El ve Kol teknikleri

JİRUGİ(ELVURUŞLARI)
Bir hedefe Jumokk,Pyon-Jumok veya Bam-Jumok noktaları ile direkte yapılan vuruşlara JİRUGİ denir.Aşağıda açıklanduğı gibi tatbik edilir.Jurigi,Jumok(Yumruk)'un belden çıkarak hedefe doğru direkyt vuruş hareketidir.hareketin başında yumruk belin yanında iken Jechim-Jumok durumında yani parmaklar yukarı doğru gelecek şekilde tutulur.Jeckim-Jumok baş parmak yönünde döndürülerek öne doğru hareket etmeye başlar.Hedefe varıldığında kol dümdüz olur ve yumrukler parmaklar yere bakacak şekilde tamamen dönmüştür.Yumruğun son pozisyonuna Opın-Jumok denir.Yumruğun vuruşun gücünü arttırmak için bel ve kalça ani olarak döndürülür.Yumruk ileri hedefe doğru giderken öbür yumruk kuvvetle ve çabucak geri çekilir.
BARO-JİRUGi ve BANDE-JURİGİ Baro-Jirogi Apkobi ve dütkobi duruşlarında öndeki ayağın aksi tarafındaki yumruk ile yapılan vuruştur.Bande-Jurigi Apkobi ve dütkobi duruşlarında öndeki ayak tarafındaki Jumok(yumruk) ile yapılan vuruştur.
Orta seviyede yapılırsa Momtong-Baro-Jirogi, Momtong-Bande-Jurigi, Yukarı seviye yapılırsa   Olgul:Baro-Jurigi, Olgul-Bande-Jirugi denir
 

yuma.jpg (14511 bytes)
NERYO-JİRUGİ
Yukarıdan aşağıya vuruş
yumb.jpg (15717 bytes)
YOP-JURİGİ
Kalçadan dışarıya yan vuruş
yumc.jpg (16446 bytes)
CHİ-JURİGİ
Aparkat vuruş

DOOLYO-JİRUGİ
Yumruk belden hedefe doğru bir daire veya yarım daire şeklinde hareket eder.Vuruş başparmak yukarı gelecek şekilde tutularak tatbik edilir.
DİGEUT-JİRUGİ
Kollar kore harfi(Digut) şeklinde tarif edilen vuruştur.Bir kol yukarıya diğeri aşağıya vurur.Yukarıdaki yumrukOPIN-JUMOK durumunda vurur ve kol düzdür.
Aşağıdaki yumruk JECHİN-JUMOk durumundadır ve kol dirsekten kırılır.İki yumruk aynı anda vurur.

yumd.jpg (17364 bytes)
DOOLYO-JİRUGİ
yumg.jpg (12360 bytes)
DİGEUT-JİRUGİ

JECHYO-JİRUGİ
Yumruk parmaklar yukarı gelecek şekilde tatbik edilir.
Vuruş tatbik edilirken dirsek genellikle kırıktır.
Kısa mesafeden yakın hedeflere gövdeye tatbik edilen bir vuruştur.
Yumruğun dıng dıng kısmıyla orta seviye ve çift yumruk yapıldığında Du-Jumok-Momtong-Jechyo-Jirugi adını alır

yume.jpg (13828 bytes)
JECHHO-JİRUGİ

yumf.jpg (14309 bytes)
JECHHO-JİRUGİ

SEVO-JİRUGİ
Yumruk yere dik olarak tatbik edilen bir vuruştur.Dirsek bükük veya düz olabilirr
KUMKANG-JİRUGİ

Kumgang-Ap-Jurigi(Öne)
Kumgang-Yop-Jurigi)Yana)
DÜ-JURİGİ
Geriye yumruk
DUBON-JURİGİ
Çift yumruk
 

yumh.jpg (11815 bytes)
SEVO-JİRUGİ
yumi.jpg (11969 bytes)
KUMKANG-JURİGİ
yuml.jpg (12465 bytes)
DANYOTOK-JURİGİ

DANYOTOK-JURİGİ
Sağ ve sol Jumok(Yumruk) ile yapılır
CHETTARİ-JURİGİ
Biri önde diğeri geride çift yumruk
SASUM-JURİGİ
Dirsekler karına dayalı olarak yukarı 45 derecelik açı ile çift yumruk vuruşu
PYOJOK-
JURİGİ
Vucudun diğer yan tarafına yan yukruk vuruşudur.
 

yumk.jpg (10872 bytes)
DANYOTOK-JURİGİ
yumm.jpg (13027 bytes)
SASUM-JURİGİ
yumn.jpg (12199 bytes)
PYONSON-KIT-OPEN
CHIRUGİ

