Harcırah Ödemeleri

Türkiye Taekwondo Federasyonu Harcırah Ödemeleri ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Federasyonumuz 2022 Yurtiçi Talimatının “Mali Konular” başlıklı 18. Maddesinde 1.fıkrasının a, b, c, d bendi aşağıya çıkartılmıştır.

İdareci, antrenör ve sporculara ödenecek harcırahlar;

a) Federasyonca organize edilecek Büyükler, Ümitler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler yaş kategorilerinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonalarında ilk dört dereceye giren sporcuların harcırahları Federasyonca karşılanacaktır.

b) İllerini 1-5 arası sporcu ile temsil eden (5 sporcu dahil) kafilelerin 1 antrenörünün harcırahı, 6-15 arası sporcu ile temsil eden (15 sporcu dahil) kafilelerin 1 idareci ve 1 antrenörünün harcırahı, 16’dan fazla sporcu ile temsil eden kafilelerin 1 idareci 2 antrenörünün harcırahı, Ankara, İstanbul ve İzmir illeri kafilelerinin 1 idareci 3 antrenörünün harcırahları Federasyonumuzca ödenecektir.

c) Poomse Şampiyonalarında ilk dört dereceye giren ferdi ve takım sporcular ile illerini en az 5 sporcu ile temsil eden (5 sporcu dahil) kafilelerin 1 antrenörünün harcırahı, en az 6 sporcu ile temsil eden kafilelerin 1 idareci ve 1 antrenörünün harcırahları Federasyonca karşılanacaktır.

d)  Kulüpler Türkiye Şampiyonasında ise dereceye giren bay ve bayan kulüp takımlarımıza herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

İlgili maddelere istinaden Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/02/2022 tarih ve 02 sayılı kararı gereğince; Federasyonumuzca düzenlenen faaliyetlerde ilk dört derecesine giren sporcular ile idareci ve antrenörlere 01 Mart 2022 tarihinden itibaren Federasyonumuzca herhangi bir harcırah ödemesi yapılmayacaktır.

Ayrıca aynı maddenin 2. Fıkrasında “Federasyonumuzca harcırahları ödenmeyen kafilelerin idareci, antrenör ve sporcularının harcırahları Devlet Bakanlığının 07/06/2007 tarih ve 2461 sayılı genelgesi uyarınca Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince karşılanabilecektir.” denilmekte olup; harcırahlar  Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince karşılanabilecektir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.