SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

3 Kasım 2010 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27748
 

SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN

ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporculara, spor kulüplerine, teknik direktör ve antrenörlere ödül verilmesi ile nakdi yardım yapılmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunlarında,

b) Olimpik, paralimpik ve deafolimpik spor dalları ile IOC’nin tanıdığı diğer spor branşlarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde,

c) Olimpik veya paralimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde,

ç) Universiade ve Akdeniz oyunları ile Genel Müdürlüğün koordinesi ile iştirak edilen diğer uluslararası spor oyunlarında,

d) Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası müsabakalarında,

başarılı olan sporcuları, spor kulüplerini, teknik direktör ve antrenörler ile uluslararası spor faaliyet ve organizasyonlarında ülke tanıtımına katkıda bulunan sporcuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Antrenör: Takım, spor kulübü veya sporcunun çalıştırıcısı olarak görevlendirilen kişiyi,

b) Bakan: Gençlik ve spordan sorumlu Bakanı,

c) Deafolimpik: Dört yılda bir yapılan İşitme Engelliler Dünya Yaz veya Kış Oyunlarını,

ç) Federasyon: Genel Müdürlüğe bağlı spor federasyonları ile özerk spor federasyonlarını,

d) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

f) IOC: Uluslararası Olimpiyat Komitesini,

g) Olimpik branş: Olimpiyatlarda fiilen yarışması yapılan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin programında yer alan stil, kategori veya branşlardaki spor dallarını,

ğ) Ödül: Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu, spor kulübü, teknik direktör ve antrenörlere verilecek ayni yardım veya Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirasını,

h) Paralimpik: Engelliler Paralimpik Komitesince düzenlenen olimpiyat oyunlarını,

ı) Spor kulübü: Genel Müdürlük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile federasyonların faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini,

i) Takım sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış oldukları müsabakalar ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, olimpiyatlarda yarışması yapılan ve sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlar ile çiftler müsabakalarını,

j) Teknik direktör: Beşinci kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,

k) Uluslararası spor oyunları: Genel Müdürlüğün koordinesinde gerçekleştirilen uluslararası spor müsabakaları ile gençlik organizasyonlarını,

l) Universiade: Dört yılda bir yapılan Dünya üniversite yaz veya kış spor oyunlarını,

ifade eder.

Olimpiyat ve paralimpik oyunları

MADDE 5 – (1) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının ferdi müsabakalarında;

a) Birinci olan sporcuya en fazla 2000 adet,

b) İkinci olan sporcuya en fazla 1500 adet,

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 1000 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının takım sporlarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 1000 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 750 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 500 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

Olimpik ve paralimpik branşların Dünya şampiyonaları

MADDE 6 – (1) Olimpik ve paralimpik branşların Dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporcuya en fazla 1000 adet,

b) İkinci olan sporcuya en fazla 750 adet,

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 500 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpik ve paralimpik branşların Dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinin takım sporlarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 500 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 400 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 300 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Olimpik ve paralimpik spor dallarının Dünya şampiyonalarında;

a) Ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla % 10’u,

b) Yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla % 5’i,

oranında Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Bu madde kapsamında her yıl veya iki yılda bir yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla % 75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebilir.

Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonaları

MADDE 7 – (1) Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 500 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 350 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 200 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 300 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 200 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 100 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarında;

a) Ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla % 10’u,

b) Yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla % 5’i,

oranında Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Bu madde kapsamında her yıl veya iki yılda bir yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla % 75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebilir.

Deafolimpik oyunları

MADDE 8 – (1) Deafolimpik oyunlarında ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 200 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 100 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 50 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Deafolimpik oyunlarında takım sporlarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 100 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Deafolimpik spor dallarında;

a) Dünya şampiyonalarında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla %40’ı,

b) Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla %20’si,

oranında ödül verilebilir.

(4) Deafolimpik spor dallarının;

a) Dünya şampiyonalarında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, üçüncü fıkranın (a) bendinde ferdi veya takım sporları için öngörülen ödüllerin en fazla %15’i,

b) Dünya şampiyonalarında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, üçüncü fıkranın (a) bendinde ferdi veya takım sporları için öngörülen ödüllerin en fazla %10’u,

oranında ödül verilebilir.

