Terfi (Kuşak) Sınavı Yönetmeliği
 

 

Madde 1. Amaç 

Bu yönetmeliğin amacı, Kukkiwon (Dünya Taekwando Yönetim Merkezi) Pum veya Dan terfi sınavlarının gerçekleştirilmesi, Pum ve Dan derecelerinin tüm dünyada standart hale getirilmesi ile Taekwando tekniklerinin geliştirilmesidir. 

Madde 2. Uygulama

Bu kurallar aşağıdakilere uygulanacaktır;

1)      Dünya Taekwando Federasyonu’na (WTF) üye her Milli Taekwando Birliği’ne layıkıyla üye olan  organizasyonlardaki Taekwando eğitmenleri ve  öğrenciler.

2)      WTF’ye üye olmayan ülkelerdeki Taekwando uygulamaları ile ilgilenen öğrenci ve eğitmenler.

3)      Kukkiwon kurallarına uyan, benzer başka bir kuruluş tarafından Dan sertifikası almış olan ve buna ek Kukkiwon sertifikası da almak isteyen kişiler.

4)      Doğdukları ülkeden başka bir ülkede 6 aydan fazla ikamet ettiğini belgeleyen ve Dan sertifikası almak isteyen kişiler.

Madde 3. Haklar

Dan terfi sınavı konusunda, örneğin, terfi sınavının onayı, sınav performansı, Pum ve Dan uygulamaları dahil olmak üzere terfi sınavının izlenmesi, Pum veya Dan sertifikalarının yükümlülük ve onayları gibi özel işlemeleri yerine getirme hakkı en üst yürütme organı olan Kukkiwon’a ait olacaktır. 

Madde 4. Yükümlülükler

1)      WTF Milli Birliğe Dan terfi sınavini başarılı olarak yapmasında destek verecektir.

2)      Her Milli Birlik başkanı Dan terfi sınavının dürüst ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

3)      Adaylar Kukkiwon tarafından konulan sınav kurallarını yerine getirmekle yükümlüdürler.

Madde 5. Önerme (Sporcunun önerilmesi)

1)      Dan sınavı için başvurular WTF’ye bağlı üye Milli  Federasyonun Başkanı tarafından önerilecektir. Bununla birlikte; bu Madde zamanı gelinceye kadar saklı tutulacaktır. Yukarıdaki koşulun tam olarak yerine getirilmediği hallerde, adaylar sınav için Kukkiwon tarafından kabul edilen Taekwando eğitmeni veya WTF üyesi olan Federasyonun başkanı (MNA) tarafından teklif edilmelidir.

2)      Bu kategoriye girmeyen ülkelerde (bundan sonra 1. kategori olarak adlandırılacaktır), başvurular üye Milli Birlik veya bağımsız eğitmen tarafından yapılabilir.

3)      Milli Federasyon olmayan ve WTF tarafından kabul gören ülkelerde Kukkiwon tarafından tanınan eğitmenler tarafından eğitilen öğrenciler, öneri eğitmenler tarafından ülkelerindeki ilgili resmi kurumun onayını aldıktan sonar yapılır.

Madde 6. Kompozisyon (Düzenleme)

1)      Sözedilen sınavların gerçekleştirilebilmesi için, üye Milli Birlik aşağıdaki organizasyonları kuracaktır:

(1)   Terfi sınavı organizasyonu

Sınav şekli

Nitelikler

      Başvuru sahibi

Olağan sınav komisyonu

6. Dan sahibi üstü

5. Dan altı

Yüksek dereceli sınav komisyonu

7. Dan sahibi üstü

6. Dan üstü 

(2)   Üyeleri arasında resmi Kukkiwon 6. Dan veya yüksek Dan sahibi bulunmayan Milli Birlikler terfi sınavlarını yapabilmek için Kukkiwon’dan onay almak zorundadırlar.

(3)   Terfi sınavları üçten ona kadar üyeden oluşmalı ve sınav yapılanların performansının kolayca görülebileceği bir şekilde organize olmalıdırlar.

