HAKEM KURALLARI 1


devam için tıklayınız

 TÜRKİYE’DE DÜZENLENEN HAKEM VE ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERLERİ DERS NOTLARI

GENEL YORUM

Geçerli Puan (Yol Gösterme)

a) Ayak ile yapılan bir tekniğin puan sayılabilmesi için vuruşun ayak bileğinin alt kısmı ile olması zorunluluğu vardır. Ayağın kaval kemiği veya baldır kısımları ile uygulanan bir temas kesinlikle puan değildir. Böyle bir teknik sonucu tekniği alan sporcu maça devam edemezse bile bu durumda orta hakem Madde 19 Maça Ara Verme Prosedürleri ilgili bendini uygulamalıdır.

b) Geçerli Puan (yol gösterme)

Hedef: Müsaade edilen bölgeler

Güç: Ağırlık merkezinin değiştirilebilen güç.

c) Kafaya gelen bir teknikte, güce bakmadan önce puan noktasına dikkat etmek gerekir.

d) Başı veya yüzü sıyıran teknik ve kaskın ön tarafının haricine (yüz kısmının haricine) gelen teknik puan değildir. Ancak ayağın yarısı yüzün çıplak bölümüne yarısı da kaska gelirse puan olarak değerlendirilebilir.

 

e) Eğer tekniğin (ayak ile) büyük bölümü kaska küçük bölümü de yüze geldiyse karar yan hakemlerindir.

 

f) Eğer yarışmacılardan biri aktivite halinde diğer yarışmacının kafasının arkasına bir ayak tekniği uygulamış ise (Örnek Pandatolyo) tekniğin etkisi ile yarışmacı yere yıkılmış ve kalkmamış ise hakem derhal KALYO-JİGAN der ve doktoru davet eder… Şayet yarışmacı maça devam edemez ise hakem tarafından mağlup ilan edilir. (Maça Ara Verme Prosedürleri Madde 19)

HAKEMLER

NİTELİKLERİ: Taekwondo Federasyonu’na kayıtlı en az milli hakem belgesine sahip olanlar orta hakem, en az bölge hakem belgesine sahip olanlar da yan hakem olabilirler. Ancak MHK gerek görürse aday hakemlere de görev verebilir.

1- ORTA HAKEM GÖREVLERİ:

a) Orta Hakem: Maç üzerinde kontrole sahip olacaktır.

b) Orta hakem tarafından SHİJAK, KEUMAN, KALYEO, KYESOK, GEŞİ. Sonuç KYONGO,GAM-JEOM gerektiğinde derhal verebilmeli. Bütün hakem ilanları sonuçlar teyit edildiğinde yapılacaktır.

c) Hakemler belirtilmiş kurallara uygun olarak bağımsız karar verme hakkına sahip olacaklardır.

d) Orta hakem puan vermeyecektir.

e) Beraberlik halinde sonuç üçüncü raunt bitimi çoğunluğun kararı ile orta hakem tarafından ilan edilecektir. (Şayet üstünlükte 2/1 lik durumu söz konusu ise nihai karar orta hakemdir.

2- YAN HAKEMLER VE GÖREVLERİ:

a) Yan hakemler geçerli puanları hemen kayıt edeceklerdir. (Butona en geç 2 saniye içerisinde basacaklardır)

b) Yan hakemler orta hakem tarafından talep edildiğinde görüşlerine yalın ifade ile bildirmelidirler. Üstünlük durumlarını derhal 15.Maddeye göre yazılı olarak üstünlük kağıdını  orta hakeme vereceklerdir. Orta hakem ve yan hakemler yarışma anında takı vs. üzerlerinde taşımayacaklardır.

KORT SORUMLUSU VE TEKNİK ASİSTAN NİTELİKLERİ

a) Uluslar arası hakem belgesi ve müsabaka kurallarını iyi bilen yeterli tecrübeye sahip olmalı.

