Taekwondoda Güzelliğin Oluşumu
Nokta, çizgi ve dairevi  hareketlerin uyumlu bir harmonisi olan taekwondonun kendisi bir sanattır. Sanat nedir? Eğer bir aktivite ve etkinlik insanların beğendiği  bir güzellik taşıyorsa  sonuç olarak sanat olarak adlandırılır.Peki o zaman güzellik nedir?
Eninde sonunda güzellik hayatın kendisinden gelir ve hayatın kendisi ile tasavvur edilir.Güzellik elle tutulmaz , yaşamı ve hayatın tadını başka bir varlığın vasıtası ile algılamaktır.
"Güzellik" kavramı ne tam objeye ne de onu algılayanın algılama şekline bağlıdır. Karşılıklı olarak sempati alanının oluşmasına bağlı bir duygudur.Eğer bir nesneye güzel diyorsanız bu "güzellik" o nesnenin içinde var olan bir olgu değil, sadece sizin ona bakış  ve algılayış açınızdır.Her ne kadar çiçekler güzel desek de bu sadece insanların onları güzel olarak hissetmelerinden dolayıdır.Algılama ve hissetmenin kendiside potansiyel bir eylemdir.
Buradan hareketle "taekwondonun güzelliği" figürlerinin ve tekniklerinin içinde yatmaz ,onu pratik olarak yapmakla anlaşılır.Tıpkı dans gibi.Dans seyredene değil yapana zevk veren bir duygudur.Seyreden sadece imrenir ve özenir.Bu nedenle taekwondonun güzelliği yapınca anlaşılır.Dışarıdan seyredene sıradan , basit  ve kaba gelen taekwondonun , kendisini çalışan kişileri bir daha vazgeçemeyecekleri  şekilde kendisine bağlamasındaki sır tıpkı dansı seyredenle yapan arasındaki farkta yatar.

    Bir resim sergisinde seyrettiğiniz bir resim size çok güzel gelebilir ve seyretmeye doyamazsınız, veya bir müzik çok hoşunuza gider sürekli dinlemek istersiniz.Ama seyrettiğiniz ve dinlediğiniz bu resim ve müzikler bir başkasına çok itici ve çirkin gelebilir.Güzellik kavramı bu resim veya müzik içine yaratıcı tarafından konmuş birer nesne değildir.Allah güzellik kavramını cisimlere değil insanların ruh dünyalarına yüklemiştir.Yarıya kadar dolu bir su bardağını siz %50 sini su ile dolu diye görür ve sevinirken , bir başkası %50 si boş diye görür ve üzülebilir.Bir hanım size çok güzel gelir , başınızı döndürürken bir başkası nefret edebilir.Leyla aslında kara kuru ve çirkin bir hanımdı, ama mecnunun nazarıyla bakılınca bir ömrü feda etmeye değerdi.Çünkü mecnunun onda gördükleri başkasının gördüklerinden farklı idi
Çünkü güzellik kavramı nesne ile aksiyoner bir iletişim içine girince oluşmaya başlar.Güzellik yoktur , güzellik kişinin ruhunda bu karşılıklı iletişim sonunda oluşmaya başlar.
"Güzellik" nesnenin kişide oluşturduğu etkinin göstergesidir.Bu etki kişiyi doğru istikamete ve gerçek ahlaki moral değerlere yöneltme şeklindeki bir etkidir."Taekwondonun güzelliği" kişinin hayata ve olaylara bakış açısını değiştirmesinde yatar.Taekwondo çalışılmasındaki güzellik dojang sınırları içine hapis olmaz.Mekan dışına taşarak kişinin görsel ve işitsel manada hayattan zevk almasını sağlayan bir ruh hali oluşturur.
Taekwondonun güzelliği üç şeyden oluşur:
Doğa ile uyum; Netlik ve sadelik ve komplekslik üzerine kurulmuş derin bir bakış açısı.Bunlardan biri noksan olsa taekwondonun tüm güzelliği ve .çalışma zevki ortadan kalkar.Bunlardan birinin gerçekleşmesi ve tesisi diğer öğelerinde tesis edilmesine yardımcı olur.
Taekwondoya parça parça bakarsanız güzelliğini göremez ve anlayamazsınız.Taekwondo güzelliği sadece teknik becerilerde değil kişinin aklı ve ruhunda oluşturduğu ruhi derinliklerde yatar.Bir taekwondocu çevresindeki toplumla ve doğa ile uyum içindedir.İnsanları sever,yaşamayı sever ve ondan zevk alır.Kararları net ve doğrudur,olaylara saf ve iyilik yönü ile bakar.Sade ve anlaşılır yaşar.Karşılaştığı tüm kargaşalar ve zor durumlardan çok sade bir şekilde kurtulmasını bilir.Taekwondo yapmanın ve bir grubun ferdi olmanın kişiye kazandırdığı bu özellikler aydın diye tarif edilen bir insanda olan meziyetlerdir.
Taekwondo dans gibidir.Güzel bir müzik eşliğinde dans eden bir kişi nasıl ki başkalarına kendini beğendirme gibi bir derdi olmadan yaptığı işten manen bir haz almaya çalışır, taekwondocuda böyledir.Yaptığı işi haz ve tat aldığı için yapar.
Taekwondonun güzelliği karşıdan seyredince değil onu çalışınca ve devamlılık gösterince anlaşılır