2)      Madde 6-1, Dan sertifikalarının her ülkenin Taekwando yönetim organları tarafından düzenlendiği durumlarda uygulanacaktır. Ülkelerin Taekwando yönetim organları sertifikaları düzenleme uygulamalar yerine getirilmeden önce, Kukkiwon tarafından tanınan eğitmen veya Üye Milli Birlik Başkanı öneriyi direk olarak Kukkiwon’a başvurma hakkına sahiptirler bu alandaki mevcut uygulamalara izin verilmelidir. 

Madde 7. Sınav Performansı

1)      Her sınav, uygulama ve teori sınavından oluşur ve aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir;

(1)   Uygulama sınavı sadece 5. Dan’ın altındaki başvuru sahiplerine uygulanmalıdır. Bununla birlikte, şayet gerekli ise teori çalışmasına  4. ve 5. Dan terfi sınavında ihtiyaç duyulacaktır.

(2)   6. Dan’ın üzerindeki terfi sınavlarında uygulama ve teori birlikte yapılacaktır. Bununla birlikte, yurtdışında ikamet eden, Kukkiwon tarafından tanınan eğitmen veya Üye Milli Birlik tarafından önerilen adaylara, uygulama sınavi yapılacaktır.  Bununla birlikte, kişi başvuru formu ile birlikte 10 sayfadan az olmamak koşuluyla A4 boyutunda, Kore, İngiliz, Fransız, Alman veya İspanyol dillerinden biri ile yazılmış bir tezin başvuru formu ile sunacaktır. Konu ayrıca belirlenecektir.

2)      5. Dan’ın altındaki terfi sınavları (sınavları) İl veya bölge Taekwando Birlikleri tarafından yapılabilir. Bununla birlikte, Üye Milli Federasyon yüksek düzey (6. Dan ve üstü) Dan sınavlarını kendisi gerçekleştirmelidir. Gerekli görülürse, sınavların yürütülmesi uyarlanabilir.

3)      Dünyanın heryerindeki 8. ve 9. derece Dan fiziksel uygulama sınavı Kukkiwon’da yapılacaktır. Sınavlar her yılın her çeyreğinde gerçekleştirilecektir.

Kore dışından 7. Dan derecesinin altında başvuru yapan adayların sınavları yerel yüksek Dan sahibi ve Kukkiwon tarafından şehirde veya bölgede görevlendirilen sınav komitesi üyesi tarafından birlikte gerçekleştirilebilir.

4)      Prensip olarak, terfi sınavları ayda bir defa yapılmalıdır, fakat gerekli durumlarda sınavların yapılması uyarlanabilir.

5)      Başvuru sahibinin (adayın) güvenliği için sınav komitesi başkanı aşağıdaki önlemleri almalıdır;

(1)   Sınavın ölçeğine göre doktor veya ilk yardımı bilen bir kişi hazır bulundurulmalıdır.

(2)   Sınavdan önce sınav komitesi adaylara ilgili güvenlik uyarılarını yapacaklardır.

6)      Dan terfi sınavı sırasında, herhangi bir adayın yaralanması veya ölmesi durumunda Kukkiwon ve Dan terfi sınavı organizasyon komitesi ceza yasası ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Madde 8. Pum veya Dan terfisi için Zaman ve Yaş sınırı

1)      Zaman ve yaş sınırları

 

Pum / Dan

Terfi için gerekli asgari zaman

Terfi için yaş sınırı

Dan’dan başlayan

Pum’dan başlayan

1. Pum

---

----

15 yaştan daha küçük

1. ye 2. Pum

1 yıl

----

15 yaştan daha küçük

2. ye 3. Pum

2 yıl

----

15 yaştan daha küçük

3. ye 4. Pum

3 yıl

 

