yu1.jpg (11401 bytes)Yumruğun gücü
Yumrukta oluşan zıt kuvvetlerin yok edilmesi

Taekwondoda yumruk atmak kalça üzerinen yumruk sıkılı vaziyette ve  avuç içi yukarı bakacak şekilde başlar.Yumruk ileri doğru hedef noktaya doğru atılırken vucudun tam merkez orta çizgisinde yer alır. Soldaki resimde yukarıdan aşağı  simetri eksenini ve yumruğu görmektesiniz.Yumruk uzatılırken kol rotasyon kareketi yapar ve son konumda yumruğun avuç içi aşağıya bakacak şekil elır.Bu şekildeki rotasyon hareketi tüm do sanatlarını icra eden sporcularca çok iyi bilinen bir durumdur.yu2.jpg (8994 bytes)
Yumruğun atılmadan önce kalça üzerindeki konumu önem taşır.Yumruk tam yanda kalça kemiğinin üzerinde olmalıdır.Resimde kırmızı ve siyah çizgileri yumruk ve vucut yerine koyarak bu paralelliği düşünebilirsiniz.Yumruğun vucuda açılı durması ,yumruk atılırken güç kaybına yol açar.
Tabiki değişik stillerde yumruk tekniğinde değişiklikler olabilir.Misal Karate -Jutsuda  yumruk çıkarken tam dönme değil 45 derecelik bir dönüş açısı vardır ve yumruk vucudun tam ortasında değil hafif yanda omuz hizasında sonlanır.Yani sol elle yumruk atıyorsanız sağ omuz hizanızda olacak şekilde rakibe vuruş yapılır.Avuç içi 45 derecelik bir açı ile aşağıya bakacak şekilde yarım rotasyon yapılır.
Ancak bunlar ufak detaylar olup önemli olanı yumruğun kalça üğzerinden avuç içi yukarı bakacak şekilde çıktıktan sonra yaptığı rotasyon (Dönme) hareketidir.

yu3.jpg (23108 bytes)Tıbbi İzahat:
Ön kolumuz iki ince uzun kemikten oluşur.Bunlar ince Radial kemik ve hada ince olan Ulna kemiği dir. Bunlar çok kuvvetli kemikler değildir.Ancak kavisli olmalaraı icabıyla birbirleri etrafına sarılabilen kemiklerdir.Bu nedenle dönme hareketini yaptıklarından biz avuç içimiz yukarı bakarken bu kemiklerin birbirleri etrafından dönmesi vasıtasısla aşağı bakar hale getirebiliriz.Yani kolumuzun dönme hareketini bu kemiklerin özel konumu sağlar.Sağlam bir objeye yumruk atıldığı zaman objenin direncinin yumruktan dirsek vasıtasıyla vucuda geçmesini sağlarlar.
Ulna,  radius'tan daha ince bir kemiktir.".Bu nedenle daha kolaylıkla ve daha fazla kıvrılır ve el bileğinde çok iyi destek meydana getirir.Bu destek kemiğin ince olasına karşın nasıl oluşur ve yumruk atmadan doğan karşı yükü taşır.Vucut bunu çok iyi ayarlamıştır.
Radius ve ulna ince kemikler olmasına karşın aralarında ince ,dayanıklı ,esnek interosseus Membran adı verilen bağlantı mekanizması vardır.Bu sayede gelen yükü aslında iki kemik ortaklaşa karşılar ve birbirlerine destek verirler.Yumruk atmaktan doğan ve hedeften ters gelen zıt yük iki kemik arasında bu memran vasıtasıyla gider gelir ve dirseğe gelinceye kadarda en az seviyeye indirilir.Yani çok sert bir yumruk atmanıza rağmen veya yumruk ile sert bir tuğla kırışı yapmanıza rağmen kolun bu döner hareketi ile oluşan zıt kuvvetler yok olur ve dirseğinizde veya üst kolunuzda herhangi bir yükleme ve incişnme hissetmezsiniz.İki kemiği birbirine bağlayan bu elastik zar tıpkı arabanın amortisörleri gibi bir görev görür ve oluşan zıt kuvvetleri sıfıra indirir.Ne kadar sert yumruk vurulursa vurulsun bu membran sayesinde kemiklerde asla lateral (yan) kuvvetler oluşmaz ,kelen kuvvet köşegensel ve dikey   biçimde dağıtılarak sıfırlanır.
Radius kemigi bilek bölgesinde kalın iken ,dirsek bölgesinde incedir.
Tam tersine ulna kemiğide bilek bölgesinde ince iken dirsek bölgesinde kalınlaşır.
Membranın bu kemiklerle baklanma bve liflerinin oluşturduğu bağlanma açısı zayıf kemikteki gelen kuvveti kalın kemiğe iletir.
Yani bilek bölgesindeki ulnaya gelen yükü radiusa ,dirsek bölgesinde ise radiusa gelen yükü ulnaya aktarır .Böylece yük ortaklaşa karşılanır ,memranda bir amortisör gibi çalışarak yük aktarımlarında yükü en aza indirir.
Bunu şöyle daha teferruatlı izah edebiliriz.

