Ayak Teknikleri

APCHA -OLLİGİ
Ayak parmaklarınızı yere doğru bükünüz
Ayağınızı dizden kırılmadan vucudun tam ortasından yukarıdoğru kaldırınız
Denge için diğer bacağınızı disden hafifçe kırınız.Baş hafifçe öne eğilir.Kollar genelde yumruklar sıkılı vaziyette biraz öne uzanır.
Vuruş yeri ayağın Apchuck kısmıdır.
Bu vuruş müsabakalarda kullanılmaz müsabaka tekniklerine hazırlık için ön çalışma olara yapılır.Yani bu teknik diğer zor tekniklere hazırlık için bir ön tekniktir.
AP-CHAGİ
Ayak parmaklarını yere doğru bükünüz
Ayak diz kırık olarak vucudun tam ortasından çıkaraınız
Denge için diğer bacağı hafifçe dizden kırınız.Başı hafifçe öne eğiniz.
Vuruş yri ayağın apchuck kısmıdır.Vuruşu momtog ve olgul seviyede yapınız dizinizi önce çekiniz ve kaldırınız sonra ayağınızı dizden açınız
Ap-cahi rakibin teknik yapmasını önlemek  ve dengesini bazmak için itiş olarak yapılan bir tekniktir.Vuruşları genelde orta seviye solar pleksus ve yukarı seviye çeneye yapınız .Müsabaka tekniğidir.
ayak1.jpg (10417 bytes)YOPCHA-OLLİGİ
Ayak dizden kırılmadan yana doğru yapılan tekniktir

Topuk yukarıda olmak üzere yukarı doğru yapılır.
Denge için diğer bacağı hafifçe dizden kırınız.Baş hafifçe öne eğilir.Kollar ve yumrklar sıkılı vaziyette biraz öne doğru uzanır.

Vuruş yeri ayağın topuk dış yanıdır.
Diğer ayak tekniklerine eksersiz,Blok ve çeneye vuruş için kullanılır.Baş teknik yapılantarafa tamamen dönüktür.
YOP-CHAGİ
ayak5.jpg (9427 bytes)
Ayak dizden kırılarak yana doğru yapılan tekmeye verilen addır.
Ayağınızı dizden kırık şekilde dönerek vucudunuzun tam ortasından çıkarınız.
Dende için diğer bacağınızı hafifçe dizden kırınız,Başınızı hafifçe öne eğiniz,.Kollar yumrular sıkılı bir şekildev hafifçe öne uzanır.
Vuruş yeri ayağın topuk ve dış topuk yanıdır.
Teknik dizin kalkışı ve dizin açılışı şeklinde iki hareketten meydana gelir.
Vuruş anında topuk yukarıda olmak üzere ayak parmakları aşağıya doğrudur.


Dizden kırıklık tamamen kaybolarak vucut vuruş noktasına doğru eğilmiş ve tüm kuvvet noktasında toplanmıştır. Bacaklar.kollar vucud ve baş aynı düzlemdedir.

Vuruş momtong veya olgulu seviyede yapılır.
Yopcahi düşünüldüğü anda hedefi bulursa başarı tamdır:
Yopchagi yerine göre öndeki veya arkadaki ayakla yapılır.
Yopcagi en önemli tekniklerden biridir
ayak2.jpg (11558 bytes)DOLLYO-CHAGi(DAİRESEL TEKME)
Ayak dizde kırılarak öne doğru yapılan dairesel tekmeya verilen addır.Ayak dizden kırık şekilde dairesel olarak vucudun ortasından çok hızlı şekilde çıkar.Denge içimn diğer bacak hafifçe dizden kırılır.Baş hafifçe öne eğilir.Kollar yumruklar sıkılı vazitette biraz öne doğru uzanır.Vuruş yeri ayağın APCHUCK(Pençe) kısmıdır.Teknikte önce diz kalkar sonra dairesel biçimde ayak açılır .Bu iki hareket okadar hızlı olmalıdırki tek bir hareketmiş gibi gözükmelidir.Vuruş Mamtong veya olgul seviyede yapılır.Dollyo-chagi yerine göre öndeki veya gerideki ayakla yapılır.Vuruş yapılırken vucud belden aksi yöne doğru çevrilerek vuruş gücü arttırılır ve denge sağlanır.Baş hedefe tamamen dönüktür.Diğer tekniklerden farklı olarak hedefe peşpeşe birden fazla vuruş yapılabilir..Ap-cagi veya yop-cahi vuruşu yapan ayak yerine gitmeden dollyo-chagi vuruşuda yapılabilir.
Vuruşlarda ayağın üst(Palding) kısmıda kullanılabilir

