Taekwondoda hoş oyunlar

Salonda yapılacak eğlenceli müsabaka oyunları
Sıkıcılık, bir eğitmen için en büyük düşmandır.Dojang ve antrenmanlar çocuklara sıkıcı  ve monoton gelmeye başlarsa salon idareciliği yönünden tehlike çanları çalmaya başlamış demektir.Bu nedenle bir eğitmene düşen en önemli görev sporcuları eğlendirirken antrenman yaptırabilme becerisidir.
Eğer sürekli yeni teknikler, beceriler, oyunlar ,öğretme şekilleri arayışı içinde olmazsanız aylar boyunca yapılan aynı teknik ve hareketler çocuklara monoton gelmeye başlayacak ve salondan uzaklaşmalar olacaktır.Sadece sporcularınız değil siz bile zamanla öğretmekten sıkılmaya başlar verimliliğinizi kaybedersiniz.
Çalışmada aktif öğrencilerin heyecanı korumak ve gerekse sizin öğretme istek ve arzunuzu diri tutmak için sürekli beyin jimnastiği yapmanız ve yeni fikirler üretmeniz şarttır.
Sadece salon içinde değil, dışarıda iken bile yeni uygulamalar konusunda düşünüp elinize yazılı bir liste yapmanız gerekir.Bir süre sonra sizin için hem kendi unutmanıza engel olan ve hem de başka eğitmenlerinde faydalanabileceği bir oyun ve antrenman teknikleri arşivi  oluşmuş olacaktır.
Sporcularınız için daha önce görmedikleri yeni oyunlar ve çalışma teknikleri bulmanız gerekir.Burada belki daha önce hiç denemediğiniz "müsabakaları oyun" haline getiren bir kaç fikirden de bahsedeceğiz.Değişik ve ilginç gelecek uygulamalara siz daha yeni ve güzellerini ekleyebilirsiniz.Sizi daha iyi ve mükemmel bir eğitmen yapan faktör  kurslarda öğrendiğiniz  geleneksel monoton çalışma teknikleri değil , sporcularınızın sizde bulacağı farklı uygulamalardır.


