GenelTanımlar
Vuruş yapacağımız bölgelerimiz

vucud1.jpg (17444 bytes)MOM: VUCUT
Genel olarak insan vucudu bir bütündür.Fakat Taekwondoda kol ve bacaklar ayrı ayrı düşünülebilir.Taekwondoda el ve ayak kenarı,dirsek ,diz ,yumruk hucum için,Kol ve ayakların düz kısımları ise müdafa (Blok) için kullanılır.Çeşitli hareketlerde bütün vucut enerji kaynağı olarak kullanılır.Vucudun saldırıya uğrayacağı önemli nıktalar vardır.Buralara vucudun hayati noktaları denir.Hasım 3 şekilde saldırır.

Yüz(OLGUL SEVİYE):
Köprücük kemiğinin üst kısmında yer alan kısımlara denir ki,en hayati noktası üst dudak üzerindekidüşey hattın bulunduğu yerdir.
Gövde (MOMTONG)
Köprücük kemiği ile göbek arasındadır.Esas hayati nıktalar mide boşluğu ve her iki böğürdür.(Alt kaburgalar)
Alt vucut(ARE)
Göbekten ayaklara kadar olan kısımlara denmektedir.Hayati noktaları karın ve testislerdir.
PAL(Kollar) ve SON(Eller)
Taekwondo tekniklerinin uygulanmasındakolların ve ellerin esnekliği çok yararlıdır.Biz sadece ellerimiz ve kollarımız vasıtasıyla yöntem ve teknik çeşitlemelerininyardımı ile saldırı ve savunma ile kalmayız.,ayrıca parmakların açıp kapama yöntemini değiştirereksaldırı ve savunmaya gereken üç derecelerini uygulayabiliriz.Son(el)ile saldırı ve savunmada taekwondo uygulamasının temelini teşkil eder

JUMOK(Yumruk)

Yumruk taekwondoda saldırı esasının temelini teşkil eder.Nasıl vurulduğuna göre bir çok şekilleri  ve isimleri vardır.
yumruk1.jpg (7035 bytes)
A)Vurma noktası:Orta ve işaret parmaklarının ilk kemiklerinin boğumlarının ön kısmı vuruş noktasıdır.
B)Yumma Yöntemi:Tüm parmakları açın...Baş parmak hariç son parmakları son kemikten başlayarak içeriye doğru bükün...Parmakları ikinci defa bükerek acuç içine burun.Avuç içi kırışana kadar iyice sıkınSonra baş parmağı iyice sıkılmış olan döer parmak üzerine iyice bastırın.(Yukarıdaki şekilde olduğu gibi.)
DING-JUMOK
Yumruk sıkma yöntemi jumok ile aynıdır.İşaret ve orta parmakların el ile birleştiği yerdeki çıkıntıların üst kısmı vuruş noktası olarak kullanılır.
ME-JUMOK
yumruk sıkma yöntemi jumok ile aynıdır.Elin dış kenarı vuruş noktası olarak kullanılır.Sert cisimleri yumruğun yumuşak kısmı ile yapılan kırışlarda kullanılır.
PYON-JUMOKA:
yumruk sıkma yöntemi:Parmakları açın.dört parmağın son ve arta kemiklerini kıvırınsonra parmakların ilk kemiklerinibiraz aşağıya doğru bükün.Baş parmağı işaret parmağı boyunca sıkuca bastırın.VURUŞ NOKTASI:Orta parmağın keskin uçlu eklemisaldırıda başlıca uygulanacak alandır.İşaret ve yüzük parmağının eklemleriikinci derecede rol oynar.
BAM-JUMOK:
yumruk sıkma yöntemi: İşaret parmağı üzerinde bikülü olab baş parmağın ilk eklem çıkıntısı vuruş noktası olarak kullanılır.işaret parmağı eklem çıkıntısı vuruş nıktası olarak kullanılır.Orta parmağın eklemini dışarı çıkarın.Baş parmağı ileri çıkan orta parmağın son kemiğine sıkıca bastırın.