GÖREVLERİ:

1- İlgili müsabaka alanı üzerinde genel kontrol ve nezaret.

2- Kararların teyidi.

3- Orta ve yan hakemlerin performanslarının değerlendirilmesi.

4- Gerekirse Merkez Hakem Komitesi’ne rapor vermek.

5- Gözlemci Hakem: Yarışmalar esnasında tüm hakemlerin performansını değerlendirir. Noksanlıklarını rapor eder. Yarışmaya hiç müdahalede bulunmaz. Tribünden gözlem yapabileceği gibi dışarıdan da gözlem yapabilir. Hakem sonuç kağıtlarını maç bittikten sonra değerlendirebilir. En sonunda MHK’ ya yazılı ve şifai rapor sunar… Gözlemci hakemler yalnızca uluslararası hakemlerden MHK tarafından görevlendirilebilirler.

PUAN KAYIT HAKEMİ (BİLGİSAYAR HAKEMİ)

Kayıt edici müsabakanın süresini ayarlar, tehir sürelerini uygular, verilen puanları veya KYONGO ve GAM-JEOM’ ları skorborda yansıtır.

·        Elektronik kayıt sisteminde de skorbordu kontrol altında tutacak ve orta hakemin komutalarını dinleyecektir.

İTİRAZLAR

a) İtirazlar idari konularda organizasyon komitesine yazılı olarak yapılır. Yarışma ile ilgili itirazın olması durumunda Federasyonun talimatnamesi ve müsabaka kuralları itiraz şekilleri gereği MHK maç bittikten en geç on dakika içerisinde belirlenen teminatla birlikte yazılı olarak kurula sunulur. Sunuşu idareci yada antrenör yapacaktır…(Federasyonun 2004 faaliyetler talimatı madde 14 ve WTF musabaka kuralları madde 24 ilgili fıkraları izlenir.)

b) İtirazın incelenmesi sonucu itirazın olumsuz çıkması halinde teminat devletin kasasına gelir kayıt edilir.

eya takım görevlileri tarafından işgal edilmesi yada müsabakaların devamını engelleyici tutum ve davranışlar sergilerseler, buna sebep olanlar ceza kuruluna sevk edilirler.

PASİF MÜSABAKA YORUM

Orta hakem tüm maç boyunca hangi sporcunun pasif müsabaka isteğinde olduğunu tespit etmeli. Bunun içinde müsabıklardan biri devamlı öne doğru atak yapıp baskı kurmaya çalışıyorsa ve diğeri bunun aksine bir tutum içindeyse bu pasif müsabaka isteği olarak değerlendirilir. Hakem önce bir ikaz yapar. Devam ederse hakem ikinci ikazı da yapabilir. Üçüncü defa ihlal gerçekleşirse KYONGO ile ceza verir. Orta hakem isterse ikinci ve üçüncü ikaza da gerek duymadan ceza verebilir. Eğer yarışmacılardan biri rakibin kontrataklarını itme, tutma, sarılma, yere düşme vs, ihlallerle durdurmaya gayret ediyorsa ihlali yapan hemen cezalandırılır.

CEZA VERMEDE KRİTERLER (YOL GÖSTERME)

1- Teknik uygulanan bir maçta kaza ile, istemeden yapılan hareketler ceza gerektiriyorsa bile orta hakem ceza vermeyip ikazla da yetinebilir.

2- Hiçbir teknik uygulaması yok iken yapılan ihlallere, ihlalin şiddetine göre ikaz veya ceza verilir. 12x12 nin dışına kaçmaya ikazsız KYONGO cezası verilir.

3- Kasıtlı faullerde ikaza gerek duymadan KYONGO veya GAM-JEOM cezası verilir.

PUAN VERME KRİTERLERİ (YORUM)

1- Eğer yan hakem net vuruşu görmediği halde, tekniğin hedefe ulaştığını hissettiği anda duyduğu vuruşun şiddetine göre puan olarak değerlendirilir.

