Taekwondoda
Temel ahlak açısından selamlama

Taekwondonun temel ahlakı ve tavrı
"ye" kavramı kyongnye nin kısaltılmışıdır
"Ye" Etik, adabı muaşeret ,ahlak ,edep anlamlarında kullanılır.Taekwondo çalışmasının ana ruhu etik üzerine kuruludur. Taekwondo  çalışması edep ile başlar ve edep ile biter.Taekwondonun temel ahlakı ve tavrı Ye kavramı tüm insanlığın olması ve takip etmesi gereken yolu gösterir.İnsan ruhunda olması gereken temel esasları ortaya kor.Ki buda insanlığa saygı şeklinde ortaya çıkar.Kyongyede diğer insanı selamlama onun şahsında tüm insanlığa "yani insanın " kendisine gösterilen saygıdır.Yaklaşık olarak üst vücudu 15 derece eğerek yapılır.Selamlama içten gelen alçak gönüllülüğü ,saygıyı ifade eder.Taekwondoda ahlakında "tavır" çok önemlidir.Selamlamada sadece boynun eğilmesi gibi sıradan bir eylem değir bir "tavır" ifadesidir.Buda taekwondoda da bir eğitim ve kültür işidir.Çünkü selamlamanın şekli görüntüsünde taekwondocunun "tavrı" etkili olur.Bir kişinin selamlama tarzından taekwondoyu ne kadar bildiği, karakter ve ruh yapısı, ahlaki konumu ve insana olan gerçek saygısı ortaya çıkar.
    Taekwondo çalışıcıları Dojanga girerken ve çıkarken selamlama yaparlar.Ki salonda kendisinden başka hiç kimse olmasa bile bu "tavrı" asla terk etmezler.Yine Sabomnin ( eğitmenlerini) ve yüksek kemerli diğer öğrencilerle karşılaştıklarında onları selamlarlar.Çalışmadan önce ve sonra partnerlerini self defans , müsabaka veya poomse çalışması olsun sıradan bir ellik değişiminde bile selamlarlar.Taekwondo çalışmasının amacı ideal insanın değerlerini kazanmaya kadar ulaşır.Fiziksel ve mental çalışmanın amacı budur.Bitmez tükenmez "selamlamanın" esas amacı bu alışanlığı insan ruhunun refleksi haline getirmektir.Çünkü insanlar arasındaki selamlaşma karşılıklı ön yargıları kaldıran, dostluk ilişkilerini ,sevgi ve muhabbeti geliştiren ilk eylemdir.Türk toplumunda "merhaba" demenin anlamı muhataba "benden emin olabilirsin ,bana güvenebilirsin ben dostum" anlamına gelir."ye "kavramı da buna yakındır ve fiziksel selamlama bunun ifadesidir.Kişinin ruhunda beslediği amaç ne ise fiziksel olarak bedenide ona uyar.Yani selamladığınız bir insana kötülük yapmayı düşünmezsiniz.Bir kişi size selam vererek yanınıza gelmiş ise ondan düşmanlık beklemezsiniz.Ancak selam vermeden yanınıza gelen ve sizi muhatap alan birine karşı temkinli durursunuz.Selamlama aslında iki kişi arasında güven açısından bir sözleşme gibidir.
   Taekwondoda sık selamlaşmanın amacı akla ve ruha alıştırılan selamlama olgusunun zaman içinde kişinin fiziksel hareketlerini de  kontrol etmesidir.
taekwondoda selamlama bilindiği gibi
*Dojanga girerken ve çıkarken
*derse (çalışmaya) başlarken ve bitirirken
*eğitmeni, diğer siyah kuşak kişileri ilk gördüğünüzde veya yanlarından ayrılırken
*Yüksek kemerli sporcularla karşılaştığınızda
*Müsabakadan önce ve sonra rakibi selamlama
*Müsabaka sonunda Seyirciyi
*Antrenmanda araş ve gereçleri partnerle yer değiştirdiğinizde
 gibi durumlarda yapılır.
 Selamlama saygının ifadesidir.Ancak saygının tamamı değildir.Selamlama ile birlikte saygı gösterileceği sözü verilir.Bunun ardından saygı kavramını destekleyen diğer davranış biçimleri sergilenir.
*Tüm eğitmenlere,hocam, efendim, buyurun gibi Türkçemizde bulunan ifadelerle hitap edilmelidir.
*eğitmen yanınıza geldiğinde ayağa kalkılır ve oturmanız için komutu beklenmelidir
*Eğitmen konuşurken göz kontağı kurulmalı ve dikkat eğitmene verilmelidir.
*Eğitmenle konuşurken nazik ifadeler kullanılmalı ,alçak sesle konuşulmalıdır.
*Konuşma bittiğinde ve ayrılık geldiğinde eğitmen selamlanmalıdır.
*Bir sporcu her zaman için salon yönetiminde eğitmenine yardımcı olmalıdır.Eşyaların taşınmasında, salonun düzenlenmesinde, salon temizliğinde eğitmenine iş düşürmemelidir.Bir sporcu yan gelip yatarken eğitmen salon süpürürse bu salonda o ana kadar gösterilen tüm selamlaşmalar sadece birer yalandan ibarettir.
*Bir üst seviye sporcu eğitmenin salonda olmadığı durumlarda onu aratmamalıdır.Eğitmenin olmadığı salonda bir düzensizlik ve lakaytlık varsa bu eğitmene yapılan en büyük saygısızlıktır.
*Çalışma bittiğinde selamlama yapıldığında önce yüksek kemerlerin düzeni bozup dağılmasını beklemek düşük kemerli sporcuların yapması gereken bir saygı ifadesidir.Yine salona giriş ve çıkışlarda kapılardan öncelikle düşük kemerler yüksek kemerlere yol vermelidir.
taekwondo da sporcular arası ilişki bir ailenin fertleri arasındaki gibidir.Bu tür saygı ifadeleri küçüklük büyüklük onur veya onursuzluk değil sevgi, saygı ve karşılıklı yardımlaşmadan gelen ailevi bir tutumdur.