ayak3.jpg (10120 bytes)BANDAL -CHAGİ(PYOJOKCHAGİ)
Ap-Chagi ve Dollyo-Chagi arası bir tekmedir.Bacak yarım ay şeklinde bir hareket yapar.Vuruş veya blok sırasında ayağın taban veya yan ısımlaı kullanılır.denge için diğer bacak hafifçe dizden kırılır.Baş hafifçe öne eğilir.Kollar yumruklar sıkılı vaziyette biraz öne doğru uzanır.Vuruş veya blok içe doğru veya dışa doğru yapılır.Bandal-Chagi Momtong veyaongıl seviyede gerideki veya öndeki ayakla yapılır.
MOMDOLLYO-CHAGİ(Döner Tekme)

Dollyo-chaginin aksi yönde dönerek gerideki ayakla yop-chagi veya dollyo -chagi yapılışıdır.Momdollyo-chagi yapılırkenvruşu yapan ayak hafifçe yerdeki ayağın dizine değer.Bu teknik yapılırken vuruş yapılan ayağın dizi döner.Teknik vucudun dönüşünü takiben ayağın dizden dönüşü ile tamamlanır. Denge için diğer bacak hafifçe dizden kırılır Vucut mümkün olduğu kadar diktir.eğilmez.eller ,kollar yumruklar sıkılı vaziyette biraz öne uzanır.Vuruştan evvel gözler hedefi görürVucud dönüşünde denge sağlam olup.teknik vucudun ağırlık merkezinden çıkar.
HURYO-CHAGİ

Dollyo-Chagi ve Momdollyo-chaginin değişik bir şeklidir.Ayağın durmadan döndüğü bir tekmedir.Dizler kırılmaz.Genellikle olgul seviyede kullanılır.Denge için diğer bacak hafifçe dizden kırılır.Baş hafifçe öne eğilir.Kollar yumruklar sıkılı vaziyette biraz öne uzanır.Genellikle gerideki ayakla yapılmakla beraber ,öndeki ayaklada yapılabilir.Hedefe ayak tabanı yada taban yanları ile vurulur.
BİTRO-CHAGİ

Bandal-Chaginin tersi bir tekmedir.Eğer sağ tekme atılıyorsa vucud hafifçe sola döner.Vuruş yeri ayağın pençe (Apchuck) kısmıdır.Vuruş hedefin olduğu taraftaki ayakla yapılır.Bunun için ayak sırayla belden,dizden ve ayak bileğinden hedefe doğru çevrilerek vurulur.Denge için vucud diğer ayak tekniklerinde olduğu gibidir.
BANDE-DOLLYO-CHAGİ(Yarım Döner Tekme)

Ayak dizden kırılarak yana doğru (180)yapılanyarım dairesel tekmedir.Dende için diğer bacak hafifçe dizden kırılır.Baş hafifçe öne eğilir.Kollar yumruklar sıkılı vaziyette biraz öne uzanır.Vuruş yeri olarak topuk taban ,ayak pençesi kullanılır.Teknik dizin kalkışı ve dizden yarım dairesel açılış şelinde iki hareketin toplamından oluşur.Bu iki hareket çok hızlı yapılarak bir hareketmiş gibi görünür.Vuruş momtong veya olgul seviyede yapılır. Öndeki veya gerideki ayak kullanılır.Bacağın yarım dairesel dönüşüne bel dönşü eklenerek vuruş gücü arttırılır.Hedef vuruş yapan ayağın tarafındadır.Baş vuruş yapan tarafa çevrilir.
ayak4.jpg (10468 bytes)ERYO-CHAGİ
Huryo-Chaginin değişik bir şeklidir.
Çeşitleri
1-An-Neryo-Chagi:Ayak vucud dışından yukarı kalkar
2-Ap-Neryo_Chagi:Ayak vucud ortasından yukarıkalkar
3-Pakkat-Neryo-Chagi:Ayak vucud içinden yukarı kalkar
Ayak dizden kırık olarak kalkar mesafeye göre açılır.Genellikle olgun seviyede kullanılır.Denge için diğer bacak hafifçe dizden kırılır.Baş hafifçe öne eğilir.Kollar yumruklar sıkılı vaziyette biraz öne uzanır.Genellikle gerideki ayakla yapılmakla birlikte öndeki ayaklada yapılır.Hedefe ayak tabanı ile vurulur.Ayak kaldırılıp(içden ,ortadan veya dıştan) En üst noktaya ulaştığında hızla ayukardan aşağıya dik indirilirken,vucud ağrlık ve kuvveti vuruş noktasında toplamaya çalışılır

