Taekwondonun Şematik İzahı

 

sema1.gif (4723 bytes)


Şemalarla pratik olarak taekwondoyu öğrenme yolunu takip edeceğiz.Taekwondoyu iyi bilmek için İyi bir teknikleri bilmeli ve vücudumuzu tanımalıyız.
Saldırımız ayaklarla ve kollarla olur
Savunmamız kolla ve ayaklarla yapılır
Hareketlerimiz öne ve yanlara yapılır
Vücudumuzun kollarını ve ayaklarını kullanarak
Rakibin yüzüne ,karnına veya göğüs hizasına saldırırız.

 

sema4.gif (4720 bytes)

Taekwondo pratiğinde rakibe karşı saldırı veya savunmamızı genellikle kollar ve bacaklarla ve özelliklede eller ve ayaklarımızla yaparız.Tabi teknikler bu organlarımızla yapılsada güçü meydana getiren olay vucudun tüm gücünün bu organlara yüklenmesiyle olur.Vuruşlar genelde ayakla ve yumrukla yapılırken ,kol ve bacağın uzun kısımları genellikle savunma bloklarında kullanılır.
 

sema2.gif (2408 bytes)Yukarıdaki şemayı inceleyerek ayağın bölümlerini öğreniniz ve hanigi bölümle hangi tekniğin yapıldığını iyi kavrayınız.
Ayak yapınızı gözden geçirin.Ayağın bögelerine göre adlandırılan teknikler şematize edilmiştir.İki ayağınız ve bacaklarımız bizi vucudumuz ayakta dururken,hareket ederken,dönerken,düşerken,zıplarken,yüksek veya uzun atlarken,vururken ve son olarak defans yaparken dengede durmamızı sağlarlar.Yukarıdaki ayak tabanının ve üzerinin değişik parçaları ise tekmelerde çok etkili birer silah gibi vazife görürken aynı andada bacak ayak kombinasyonlarıda savunmamızda bizde yardımcı olur.

Ayak teknikleri ellerdeki vaya yumruk tekniklerindeki gibi çok hızlı,esnek ve net değildir.O seviyeye getirebilmek için çok çalışma ister.Yani el teknikleri kısa bir çalışma ile kavranabilir ama ayak teknikleri çok uzun çalışma ister.Bu ayak yapısının ele göre daha hantal yapıda yaratılışındandır.Bir ayakla teknik yapılırken diğer ayak onu dengelemesi lazımdır.Bir ayak havada iken diğer ayağın onu dengelemesi ise zordur.ufak bir darbe ile yere düşülür veya teknik yetersiz yapılır.Çünki vucudun dengesi iki ayakla sağlanabilir.Ellerde ve kollarda ise bu problem yoktur.Bilhassa uçar yapılan tekniklerde ,hareketin başarısı hareketin sonunda dengemizi sağlamakla yakından ilgilidir.Hareket yapılıp yere düşülürse tekniğin bir önemi kalmaz.Bu dengeyi sağlamak çok sıkı ve zor bir çalışmayı gerektirir.
Ayak tekniklerinin üstünlüğü .ayakların gücünden ve uzak mesafeden yapılabilir olmasından gelir.Yani teknik rakibi sersemletir ve savunmada rakip mümkün olduğunca uzakta tutulabilir.
APCHUCK
Ayak tabanının baş kısmıdır.Ayak parmakları yukarıdoğru kıvrık tutulur.
Vucudun dönme hareketlerinde ,yani döner tekniklerde Apchuck dediğimiz bu kısım eksen vazifesi görür .Vucudumuz ayağın bu parçası etrafında döndürülür.Ayrıca bu kısım; Apcagi,dollyochagi,biteurochagi,bandalchagi tekniklerinde kullanılır.
Ayrıca vucudun hareketinin frenlenmesinde .yani hızlanan vucudun durdurulmasındada bu kısım kullanılır.
DWİTCHUCK
Ayak tabanımızın arka kısmıdır
Vucudun döner tekniklerinde ayağın bu kısmını kullanırız.Jitzitki,yopchagi,podeochagi tekniklerinde işe yarar.
BALKKEUT
Ayak parmaklarını dümdüz gerdiğimiz zaman son kısımlarına denir.Diz kıvrılarak çıkan öne tekmelerde solar pleksus hizasına tekme atmada çok işe yarayan bir kısımdır.
BANNAL
Ayağın dış yan kısmıdır Ayağın tabanı ile yankısmının birleştiği yerdir.Küçük parmağın bittiği yerden başlayan ve topuğa kadar uzanan bir yan hattır.Makki tekniklerinde,pyejeok chagide kullanılır.
BANNALDEUNG
Ayağın iç yan kıkısmıdır.Ayağ baş parmağı ile topuk arasında ayağın tabanı ile yan yüzünün  birleştiği hattır.Makki tekniklerinde ve pyejeok chagide kullanılır.
DWİKKUMCHİ
Topuğun alt kısmıdır.Naeryochagide,momdollyo-huryochagide,nakkachagide kullanılır.
BALDABAK
Ayak uçları gerilğdiğinde ayak tabanının tamamına denir.Momdollyo-huryochagide,naeryochagide kullanıır.
BALDEUNG
Ayağın üsttüdür.Ayak bileğinden parmak uçlarına kadar her yer dahil edilebilir.
Ollyochagi ve huryochagi tekniklerinde kullanılır.
 

sema3.gif (4566 bytes)