VURUŞ KISMI.Dışarı çıkan eklem saldırıda kullanılır.

elbicagi.jpg (6427 bytes)SONNAL(El bıçağı)
Sonnal yani el bıçağı saldırı ve savunma tekniklerinde önemli bir rol oynar.Parmakları bir şekilde değiştirerek sonnal çok geniş alanda kullanılır.Sonnal saldırı ve savunmanın yapıldığı kısma verilen addır.YAPMA YÖNTEMİ:dört parmağı sıkıca bastırarak uzatın,sonra parmakların ucları aynı hiaya gelsin.Baç parmağı işaret parmağının ilk kemiği yanına sıkıca bastırın.Baş parmağın iç acuç içine doğru bükülmüş durumdadır..

SONNAL-DIN
Sonnal gibidir .Tek farkı burada bükülen baş parmağın.ayaya sıelbicagi1.jpg (6628 bytes)kıca bastırılmasıdır.Vuruş nıktası elin kavisli tarafıdır.(baş parmağın üst kısmı ile işaret parmağının yan kısmı)
AGUM-SONSonnalın hafif değişik bir şeklidir.Burada daha önceden bastırdığımız baş parmak,açılır.Diğer parmaklar ise son şekilden biraz daha içeri doğru bükülür.Vuruş noktası baş parmağın ucundan işaret parmağının birinci eklemine kadar kıvrılan yarım bir dairedir.
BATANG-SON
Sonnalın değişik bir şeklidir.El aynası bilekten biraz dışarı doğru çevrilere yapılır.Pyong-Jumokun değişik bir şeklidirki 4 parmağı düzeltip bilekten dışarı doğru çevrilerek yapılır. VURUŞ NOKTASI.Uygılanan başlıca kısım elin avuç içine doğru olan dış kısmıdır.
PYONSON-KIT
Sonnal-Ding ile aynıdır.Baş parmak sonnal-dıng te olduğu gibi avuç içine bastırılır.Dört parmak düz olmalı ve sıkıca uzatılmalıdır.Parmak uçlarını küçük parmak hariç aynı hizada tutmak gereklidir.VURUŞ NOKTASI:Üç parmağın aynı hizadaki uçlarıdır.Üç değişik pyonson-kıt vardır.1-SANDING-KID:
El yukarı doğru dimdik tutulur.

(
SEUN-PYONSON-KIT:El yere dik)
2-JEOCHİN-PYONSON-KIT:
Avuç içi yukarı bakar

3-EOPEUN-PYONSON-KIT:
Avuç içi aşağı bakar
GAVİSON-KIT
Jumok yumruğundan orta ve işaret parmaklarını makas şeklinde   açıp,baş parmakları avuç içine bastırmakla olur.Vuruş noktası orta ve işaret parmak uçlarıdır.
PALMOK(BİLEK)
Bilek savunmada kullanılır.Savunmada kullanılışına göre 4 değişik adı vardır.
AN-PALMOK:Bileğin baş parmak tarafındaki kısmı
BAKAT-PALMOK:Bileğin küçük parmak
bilek.jpg (12133 bytes) tarafındaki kısmı
Vİ-PALMOK:Bileğin üst kısmı
MİT-PALMOK:
Bileğin avuç içi tarafındaki kısmı
PALKUP
(Dirsek)
KOl büküldüğü zaman dirseğin en sivri kısmıdır.Palkup yakın dirsek.jpg (8468 bytes)mesafeden rakibe yapılacak etkili bir saldırıdır.Vuruş yeri:Dirseğin üst.alt ve arka kısımları ile yapılır.Vuruş yönüne göre çeşitleri
DWİT-PALKUP:
Geriye dirsek vuruşu
AP-PALKUP:
Öne dirsek vuruşu.Dirsek yere paralel
OP-PALKUP:
Yana dirsek vuruşu
NERYO-PALKUP:
Dirsekle yukarıdan aşağıya dik vuruş
CHİ-(Wİ)-PALKUP:
Dirsekle aşağıdan yukarı çene vuruşu

