Basit taekwondo kurallarından
sonsuz değişimler doğar

Taekwondonun şekil olarak çok basittir. fakat kendisini  değişik prensipleri kapsayan ve değişikliklere açık bir  şekilde gösterir.Her ne kadar taekwondo figürleri değişmez sabit şekiller olsa da , insanların taekwondo düşünceleri kendine özgü bir çok farklılıklar ve değişiklikler içerebilir.Bu nedenle taekwondonun tarifi bile kişiden kişiye farklılık gösterir.Her insan aynı karakter yapısında saf ve temiz doğar ,sonradan farklılaşır değişir,nitelik kazanır.Bu niteliğine göre de hayattaki iyiyi veya kötüyü seçer. Hayatta kendine göre iyi kötü doğru ve yanlış kavramları çizer ve ona göre yaşar.Bu her insana göre farklıdır.Bir insan için iyi bir davranış diğerine göre kötü olabilir.Tüm bu farklılıklar ve değişimler taekwondo felsefesinde Yin ,Yang ,Kang ,Yu gibi terimlerle ifade edilir.Bu kavramları ileride teferruatlı şekilde açıklayacağız.Taekwondoda  her faktör bu kategorilerde değerlendirilir
Taekwondonun kendine özgü faktörleri denge, mesafe ve gelgit(devamlılık)tır.Her biri dünya ,evren ve insan arasındaki kompozisyonlarla değerlendirilir.Evren ve dünyanın birlikteliği Mesafeyi. evren ve insan birlikteliği gelgiti. Dünya ve insanın birlikteliği dengeyi oluşturur.
Evren ve dünya bütünlüğü neden mesafeyi oluşturur; Evren yoluyla her parçanızı kendi mükemmel pozisyonu içine koyarsınız,.Kendinizi evrenin mükemmelliğinin ve bütünlüğünün bir parçası kabul ediniz.Evrenin yaratılışı gereği bir uyum içinde çalışması onun mükemmelliğini ortaya koyar.Evrenin mükemmelliği her parçası arasındaki mükemmel uyumdan ve yerini muhafazasından gelir. Vücudunuzun her parçasının, uzayın her parçası gibi mükemmel ve uyum içinde çalışmasını sağlamak kendinizi evrenin mükemmelliğiyle uyum içine sokmanıza bağlıdır.Dünyevi yol uyum içinde olduğunuz her şey karşınızdaki muhalifleriniz demektir.Taekwondoda her zaman    rakibinizle kendiniz arasında mesafeyi ayarlayarak bütünlüğünüzü korumak için bir mesafe oluşturmalısınız. Evren ile dünya arasındaki ilişki aralarındaki mesafenin bozulmamasına bağlı ise, sizinde bütünlüğünüzü korumanız her zaman rakibinizle aranızdaki mesafeyi kontrole bağlıdır.
Bu mesafe kontrolü fiziksel olarak rakiple aradaki dövüş mesafesi olabildiği gibi aynı anda ruhi manada içerir.Kendinizin rakip karşısındaki durumunuzu Evrenin dünya üzerdeki üstünlüğü ile kıyaslayın.
Uzay ve insanın birlikteliği neden gelgiti oluşturur.İnsanın yolu her zaman kendini kaybetmeden dengeyi ve ve değişimi birlikte gerçekleştirmektir.Aklınıza ve düşüncelerinize hakim olarak her değişimi ve farklı hareketi kendi mükemmelliğinizi ve dengenizi bozmadan yapabilmelisiniz.Rakibe giriş ve çıkışlarınız saldırı ve geri çekilmelerinizde vücudun dengesini ve merkezi konumunu kaybetmemeli hareketiniz hemen eski merkezi ilk konumuna dönebilmelidir.Bu sirkülasyona dikkat etmelisiniz.Nasıl ki evrende bir devamlılık varsa ,bir gelgit varsa yani evren nasıl bir sirkülasyonla konumunu muhafaza ediyorsa,sizde hareketinizi bir devirdayım içinde yapabilmeli ve ilk denge pozisyonunuza dönebilmelisiniz.
dünya ve insanın birlikteliğinin dengeyi oluşturması ne demektir; rakibiniz karşında ve dünyada yaptığınız her hareketi dengeli ve merkezi konumunuzu kaybetmeden uyumlu yapmaktır.Rakibiniz karşısında asla dengenizi kaybetmemelisiniz.İnsanın dünyadaki başarısı davranışlarını bir uyum ve denge içinde yapmasına bağlı ise,taekwondoda da rakip karşısındaki başarı dengeye bağlıdır.
Bu anlamda, taekwondoda hareketler uzayın ,dünyanın ve insanın hareketlerini yolunu takip eder.Bu faktörler taekwondodaki hareketlerin kontrolünü sağlar.Mesafe , denge ve gelgitler.Çok önemli ataklar ve defanslar bu faktörler dikkate alınarak kararlılık içinde yapılabilirler.
Kısaca rakiple mesafenizi ayarlayınız, rakibe girerken ve çekilirken asla dengenizi kaybetmeyiniz,İlk pozisyonunuza dönmeyi asla unutmayınız.