Yıllık Antrenman Planlaması

Uzun süreli yada kısa süreli olsun bir planlama yaparken tüm planlama devreleri birbirini takip etmelive aşamalı olarak devam etmelidir.gosteri2.jpg (6191 bytes)
Bütün sporcularda öngörülen uzun ve kısa süreli amaçlara erişebilmek iyi düzenlenmiş anteraman programı(Planlama ve periyotlama) ile mümkün olacaktır.
En yüksek verimliliğe ancakbilinçli ve bilimsel temellere dayalı bir çalışma programı ile ulaşabiliriz.
Anteraman planlamasını genel olarak 4 e ayırabiliriz
A-)Uzun süreli anteraman planı:Uzun süreli anteraman planı temel anteraman devresinden başlayarak,üst düzey anteraman devresini, veya üst düzeyde birkaç yılı kapsayan Avrupa,Dünya şampiyonası ve olimpiyatları
B-)Yıllık anteraman planı: Periyotlamanın ilkelerine uygun olarakyada birçok periyotlama şeklindeüç ana bölümde incelenir
-Hazırlık dönemi
-Müsabaka dönemi
-Geçiş dönemi
C-)Aylık yada haftalık anteraman planı:Bir yada daha fazla haftalık planlamayı içerir.Planlamada yılın hangi devresinde hangi amaçla hazırlanması gerektiği açıkça vurgulanmalı ve uygulama içerikleri belirtilmelidir.Ancak haftalık uygulamada amaca göre değişkenlik kazanabilir.
D-)Günlük anteraman planı:Yıllık, haftalık ve aylık anteraman planının temel ilkelerini içerir.
YILLIK ANTERAMAN PERİYOTLAMASI
Yıllık anteraman planı hazırlanırken periyotlama iki şekilde uygulanır
A-)Tek uçlu anteraman periyotlaması
B-)İki uçlu anteraman periyotlamasıgosteri3.jpg (3660 bytes)
Taekwondpoda tek uçlu anteraman periyotlaması uygulanır gibi gözüksede genellikle iki uçlu anteraman periyotlaması uygulanır.Sene içinde iki büyük maç muhahkak vardır.Avrupa upası-Düya şampiyonası, Dünya kupası -Avrupa şampiyonası gibi yapılacak olan periyotlamadave planlamada öncelikle yarışma takvimi,takımın ön koşulları objektflik biotrimgibitemel ilkeler göz önüne alınır.
 

Hazırlık Dönemi

Müsabaka
Dönemi

Hazırlık Dönemi

Müsabaka
Dönemi
Geçiş
Dönemi

1:ETAP

2:ETAP

1:ETAP

2:ETAP

Dayanıklılığın etkileri:DSayanıklılık anteraman metodları,Sporcunundayanıklılığının artmasındadeğişik etkiler yapar.
1-Vucud çok kısa sürede toparlanır.
2-Vital kapasite artar.
3-Kalp güçlenir.
4-Aktif kılcal damar sayısı artar.
5-Organizmanın enerji kapasitesi artar.
6-Bunların birbiriyle kombine ilişkisi güçlenir.
Dayanıklılık anteremanları ile kalp atım sayısında düşme görülür.Olimpik seviyedeki sporcuların dinlenme anındaki kalp atım sayısı aşağıda gösterilmiştir.
 

SPOR ÇEŞİDİ

Kalp atımSayısı(ortalama)

Kalp atım  Sayısı
Sprinter

65

min58 max76
Orta mesafe koşucusu

63

min49 max76
Uzun mesafe koşucusu

61

min46 max64
Maraton

58

min50 max67
Halter

80

min55 max106

DAYANIKLILIK ANTERAMAN METODLARI

1-)
AMAÇ=Genel dayanıklılık
YÜKLENME=Orta
METOD=Sürekli koşular metodu
MESAFE=7-9 yada 12 km. koşu
                            ANTERAMAN ÖRNEĞİ
AMAÇ=Dayanıklılık
YÜKLENME=Yüksek
METOD=Sürekli değişmelikoşular metodu
2-)ALIŞTIRMALAR
1-Yaklaşık 4 km koşu
2-Kültürfizik , yumuşama
3-5*50 metre tepe koşuları
4-Kültürfizk yumuşama
5-5*50metre tepe koşuları
6-Yaklaşık 4 km koşu
7-Kültürfizik ve bitiş
3-)
AMAÇ=Sportif oyunlarda genel dayanıklılık
YÜKLENME=Yüksek
SERİ=2-3
1-15-20 dakika ısınma
2-2*400 metre koşu
3-Dinlenme
4-800 metre koşu
5-Dinlenme
6-2*200 metre koşu
7-Dinlenme
8-600 metre koşu
9-Dinlenme
10-2*100 metre koşu
11-Dinlenme
12-400 metre koşu
13-Dinlenme
14-Cimnastik ve yumuşama
NOT=Orta tempoda koşulacak
           İki gurup halinde çalışma yapılacak
           Bir gurup çalışırken diğeri dinlenecek

aback1_b.gif (9867 bytes)anext1_b.gif (9574 bytes)