DOLLYO(NOPUN)-PALKUP:
Çeneye dairesel vuruş
JAU-PALKUP:
İki dirsekle iki yava vuruş
CHİ-DÜTPALKUP:
Dirseğin biri çeneye biri öne çeneye aşağıdan yukarı vuruş
ayak1.jpg (12175 bytes)DARİ(BACAK) ve BAL(AYAK)
BAL taekwondo saldırılarında önemli rol oynar.Desteklediği vucut ağırlığı dolayısıyla bir el kadar seri olmasa bile eğer iyi eğitilmişşe karşı koyulması zor saldırılsar yapabilir.Vuruş noktaları özellikle ayak bileği altındaki sivri(Keskin)kısımlardır.
APCHUCK
Ayağın pençe ısmıdır.Vuruş yapacağı zaman ayak parmakları mümkün olduğu kadar yukarı doğru kıvrılmalıdır.
CHUCK
Topuğun alt kısmının altı dwitchuck tur.Topuğun alt kısmının altı vuruş noktasıdır

DKUMCHİ
Topuğun arka kısmıdır.Vuruş burası ile uygu

BALLAL
AYAK BIÇAĞI:
Ayağın dış kenerıdır.Vuruş noktası burasıdır.

BALDİNG
Ayağın üst kısmına verilen addır.Vuruş
ayak2.jpg (7311 bytes) noktası burası ile uygulanır.
BALDABAK
Ayağın iç kenarına verilen addır.

GenelTanımlar
Vuruş yapacağımız tekniklerde vucudumuzun pozisyonu
Hem ellerin hemde ayakların saldırı ve savunma için uygulanan hareketlerine teknik adı verilir.Teknikler kabaca aşağıdaki şekillere bölünmüştür.
SOGİ
Duruş veya vücudun durumu her sporda hayati önem taşır.Taekwondoda duruş çok önemlidir.Taekwondoda duruş ya tek ayak yada iki ayak üzerinde  vucut ağırlığını dengeli bir şekilde taşıma vaziyetidir.Dengeyi sağlamakta ayakların
ayak3.jpg (9102 bytes)birbirinden uzaklığıu dizlerin bükülküşü önemli faktörlerdir.İyi bir duruşta aşağıda ki faktörler göz önüne alınır.
1-Dik durunuz
2-Ayak uzunluğu ayakların açıklığını ölçme birimidir.Bir ayak .iki ayak gibi terimler kullanılır.
3-Öndeki ayakla arkadaki ayak arasındaki mesafeden söz ederken kişinin normal adımı ölçü birimi olarak kullanılır.Bir adım veya 2 adım gibi terimlerle ifade edilir.
4-Ayakların yaptığı açılar,ayakların iç kısımları arasındaki açıklıklardır ve derece ile belirtilmişlerdir.Örnek:Charyot duruşundaki ayakların açısı 45 derecedir.ve şöyle denir:Sol ayak 22.5 derece sağ ayak 22.5 derece olarak belirtilir.
MOA-SOGİ
Ayaklar bitişik olarak yapılır.

CHARYOT-SOGİ
Topuklar birleştirilir.Her iki ayak 22.5 derece açılır.Ayaklar arasındaki açı 45 derecedir.
PYONGİ
-SOGİHaır duruşu:Ayaklar yana açılır.Her ayak 22.5 derecelik açı yapar.Dizler kırılmaz.Bu duruş bir çok hareketin hazır duruşu olan GİBONSOGİ için kullanılır.
NARAHİ
-SOGİ
Ayaklar açık ve birbirine pareleldir.
MO-SOGİ

Herhangi bir ayağın PYONGİ-SOGi duruşunda iken bir adım ileri atılması ile yapılan duruştur.

VEN-PYONHİ
-SOGİ/ORIN-PYONHİ-SOGİ
Ayak parmaklarının biraz dışa döndürülmesi ile  yapılan Pyonhi-Soginin değişik bir şeklidir.Sağ ayak dışa dönerse Orın-Pyonhi-sogi sol ayak dışa dönerse Ven-Pyonhi-Sogi olur.

JUCHUM
-SOGİ
Charyot-sogi duruşundan ayaklar birbuçuk ayak boyu yana açılır.Dizler bükülerek vucut biraz aşağı indirilir.Vucut ağırlığı her iki ayak üzerine eşit olarak verilir.

