MİLLİ SPORCU BELGESİ BAŞVURU FORMU VE BEYANI


 

Milli Sporcu Belgesi ( Millilik Belgesi ) İçin Gereken Evraklar:

- 1 Adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf.

- Türkiye Taekwondo Federasyonu'na hitaben "Millilik Belgesi" hazırlanmasına dair isteği içeren dilekçe. ( Açık Adres ve Telefon numarası belirtilmeli )

- Yukarıda linki bulunan "MİLLİ SPORCU BELGESİ BAŞVURU FORMU VE BEYANI" belgesi.

- 50.00 TL lik "Millilik Belgesi" ücretinin Halk Bankası Opera Şubesi IBAN: TR29 0001 2009 4130 0005 0000 04 nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz/dekont.

- Savcılık İyi Hal Kağıdı ( Aslı )

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden cezası olmadığına dair yazı ( Aslı )

- İkametgah Belgesi

- Diploma ( Fotokopisi ) veya Öğrenci Belgesi ( Aslı )

- Nüfus Cüzdanı ( Önlü arkalı fotokopisi )

 

 

MİLLİ SPORCU BELGESİ BAŞVURU FORMU VE BEYANI

            Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin  nci maddesinde belirtilen hükümler gereğince ………………. ……………………..uluslararası faaliyette yerine getirdiğim temsil görevine istinaden ……………..……….. kurum veya kuruluşa yapacağım başvuruda kullanmak üzere tarafıma Milli Sporcu Belgesinin verilmesini arz ederim.

            Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hususlara aykırı bir niteliğimin olmadığını beyan ve kabul ederim.

 

                                                                                                                      Adı ve Soyadı

                                                                                                                            Unvanı 

Adres              :