KOŞULAR ÜZERİNE KURULU EĞLENCELİ OYUNLAR
1-Kemerleri salonda paralel olarak yarımşar metre aralıklarla dizmek ve bunlar arasında çapraz gidiş gelişler yapmak.Çok eğlenceli bir koşu türüdür.Bunun yarışı da çok zor ve güzeldir. Yerde  birbirine paralel ve yarımşar metre aralıklı dizişmiş 15 tane kemer olsun bir sporcu bir metre öndeki kemerden başlamak sureti ile sıra ile 5 sporcu koşmaya başlarlar, sona gelen sporcu düz koşu ile geri başlangıç noktasına döner. ebelenen sporcu (yani arkadaki sporcunun eli sırtına deyen sporcu ) yarışı terk eder.Böylelikle 5 er kişilik guruplar halinde yarışlar düzenlenir.
2-Salon  boyunca ellikleri 1,5 metre aralıklarla karşılıklı dizerek bir koridor oluşturulduktan sonra ,bu koridor içinde elliklere dokunmadan yuvarlanarak karşı uca varmak.Bunu takla atarak da yapabilirsiniz.Elliklere dokunan sporcunun elenmesi sureti ile bunu yarışma havasına sokabilirsiniz.Aynı koridoru kemerleri uzunlamasına dizmek sureti ile de oluşturabilirsiniz.
3-Salonda 6 çocuk 2 şer karşılıklı olarak dursunlar ve kemerleri birer ucundan tutsunlar.Yani kuşaklardan 3 tane engel oluşturuldun .Yerden 40 cm yüksekliğinde yutulsun.Diğer çocuklar bunun üzerinden uçar tekme atarak atlasınlar.Atlayamayan ve kuşağa değen sporcu elensin.Herkes engeli geçerde engel 5 veya 10 cm yükseltilerek eleme devam etsin.Kemerleri tecrübeli sporcular tutsunlar ki bir kazaya sebebiyet vermesinler.Unutmayın minik ve yıldız sporculara yönelik çalışmalar yapıyoruz.
4-Yine 8 sporcu ikişer ikişer 4 tane kuşaktan engel yapsınlar. Yerden 50 cm kadar yukarıda sabit tutsunlar.Bu kez takım yarışması yapılacak.Bir kemer uzunlamasına 2 sporcu tarafından tutulunca 2 metre kadar boya ulaşmalıdır.İki gurup oluşturulur. yarışa iki guruptan birer sporcu aynı anda başlar.Engellerin birinin üzerinden geçmek diğerinin altından sürünmek sureti ile 4 engeli aşar ve aynı şekilde geri döner.Geri dönüp ikinci arkadaşına elini değdiği anda yarışa o devam eder.Bayrak yarışı şeklinde tüm takım yarışır. Birinci olan takım ödüllendirilir.
5-Birbirine denk İki farklı gurup oluşturulur.İki guruptan birer sporcu ellerinde bir mendil ile yarışa başlarlar.Hızla salonun öbür ucuna koşarlar.Belirlenmiş çizgide durarak duvardaki aynaya 5 kez gard pozisyonunda kiap diye bağırırlar ve hızla geri koşarak sırada bakliyen arkadaşına mendili verir.İkinci sporcu mendili alıp koşarak aynı işlemleri yapar.Bayrak yarışı şeklinde koşu ve bağırmalar devam eder.Mendili düşüren takım kaybeder.
6-İki denk gurup oluşturulur.Yine bayrak yarışı şeklinde iki guruptan birer sporcu ellerinde ucundan tuttukları mendil ördek yürüyüşü şeklinde yarışa başlarlar.Salonun bir ucuna gidip geri döner ve ikinci sporcular mendili alarak aynı yarışa devam ederler.Mendili düşürenler veya yere deydirenler kaybederler.Böylece kazanan takıma ödüller verilir.
7-İki denk gurup oluşturulur.İlk sporcular dizilmiş arkadaşlarına dönerle ve ayaklarını açarlar.Başla komutu ile ikinci sporcular ilk arkadaşının apış arasından geçerek 1 metre arkasında aynı şekilde ayaklarını açarak durur.Üçüncü diğer ikisinin, dördüncü diğer üçünün apış arasından geçerek bu şekilde salonun bir ucuna gidilir.ve gelinir .Kazanan takım ödüllendirilir.
8-İki denk gurup oluşturulur.Birdirbir şeklinde iki gurup aynı anda yarışmaya başlarlar ve salonun bir ucuna gidilir ve gelinir.Böylece 2 tur gidiş geliş yapılarak önce tamamlayan takım ödüllendirilir.Bu kez arkadaşlarının üzerinden atlanır( bildiğimiz birdir bir oyununun yarışmaya döndürülmüş şekli)
9-İki denk gurup salonun birer ucunda karşılıklı dizilirler.Ortada bir eğitmen elinde mendil vardır.Guruplardak,i her öğrenci  numaralanır.Belli numara çağırılınca o numaradaki öğrenciler koşarak mendili kapıp geri dönmeye çalışır.Yalnız bu arada diğer rakip tarafından ebelenmemesi gerekir.Elenen kenara çekilir ve elenen sporcunun takımı numaralanma dizilimini yeniden yapar.Sürat ve dikkat oyunudur.Bu bildiğimiz mendil kapmaca oyunudur ki çoğu antrenör tarafından bilinmektedir.
10-Madde dokuzdaki oyunun aynıdır.Yalnız bu kez sporcular mendil kapmaya ördek yürüyüşü ile geleceklerdir.elenen sporcunun takımı numaralanma dizilimini yeniden yapar.Sürat ve dikkat ve güç oyunudur.Bu oyunu yerde 3 takladan sonra mendili kapmak gibi daha zorlaştırıcıda yapabilirsiniz.

 

MÜSABAKA OYUNLARI
Salonunuzda zaten çok kez karşılıklı müsabaka antrenmanları yapmaktasınız.Bu müsabaka antrenmanlarını daha bir eğlenceli hale dönüştürmek sizin elinizdedir.
Bu uygulamalardan bir kaçı:
İlk Puan uygulamaları:
Birbirine denk iki sporcuyu alın ve komutunuzla müsabakaya başlatın .Yalnız altın puan uygulaması yapın.Yani ilk puanı alan sporcu kazanacak.Bu sporcuları çok dikkatli davranmaya ve tedbirli olmaya iter.
Bu tek puan uygulamalı müsabaka şekillerinde çeşitlemeye gidebilirsiniz.
Misal; birbirine denk çocuklardan 10 tanesini seçin.Müsabaka elbiselerini ve koruyucularını giyip müsabakaya hazır olsunlar.Ardı ardına 1 den 10 a kadar numaralayın.Yani 10 kişi sıralansın.İlk iki yani 1 ve 2 numaralı öğrenciye müsabaka yaptırın.İlk puanı alan kazanıp ,kaybeden oturacaktır.Kazanan sporcunun karşısına hemen sırada bekleyen sporcu çıksın.Bu kez yine ilk puanı kaybeden çekilinde sıradaki 4, sporcu maça çıksın.Bu şekilde en çok puan toplayanı alkışlattırın.