15 yaştan daha küçük

1. Dan

----

15 yaş ve yukarısı

----

1. ye 2. Dan

1 yıl

16 yaş ve  yukarısı

15 yaş ve yukarısı

2. ye 3. Dan

2 yıl

18 yaş ve yukarısı

15 yaş ve yukarısı

3. ye 4. Dan

3 yıl

21 yaş ve yukarısı

18 yaş ve yukarısı

4. ye 5. Dan

4 yıl

25 yaş ve yukarısı

22 yaş ve yukarısı

5. ye 6. Dan

5 yıl

30 yaş ve yukarısı

30 yaş ve yukarısı

6. ye 7. Dan

6 yıl

36 yaş ve yukarısı

36 yaş ve yukarısı

7. ye 8. Dan

8 yıl

44 yaş ve yukarısı

44 yaş ve yukarısı

8. ye 9. Dan

9 yıl

53 yaş ve yukarısı

53 yaş ve yukarısı

9. ya 10. Dan

---

60 yaş ve yukarısı

60 yaş ve yukarısı

Açıklamalar:

(1)     tüm başvuru sahipleri terfi için gerekli asgari (minimum) zaman ve yaş süresini geçmiş olmalıdırlar.

(2)     Pumse’den başlayan kişi 5. Dan terfisine kadar kısaltılmış zaman aralıklarında sınava girme ayrıcacılığına sahip olmalıdır.

2)      1, 2, 3  Pum sahipleri, 15 yaş ve üstü Dan sahipleri ile aynı dereceye sahiptirler. (4. Pumse sahibi, 18 yaşında veya üstü fazla, 4. Dan sahibi ile aynıdır.)

* 1, 2, 3 Pum sahipleri, 15 yaş veya üstü, Pumse sertifikalarını Dan sertifikaları ile değiştirebilirler. (4. Pum sahibi, 18 yaş veya daha fazla 4. Dan derecesi ile değiştirebilirler.)

3)      15 yaş ve üstü 1, 2, 3 Pum sahipleri bir sonraki daha yüksek Dan’a terfi etmek isterse, Dan terfi sınavına başvurabilir, bununla birlikte, 18 yaş ve üstü 3. Pum sahibi 4. Dan’ a başvurabilir ve 18 yaş altı 4. Pum’a başvurabilir.  

Madde 9. Sınav Başvurularının Sınıflandırılması

1)      Pum / Dan terfi sınavı

2)      Özel Dan terfi sınavı

3)      Fahri (onursal) Dan terfi sınavı: fahri Dan derecesi Taekwando’nun gelişmesine olağanüstü katkıda bulunan kişilere ödül olarak verilir.

4)      Geçmiş Fahri Dan sınavı, yüksek Taekwando erdemlerine sahip olan ve yüksek Dan derecesi sahibi olan kişilerin ölümlerinden sonra bir sonraki Dan derecesine yükseltilmeleridir.

Madde 10. Terfi Sınavinin Konuları

1)      Tekniklerin sınav edilmesi

(1)   Pumse (Formlar)

(2)   Kyorugi (Dövüşme)

(3)   Kyokpa (güç kontrolü) (seçmeli)

(4)   Özel teknik (seçmeli)

2)      Teorik çalışma sınavı (4. Dan üstü Adaylar)

(1)   Yazılı sınav

(2)   Tez

Madde 11. Pum veya Dan Terfi Sınavinde Uygulanan Özel Pratik Teknik Konuları

·        Pumse (Sınav Konusu)

Pumse / Dan

Atanmış

Zorunlu

1. Dan (Pum)

Taeguek 1-7                                                                        1 atanmış

Teaguek 8

2. Dan (Pum)

Taeguek 1-8                                                                               “

Koryo

3. Dan (Pum)

Taeguek 1-8, Koryo                                                                  “

Kemkang

4. Dan (Pum)

Taeguek 1-8 Koryo, Keumkang                                             “

Teabaek

5. Dan

Taeguek 1-8 Koryo, Keumkang, Taebaek                            “

Pyongwon

6. Dan

Tabaek, Pyongwon, Sipjin                                                     “

Jitea

7. Dan

Pyongwon, Sipjin, Jitae                                                          “

