Taekwondoda silahın akılla kontrolü
Taekwondoda silah vücudunuzun üzerinde, kendine özgü bir konumda yer alan elleriniz, ayaklarınız, kısaca vücudunuzdan başka bir şey değildir.Taekwondocu silah olarak sadece vücudunun herhangi bir parçasını kullanır ve silahı her zaman hazırdır.Kendini korumak için dışarıdan bir silah arama gereği duymaz.
                  Vücudun her parçası mükemmel bir silahtır ancak çok tabi bir kuraldır ki vücudun farklı iki parçası aynı anda kullanılamaz .Aynı anda hem tekme hem yumruk atamazsınız. Bunlar birbirini takip etmeye ve sıra ile yapılmaya mecburdur. Ancak hiç bir uzuvda diğer parçaların yardımı olmadan etkin bir silah haline gelemez.Misal yumruk atacaksanız buna tüm vücudun desteği ve yardımı şarttır.Mükemmel bir tekme atmak için ellerin, başın, diğer ayağın, kısaca tüm vücudun kendine göre özel konumu vardır.Yine bir saldırıda bir bir saldırıyı elle karşılamak için, yani blok yapmak için sadece kollar kullanılmaz.Blok için tüm vücudun katkısı gerekir.Elleriniz veya ayaklarınızın bir silah olarak mükemmel olabilmesi için vücudun yana hareketi ile belli bir konuma kavuşmaları gerekir.
Herhangi bir silah misal kılıç veya mızrak içinde böyledir.Silahı hareket ettiren ve yönlendiren sadece kol değil vücudun uyumlu hareketidir.Hareket eden aslında silah değil komple vücudun kendisidir.Bu nedenle silah, vücudun parçalarından biri olarak kabul edilmez ve onunla uyum içinde olmaz ise asla iyi bir fonksiyon göremez.Bu nedenle ellere ayaklara veya tüm silahlara mükemmelliği kazandıran aklınızı ruh ve düşüncelerinizdir.Silahın mükemmelliği onu kullanabilme yeteneğindedir ki buda aklın kendisidir.Aklın, ruhun ve vücudun her parçasının bir biri ile uyumlu çalışması olmadan bu mükemmellikten asla bahsedilemez.


Aklınızın kontrolü altındaki silahın konumu sizle rakibin arasında olmalıdır ve sizi rakibin atağından korumalıdır ve aynı anda atak yapmalıdır.Rakiple olan tüm temasınız boyunca bu konumunu muhafaza etmelidir.Rakiple aranızdaki aralık sadece mesafe olarak uzaysal boşluk değildir.Silahınız nerede ve ne zaman olursa olsun ihtiyacınız olduğu sonsuz değişimleri her an size sağlayacak şekilde olmalıdır..Sizi koruyabilecek ve atak yapabilecek her hareketi yapabilecek konum ve yetenekte bulunmalıdır.
Bir taekwondocu olarak bu yolu sıhhatli bir akılla kolayca bulabilirsiniz. Her silah, eller ayaklar ,kılıçlar mızraklar hep aklın kontrolü altında hareket eder.Silahlar değişik faklılıklar ve figürler içerse de hepsi bu kurala bağlıdır.

Bu nedenle aydın bir taekwondocu tüm silahları zorlanmadan kullanır ve kontrol eder. Tıpkı "Do" nun her şeyi zorlanmadan kontrol ettiği gibi.İster kılıç, ister sopa isterse sıradan bir eşya olsun olsun önemli olsan her silahı vücudunuzun bir parçası imiş gibi hissetmek ve o duygu ile kullanmaktır.Bu taekwondoyu neden sadece Taekwon değil   Do ile birlikte ele aldığımızı izah eder.Aklın ve ruhun kontrolü ve yönlendirmesi olmadan hiç bir silah mükemmel değildir.Ruhunuz ve duygularınız işin içinde yoksa yapılan hiçbir şey taekwondo değildir.