Meydan Okuma;
A-Yine denk sporcular müsabaka yapmaya hazır halde beklesinler.Diyelim ki bu şekilde 10 sporcunuz var.İlk iki sporcuyu seçin ve sizin belirleyeceğiniz süre ve formatta maç yapsınlar.Yani sadece bir teknik üzerine kurulu maç yapsınlar.Sadece o tekniğin vuruşuna puan verin.Kaybeden çekilip yerine otururken, kazanan sporcu bekleyenlerden birini kendi seçsin ve onla müsabaka yapsın..Bu şekilde elenen sporcu çekilecek şekilde  ve  tüm sporcular bitene kadar  müsabakayı devam ettirin.Bu uygulamada kazanan sıradaki sporcu ile değil bekleyenlerden kendi seçtiği ile maç yapacaktır.Bu şekilde müsabakaya başlayıp tüm sporcuları eleyerek tüm maçları kazanabilecek sporcuyu ödüllendirin.
B-Sporcuları eşit 2 guruba ayırtın. Diyelim ki 8 er kişilik karşılıklı guruplar olsun.Her guruptan bir kişi seçilerek tek puanlı sizin belirleyeceğiniz teknikler bir puanlık maç yapsınlar.Kaybeden kenara çekilsin.Ancak kazanan sporcunun karşısına çıkacak sporcuyu, kaybeden gurup kendi içinde karar vererek seçsin ve çıkartsın.Tezahüratı alkışı ve gürültüyü serbest bırakın.Çocuklar gerçek müsabaka atmosferine alışsınlar.
Tabi ki ilk iki sporcuyu  her gün başka sporculardan seçin  ve her gün puan verilecek tekniği değiştirin.Bu şekilde her gün ayrı teknik çalışmasına yoğunlaşın.
Müsabakayı oyun haline getirin.Tabi ki bazen adaletsizde olabilirsiniz.Puanları siz verdiğiniz için motivasyon ve moral açısından acemi bir sporcuyu gerekirse iyi bir sporcu karşısında galipte getirebilirsiniz.Bunun bir eğlence olduğunu unutturmayın.

Dönüşümlü maçlar:
A-Bu dönüşümlü maçlar ve gurup çalışmaları büyüklerden ziyade minik sporcular için eğlenceli ve verimli olur.10 kişilik gurubu  çifter çifter karşılıklı dizin.Vuruşuz müsabaka yaptırın.Bu arada gözleriniz hep üzerinizde olsun.Puan alan veya kaybeden davranış sergileyen sporcuyu uyarın ( misal: Ahmet.. şurada 1 puanın gitti  veya Hasana 1 puan gibi) .Tabi ki vuruşsuz müsabaka b,ile olsa minik sporcular sizin dikkatinizi çekmek için çabalayacaklardır.Bu şekilde bir kaç dakikadan sonra bu gurubu dinlenmeye alıp , başka guruba aynı uygulamayı yapın:
 B-Yine çifter çifter karşılıklı dizilen sporcuları birkaç dakikalık bir vuruşsuz maçtan sonra herkes bir sağına kayacak şekilde dairevi müsabakaya tabi tutun.Bu şekilde herkes birbiri ile vuruşsuz müsabaka yapma imkanına kavuşsun.