(5) Deafolimpik spor dallarının;

a) Avrupa şampiyonalarında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, üçüncü fıkranın (b) bendinde ferdi veya takım sporları için öngörülen ödüllerin en fazla %15’i,

b) Avrupa şampiyonalarında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, üçüncü fıkranın (b) bendinde ferdi veya takım sporları için öngörülen ödüllerin en fazla %10’u,

oranında ödül verilebilir.

(6) Bu madde kapsamında her yıl veya iki yılda bir yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla % 75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebilir.

Universiade, Akdeniz oyunları ve diğer çoklu uluslararası spor oyunları

MADDE 9 – (1) Universiade ve Akdeniz oyunlarının ferdi müsabakalarında;

a) Birinci olan sporculara en fazla 100 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 75 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 50 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Universiade ve Akdeniz oyunlarının takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 25 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Genel Müdürlüğün koordinesi ile iştirak edilen diğer çoklu uluslararası spor oyunlarında dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla %75’i oranında ödül verilebilir.

IOC’nin tanıdığı spor dalları

MADDE 10 – (1) Olimpik ve paralimpik spor dalları dışında IOC’nin tanıdığı diğer spor dallarında;

a) Dünya şampiyonasında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 20’si,

b) Avrupa şampiyonasında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 20’si,

c) Dünya şampiyonasında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 3’ü,

ç) Avrupa şampiyonasında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 2’si,

d) Dünya şampiyonasında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 2’si,

e) Avrupa şampiyonasında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 2’si,

oranında Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Bu madde kapsamında her yıl veya iki yılda bir yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla % 75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebilir.

Diğer spor dalları

MADDE 11 – (1) Olimpik, paralimpik, deafolimpik ve IOC’nin tanıdığı spor dalları dışında kalan spor dallarında;

a) Dünya şampiyonasında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 10’u,

b) Avrupa şampiyonasında büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 10’u,

c) Dünya şampiyonasında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 2’ si,

ç) Avrupa şampiyonasında ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 2’si,

d) Dünya şampiyonasında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 1’i,

e) Avrupa şampiyonasında yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için 7 nci maddenin birinci fıkrasında, takım sporlarında alınan derece için ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödüllerin en fazla % 1’ i,

oranında Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Bu madde kapsamında her yıl veya iki yılda bir yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla % 75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebilir.

Spor kulüplerinin branşlarında katıldıkları Dünya ve Avrupa şampiyonaları

MADDE 12 – (1) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan branşlarda olmak kaydıyla büyükler kategorisinde spor kulüplerinin katıldığı uluslararası federasyonların en üst organizasyonu olan Dünya şampiyonasında;

a) Birinci olan spor kulübüne en fazla 3000 adet,

b) İkinci olan spor kulübüne en fazla 2000 adet,

c) Üçüncü olan spor kulübüne en fazla 1000 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakalardan, spor kulüplerinin büyükler kategorisinde katıldığı uluslararası federasyonların en üst organizasyonu olan Avrupa şampiyonasında;

a) Birinci olan spor kulübüne en fazla 1000 adet,

b) İkinci olan spor kulübüne en fazla 750 adet,

c) Üçüncü olan spor kulübüne en fazla 500 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakaların dışında kalan ferdi branşların takım müsabakaları;

a) Dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinde;

1) Birinci olan spor kulübüne en fazla 500 adet,

2) İkinci olan spor kulübüne en fazla 350 adet,

3) Üçüncü olan spor kulübüne en fazla 150 adet,

b) Avrupa şampiyonalarının büyükler kategorisinde;

1) Birinci olan spor kulübüne en fazla 300 adet,

2) İkinci olan spor kulübüne en fazla 200 adet,

3) Üçüncü olan spor kulübüne en fazla 100 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Yukarıda belirtilen spor kulübü müsabakalarının; gençler, ümitler ve yıldızlar kategorisinde yapılması halinde derece elde eden spor kulüplerine, gençler ve ümitlerde büyüklere verilen ödülün en fazla %10’u, yıldızlarda ise büyüklere verilen ödülün en fazla %5’i kadar ödül verilebilir.

