Taekwondonun 3
esas materyalinin temelinde değişim yatar.

Sool ile rakibinizi kontrol etmek, Yae ile kendi kendinizle yüzleşmek ve Do boyunca da bütünlüğü elde etmek .Taekwondo işte budur.Böylece siz, aydınlandığınız ve bilgeliğe ulaştığınız zaman her şeyinizle bir değişime girersiniz kendinizi dünyanın tabiliğinin altında saklı olan hızlı değişime ve hareketliliğe bırakırsınız ve ulaştığınız bu bilgelik sonucu rakibiniz bir güç olarak karşınızda değer ifade etmez.Aynı zamanda kendinizi ,tıpkı hiçbir karmaşanın olmadığı karanlık bir yerdeki gibi büyük bir sakinlik içinde tutarsınız.Kendinizi dünyanın sabit bütünlüğü  içine koyun ve yokluğunuzu fark ederek  göklerin yoluna uyun.Kendinizi sıradan bir canlı değil bütün bir evrenin tamamlayıcısı gibi hissedin.Allahın tüm evreni sizin hizmetinize verdiğini bilerek onun gücünü ve etkisini içinizde hissedin..Yukarılarda anlatıldığı gibi diğer yandan bilgeliğe ulaşınca, güçlü rakibiniz karşısında fiziken güçsüz bile olsanız  üstünlüğü ele alırsınız.Çünkü rakibinizin tasarı ve planlarının içine nüfuz ederek değiştirirsiniz.Dövüşmeden ,rakibinizi içeriden kontrol edersiniz. Kendi değişimleri kendini mahveder.Dünyevi ihtiraslarına kapılarak Kendi gücüyle kendini mahveder.Tüm bunlar kendi kendinizi kaybetmemenizde  ve eski pozisyonunuza geri dönmenizde bulunmaktadır.Buda  insanın yolunu çok izleyip kavramakla oluşur. bu üç kavramı iyi kavrar ve bunların gayesini aklınızı tek noktada konsantre eder gereksiz tüm düşüncelerden sıyrılırsanız bu 3 yöntem ve yolu kavramaya başlarsınız.eski bilge insanlar bu üç kavramı  yani Dünya ,Evren ve insanı  Sam-je diye adlandırırlardı.Ve her değişimin temelini bu üç esas üzerinde dururlardı Taekwondodaki tüm gelişme ve değişimlerde bu üç faktör esas alınarak değerlendirilir.
Sam je oluşumundaki bu ahenkli uyum Evren,dünya ve insan devamlı değişir.Samje deki tüm değişimlerin temelinde birlik vardır.Olaylar birbirinden farklı değil aslında tektir.Evrende olan her şey birbirinden ayrılmaz birbirini tamamlayan bir bütündür.Fakat insan genellikle bilmek için onu parçalar ve kısımlara ayırır.Aslında Evrendeki her şey birbirine muhtaçtır.Her değişim kendi için değil bütünün birliği için olur.Evrende gördüğünüz tüm zıtlılıklar ve çatışmalar birbirini yok etmek için değil aslında evrenin birliği ve devamını sağlayan kendi içindeki değişimidir.Bu değişim evrenin sabitliğini ve durağanlığını ,bir bakıma gücünü oluşturur.En ufak bir ayrıntının yokluğu Evrenin ve dünyanın sonunu getirir.Elektronla ,proton arasındaki farklı elektrik yüklerindeki zıtlığı kaldırırsanız Elektron ve proton bir araya gelir.Proton ve elektron arasındaki mesafenin olmaması demek tüm evrenin bir lastik top kadar ufalıvermesi demektir.Elektronun hareketi kendi için değil bu bütünlüğün devamı içindir.Yine göklerdeki bulutları kaldırıverin dünya ve tabiat yok olur gider.Koskoca bir dünya yağmur bulutlarına muhtaçtır.Dünyayı ortadan kaldırıverin tüm evren allak bullak olur.Çünkü öyle bir denge ve intizamda yaratılmışlardır ki , her bir parça birbirine muhtaçtır ve tüm dengede bu birlik üzerine kurulmuştur.
Bunu Ritim ile açkılayabiliriz.Evrendeki her değişim ritmik bir düzen içinde olur.Her olay ritmik bir sırayı takip ederek birbirine muhtaç olarak gelişir.Bir olayın sonu diğer olayın başlangıcıdır.Bu sebep sonuç ilişkisi aslında güç ve kuvveti doğurur.
Her değişimde yinede bir şeyin farklılaşması vardır.Değişimin sabit belli figürü yoktur.Gökteki bulutun yağmur olarak yere düşmesi bir bir değişimdir.ama bu değişim ritmik olması nedeniyle özellik arz eder.Bir süre geçince yere düşen yağmur buharlaşarak tekrar bulut olur.Bu olay ritmik olarak belli zaman aralıklarıyla tekrar eder. Ama bir takım kesişme noktaları ve zaman aralıkları olur.İnsanın hareketleri de devamlı değişim içinde ve ritimli olmalıdır.İnsanın hareketleri belli bir ritimden noksansa veya ritimim ötesinde bir şeyse saçma sapan şeyler olur.Taekwondo yaparken hareketlerinizi asla ritimsiz yapmayın Alışmış olduğunuz her zamanki hareketlerinizdeki ritim ve ritimlerinizdeki zenginlikle bir şeyin üstesinden gelebilirisiniz. Bir tekniğiniz diğer bir tekniğinizin sebebi veya sonucu olsun ve dairesel bir şekilde muhakkak ilk esas duruş konumunuza geri dönün.Evrenin gücü nasıl ki içinde saklı olan bu ritim ve ahenkte ise taekwondocunun gücüde hareketlerindeki ritimdendir.Diğer  yandan  hareketleriniz kendi içinizin bir dışa vurumudur.Zaten başka türlü kendinizin olamaz.Aynı şekilde rakibinizin de hareketleri onun düşüncelerinin dışa vurumudur. Rakibinizin hareketlerindeki ritmimi  onun düşüncelerinin içinde yakalamalısınız.Rakibinizin düşüncelerinden hareketin çeşidini,ritmini (hareketlerinde takip edilen ahenkli sıra) tespit etmeli tedbirini ona göre almalısınız.Çünkü rakibiniz hareketi yapmadan önce  düşüncelerinde hareketlerinin ritmini kurar.Siz hareketine başlamadan önce farkına varmalısınız ki tedbirinizi almalısınız.