Cheonkwon

8. Dan

Sipjin, Jitae, Cheonkwon                                                         “

Hansoo

9. Dan

Jitae, Cheonkwon, Hansoo                                                     “

IIIyo

10. Dan

Teknik komitenin yargısı sonucu karar verilen

Madde 12. Sınavların Puanlandırılması

1)      Sınavların puanlandırılması ekteki formlara göre yapılacaktır ve temel prensipler aşağıdaki gibidir;

(1)   Terfi kurulu üyelerinin sayısı tek sayı (3 veya  5 kişi) olmalıdır ve sporcuya 100 puan üzerinden puanlama yapılmalıdır.

(2)   60 puanı geçen aday başarılı ve 59 puan alan aday başarısız olacaktır.

(3)   Aşağıdaki örnekte olduğu gibi geçme, (başarılı olma) veya kalma (başarısız olma) kurul üyelerince kararlaştırılmamaktadır.

·        1. Pum/Dan’dan 8. Dan’a kadar (yurt dışından 8. Dan için yapılan terfi sınavı hariç)  

    -----Örnek : Pum Terfi Sınavı (kyorugi)

                MPB

Başvuru sahipleri

(adaylar)

 

A

 

B

 

C

 

Sonuç

Kil Dong Hong

60

55

60

Geçti (başarılı)

Hi Song Ma

55

55

60

Kaldı (başarısız)

§      MPB: Terfi Kurulu Üyeleri

§      Adaylar 60 puandan 2 puan fazla aldıklarında başarılı, 59 puandan 2 puan eksik aldıklarında başarısız olacaklardır. (5 MPB olması durumunda, aday 60 puandan 3 puan fazla aldığında başarılı olacak ve 59 puandan 3 puan eksik aldığında başarısız olacaktır.)

§      Atanmış ve zorunlu Pumse arasındaki puanlar ortalama değerde alınacaktır.

·        9. Dan  ve yurtdışındaki 8. Dan için özel terfi sınavı yapıldığı durumlar.

                ---------Örnek: Pum Terfi Sınavı          

                MPB

Başvuru sahipleri

(adaylar)

 

A

 

B

 

C

 

Sonuç

Kil Dong Hong

60

60

60

Geçti (başarılı)

Hi Song Ma

55

55

55

Kaldı (başarısız)

§      MPB: Terfi Kurulu Üyeleri

§      Adaylar 60 puandan 2 puan fazla aldıklarında başarılı, 59 puandan 2 puan eksik aldıklarında başarısız olacaklardır. (5 MPB olması durumunda, aday 60 puandan 3 puan fazla aldığında başarılı olacak ve 59 puandan 3 puan eksik aldığında başarısız olacaktır.)

§      Atanmış ve zorunlu Pumse arasındaki puanlar ortalama değerde alınacaktır.

(4)   Herhangi bir bölümde (Pumse, Kyorugi, teori sınavı)59 puanın altında puan alan kişi terfide başarısız olacaktır.

(5)   ATT. FORM’una göre #3 (uygulama sınavı sonuçları ve tez), her bölümün puanları yapay olarak kayıt edilmelidir.

2)      Kontrol Noktası

Pumse

(Formlar)

Kyorugi

(Dövüşme)

Kyokpa

(Kırma)

Özel

Teknikler

Teorik

Dersler

Göz kontrolü

Göz kontrolü

Göz kontrolü

Vuruş gücü

(kırma)

Ussal

Yaklaşım

Ruhun, zihnin

Konsantrasyonu

Ruhun, zihnin

Konsantrasyonu

 

Denge

Özel el

Teknikleri

Pratik

Yaklaşım

Hız kontrolü

Hız kontrolü

Güç kontrolü

Özel ayak

Teknikleri

 

Dayanıklılık kontrolü

Dayanıklılık kontrolü

Hız

 

 

Esneklik

Esneklik

Atak kısmı

 

 

Denge

Denge

 

 

 

Pumse

Çeşitli teknikler

 

 

 

Madde 13. Sınav (sınav) Üniformaları

Terfi sınavına katılacak olanlar sınav için aşağıdakileri giymelidir;

1)      Resmi Do-Bok

2)      Koruyucular (vücut koruyucu, kask, kasık koruyucu)

Madde 14. Kayıt Ücretleri

1)      Dan/Pum sertifikalarının düzenlenmesi ve kayıtların incelenmesi için gerekli ücretler ayrı ayrı olarak sabit olacaktır.