CHİRUGİ(VURUŞ DÜRTÜŞ
Churigi,Pyonson-Kıt veya Kavinson-Kıt ile hedefe vuruş veya dürtüş tekniğidir.
PYONSON-KIT-SEVOCHİRUGİ
Yere dik Pyonson-Kıt ile yapılan vuruştur.Genellikle solar pleksusa yapılan vuruştur.Seon-Sonkıt-Churigi ile aynıdır
PYONSON-KIT-OPIN-CHİRUGİ
Avuç içi yere dönük Pyonson-Kıt
Solar pleksusa hayati derecede şiddetli bir vuru olarak tanımlanır.
PYONSON-KIT-JECHYO-CHİRUGİ
Avuç içi yukarıya doğru dönük Pyonson-Kıt ile vuruş.Bu vuruşlada solar pleksusa vurulur
GAVİNSON-KIT-JECHYO-CHİRUGİ
Gavinson-Kıt ile yapılan bir vuruştur.Hedef gelellikle gözlerdir.
CHİGİ(DAİRESEL VURUŞLAR)
Chigi Kolların dairesel hareketi ile dirsekten esnetilmesi ile yapılan vuruşlardır.Dıng-Jumok,Ne-Jumok,Sonnal,
Sonnal-Dıng,
Batang-Song,ayrıca Palkup(Dirsek ve Murıp(diz) ile vuruş yapılır.Aşağıdaki şekillerde yapılır.
AN-CHİGİ
İçe doğru vuruş.Me-Mumok,Sonnal,Sonnal-Dınk kullanılır.Çeşitleri
Me-Mumok-An-Ghigi

 

yumo.jpg (11056 bytes)
PYONSON-KIT-SEVO-
CHIRUGİ
yump.jpg (11223 bytes)
GAVİSON-KIT
CHIRUGİ
yums.jpg (11768 bytes)
AN-CHİGİ

Sonnal-An-Chigi
Sonnal-Dıng-An-Chigi
Hansonnal-Mok-An-Chigi
BAKAT-CHİGİ
Dışa doğru vuruş.Me-Jumok,Dınk-Jumok,Sonnal ve sonnal-Dınk kullanılır.
A)Sonnal-Bakat-Chigi
B)Dınk-Jomok-Bakat-Chigi
1-Olgul
2-Momtong
C)Hansonnal-Bakat-Chigi
D)Me-Jumok-Bakat-Chigi
E)Sonnal-Dıng-Bakat-Chigi
APE-CHİGİ
Önümüzdeki hedefe lkarşı kullanılan bir vuruştur.Dın-Jumok,Me-Jumok-Sonnal bu tip vuruşta kullanılır.Genellikle kollar dirseklerden kırıktır.
 

yumr.jpg (11641 bytes)
PYONSON-KIT-JECHO-
CHIRUGİ
yumt.jpg (12199 bytes)
MONGE-CHİGİ
yumu.jpg (12703 bytes)
BATANSONG
TOK-CHİGİ

A)Dıng-Jumok-Ape-Chigi
1-Olgul 2-Momtong
B)Dıng-Jumok-Godoro-Ape_Chigi
C)Me-Jumok-Ape-Chigi
D)Sonnal-Ape-Chigi
NERYO
-CHİGİ
Yukaıdan aşağıya doğru veya yana doğru vuruşu.Me-Jumok,Dınk-Jumok ve sonnal kullanılır.Genellikle kollar dirsekten kırıktır.Çeşitleri
A)Mok(me)-Jumok-Neryo-Chigi
B)Me-Jumok-Pyejok-Are-Chigi(koryo26)
C)Dınk-Jumok-Neryo-Chigi(Momtong)
D)Sonnal-Neryo-Chigi
NERYO-CHİGİ
Dirsekle yapılan vuruştur

Rakibe yakından hucum etmek için uygun bir vuruştur.Çeşitleri
A)Palkup-Pyojok-Chigi
B)Palkup-Dollyo-Chigi
Yukarı ve orta seviyeye dirsek ile dıştan çe doğru olur..
C)Palkup-Ollyo-Chigi (Dirsekle yukarı doğru vuruş)
D)Palkup-Yopıro(Yop)-Chigi(Dirsekle yana doğru vuruş)
E)Palkup-Duiro-Chigi(Dirsekle geriye doğru vuruş
F)Palkup-Neruo-Chigi(Dirsekle yukarıdan aşağıya doğru vuruş)

yumv.jpg (12104 bytes)
PALKUP-CHİGİ
yumz.jpg (12762 bytes)
DANGO-TOK
-CHİGİ
 

MURIP-CHİGİDizlerle yukarı doğru ezici vuruş.Bu vuruşta önce rakibi tutmak sonra vuruşu yapma daha etkili olur.
MONGE
-CHİGİHer iki dirsekle yanlara yapılan vuruşa verilen addır.
DANGYO-TOK
-CHİGİMe-Jumokla dairesel vuruştur.
BATAKSON-TOK
-CHİGİBatangson ile yapılan vuruştur.
JEPİBUM-SONNAL-MOK-
CHİGİEller sonnal şeklinde biri yukarı blok yaparken diğeri vuruş yapıyor(Pumse 4-5)
JEBİPUM-TOK
-CHİGİEllerden biri sonnal şeklinde blok yaparken diğeri Batangson ile karşıya vuruş yapıyor
SOSUM
-CHİGİİki el sonnal şeklinde açık,ikisi birden yukarı kaldırılarak her ikisi aynı anda blok şeklinde
(Cheonkwon)
PYOJOK-CHİGİEllerden biri Jumok şeklinde diğeri sonnal şeklinde.Sonnal Jumok elin bileği üzerinde