iletişim kurma konusunda da oldukça başarılıdır.Beyninin sağ ve sol küresindeki fonksiyonları dengeli ve etkili bir şekilde birleştirir.(Tahmin edebilme,hissiyat)

Fiziksel güç,zeka gücünü ortaya çıkarır.Fiziksel performanstaki her hangi bir düşüş zeka fonksiyonları da olumsuz bir şekilde etkiler.Tam terside söz konusudur.Konuşma sporu genelde aktif ve güçlü iradeli insanlar için çok önemli ve gereklidir.Bir yöneticinin işi performans ile bağıntılı olduğundan fiziksel eğitim bir yönetici için vazgeçilmez bir unsurdur.Bazı insanlar hayatta çok başarılı olmak anlamına gelen fiziksel ve sosyal güce sahip olmanın ne anlama geldiğini kesinlikle bilmezler.Fiziksel ve zeka kabiliyetlerini yitiren ,sigara ve alkol kullanan insanların fonksiyonlarının bozulması işlerinde yeterince başarılı olmamalarının nedeni olur.
Her yüksek performans harcayan sporcu yada yönetici fiziksel bakımından şuurunun dengeli olması,doğru beslenme musabakab.jpg (7625 bytes)ve sağlıklı bir yaşam tarzının getirdiği enerji seviyesine dikkat etmelidir.
Taekwondo gibi sporlar. fiziksel yapının üzerinde olduğu kadar zeka gücü üzerinde de bir etkiye sahiptir.
Fakat taekwondo neden yöneticiler üzerinde ideal bir eğitim yöntemi sunar?Galiba bu sorunun cevabı ön koşul sayılan kişisel karakteristik özelliklerde yatmaktadır.Bu hem yöneticiler için geçerlidir hem de taekwondocular için geçerlidir.
Kendi yolunu çizebilme,kendine hakim olma,objektiflik,dengeli olma,çabukluk,derin ve detaylı düşünme gibi.
Şimdi bir profesörün yönetici kavramını nasıl tarif ettiğine bir bakalım:

"Bir yönetici eleştirici olmalıdır.Ancak eleştiriyi yaparken yapıcı bir sertlik taşımalıdır.Karşılıklı tartışmalarda akıllı çıkışlarla mantıklı bir yol izlemelidir,ikna gücünü kullanmalıdır.Ancak ters tutumlar ve zıt görüşler karşısında da toleranslı davranabilmelidir"

Fiziksel yönden taekwondocu ile yönetici arasında bazı paralellikler kurmak yanlış olmaz.
Şimdide taekwondoyu satranç oyunu ve ve bu oyunun yarışma sahasındaki durumu ile karşılaştıralım.
Performans hızlı düşünme ve refleks ile sağlanır.Fiziksel ve zihinsel bakımdan süratli davranmak,hız kazanmak eğitimle sağlanabilir. Bunun için en tavsiye edilen sporda taekwondodur.

Spor bilimine göre ana motorik yetenekler güç ,hız,dayanma gücü ve bir takım düzenleyici vasıflardan oluşmaktadır.Taekwondo hız-güç ve düzenleyici yönleriyle mükemmel bir spordur.Bir taekwondocu hem savunma hem de saldırı tekniklerinde hız açısından çok iyi yetişmiştir.Taekwondo aynı zamanda çeviklik adaptasyon kendine hakim olma,değişken durumları kontrol altına alma gibi düzenleyici yetenekleri de geliştirir.Bu spor motor faktörler,zeka fonksiyonları
faktörleri  ile çok yakından bağlantılıdır.Taktik ve müsabaka içerisinde uygulamada da katkıda bulunurlar.yetenekler,sporcunun olduğu kadar antrenör ve yetiştirici içinde üstünlük noktasında bir avantaj kazandırır.

Taktik öğretilen kabiliyetlerin / hareketlerin yarışmada nasıl kullanılacağının gösterilmesidir.Dolayısıyla taktik hem sporcu hem de antrenörün problem çözme işlemini düzenliden bir çeşit yöntemdir.
Taktik, olacak olayı önceden önceden tahmin ve idrak etmekten ibarettir.İdrakin niteliği çok önemlidir.Bunun için tecrübe,konsantre gücü,yüzeysel gözlem ve iyi bir taktir yeteneği gerekmektedir.Antrenör bile bir oyuncu ve yarışmacı gibi karşı tarafın gücünü ve zayıf yönlerini belirler,keşfetmeye çalışır.Bu şekilde düşünerek düzenleyici kabiliyetlerden başlatıp taktiklere gelinceye kadar yaratıcılık,değişkenlik ve zekilik gibi faktörlerle karşılaşırız.
Tekrar yöneticilerin becerilerine dönelim.
Fakat unutmayalım ki fiziksel ve akli yeteneklerin ötesinde sağlıklı bir zekaya sahip olmak şarttır.Örneğin yaşam tarzını sağlıklı tutmak için biyoenerjik metotlar mevcuttur.
Sadece müsabakada değil aynı amanda gerçek hayatta  Karşılaşılan güçlüklerle mücadele edebilmek için akli durumumuzun dengeli ve sağlıklı olması gerekir.Tabi ki bu bir eğitim,tecrübe ve olgunluk sürecidir.Yöneticiler bir karar verme yada yaratıcı bir işlem süreci esnasında stresli bir atmosfer süreci içinde olabilirler.Ama bu ortamdan taekwondo sayesinde gerginlik ve rahatlama arasında ki doğru ritmi bulabilmek için taekwondonun sunduğu imkanlar vardır.Bunlar;müsabakanın sertliği bir çeşit rahatlama sağlayacağı gibi Taekwondonun usulleri çerçevesinde akli ve fiziki yetenekleri kullandığını fark edebilmede bir tür rahatlama sağlayabilir.Taekwondo yöneticiler ve iş adamları için ideal bir spor olabilir. Bu sadece bir tatmin değil aynı zamanda işi problemlerle uğraşmak,uzlaşma sağlamak ve gelecekle ilgili bir şans yakalandığı zaman hemen harekete geçmek gibi görevleri olanlar için çok önemli bir geliştiricidir.