2)      Ücretlerden muaf tutulma veya ücretlerin azaltılması aşağıdaki durumlarda olacaktır. Bununla birlikte,  Üye Milli Birlik Başkanı tarafından bir raporla Kukkiwon’a bildirilmeli ve Kukkiwon başkanı tarafından onaylanmalıdır.

(1)   Fakir ekonomi olması durumlarında

(2)   Politik desteğin gerekli olduğu durumlarda

(3)   Felaketler sonrası oluşan yıkımlar

(4)   Duruma göre belirlenecek diğer durumlar

3)      Dan yükselmesine izin verilen kişi tüm önceki Dan ücretlerini ödemek zorundadır.

Madde 15. Başkanın Karar Verme Hakkı 

Varolan kurallara rağmen, Kukkiwon Başkanı, Kukkiwon terfi sınavı komitesinin kararına göre sağduyulu otoritesini uygulamaya koyabilir.

Madde 16. Pum/Dan Sertifikalarının Düzenlenmesi

Kıdemli Dan dereceli ve siyah kuşak sahibi Kukkiwon Dan terfi komitesi Dan terfi sınavlarının başvurularını izleyebilir.

İzleme sonuçlarına göre, Dan/Pum sertifikaları aşağıdaki kuralara göre düzenlenir;

1)      1. kategoride yer alan ülkeler (Madde 5-1), 5. veya daha düşük dereceli Dan sertifikaları Kukkiwon Başkanı ve ilgili Üye Milli Birlik adına hazırlanır.

İlgili Üye Milli Birlik Başkanlarından her biri örneği Kukkiwon’da kayıtlı bulunan imzasını Dan sertifikasının sol alt köşesine atacaktır. Bununla birlikte, 1. kategoriye girmeyen ülkelerin Dan sertifikaları Kukkiwon Başkanı tarafından düzenlenecektir.

Sayfa 167

2)      6. ve üstü Dan sertifikaları Kukkiwon Başkanın tek imzası ile düzenlenecektir.

 Madde 17. Ayrıcalıklar (İmtiyazlar)

 Aşağıdaki durumlarda kişi kısaltılmış zaman ve yaş sınırları ile sınava başvurabilir.

 1)      Liyakat sahibi erkek durumunda

 (1)  

 

Unvan

 

İçerik

Kısaltılmış zaman

Ve yaş sınırı

 

 

Şampiyona

Sonuçları

 

1.        Olimpiyat oyunları birincisi 

%100

2.        WTF tarafından sponsorluğu yapılan dünya düzeyinde şampiyonluk kazanan

%80

3.        Kıtalar  düzeyinde WTF tarafından onaylanan şampiyonluk kazanan

 

%60

Liyakat

(erdem)

1. Taekwando’nun gelişmesine kendisini atadığı için Ülkesinin Başkanından madalya alan kişi

%50

  2)   İlgili dönemde terfi ayrıcalığı sadece bir defaya mahsus olmak üzere verilecektir.

 (3)   Ayrıcalıktan yararlanmak isteyen kişi aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunacaktır;

      Üye Milli Birlik tarafından onaylanmış kazandı sertifikası.

?     Milli birlik tarafından onaylanan ders veya liyakat sertifikası

 (4)   Ayrıcalıklar 1. Dan düzeyinden 7. Dan terfi düzeyine kadar kabul edilebilirdir.