(5) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan büyükler kategorisinde spor kulüplerinin katıldığı, bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları dışında kalan şampiyona veya kupa olarak adlandırılan müsabakalarda derece elde edenlere bu fıkralarda öngörülen ödüllerin en fazla %20’sine kadar ödül verilebilir.

Spor kulüplerinin branşlarında katıldığı Dünya veya Avrupa kupaları

MADDE 13 – (1) Dünya ve Avrupa federasyonlarının takvimlerinde Dünya veya Avrupa kupası olarak yer alan müsabakalar farklı isimler altında düzenlenseler dahi kupa olarak kabul edilir.

(2) Seri halde devam eden kupa müsabakalarında final serisinden sonra ödüle hak kazanılır.

(3) Türkiye’de ilgili federasyonca seçme veya eleme yarışması yapılmayan spor dallarının kupalarına iştirak eden spor kulüplerine ödül verilmez.

Spor kulüplerine verilecek ödüller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ferdi veya takım sporlarında ödül alan sporcuların mensubu olduğu spor kulübüne, sporcuya verilenin en fazla %10’u oranında ödül verilebilir.

(2) Söz konusu spor kulübüne ödül verilebilmesi için;

a) Ferdi spor dallarında ödüle hak kazanan sporcunun ödüle hak kazandığı müsabakanın yapıldığı tarihten geriye dönük olarak bir yıl içinde en fazla süreyle lisanslı kalması,

b) Spor kulübünün ilgili branşta en az yirmi lisanslı sporcusunun son bir yıl içerisinde il veya federasyon faaliyetlerine fiilen katılması,

c) Yarışmanın yapıldığı tarihten geriye doğru ilgili branşta en az bir yıl süreyle sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalıştırılan en az bir antrenörünün bulunması,

şarttır.

Teknik direktör ve antrenörlere verilecek ödüller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ferdi müsabakalarda bir sporcunun almış olduğu ödülün en fazla %10’u, takım sporlarında ise takımda yer alan bir sporcuya verilen ödülün en fazla %20’si teknik direktör ve antrenörlere ödül olarak verilebilir.

(2) Sporcudan dolayı teknik direktör ve antrenöre verilecek ödülün yarısı, müsabakada görevli teknik direktör ve antrenörler arasında; kalan yarısı ise, sporcunun tescilli bulunduğu spor kulübünün ilgili branşında geriye doğru en az bir yıl görev yapan teknik direktör ve antrenörleri arasında eşit olarak paylaştırılabilir.

Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetleri

MADDE 16 – (1) Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetlerine katılan sporcular, spor kulüpleri ve teknik direktörlere aşağıdaki ödüller verilebilir.

a) Dünya şampiyonasında veya Dünya kupasında derece alan milli takım sporcularının her birine;

1) Takımın birinci olması halinde en fazla 500 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 375 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 250 adet,

b) Avrupa şampiyonasında başarılı olan milli takım sporcularının her birine;

1) Takımın birinci olması halinde en fazla 250 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 200 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 125 adet,

c) Şampiyonlar Liginde derece alan spor kulüplerinden;

1) Birinci olan spor kulübüne en fazla 5000 adet,

2) Şampiyonluk finali oynayan spor kulübüne en fazla 3750 adet,

3) Yarı final oynayan spor kulübüne en fazla 2500 adet,

ç) Şampiyonlar liginde oynayan takımların;

1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 125 adet,

2) Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 100 adet,

3)Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 75 adet,

d) Avrupa Liginde derece alan spor kulüplerinden;

1) Birinci olan spor kulübüne en fazla 2500 adet,

2) Şampiyonluk finali oynayan spor kulübüne en fazla 2000 adet,

3) Yarı final oynayan spor kulübüne en fazla 1250 adet,

e) Avrupa Liginde oynayan takımların;

1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 100 adet,

2) Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 75 adet,

3) Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 50 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Şampiyonlar Liginde veya Avrupa Liginde şampiyon olan takıma süper kupayı aldığı takdirde ilaveten 5000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Yukarıda belirtilen müsabakalarda takımları çalıştıran teknik direktöre bir sporcunun aldığı ödülün iki katı ödül verilebilir. Teknik direktöre verilen ödülün yarısı kadar ödül görevli antrenörler arasında paylaştırılır.

