TEKNİKSEL HAZIRLIK

Senelik  anteraman programının hazırlık döneminde 1. ve2. etapta çalışılır.1. etapta en basit teknikten en zoruna kadarbütün teknikler tek teknik olarak çalıştırılır. Amaçteknik kapasitenin zenginleştirilmesi ve düzeltilmesidir. İyi sporcugosteri4.jpg (4880 bytes) teknik kapasitesi yüksek(Her tekniği yapabilen)sporcu demektir. Bu bölümde sporcunun tekniğinin düzgün sürhatli ve estetik olmasına dikkat edilmelidir.Teknk tekrar sayısı yüksek, yoğunluk düşüktür, dolayısı ile antereman süresi uzun fakat antereman yoğunluğu düşüktür.Böylece sporcu yorulmadan çok teknik hareket tekrarlıtarak teknik kapasitesini yükseltir.1.ve 2. etap hazırlık döneminde sabah fiziksel güç anteremanları yapılırken öğleden sonra teknik gosteri5.jpg (3699 bytes)antereman yapılabilir..Teknik çalışma örnekleri sürekli değiştirilereksporcuyu sıkmadan zevkli çalışma örnekleri sergilenmelidir.Bu dönemde muhakkak sporcunu tekniği düzeltilmelidir.Bunu için anterenör çok iyi gözlem yapmalı ,zaman zaman sporcuyu ayna karşışında tekniğini görerek çalışma yaptırmalıdır.Tekniklerin basamaklama ile çalıştırılmasıve dikkat etmesi gereken noktaları anlatma yolu ile izah etmeleri gerekir.
Diz çekmenin bütün tekniklerdeki önemi anlatılır ve diz çekme çalışmaları her anteraman öncesinde yapılmalıdır.Diz çekme çalışmalarını tekniğe adaptasyonu dikkatle gözlenmelidir.
Tek tek her sposunu teknik hataları gözlenip doğru teknik yapana kadar haraketler tekrar edilmelidir.
2.etabın sonuna doğru ikili ve üçlü konbine haraketlere geçilebilir
SÜRAT=Sporcunu kendisini en yüksek hızda bir yerden başka bir yere hareket ettirebilmesidir.Fizik açısından sürat ise yol / zaman formilü ile tanımlanır.
Çabukluk ile sürat arasındaki temel farklılık hareket frekansına bağlıdır.100 metre 60 adımda koşulur, dereceler aynıdır. 70 adımda koşan daha çabuktur, adım frekansı yüksek olan sporcu daha çabuktur.
Reflex ile reaksiyon farkı, uyaran merkezi sinişr sistemine gelirdeğerlenir. Kasa emir verilir ve reaksiyon gösterilir .Reflexte direkt olarak uyarana kas cevap verirRefleks reaksiyondan 20 kat daha hızlıdır.Reaksiyon zamanı uyarara cevap alınması işle ilgili zaman dır. Genel olarak uyaranın alınmöasıyla harakete geçme zamanı arasında geçen süredir.Örneğin 100 metre koşuda Çıkış sesi ile koşuya başlama arasında geçen süre reksiyon zamanıdır.
SÜRAT ANTEREMAN ÖRNEĞİ
AMAÇ=Genel sürat çalışması
YÜKLENME=%90-100
DİNLENME=Tam dinlenme ilkesi
             ALIŞTIRMALAR
1-Yaklaşık 25-30dakika ısınma çalışması
2-4*20 metre koşu
3-Dinlenme(1-2 dakika)
4-4*30 metre koşu
5-Dinlenme(1-2 dakika)
6-4*40 metre koşu
7-Dinlenme(1-2 dakika)
8-4*50 metre koşu
9-5-10 dakjika aktif dinlenme
10-4*10 metre koşu
11-Dinlenme(1-2 dakika)
12-4*20 metre koşu
13-Dinlenme(1-2 dakika)
14-4*30 metre koşu
155-10 dakika yumuşatıcı ve dinlendirici çalışma
DAYANIKLILIK
Tüm organizmanın uzun süre devem eden sportif alıştırmalarda , yoğunluğa karşı koyabilme ve oldukça yüksek yoğunluktaki yüklenmeleri uzun zaman devem ettirebilme yeteneğidir. Tanımdanda anlaşıldığı gibi dayanıklılık tamamen yoğunlukla ilgilidir.Dayanıklılığın düşmesine neden lan yoğunluk , tam anlamıyla açıklığa kavuşturulabilmiş bir konu değildir. Genel olarak dayanıklılığın düşmesine neden olan yoğunluğu şu bölümlere ayırabiliriz.
1-Ruhsal yorgunluk
2-Zihinsel yorgunluk
3-Fiziksel yorgunluk
Hazırlık devresinin başlangıcı olan 1.hazırlık devresigenel geliştiriciş anteraman düzenlemelerini içerir.Öncelikle genel dayanıklılık, maksimal kuvvet, sürat gibi motorik özellikler bu dönemin ilk yarısında ağırlıklı yer kaplar. Tekniği düzenleyici çalışmalar genel anlamda uygulanır.Öncelikle basit ve temel teknik hareketleruygulanır.Daha sonra kombine teknik çalışmalara geçilir
HAZIRLIK DÖNEMLERİNDE ÇALIŞILMASI GEREKEN MOTORİK ÖZELLİKLER
KUVVET Bir kasın gerilme ve gevşeme yoluyla bir dirence karşı koyma özelliğidir.Kuvvet oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir.Bu nedenle kuvvetin, kuvvet antereman ilkelerinin ve kuvvet antereman metodlarının daha iyi anlaşılabilmesi için değişik sınıflandırmalarda yapmak gerekir
A-)Genel kuvvet=Kuvvetin herhangi bir spor dalına yönelmeden genel anlamda tüm kaslarını kuvvetidir.
B-)Özel kuvvet=Belli bir spor dalına yönelik kuvvettir.Bu spor dalının teknomotorik uygulamasına direk katılan kas gıruplarının geliştirilmesine öncelik verilmelidir.
C-)Maksimal kuvvet=Kas sistemetiğinin istiyerek geliştirebildiği en yüksek kuvvettir.
D-)Çabuk kuvvet=Sinir kas sistemetiğinin yüksek hızda bir kasılmayla direnç yenebilme yeteneğidir
E-)Kuvvette devamlılık=Sürekli kuvvet gerektiren çalışmalarda organizmanın yorulmaya karşıdirenç yeteneğidir
ÇABUK KUVVET ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ
AMAÇ=Genel çabuk kuvvet çalışması
YÜKLENME=%50-75
YÜKLENME SÜRESİ=15-20 saniye
DİNLENME=Her istasyon arası45-90 saniye
SERİ SAYISI=1-3

                       ALIŞTIRMALAR
1-Halter göğüste yıkarı kaldırma
2-Omuzda ağırlık yeleği banka oturup kalkma
3-Yatay bankta ensede ağırlıkla mekik hareketi
4-Kasaya bacaklar sarkık yüz üstü yatıp sağlık topunu ayaklara sıkıştırarak bacakları kaldırıp indirme
5-Bel hizasında barı omuz seviyesine kaldırıp indirme
6-Yarım veya tam squat
7-Yatay parmaklıkta baş yukarıda ayakları başa deydirip indirme
8-Karın ve sırt kaslarını gelştirici hareketler

aback1_b.gif (9867 bytes)anext1_b.gif (9574 bytes)