 2)      Bir üniversitenin Beden Eğitimi bölümünden mezun olan öğrencilere 3. Dan’da olup terfi bekleyenlerden daha önce 4. Dan’a terfi sınavına girme hakkına sahiptirler. Bu durumda, aday okulundaki danışman profesör tarafından önerilmelidir.

 * Terfi bekleyenler için gerekli belgeler

     Öğrenci kayıtları (tüm yıllar)

?     Okul sertifikası (mezuniyet diploması)

 3)      Zaman ve yaş sınırını azaltma ayrıcalığından yararlanmak isteyenler

 (1)   Zaman ve yaş sınırını azaltma ayrıcalığından yararlanmak isteyenler aşağıdaki

gerekli belgeleri sunacaklardır;

                 Terfi sınavına başvuru

?     Kişisel geçmiş / Taekwando kariyeri

?     Üye Milli Birlik’in Başkanının açıklayıcı tavsiye mektubu.  Bununla birlikte, 1. Kategoriye girmeyen ülkelerde tavsiye Üye Milli Birlik veya bağımsız eğitmen tarafından yapılabilir.

     Yurt dışında yaşayan Koreliler bulunduğu ülkede yaşadığını gösteren bir belge sunmak zorundadır.

?     Varsa, diğer destekleyici veriler.

 (2)   Yaş ve zaman süresinin az olması durumunda,Kukkiwon başkanı Kukkiwon terfi komitesinin kararı ile yetki hakkını kullanabilir.

 Madde 18. Benzer Dan Diploması ve Hızlı (Jump-up) Yükselme Sertifikaları İzni

 1)      Bu madde, benzer Taekwando Dan sertifikası olan kişilere uygulanır. Bu kişiler aşağıdaki belgeleri sunacaklardır;

 (1)   Terfi sınavına başvuru

(2)   Kişisel geçmiş / Taekwando kariyeri

(3)   Üye Milli Birlik’in Başkanının açıklayıcı tavsiye mektubu.  Bununla birlikte, 1. Kategoriye girmeyen ülkelerde tavsiye Üye Milli Birlik veya bağımsız eğitmen tarafından yapılabilir.

(4)   Yurt dışında yaşayan Koreliler bulunduğu ülkede yaşadığını gösteren bir belge sunmak zorundadır.

(5)   Varsa, diğer destekleyici veriler.

 2)      Kukkiwon Dan / Pum sertifikası olmayan veya  jump-up terfisini özel nedenlerden dolayı değiştirmek isteyen kişiler aşağıdaki belgeleri sunacaklardır:

 (1)   Terfi sınavına başvuru

(2)   Kişisel geçmiş / Taekwando kariyeri

(3)   Üye Milli Birlik’in Başkanının açıklayıcı tavsiye mektubu.  Bununla birlikte, 1. Kategoriye girmeyen ülkelerde tavsiye Üye Milli Birlik veya bağımsız eğitmen tarafından yapılabilir.

(4)   Taekwando aktiviteleri ve Taekwando ilgi.

(5)   Yurt dışında yaşayan Koreliler bulunduğu ülkede yaşadığını gösteren bir belge sunmak zorundadır.

(6)   Varsa, diğer destekleyici veriler.

 3)      Yukarıdaki 1, 2. Maddelere, Kukkiwon terfi sınavı komitesinin gözlemi ve Kukkiwon başkanının çözümü ile izin verilir.

 Madde 19. Yaptırımlar (Cezalar)

 Aşağıdaki ihlallerden birisi yapıldığında, ihlali yapan kişi; kovulma, Dan sertifikalarından mahrumiyet ve veya üyeliğin askıya alınması ile cezalandırılabilir.

 1)      Dan’ın değiştirilmesi veya diskalifiye edilmesi.

 2)      Yetkisiz kişiler tarafından yapılan Dan terfi sınavı.

 3)      Dan Sertifikalarının eğitmenin veya Üye Milli Birlik adına hazırlanması.

