TAEKWONDO TERİMLERİ

Duruşlar
(Sohgi)
Her teknik Joonbi komutuyla başlar.Bu hazır ol manasına gelen bir terimedir.Her teknik Narangi sohgi duruşuyla başlar .Yani Joonbi komutu duyulduğu zaman sporcu Narangi sohgi pozisyonunu alır.

Naranhi Sohgi   'Parallel'duruş
Pyonhi Sohgi   Hazır duruşu.
Moa Sohgi   Ayaklar kapalı
Ahp Sohgi   Yürüyüş pozisyonu
Ahpkubi Sohgi   İleri adım
Dwikubi Sohgi   Geri adım
Juchoom Sohgi   At adımı duruşu
Bum Sohgi   Kaplan adımı
Koa Sohgi   Çapraz duruş

Bloklar(Maggi)

Ahre maggi   Aşağı seviye blok
Momtong maggi   Orta seviye blok
Eolgul maggi   Yukarı seviye blok
Geudeureo maggi   Bir elin desteğile diğer elin dirsek bloğu
Sonnal-bakat maggi   İçten dışarıya doğru bıçak el bloğu
Gawi maggi   Makasc bolğu bir el ahre maggi, diğeri momtong-bakat maggi yapar
Eotgalyo maggi   'X'-bloğu
Hechyo maggi   Büyük blok
Bituro maggi   Dairesel blok

Kol techniques

Eolgul jireugi   Yukarı yumruk
Momtong jireugi   Orta sveiye yumruk
Sonnal mok anchigi   Bıçak elle boyuna yapılan vuruş.
Pyeonsonkut jireugi   Parmakla mızrak vuruşu
Doobeon jireugi   Komple yumruk .Her iki el arka arkaya
Kaljaebi   Boğucu yumruk

Kicking techniques (Chagi)

Ahp-cha-gi   Öne tekme
Dolryo-cha-gi   Döner tekme
Naeryo-cha-gi   Yukardan aşağı tekme
Yop-cha-gi   Yan vuruş
Dwi-cha-gi   Arkaya tekme
Hooryo-cha-gi   Kanca vuruşu
Bandae-dolryo-cha-gi   Döner kanca vuruşu
Dwi-dolryo-cha-gi   Döner kanca vuruşu

Counting

Hana   Bir
Tul   İki
Set   Üç
Net   Dört
Tasot   Beş
Yosot   Altı
Ilgob   Yedi
Yudol   Sekiz
Ahop   Dokuz
Yeol   On
11. Yeol Hanna   Onbir
12. Yeol Tul     Oniki
13. Yeol Set Onüç
20. SeuMool Yirmi
21. SeuMool hanna Yirmibir
22. SeuMool tul Yirmiiki
30. SoReun Otuz
40. MaHeun Kırk
50. Sheen Elli
60. YeSoon Atmış
70. IlHeun Yetmiş
80. Yudoon Seksen
90. AHeun Doksan
100. Bak Yüz

The following words are of chinese origin and are mostly used as "1st, 2nd etc." (The first Taeguk: Poomse Taeguk Il Jang)

1. Il      1inci
2. Ee 2inci
3. Sam 3üncü
4. Sah 4üncü
5. Oh 5inci
6. Yook 6ıncı
7. Chil 7inci
8. Pal 8inci
9. Koo 9uncu
10. Sip 10uncu
   

The body

Mom   Vucud
Eolgool   Üst Vucud (baş ve boyun)
Momtong   Orta seviye(karın)
Ahre   Aşağı seviye vucut ayalar ve bacaklar
Meo-li   Baş
Mok   Boyun
Myung chi   Solar plexus
Pal   El
Palkoop   Dirsek
Palmok   Avuçiçi
Son   El
SonMok   Wrist
JuMeok   Yumruk
Dari   Bacak
Murup   Diz
Baal   Ayak
Apchook   Ayak tabanı

Competition

Gyorugi   Müsabaka
HohGoo Vucut koruyucu
Charyeot Dikkat adımı
Kyeongre bow
Joonbi Hazır
Jeon   round
Il-hoejeon     ilk round
Shijak Döğüşe başla
Kallyo Dur
Kuman Döğüş sonu
Kam-Jom-Hana penalty puanı
Kyeongo-Hana Hata
Hong Kırmızı
Chong Mavi
Boo Sang Sakatlık

Taekwondo Stil formları

Poomse   stil formları
Hosinsul self-defense
Gyorugi Müsabaka
Kyepka Kırış

Yönler

Ahp Ön
Dwi Arka
Bandae Dönme
Bakat Dış
An İç
Anuro İçeriye
Bakuro Dışarıya
OhReun Sağ
Wen Sol

Genel Terimler

Poomse/ Hyong stiller
Daeryon Adımlar
Sajoe daeryon four-direction movement
Pan ja yu   Yarı kontak müsabaka
Gyorugi full kontak müsabaka
Hosinsool self-defense
Paegi Serbest teknikler
Kihap Bağırış
Chagi Tekme
Chigi Elle atak
Jiroegi Yumruk
Dan Siyah kuşak dereceleri:1den-10a derece
Gup Renkli kuşak dereceleri
10th (white) 1st (red-black)
Dobok Taekwondo kıyafeti
Tie Kuşak
Dojang Salon
Kwan Okul
Sabeom Nim  Antrenör
Kam sa hamnida  Teşekkür
CheonMaNeY Hoş geldiniz