Mendil kapmaca:
A-Bu oyun müsabakadan ziyade hız ve konsantrasyon çalışması üzerine kuruludur.Her öğrenci kuşağının arka kısmına ( yani sırtındaki kısma) bir mendil iliştirecek.Diyelim ki 20 öğrenci bunu yapacak .Daha sonra belli bir sahadan dışarı taşmamak şartı ile herkes kendi mendilini korumaya çalışırken diğerlerinin mendillerini kapmaya çalışacak Hiç kimse kendi mendiline koruma amaçlı olsa da dokunamayacak.Bu şekilde mendilini kaybeden dışarı çıkacak.En çok rakip mendil toplayan sporcu birinci seçilecek.Belki bir sporcu 6 mendil toplayıp son anda mendilini kaptırarak elenebilir.Ancak oyun sonunda tek sporcu kalınca herkes topladığı mendili ortaya koyacak. çok toplayan ödül (bir alkış olabilir) alacak..
Bu nedenle herkes rakibin arkasındaki kemerden sallanan mendili kapmak için birbiriyle yarışacağından meydan ana baba gününe döner.Bu çok eğlenceli ve çocuklarda hız ve dikkat gelişimini sağlayan mükemmel bir oyundur.Karşılık verici müsabakalar:
A-Burada sadece saldıran sporcuya puan verilir.Diğeri savunmada puan vermemeye çalışır.Bu şekilde dönüşümlü olarak iki sporcudan her biri belli süre ile atak yapar.Bu müsabakaları bir teknik üzerine de oturtabilirsiniz.Yani sadece çift Balding ile puan alınabilir gibi:
B-Burada iki müsabıktan sadece kontra vurana puan verilir.Yani bir sporcu sürekli atak yaparak puan almaya çalışırken savunmadaki sporcu kontra çıkardığında puan alır.Bu şekilde iki sporcu belli bir süre ile misal 5 dakika gibi savunmadan puan almaya çalışır.
C-Burada da kombine teknik urana puan verilir.Misal puan alıcı ilk tekniğe puan verilmez ardından atacağı ikinci, üçüncü veya dördüncüye puan verilir.Bu şekilde sporcular kombine teknik atmaya alıştırılırlar.
 

DAİREVİ MÜSABAKALAR
A-Bu şekil çalışmalarda birbirine denk öğrenciler genişçe bir daire oluştururlar. Tüm öğrenciler sefe-guardlarını giyerler. Dairenin ortasında bir öğrenci yer alır.Dairede dizilmiş öğrenciler diyelim ki 10 öğrenci 1'den 10' a kadar numara alır.Numarasını okuduğunuz öğrenci aniden daire içine girer ve ortadaki sporcu ile 15 saniyeliğine maç yapar ve puan almaya çalışır Eğer puan alabilirse ortada kalır ve puanı kaptıran ortadaki sporcu onun yerine geçer.15 saniyelik süreler öğrencinin numarasını okuyunca başlar düdük komutunuzla  sizin komutunuzla biter.Düdük komutunuz , saldıran sporcunun puan aldığını yada sürenin bittiğini bildirir.Bu oyun aslında çok yararlıdır.Sıkışık zamanda risk puanları alma çalışmasıdır.Müsabakalarda 1-0 yenik bir sporcunun son 15-20 sn puan alması gerektiğini düşünün.Oyun aslında çok hızlı ve seri oynanan bir dairevi müsabaka oyunudur.Daire içinde en çok kalan yani çok puan alan sporcu birinci seçilerek ödüllendirilir.
B-Yukarıdaki oyunun zaman sınırlaması olmadan puan alınıncaya kadar yapılan çeşididir.Ortadaki sporcu puan alırda dairenin içinde kalmaya devam eder.Saldıran puan almış ise o dairenin ortasına geçer.Dairenin etrafındaki sporcular sıra ile daire içine girerler.Siz sadece kimin puan aldığını belli edersiniz.Bu şekilde daire tamamlanıncaya kadar oyun devam eder.Dairenin içinde kalıpta en çok puan alan sporcu birinci seçilerek ödüllendirilir.Diyelim ki bir sporcu 6 puan alarak 6 sporcuyu daire üzerinde kalmaya zorladı.Birinci o seçilir.
C-Daire içine aynı anda sizin komutunuzla numarasını çağırdığınız 2 sporcu aynı anda girer.Ortadaki 2 sporcuya karşı puan kaybetmemeye çalışır.Bu savuna melekelerini geliştirmeye, müsabakada baskı altında kalınca mücadele ete duygusunu geliştirmeye yarayan bir oyundur.Burada da ilk puanı alan daire içinde kalır diğer ikisi daire üzerine döner.