 Madde 20. Keup Terfi Sınavı

 Terfi sınavına başvuracak adaylar için gerekli belgeler aşağıdadır:

 1)      Başvuru formu ( ekteki Kukkiwon form no 1 (Kore’de), form no 1-1 (tüm ülkelerde)

 (1)    Yurt dışında yaşayan Koreliler bulunduğu ülkede yaşadığını gösteren bir belge sunarak yaşadıkları ülkeyi belirteceklerdir.

(2)    Kore vatandaşları 1. Pum ve Dan terfi sınavı belgelerine ikamet kayıt formunun fotokopisini ekleyeceklerdir.

 -        Başvuru sahiplerinin isim listesi  (ek Kukkiwon form No.2)

-        Sınav sonuçları ve kayıt ücretlerinin ödenmesi

 2. Pum/Dan terfisine başvuru için ikamet belgesi gerekli değildir. Bununla birlikte, yaşanılan yerin nüfusu başvuruda kayıt edilecektir.

 2)      Yukarıdaki belgeler sınavdan 30 gün önce Kukkiwon’a sunulacaktır. Belgeler Kore’de yaşayanlar için 10 gün önce sunulacaktır.

 3)      Kukkiwon, terfi sınavlarından sonra Kore dışından gelenlerin Dan veya Pum sertifikalarını başvuru formlarına göre 20 gün içinde, Kore’de yaşayanlarınkileri ise 15 gün içinde hazırlayacaktır.

 Yürürlüğe girme

 Bu Yönetmelik 1 Ocak 1999 tarihinden sonra yürürlüğe girecektir.           

(KUŞAK TERFİ SINAVI BAŞVURU FORMU)

                         : ----------------------   :--------------------

            Milliyeti                                                           Adresi

                        :----------------    :-----------------------------       :-------

            Adı Soyadı           Doğum Tarihi                Cinsiyeti 

                        :---------         : ------------:---

            Şimdiki Derecesi          Dan (Pum)    Dan Diploma Numarası          Başvuru Danı

Kuşak terfi sınavı için KUKKIWON Sınav Komisyonuna bu başvurumu arzederim.

    Başvuru Tarihi : ------------                   Başvuran : -------------

Kuşak terfi sınavı için yukarıdaki personeli yeterli bir aday olarak öneririm.

            Eğiticinin adı ve Adresi : ------------    Tavsiye eden : --------------

            Başkan         Tavsiye edenin Dan Diploması

          KUKKIWON

NOT:              *1 İsim daktilo veya elle yazılmalı soyadı altı çizilmelidir.

                       *2 Şimdiki Dan numarası Kukkiwon veya WTF tarafından verilmiş olmalıdır.

                       *3 Aday ve tavsiye eden başvuru içerisinde yanlış beyan olmamasını sağlayacaktır. Aksi takdirde Dan derecesi verilmiş olsa bile

                            İptal edilecek ve tavsiye eden kişiye ileride yeni tavsiye yapılmasına izin verilmeyecektir.

                       ** Yurtdışında yaşayan Koreliler yaşadıkları ülkede ikamet ettiklerini gösterir belgeyi ekleyeceklerdir.

                                                                                                                                  KKW FORM # 1-1

 BAŞVURAN KİŞİLERİN LİSTESİ

 : Dan (Pum),

 

No.

Adı

Doğum

Tarihi

Şimdiki

Dan (Pum)

No.

Tarihi

Sürekli adresi

Tavsiye eden Üye Milli  Federasyon

Teyid eden

Düşünceler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            FORM # 2

BAŞVURAN KİŞİLERİN LİSTESİ

 Başvuru Sırası (    )

 

No.

Adı ve soyadı

Cinsiyeti

Doğum

Tarihi

Şimdiki Dan

(Pum) numarası

Veriliş

Tarihi

Milliyeti

Düşünceler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(         )   PUM, DAN, UYGULAMA VE TEZ SINAVI NETİCESİ

Unvan

 

Başvuru

Numarası

 

Uygulama sınavı

Tez

Düşünceler

Pumse

Kyorugi