2- Eğer uygulanan teknik (legal) sporcu tarafından blok ile karşılanır. Ve aynı zamanda uygulanan tekniğin gücü ile bloğa rağmen ayağın bir kısmı koruyucuya temas eder, rakibi sarsar veya yere düşürür ise bu puan olarak değerlendirilir. Şayet benzer bir teknikte ayak tamamen vücuda temas etmeden blokta kalır ve rakip yere düşse dahi puan olarak değer kazanmaz.

            Push-up tekniği ile rakibin sadece vuruşa müsaade edilen bölgesine yapılan bir vuruş sonrası tekniğin etkisi ile rakip düşer veya ağır bir şekilde sendeler ise bu vuruş olarak yorumlanabilir.

            Yarışmacılardan ikisi de yasaklanmış hareketi aynı anda uygulamış iseler (örnek ikisi de tutmuş ise) ikisi de cezalandırılır.

MAÇA ARA VERME PROSÜDÜRLERİ YOL GÖSTERME:

            3.      İllegal bir teknik sonucu tarafından birinin veya ikisinin sakatlanması sonucu

4.      İstenmeden, kazara uygulanan teknik sonucu sakatlanma gerçeklenmiş ise

e)      Kallyo(müsabakayı durdurur).

f)        Shi-gan(maç süresini durdurur).

g)      Kyeshi (bir dakikalık tedavi süresi başlar)

h)      İhlal veya sakatlanmaya göre kyonge, Gam-jeom verir veya herhangi bir ceza vermeden sporcuları bir dakika sonra maça davet eder.

I.Sporculardan biri sakatlanıp devam edemez ise;

-         Gam-jeom cezası gerektiren bir ihlal sonucu devam edemezse sakatlanan galip

-         Kyonge cezası gerektiren bir ihlal sonucu devam edemez ise sakatlanan mağlup

-         Herhangi bir ceza gerektirmeyen bir kaza ile sakatlanmış ise sakatlanan mağlup

II.Sporculardan ikisi de sakatlanıp devam edemez ise;

-         Gam-jeom cezası gerektiren bir ihlal sonucu devam edemez ise ihlali yapan mağlup ancak her iki sporcu da Gam-jeom ihlali yaparsa ikisi de mağlup

-         Kyonge cezası gerektiren bir ihlal veya kazara bir sakatlanmadan dolayı maça devam edemezler ise;

Puanlar toplanarak galip belirlenir. Ancak olay birinci raunt bitmeden olmuş ise yeni bir maç yapılır.

-         Sel yangın deprem vb. nedenlerden dolayı maça ara verildiği zaman ikinci raunt bitmeseydi yeni bir maç yaptırılır.

MÜSABIK VE ANTRENÖR TARAFINDAN TAEKWONDO RUHUNA AYKIRI HAREKETTE BUNULMASI:

Şiddetli vakalarda müsabaka kurallarının ve hakemin talimatının aşırı dejenere edilmesi durumunda hakem: (madde 14 ün açıklama 4. Fıkrası gündeme gelir)

a) Yarışmacıyı mağlup ilan edebilir.

b) GAM-JEOM cezası verebilir.

Yukarıdaki vakaların ayırt edilmesi sadece hakeme aittir. Bu durum yorum dahi edilemez… Müsabık veya antrenör tarafından yarışmanın dinlenme süresi içerisinde yasaklanmış hareketlerinden birini dahi sözle yada fiille gerçekleştirilmiş ise hakem bu durumu şiddetine göre raunt başlar başlamaz, KYONGO yada GAM-JEOM’la  cezalandırır. Hareket 3.raund bitimi gerçekleşmiş ise ceza verilmez. Gerek görülürse bir raporla ceza kuruluna sevki sağlanır.

Yarışma anında yazılı kurallarla belirlenmemiş hususlar ortaya çıkarsa değerlendirme sırayla şöyle gerçekleşecektir.