ayak7.jpg (9670 bytes)DÜT-CHAGİayak6.jpg (12422 bytes)
Yop-chaginin tersten dönerek yapılan şeklidir.Momdollyo-chaginin değişik bir şeklidir.Düt-Chagi tatbik edilirken vuruşu yapan ayak hafişfçe yerdeki ayağın dizine değer. teknik vucudun dönüşünü takiben ayağın dizden düzelişi ile tamamlanır.Vucut ağırlık ve kuvveti vuruş noktasında toplamaya çalışır. denge için diğer bacak hafifçe dizden kırılır.Vucut mümkün olduğu adar diktir.Vuruştan önce gözler hedefi görür.Boyun döner gözler omuz üzerinden hedefi görür.Vucut dönüşünde denge sağlam olup.teknik vucut ağırlık merkezinden çıkar.Vuruş yeri ayağın topuğudur.Vuruş anında topuk yukaruda ,ayak parmakları aşağı doğrudur.Dizdeki kırıklık düzelene kadar vuruş devam eder.Vuruş genellikle momtong seviyede yapılır.Vuruş gerideki ayakla yapılır.Düt-Chagi taekwondonun atak ve kontaratak tekniklerinin en önemlisidir.Vuruş için ayak topuğu en kısa yoldan hedefi bulur.En kısa yol ise ayak topuğu ile vuruş noktası arasındaki bir doğrudur.
BALDİNG-CHAGİ

Dollyo-Chagi ve Ap-Chagi arası bir tekniktir.Vuruş yeri ayağın üst(Panding) kısmıdır.Dende içim diğer bacak hafifçe dizden kırılır.Baş hafifçe öne eğilir.Vucut geriye yatmakla beraber denge (Ağırlık merkezi) öne kaydırılmaya çalışılır.Kollar yumruklar sıkılı vaziyette öne uzanır.teknik yapılırken diz yukarı kalkmadan hızla ileri kayarken,ayak aşağıdan yukarı doğru hedefi bulur.Vuruş momtong seviyede yapılır.Genellikle vuruş yeri rakibin dirsek altı yan boşlukları ve alt karın seviyesidir.Genellikle arkadaki ayakla yapılır.Vuruş yapılırken vucut belden aksi yöne doğru biraz çevrilerek vuruş gücü arttırılır ve denge sağlanır.Baş hedefetamamen dönüktür.Teknik bütün vucuttan ,belden ve kalçadan çıkartılarak vuruş hız ve uvveti arttırılır.Teknik rakibin tam karşşından  vucut geriye yatırılarak veya yana biraz kayarak uygulanır.Mesafe kontrolü stepslerle ayarlanır.Vuruş için zamanlama 5 şekilde yapılır.
1-Rakiin atağını beklemeden direk vuruş
2-Rakibin tekniği yarıda iken vuruş
3-Rakibin tekniği vuruş anında iken vuruş
4-Rakibin tekniği başlangıç anına geldiği zaman vuruş
5-Rakip tekniğini geri çekerken vuruş

PUŞA-CHAGİ

ayak8.jpg (3327 bytes)
Ap-Chaginin değişik bir şeklidir.Ayak,diz kırıkolarak vucudun tam ortasından çıkar.Denge için diğer bacak hafifçe dizden kırılır.Baş hafifçe öne eğilir.Kollar yumruklar sıkılı vaziyette biraz öne uzanır. Vuruş veya itiş yeri ayak tanbanı kısmıdır.Vuruş veya itiş momtong seviyede yapılır.Dizin kalkışı ve ayağın dizden açılışı şeklinde iki harehet halinde yapılır.Miro-Chagi genellikle rakibin dengesini bozmak ve teknik yapmasını önlemek için itiş olarak kullanılır.Taekni kayarak(Süryon) yapılırsa daha etkili olur.Genellikle gerideki ayakla yapılır.Tüm vucut ağırlığı ve kuvvet vuruş noktasına doğru yönlendirilir.Bu hareket mümkün olduğu kadar hızlı yapılır.Ayak dizden kırık olarak kalkar mesafeye göre açlır.
JAPKO-CHAGİ

