Taekwondoda
Hayali Canlandırma
(Bir sporcuyu canlı yapan hayalleridir.)

Fiziksel çalışmalar direk olarak akli ruhi  tavırlardan etkilenir. Taekwondo tekniklerini doğru olarak yapmak, yorgunluğa ve zorluklara karşı sabır göstermek, ruhi akli meleke işidir.Eğer bir tekniği hayalinizde canlandıramazsanız doğru olarak da icra edemezsiniz. Yorgunluğa karşı tahammül duygunuz ve çalışma azminiz yoksa da iyi antrenman yapamaz ve teknikleri gevşetmeye başlarsınız.

Tasavvur etme, hayallendirme demek bilinçli olarak tekniği film şeridi gibi hayalinde  canlandırarak akıcı olarak icra etmek demektir.Spor dallarında motivasyon ve konsantrasyon açısından en çok başvurulan yöntemlerden biridir.
Çoğu eğitmenler, antrenörler ve spor psikyatristleri  , bu biçimsel olarak olumlu hayali canlandırma tekniklerini sporcuların seçtikleri sahada daha çabuk ilerlemelerini sağlamak amacı için kullanırlar.Bu hayali canlandırma sadece teknik gelişmeyi sağlamaz aynı anda ruhi gelişimi sağlar ve baştan başa iyi bir insan olunmasına da yardım eder.

Sürekli olumlu düşünceleri hayal etmek işin başında basit bir fikir gibi görünebilir.Ancak  bu canlandırma çalışması doğru ve olumlu yapılırsa arzu edilen sonuçların kazanılmasını sağlar.Negatif düşünceler her insanın başına gelir.Her insan olumsuz düşünmeye meyillidir.Bir taekwondo sporcusu müsabakaya çıkarken her zaman yenilme korkusunu hissederek çıkar.Atacağı her tekniğe yiyeceği kontra tekniği düşünerek olumsuz yaklaşır.Bildiği teknikleri atmaktan korkar hale gelir.Korkularının esiri olur ki mağlubiyeti hazırlayan etkenleri kendisi daha işin başından hazırlamaya başlar.

1.ADIM :OLUMLU DESTEK:
Bir eğitmenin ilk vereceği şey, tekniklerin olumlu biçimde hayal edilmesini sağlamaktır.Bir sporcuyu var eden ve devamlılığını sağlayan tek güç hayalleridir.Billahsa yeni öğrencilerin her yaptığı tekniği överek onların kendilerine güven ve itimatlarını sağlamak gerekir.Yeni sporcular deneyimli dövüş artistleri veya salondaki ileri seviye sporcularla kendilerini kıyaslayarak asla onlar gibi hızlı ve sert olamayacaklarını, yüksek tekme atamayacaklarını düşünürler.
Onlara başarının ve gelişimin sadece iyi çalışmaktan geçtiğini , kendilerinin amaçlarını gerçekleştirecek yetenek ve kabiliyette olduklarını anlatmak gerekir.Olumsuz düşünmelerinin sebebi hayallerinde ve ufuklarının darlığından geldiğini izah etmek gerekir.Her zaman ileriyi ve büyük olanı hayal etmenin gerektiğini aşılamak şarttır.

2.ADIM: GEVŞEME
İkinci adım olarak gevşemeyi (kişinin kendi kendine ruhi motivasyon ile rahatlamasını ve o anki stresten kurtulmasını)öğretmeniz gerekir.Olumlu hayallendirmeden önce uygulanmalıdır. Sporcular gevşeyerek temiz bir akıla kavuşmalıdırlar.Yani o an için uğraştığı işin dışındaki tüm düşünce ve telaşlardan çevresel faktörlerden ve akıllarını meşgul eden düşüncelerden kurtulmaları şarttır.Çoğu çalıştırıcı, bu aklı ve ruhu temizleme işini halen meşhur olan meditasyon ile sıklıkla karıştırırlar. Yani yapılan işi yogadaki gibi bir meditasyon işlemi sanırlar.Meditasyon dinsel bir tören tarzıdır.Piyasadaki metitasyon işi  uzak doğu kökenli kişilerin amaçları dinsel düşüncelerini anlatım tarzından doğan ruhsal çalışmalarından ibarettir.
Bizim yaptığımızın o törenlerle hiç bir ilişkisi yoktur.