Diğer müsabakalar

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ve uluslararası federasyonlarca organize edilen diğer spor müsabakalarında başarılı olan veya Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör ve spor kulüplerine en fazla 200 Cumhuriyet Altınını geçmemek üzere ödül verilebilir.

(2) Genel Müdürlük, federasyonlar, gençlik ve spor il müdürlüğü ile ilgili kurumlarca yurtiçinde veya yurtdışında yapılan ödüllü veya ödülsüz yarışmalarda ise en fazla 75 Cumhuriyet Altınını geçmemek üzere ödül verilebilir.

(3) Bu madde kapsamında sporcu, teknik direktör, antrenör ve spor kulüplerine verilecek ödüllerin toplam miktarı, birinci fıkrada belirtilen her bir organizasyonda 1500, ikinci fıkra kapsamındaki her bir organizasyon için ise 1000 Cumhuriyet Altınını geçemez.

Birden fazla disiplin veya stilde yapılan müsabakalar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren müsabakalarda olmak kaydıyla, bir spor dalında birden fazla disiplinde veya stilde yapılan müsabakada toplamda elde edilen dereceler ödüle esas alınıyor ise; toplamda dereceye giremeyip branşın disiplininden veya stilinden herhangi birinde ilk üç dereceden birini elde eden sporculara derecesinin karşılığında öngörülen ödülün yarısı verilebilir.

(2) Ancak, toplamda elde edilen derecenin karşılığı olan ödül, diğer disiplin veya stilde elde edilen dereceye tekabül eden ödülün altında ise, elde edilen en iyi derecenin karşılığı olan ödülün yarısı verilebilir.

(3) Bilek güreşi dalında, sporcuya sadece tek kol için ödül verilebilir. Bilek güreşi dalında, sporcunun aynı veya farklı sıkletlerde iki kolda müsabakalara katılarak derece elde etmesi halinde yalnızca en yüksek derecesinin karşılığı olan ödül verilebilir.

Rekor kırılması

MADDE 19 – (1) Olimpiyat ve paralimpik oyunlar ile olimpik branşların Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılan sporcuların katıldığı müsabakanın rekorunu kırarak dereceye girmeleri halinde, kendilerine kazandığı ödülün %50’si ayrıca rekor ödülü olarak verilir. Aynı müsabakada birden fazla rekor kırılması halinde en yüksek rekoru değerlendirilir.

Ulusal müsabakalar

MADDE 20 – (1) Olimpik ve paralimpik spor dallarının ulusal müsabakalarında başarılı olan toplam 500 sporcu ve bunların yetişmelerinde ve başarılarında emeği geçen toplam 100 antrenörü geçmemek üzere ve her birine, federasyon başkanının teklifi, ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile en fazla 60 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir. Bu ödül, bir defada verilebileceği gibi Genel Müdürün onayı ile aylara da yayılabilir.

Ödül Değerlendirme Komisyonu

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek ödülleri değerlendirmek üzere, Genel Müdür tarafından görevlendirilen Genel Müdür yardımcısının başkanlığında, Spor Kontrolörleri Kurul Başkanı, Spor Eğitimi Dairesi Başkanı, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanı, Genel Müdür tarafından görevlendirilen bir Hukuk Müşaviri ile iki şube müdürünün katılımıyla Ödül Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. Komisyon en az beş kişinin katılımı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır.

Ödüllerin veriliş şekli

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ödüller, Genel Müdürün onayı ile verilir.

(2) Doping kontrolü yapılan müsabakalarda doping sonuçları alınmadan hiçbir şekilde ödül verilemez.

(3) Ödüllerin ödenmesinde; ödüllerin hak edildiği müsabakanın yapıldığı yılın ilk iş günü İstanbul Altın Borsasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama altın fiyatı esas alınır.