MO-JUCHUM

Juchum-sogiden herhangi bir ayakla öne bir adım atılarak yapılan duruştur.

APSOGİ

Normal olarak yürüdüğünüzü farzedin.Normal olarak vucut ağırlığı adım atan ayağın üzerine verilir.Adım atar atmaz durunuz.Ayaklar arasındaki uzaklık şahıstan şahısa değişebilir.Ayakların açılarıda şahıstan şahısa değişebilir.Vucut ağırlığının %60-70 'i öndeki ayak üzerindedir.Dizler ya çok hafif bükülür yada hiç bükülmez.

AP-JUCHUM
Juchum-sogide olduğu gibi dizler bükülerek dizler alçaltıulırDizler içe bükülerek vucudun önü kapatılır.Vuvut hafifçe öne bükülür.Ağırlık her iki ayak üzerinde dengelenir.

APKUBİ
Her iki ayaklar arasındaki açıklık 1.5 adımdır.Ayaklar arasındaki enine genişlik bir ayak boyudur.Öndeki ayak ileri dönüktür.Arkladaki ayağın burnu 30 derece açılır.Arkadaki ayağın dizi bükülmez.Öndeki ayağın dizi,diz üzerinden yere dik olarak bakıldığında ayak parmaları diz ve gözler bir hizaya gelecek şekilde bükülmelidir.Vucudun ağırlığının 2/3 ü öndeki ayak üzerindedir.
DÜTKUBİ
İki ayak üzerindeki açıklık bir adımdır.Öndeki ayağın burnu tam karşıya dönüktür.Arka ayağın burnu 90 derece dışa dönüktür.Arka diz JUCHUM-SOGİ deki gibi bükülür.Böylece vucut alçaltılır.Bütün ağırlık arka ayak üzerindedir.Arka bacak büküldüğünden normal olarak öndeki bacakta bükülür..Öndeki ayak yamamıyle yere değer.

BOMSOGİ
Korelilerse kapalı duruş anlamındadır.Charyot-sogiden başlıyarat bir ayağı öne götürünüz.Ayak burnu ile yere basınız.Arka bacağı bükerek vucudu alçaltınız.Vuvut ağırlığı arka bacak üzerindedir.Önünüzü kapamak için iki ayağı çe doğru bükünüz.

GOTTORi-SOGİ
Sağ ayak ileri doğru hareket ederken sol ayakta ardından hareket eder ve sağ ayağın yanına gelir.Sol ayak parkakları sağ ayağın topuğu ile aynı hiada durur.Sol ayağın sadece parmakları yere değer

GOA
-SOGİ
Bükülü duruş anlamına gelir.Bir bacağın kaval kısmı ile diğerinin baldırı çarpı işareti gibi birbirine temas eder.İki şekli vardır.A-Düt-Goa-Sogi B-Ap-Goa-Sogi.Arka ayağın kaval kemiği öndeki ayağın baldırına gelecek şekilde yana sıçrayarak yapılana Düt-Goa-Sogi denir.Aynı şekilde öne doğru sıçrayarak yapılan duruşa Ap-Goa-Sogi denir.
HAKTARİ
-SOGİ
Leylek kuşunun duruşuna benzer.Tek ayak üzerinde yapılan bir duruştur.Bir bacak dizden hafifçe bükülür,bir ayağın  diğer bacağın dizinin iç kısmına yaslanmasıdır.Eğer bir ayağın üst kısmı diğer bacağın arka kısmına konursa OGEUM-Sogi denir.

SAĞ VE SOL DURUMLARIN TANITILMASI
Sağ ayak önde ise o duruş sağ duruştur.Sol önde ise oda sol duruştur.Örneğin sağ ayak önde ise Orun-Apsogi,Orun-Apkubi,Orınap-Juchum-Sogi,Orın-Bom-Sogi vs adları verilir.
Yanlız Dutkubide arkadaki ayağa göre isimlendirilir.
Haktari-Sogi ve Ogeum-Sogi de hangi ayak üzerinde duruluyorsa ona göre adlandırılır
Her iki ayak yana açık duruyorsa ,duruşun sağ veya sol duruş olarak tanımlanmasına gerek yoktur.