Gevşeme için:
Oturunuz gevşeyiniz ve gözlerinizi kapatınız.
Yavaş ve derin derin nefes alınız.
Derin aldığınız nefesi çekerken , bunun gücünün ve etkisinin beynin en ücra köşelerine , vücudun her yanına karna, sırta ayaklara  vs. kadar gittiğini hayal ediniz.Nefes verirken tüm göğsünüzle nefes veriniz.
Gevşerken vücudun tüm uzuvlarını düşünerek gevşetin.Ayaklar, omuzlar, kollar, yüz sıra ile aklınıza gelsin ve her uzvun kaslarını sıra ile gevşetin.Hiç bir bölümünüz gergin ve fonksiyonel olmasın.Nefes verirken bir bölüme odaklanın ve nefes verme ile o uzvun gevşediğini ve serbest kaldığını hissedin.
Tabi değişik eğitmenler değişik gevşeme ve rahatlama tekniklerini kullanabilirler.Eğer gevşeme ve rahatlama tam oludu ise diğer adıma geçmelisiniz.

3.ADIM: HAYALİ CANLANDIRMA
En önemli adım budur.Çünkü  işin başından beri yapmaya çalıştığımız esas işlem budur.Diğerleri bu adıma hazırlık çalışmalarıdır.Burada öğrencilerin yapacakları hayallerinde canlı pozitif imajlar şekillendirmekten ibarettir.Eğer yüksek  tekme atmak istiyorlarsa, önce bunu hayallerinde canlandırmayı öğrenmeliler, yüksek tekme atmayı hayal etmeliler.Komplike teknikleri uygulamak, öncelikler onları hayal etmekten geçer.Tıpkı jimnastikçinin paralelde yapacağı hareketleri bir an için gözünü kapatıp hayalinde canlandırması ve sonra paralele çıkması gibi bir şeydir.
Tekniklerin tüm bölümleri tıpkı gözle kapalı ama televizyondaki bir filim gibi gözümüzün önünden geçmeli ve bunun kahramanı da biz olmalıyız.Her teknik bu şekilde akılda ve hayalde canlandırılmalıdır .Kişi her hareketi  yapılabileceğini kendi şuur altına yerleştirmelidir.
Turnuva öncesi sporcular daha önceden turnuvayı bu şekilde hayalinde canlandırmalıdırlar.Sporcu sıra ile tüm rakiplerini yenip birincilik kürsüsünde kendini bir film şeridinde seyreder gibi seyretmelidir.Unutmayın bir sporcuyu diri tutan tek şey hayalleridir.

4.ADIM: DOĞRULAMA
Final adımı doğrulamadır.Aklınızda hayal ettiğiniz teknik ve uygulamaları pratikte  uygularken hatırlamak ve hayal ettiğiniz biçimde gerçekleştirmeye çalışmaktır.Unutmayın siz sporcusunuz ve vücut yapınız her hareketi yapmaya müsait konumdadır. Önemli olan vücudunuzu aklınızın ve hayallerinizin emrine vermektir.
Müsabakada da bu  böyledir.Rakip karşısında hayalini kurduğunuz gibi olun.Rahat canlı ve diri.
Günlük hayatta da böyle olun.Eğer bir gece yarısı ardınızda kötü niyetli ayak sesleri işitirseniz, bunların yüzlercesini nasıl alt ettiğiniz hayali canlandırmanızı hatırlayın.Bu size güven verir gücünüze pozitif güç katar.

   Unutmayın salonunuzda pek yapılmasa da, hayali canlandırma  ( kendi kendine oto telkin)  antrenmanın bir parçasıdır.Tüm olimpik atletler bunu muhakkak kullanırlar.Televizyonda izleyin bir yüz metre yarışçısı başlama barına gelmeden önce gözlerini kapayıp neler yapıyor.Bir jimnastikçi taklasından önce neden gözlerini kapıyor .Veya bir yüksek atlamacıyı hareketinden önce takip edin.Bu tüm olimpik müsabıklar için gerekli ve şarttır.
Sizde mükemmel bir sporcu olarak bu metodu kullanmalı ve ekstra bir güç ve güven kazanmalısınız.