Rakibi ellerle tutarak yapılan ayak teknikleridir.Bu ayak teknikleri Ap-Chagi,Yop-Chagi,Dollyo-Chagi,Huryo-Chagi ve Bitro-Chagidir.
OSANTIL-YOP-CHAGİ

Yop-Chaginin aynısı olup kolların değişik şeklidir.
NULLO-CHAGİ

Diz üstüne ,diz arkasına,ayak üzerine ayak kenarı veya ayak tabanı ile yapılan vuruşlardır
a)Pakkat-Nullo-Chagi
b)An-Nullo-Chagi
CHA-MUMCHUGİ

Ayağın taban,iç yan ve dış kısmı ile rakibin ayak tekniklerini ve vuruş şeklinde bloke etmektir.
A)Yopcha-mumchugi
B)Apcha-mumchugi
MURIP-MAKKİ

Ayak tekniklerini dizle bloke etmektir(Yukarı veya yanlara doğru)
SANGBAL-CHAGİ(MODUMBAL-CHAGİ)

İki ayakla aynı anda uçan tekme vuruşu
JIRUMYO-CHAGİ

Uçan olarak aynı anda tekme ve el vuruşu
DUBALDANGSANG

Sıçrayarak her iki ayakla önce biri sonra diğeri ile havada peşpeşe vuruş.Havadaki bu kombineler
A)Apchagi-Dollyo-Chagi
B)Yopchagi-Dütchagi
GULLEO-CHAGİ

Öndeki ayağı tekme atıyor gibi kaldırınız ve yere indirirken sıçrayarak yükseliniz.Arka ayağınızı çekerek öne doğru hareket ettiriniz.Vucudunuzun kazandığı hızla öndeki ayak ile hedefe vurunuz.
TEI-MYO-NOPİ-CHAGİ

Twi-Myo-Chagi ve Dubaldangsang 'ın değişik bir şeklidir.Nopi-Chagi yüksek hedeflere tatbik edilir.Gösteri tekniği olup müsabakalarda kullanılmaz.
TWİ-MYO-AP-CHAGİ

Öndeki ayakla sıçrayarak arkadaki ayakla hedefe vurulur.
TWİ-MYO-YOP-CHAGİ

Öndeki ayakla zıplayarak arkadaki ayakla hedefe vurulur.
TWİ-MYO-DOLLYO-CHAGİ

Öndeki ayakla sıçrayarak arkadaki ayakla hedefe vurulur.
TWİ-MYO-MOMDOLLYO-CHAGİ

Her iki ayakla iyice yukarı doğru sışranarak burgu şeklinde hızla dönerken,vuruş yapacak ayak dönerken,vuruş yapacak ayak iyice yukarı kaldırılarak hızla dönerken hedefe vurulur.
TWİ-MYO-DÜT-CHAGİ

Hızla ileri doğru zıplayıp dönerken ani olarak hedefe Dwit-Chagi çıkartılır.
TWİ-MYO-BİTURO-CHAGİ

Öndeki ayakla zıplayarak arkadaki ayakla hedefe Bituro-Chagi vurulur
TWİ-MYO-BADAE-DOLLYO-CHAGİ

İki ayakla birden iyice zıpladıktan sonra arkadaki ayakla yarım döner vurulurken bacak dizden kırılır ve bel geriye doğru hızla çevrilir.Vuruş ayak pençesi veya tabanı ile olur.
TWİ-MYO-NOMO-CHAGİ

Bant vaziyetinde yatan kişilerin üzerinden uzun mesafe uçarak uçan Yop-Chagi vuruşudur.
BAKKURO-CHAGİ

İçten dize ve aşağı seviyede ayak yanı ile vuruş.
YONSOK-CHAGİ

Ayağı yere koymadan dört bir yapılan teknik.Öne AP-Chagi,geriye Dwit-Chagi,yanna Yop-Chagi ve Dollyo-Chagi.