(4) Ödüller bir defada verilebileceği gibi taksitler halinde de verilebilir.

(5) Olimpiyat ve paralimpik oyunları ile olimpik ve paralimpik spor dallarının Dünya şampiyonalarında, ferdi spor dallarında büyükler kategorisinde olmak kaydıyla;

a) Genel Müdür tarafından belirlenen hedef madalya sayısının,

b) Aynı seviyedeki bir önceki organizasyonda elde edilen toplam madalya sayısının,

aşılması halinde, ilgili branşta yarışmalara katılan ve dereceye giremeyen diğer sporculara o branştaki yarışmada en iyi dereceyi elde eden sporcunun aldığı ödülün en fazla % 20’sini geçmemek kaydıyla nakdi yardımda bulunulabilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek ödüllerin miktarı bir Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirasından aşağı olamaz.

Ödülün durdurulması ve geri alınması

MADDE 23 – (1) Aşağıdaki hallerde ödül verilmesi durdurulur:

a) Doping ile ilgili ulusal ve uluslararası kuralların ihlal edilmesinden dolayı tedbirli olarak ceza kurullarına sevk halinde.

b) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılması durumunda.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki faaliyetlerden dolayı hakkında mahkumiyet kararı verilenler ile dopingli çıktığı müsabakadan dolayı doping dolayısıyla sportif ceza alanlara ve diğer ilgililere ödül verilmez.

(3) Birinci fıkranın (b) bendinde sayılan suçlardan mahkum olanlar ile ödül aldığı müsabakada dopingli olduğu sonradan anlaşılan sporculara ve diğer ilgililere verilen ödüller geri tahsil edilir.

Ödül verilmesinin şartları

MADDE 24 – (1) Olimpik ve paralimpik spor dallarında sporcular hariç, bu Yönetmelikte yer alan müsabakalarda dereceye giren sporcu ile sporcuya bağlı olarak ödül alabilecek kişi veya kurumlara ödül verilebilmesi için; Dünya şampiyonası ve kupalarında en az 20 ülke ve ilgili branş, stil, sıklet veya kategoride değişik ülkelerden en az 10 sporcunun, Avrupa şampiyonası ve kupalarında en az 15 ülke ve ilgili branş, stil, sıklet veya kategoride değişik ülkelerden en az 8 sporcunun iştirak etmesi şarttır.

(2) Büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinin belirlenmesinde uluslararası federasyonlarca belirlenen yaş kriterleri esas alınır. Takım sporlarında uluslararası müsabakalar için yedekleriyle birlikte öngörülen sporcu sayısı esas alınır.

(3) Bu Yönetmelikte azami hadleri gösterilen ödüllerin miktarının belirlenmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır;

a) Spor dalının olimpik ve paralimpik spor dalları arasında bulunup bulunmadığı,

b) İlgili branş, stil, sıklet veya kategoride yapılan müsabakalara fiilen iştirak eden ülke ve sporcu sayısı,

c) Spor dalının ülkemiz veya Dünyadaki yaygınlığı ve gelişme potansiyeli,

ç) Faal sporcu ve spor kulübü sayısı,

d) Spor dalının Dünyadaki ve ülkemizdeki izlenirliği ve medya takip durumu,

e) Kazanılan başarının ülkemiz tanıtımına yaptığı katkı,

f) Spor dalının ülkemizdeki gelişim stratejisi içerisindeki yeri,

g) İlgili branşta uluslararası federasyon ile kıta federasyonuna üye ülke federasyonlarının sayısı,

ğ) Kazanılan derecenin ülke olarak ilk defa elde edilip edilmediği,

h) İlgili branşta yıl içerisinde ülkemiz adına iştirak edilen uluslararası müsabaka sayısı,

ı) Genel Müdürlük bütçesinde ödüller için tefrik edilmiş olan bütçe ödenek miktarı,

i) Uluslararası müsabakaya, ulusal bazda yapılan eleme müsabakaları sonucu katılınıp katılınmadığı.

(4) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 25 – (1) 26/9/2006 tarihli ve 2006/11061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Sayıştayın görüşü ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.