1-     Müsabaka ile ilgili bir ihtilaf ortaya çıkarsa bu konuda karar yetkisi MHK ’ya aittir. İllerde yine hakem kuruluna aittir.

2-     Müsabaka ile ilgili bir konu değilse bu organizasyon kuruluna aittir.

3-      Şayet organizasyon kurulu da karar vermede terettüt ederse nihai karar federasyonca verilir.

ARZU EDİLEN MUSABAKA

1-     Çok aktif atak bir maç.

2-     Çok puanlı bir maç.

3-     Çok açık anlaşılabilen,kesin karaların verildiği,karanlık noktaların bulunmadığı bir maç.

4-     Tarafsız her iki sporcuya objektif yaklaşım.

ORTA HAKEM

a-      Kuralları iyi bilmeli.

b-     Karalarında özgür,ne yaptığını ve yapacağını bilmeli. Heyecandan arınmalı kendisinde son derece emin olmalı,sahanın tamamını kullanmalı ve kullandırmalı,zamanın iyi şekilde kullanılmasını sağlamalı. El hareketlerini iyi bilmeli,insancıl olmalı,sporcu gibi sporculara yaklaşmalı,sporcu psikolojisini iyi analiz etmeli,dürüst olmalı,sorumluluklarını unutmayıp maçı iyi bir performans çizgisi ile noktalamalıdır.

YAN HAKEM

            Kuralları iyi bilmeli,gördüğü ve hissettiği an butona basmalı,gözleri ile maçı kamera gibi takip yeteneği ve kayıt yeteneği olmalı. Tekniğin,hedefini ve gücünü iyi analiz etmeli. Değişik açılardan maçı izleyip puan kaçırmalıdır.

 

 Orta hakemin sağ kolu daima mavi (ÇONK), sol kolu kırmızı  (HONK)’u  gösterir. Müsabıklar buna göre yerleşir. Orta hakem müsabakayı başlatır,şayet yarışmacılardan biri 14.maddenin ilgili fıkralarını ihlal ederse ceza puanı verebilir fakat diğer puanlamaya karışamaz, (+) puan veremez. (şayet yarışmacılardan biri diğer yarışmacıyı legal bir teknik sonucu yere indirmiş ise yerdeki yarışmacı kalkmakta güçlük çekiyorsa hakem sayar.yarışmacının 8 de ayağa kalkması ve kendine gelmesi durumunda (yarışmacının ayağa kalkmasından sonra) verilen ek puan “additional point” bu kuralın dışındadır.)

Butonun puan verebilmesi için en az iki hakemin en geç “2” saniye içinde eş zamanlı olarak butona basması gereklidir. Cezalarda zaman durdurulur, ceza verilir, ceza puanı skordan düşülür.           

 Shinguard: Dizlik (Koruyucu), Armguard: ellik ve safeguard vücutluktur.

ROBOT RESİM ÜZERİNDE ÇALIŞMASKOR TABELASINI TANIYALIM

  

8 KÖNGO veya 4 KAMÇAM, başka bir deyişle (- 4) puan alan müsabık, puanı nekadar yüksek olursa olsun yenik sayılır.

İL HAKEM KOMİTESİNİN (İHK)’NIN YETKİ VE GÖREVLERİ: 

1.      Kurul oy çokluğu ile karar alır, oylar eşitse başkanın tarafının kararı geçerlidir

2.      Kararlar Karar Defterine yazılarak imzalanır.

3.      Yeterli sayıda Uluslararası veya Ulusal hakem olmadığı illerde İHK Aday hakemlerden oluşabilir. (Üyelikler, istifa ile, İl Temsilcisinin görev süresinin dolması ile, Özürsüz 4 toplantıya katılmama ile ve hakemlik dışı fiillerde bulunma sonucunda; İl Müdürünün teklifi Federasyonun onayı ile sona erer).

4.      Hakemlerin sicillerini tutar, maçlara çıkacak hakemleri organize eder. İl Temsilcisinin görev süresi dolunca, İHK’nın da görevi sona erer.

