El Sargısı

El sargıları müsabaka ve antrenman esnasında yumruk vuruşlarında el kemik ve tendonlarının korunmasını sağlar.
El bileği ve baş parmağı destekler, oynak yerleri koruk ve hem de darbelerden koruyarak olası sıyrıkları önler ve olabilecek enfeksiyonların önüne geçer.İncinmelerin önüne geçmek için sürekli olarak el sargısı ile antrenmana başlamak ve müsabakaya çıkmak gereklidir.
El sargılarının çok değişik tipleri vardır.Daha ucuz ve en kolay bulunanı şerit şeklindeki el sargılarıdır.Değişik uzunluklarda olabilirler.Ufak eller için 1metre20 cm den başlar ,büyük eller için 1metre 70 cm ye kadar uzarlar.Sizin kullanabileceğiniz b,ir el sargısı en az 1 metre 40 cm civarında bir uzunluğa sahip olmalıdır.
El sargılarının özellikleri:

*Yeterinde gergin olmalıdır.ele sarıldığı zaman eli kavramalı ve hafifçe sıkmalıdır.Bu gerginliği elbette kan dolaşımını etkileyecek tarzda olmamalıdır.Bunu anlayabilmek için el sargısı yaptığınız zaman yumruk sıkmanıza engel olmayacak bir elastikiyette olmalıdır.
*El sargıları bilekten sarmaya başlanıldığında yine bilekte sonlanacak şekilde yeterli uzunlukta olmalıdır.Sargının başlama ve sonlanma yeri yumruk sıkıldığında yumruk yüzeyinde yer almamalıdır.
*El sargıların makinede yıkanacağı zaman elastikiyetini kaybetmemek açısından toplu sarılarak makineye atılmalıdır.
*Kullanılmayacaksa saklamak için el sarsısı dairevi şekilde sarılarak saklanmalıdır.Eğer haftada 4-5 kez kullanmanız gerekiyorsa tek yerine bir çift el sargısı sıra ile kullanılmalıdır.

Aşağıdaki şekillerde sol el sargısı izah edilmektedir.İlk şekil sol el avuç içi size bakacak şekilde sargıya başlanmıştır.

El sargısına bilekten başlamalısınız.Sargı bilek etrafında tek kez döndükten sonra el başparmağı etrafında dönmeli ve daha sonra bileğe 2 kez dolamalısınız.
yani ilkönce baş parmağı bileğe sabitleme işini yapmalısınız.
baş parmak sargısı el sargısının en alt kısmında kalmalıdır.
Daha sonra sargıyı elin üzerinden bilekle baş parmak arasından çapraz olacak şekilde sarın.Bu baş parmağı oynağını sıkı şekilde korumaya alacaktır.
Çapraz bağlamadan sonra iki kez alin etrafında parmakların oynak yerlerini çok hafif örtecek şekilde düz olarak sargıya devam ediniz.
Daha sonra geriye bileğe doğru çapraz sargı yapınız.
Baş parmak etrafında bir tur attıktan sonra baş parmağı bileğe çapraz bağlayacak şekilde bir tur atınız.
Bağlamaların çapraz bağlar olmasına dikkat ediniz.Bu sargının stabilizesi açısından önem taşır.

Önemli olan şudur.başparmağın ve bileğe sabitlenmesi ve 4 parmağın birbirine sabitlenmesidir.

El sargısı bilekten başlamalı ve
 yine bilekte sonlanmalıdır