yu4.jpg (10748 bytes)

Yanda soldaki şekil '1 de A kemiğine ok istikametinde bir yük gelse A kemiği ok istikametine hareket edecek lifler gerilince hareketi duracaktır.Yani liflerin (Siyah renkli çizgiler) yatay olması yükü karşılayamamasına nedendir).Halbuki şekil 2 'de lifler açılı yerşleşmiştir A kemiğine ok istikametinde gelen bir yük kemikte hiç bir oynama olmadan lifler vasıtasıyla B kemiği tarafından yatay konumda karşılanacaktır.Çünki liflerin açılı olması buna imkan verir.
İşte bir kolumuzu yumruk atarken dairevi hareket ettirmek suretiyle bu memranı daha fazla gerer ve çok aşırı yükleri bile ön kolun tamamınna dağıtarak karşılarız.

yu5.jpg (13647 bytes)

yu6.jpg (17995 bytes)Yükü her iki kemik arasında geçişler yaparak karşılamak kırış tekniklerindeki fazla yüke karşın neden kolun ve dirseğin incinmediğinin en güzel izahıdır. Yandaki şekilde bunu net görmektesiniz.Radiusa ok istikametinde gelen bir kuvvet aradaki bağlar vasıtasıyla ulna tarafından karşılanmaktadır.Bu memran ne kadar sıkı olursa yük o kadar kısa sürede karşılanır.işte biz kolumuzu döndürerek bu membranın daha kısa sürede ve daha fazla görev yapmasını temin ederiz

KAS GÜCÜ
Yumruk atarken ön kolumuzdaki kaslarda son derece önem taşırlar.Yumruğumuz kalçamızda iken ve uvuç içi yukarı bakıyorken hissettiğiniz kas gurubu Supinator kas diye adlandırılır.(Avuç içinizi gökyüzüne bakacak şekilde kolunuzu döndürün ve diğer elinizi kolun üzerine koyun .İşte bu kas gurubu Supinator kas gurubudur.(Supinator muscles)
Şimdi avuç içinin yere doğru bakacak şekilde kolunuzu döndürün ve tekrar diğer elinizi kolunuzun üzerine koyun.Hissettiğiniz bu kas gurubunada Prenator kas gurubu (Prenator muscles ) denir.
Bu iki kas gurubu birbirine karşı çıkan zııt çalışan kas guruplarıdır.Kolumuz kalçamızda ve yumruk dsıkılı avuç içi yukarı bakarken Supinator kas gurubu kasılır ve prenator kas gurubu gevşektir.yumruğun avuç içiş aşağı bakacak konunuma gelinde tam tersi prenator kas gurubu kasılır ,supinator kas gurubu ise gevşer.
Kolumuzu yumruk atmak için tam çevirerek ileri verdiğimizde ise her işki kas gurubuda eşitlenir yani aynı sertliğe sahip olur.Yani kolumuzu kalçamızdan tam dairevi yumruk çıkararak yumruk attığımızda her iki kas gurubuda eşit tonusta (sertlikte) olur ki ön kolda bu denge ve stabilitenin oluşması,  yumruğun gücünü arttırma ve   karşı kuvveti karşılama bakımından mükemmel bir mekanizma oluştur.Eğerkolu komple kıvırmadan bir vuruş yaparsak Supinator kaslar gevşek olduğundan prenator kaslar kasılınca kolun balansı tam sağlanamıyacak .Kolun stabilitesi bozulduğundan zıt kuvvetler iyi karşılanamıyacaktır.