5.      Federasyonun izni ile yetiştirme ve geliştirme kursları açmak.

6.      Maçlar sonrasında oluşan problemli durumları, Yönetmelik dışı davranan hakemleri MHK’ya bildirir

7.      İldeki müsabakaların hakemlerini belirler.

8.      Müsabaka sonuçlarını İl Müdürlüğü vasıtası ile Federasyona bildirir.

9.      MHK tarafından verilen görevleri yerine getirir.

 

Hakemde aranan nitelikler neler olmalı?

1.      Tutarlı Olmak  : Bir müsabakada müsabıkların hata ve davranışlarına eşit ceza vermek. Benzer durumlarda, farklı maçlarda farklı cezalar vermemek gibi.

2.      İlişki : Hakem – sporcu – antrenör - seyirci ilişkilerinde hakimiyeti ve güveni sağlamak.

3.      Kararlılık :  verilen kararların arkasında durmak.

4.      Dengede Olmak: Sınırları zorlayan eylemlerin içine girmeme, mutedil olmak, her türlü ilişkide dengeyi sağlamak, vakar ve ciddiyetten taviz vermemek, adil olmak.

5.      Doğruluk, Dürüstlük: Hakkı haklıya teslim etmek.

6.      Karar Verme Yeteneğini Geliştirmek :  Karar verirken tereddüt etmemek, kararlı olmak.

7.      Güven ve İtimat : En önemli unsurdur. Özgüven ve müsabıkların güvenini sağlayabilme.

8.      Yapılan işten zevk almak.  

            Müsabaka Kuralları Madde 4’ e yorum

            Müsabıkların kıyafetleri;

            (Açıklama)

            Müsabıklar müsabık numaralarını doboklarının arkasına takacaklarıdır

                        (Açıklama-1)

            Müsabıkın numarası; Büyükler için, numara bez parçası ölçüsü 25 cm x 25 cm. ölçüsünde kumaştan yapılmış olmalı ve Dobogun arkasında taşınmalıdır. Geçler için bez parçası 15 cm. x 10 cm. ebadında olmalı ve sırtta taşınmalıdır.

            MADDE 10.BÖLÜM 4: Müsabaka ile ilgili uygulamalar;

Müsabakanın başlaması ve sona erdirilmesi

Her rauntta müsabaka orta hakem tarafından shijak(başla) komutunun duyulmasıyla başıyacak ve hakem tarafından keuman (dur) komutuyla sona erecektir

Ancak hakem keuman komutunu kullanmasa veya geç kalsa dahi maç süresini bittiğini bildiren gong sesi uyarısına yarışmacılar uymak durumundadır

Hakem keu-man komutunu deklare etmese dahi gong sesinden sonra uygulanacak teknikler geçersizdir.

Yol gösterme: Ancak raund aralarında yarışmacı ya da koçu madde 14 te yer alan koç ya da sporcunun uygunsuz söz ve fiilleri gerçekleştirmesi durumunda raund başlarında orta hakem tarafından cezası verilir. Buda kayda girer şayet yarışmacı ve koçu eylemlerini yarışma bittikten sonra gerçekleştirmişse (3.raund bittikten sonra) şiddetine göre  tutanak tutulup tutulmayacağı ve ceza kuruluna sevk edilip edilmeyeceği kararını kurul verir

MADDE 14 BÖLÜM 7: Kafa atma veya diz ile saldırma:

Bu madde de rakiple, yakın mesafede kasıtlı kafa atma veya diz ile saldırma ile ilgilidir. Ancak aşağıdaki durumların olması halinde dizle saldırma hareketi bu maddeye göre cezalandırılmaz...

a)      Ayak teknikleri uygulanırken kayıtsız temasta bulunulması

b)      Saldırıda mesafenin kasıtsız olarak kaybolması sonucu.

devam için tıklayınız