Kurallar
Devam etmek için tıkla

 

MÜSABAKA KOŞULLARI VE AÇIKLAMALAR

Madde 1.   Amaç:

Müsabaka kurallarının amacı; WTF, Bölgesel Birlikler ve üye Ülke Federasyonları  tarafından tüm düzeylerde düzenlenen/düzenlenecek olan müsabakalarda ortaya çıkan, tüm problemlerin adilane ve akıcı olarak yönetilebilmesini ve standart kuralların uygulanmasını garanti altına almaktır.

(Yorum:)

Madde 1’in amacı WTF tarafından düzenlenen yada desteklenen Taekwando müsabakalarının dünyanın her yerinde standardını sağlamaktır. Bu kuralların temel prensiplerini taşımayan herhangi bir müsabaka Taekwando müsabakası olarak kabul edilmeyecektir.

Madde 2.   Uygulama

Müsabaka kuralları, WTF, Bölgesel Birlikler ve üye Ülke Federasyonları tarafından düzenlenen/düzenlenecek olan tüm müsabakalarda uygulanacaktır. Bununla birlikte, Müsabaka Kurallarını kısmen değiştirmek isteyen herhangi bir Ulusal Federasyon, ilk olarak WTF’nin onayını alacaktır.

(Açıklama # 1)

İlk olarak onayın alınması:

Varolan kurallarda bazı değişiklikler yapmak isteyen herhangi bir federasyon, yapmak istediği değişiklikleri, değişiklik önerisi ve yapılmak istenilen değişikliğin gerekçeleri ile birlikte WTF’ye sunacaktır.  Kurallardaki değişikliklerin onayının WTF’den bir ay içinde veya planlı bir sonraki müsabakadan önce alınması gerekir.

(Açıklama # 2)

Sıkletlerin değişmesi, Uluslararası Hakem sayılarının artırılması veya azaltılması, saha komiserinin, kayıt yapan görevlinin ve doktor komisyonunun yerinin değişmesi vs, müsabaka sürelerinin ve WTF’ye sunulan ve WTF tarafından onaylanan kural kategorilerinin değişimi, bununla birlikte bu konular geçerli olsa bile, uyarılar, cezalar ve müsabaka alanı hiçbir şart altında değiştirilemez.   

Madde 3.   Müsabaka Alanı

Maç yapılacak yer, metrik sistem ile 8x8 metrekarelik müsabaka alanını karşılayacak ve alanda rahatsızlık verici herhangi bir yansıma (renk karmaşası) olmayacaktır.8-8 lik müsabaka alanının etrafında bir emniyet alanı oluşturulacaktır. Maç yapılacak yerin toplam alanı 10*10 dan küçük ve 12-12 den büyük olmayacaktır.Müsabaka alanı elastik mat ile kaplanacaktır. Müsabaka alanı; gerekli durumlarda zeminden 0.6m-1metre  yükseğe kurulabilir. Sınır çizgisinin dış tarafı müsabıkların güvenliği açısından 30 dereceden daha az eğimli olacaktır.

 

B-1~4 Sınır hattı  (emniyet) #1 to #4
J1~4 Köşe Hakemleri  #1 to #3
R Orta Hakem
C-R Kırmızı Köşe Antrenörü
C-B Mavi Köşe Antrenörü
DOC Takım doktoru
Doctor Organizasyon doktoru

Müsabaka Alanının Sınırlarının Belirlenmesi

8 x 8’lik alan Müsabaka Alanı olarak adlandırılacaktır ve Müsabaka Alanı’nın son çizgisi Sınır Çizgisi olarak adlandırılacaktır. Kayıt Yapan Görevlilerin Masasına ve Komisyon Doktoru’nun Masasına bitişik Ön Sınır Çizgisi Sınır Çizgisi #1 olarak kabul edilecektir. Sınır Çizgisinden saat yönünde #1, ve diğer çizgiler, Sınır Çizgisi , #2,ve  #3, olarak adlandırılacaktır. (şemada bu sınır çizgileri B1, B2, B3 ve B4 olarak gösterilmektedir.)

2.      Durulacak Yerlerin Belirlenmesi

1) Orta Hakemin Yeri

    Orta Hakemin yeri Müsabaka Alanının merkez noktasından 3. sınır çizgisine doğru  

    1.5m geride olmalıdır ve Hakem İşareti ile belirtilmelidir.

2) Yan Hakemlerin Yerleri

     Yan Hakemin yeri sınır çizgisi #1 ile sınır çizgisi #2’in köşesinden 0.5m’de olacaktır. 2. Yan Hakemin yeri sınır çizgisi #3 ün ortasından  0.5m’de geride olacaktır.  3. Yan Hakemin yeri sınır çizgisi #1 ile sınır çizgisi #4’ün köşesinden 0.5m’de olacaktır.

(Yan hakem durumu sın kurallar çerçevesinde değişme gösterecek.Elektronik safeguartların çıkmasından sonra sadece kafa vuruşlarına puan veren 3 veya 2 hakem görev yapacak)

3) Kayıt Yapan Görevlinin Yeri

     Kayıt yapan görevlinin yeri sınır çizgisi #1’den 2 metre arkada müsabaka alanına dönük bir şekilde, sınır çizgisi #1 ile sınır çizgisi #2’nin köşesine bitişik olarak 2m’de yer alacaktır.

4)      Doktor Komisyonunun Yeri:

Doktor Komisyonunun yeri, Sınır Çizgisinin sağ        yanından 3 metre uzaklıkta olacaktır.

5)  Müsabıkların Yerleri

Müsabıkların Yerleri :

Müsabıkların yerleri birbirine karşı iki noktada,  Müsabaka Alanının merkezinden 1m, Sınır Çizgisi # 1’den 5m’de ( kırmızı Müsabık Sınır Çizgisi #2’ye ve mavi Müsabık Sınır Çizgisi #4’e doğru olacak) şekilde olmalıdır.

6)      Antrenörlerin Yerleri:

Antrenörlerin yerleri, her müsabıkın kenarındaki Sınır Çizgisinin orta noktasından 1m uzaklıkta olacaktır.

7)      Kontrol Masasının Yeri:

Müsabıkların koruyucu ekipmanlarının kontrol edilebilmesi için Kontrol Masasının yeri Müsabaka Alanının girişine yakın olacaktır.

(Açıklama #)

Elastik Mat:  Mat’ın elastikiyeti müsabakadan önce WTF tarafından onaylanmalıdır.

(Açıklama 2 #)

Müsabaka Alanının Ölçüleri: Müsabaka Alanı 8x8metre olmalı, güvenliğin sağlanması için Sınır Çizgisinden 1-2 metre genişlikte  dış alan olmalıdır. Buna göre; bir maç alanı 10x10 metre veya 12x12 metre olacaktır.

(Açıklama 3 #)

 Müsabaka Platformu: Platform aşağıdaki şekle göre yapılmalıdır :

(Açıklama 4 #)

Renk: Mat’ın yüzeyindeki renk düzenlemesi rahatsız edici yansıma yapacak veya müsabık ya da seyircilerin görme yeteneklerini yoracak şekilde olmamalıdır. Bununla birlikte, renk düzenlemesi müsabıkların ekipmanları, giyimleri ve müsabaka yüzeyi ile uyumlu olmalıdır.

(Açıklama 5 #)

Kontrol Masası: Kontrol masasında, kontrol yapan görevli müsabıkların WTF onaylı tüm materyalleri giyinip giyinmediklerini kontrol eder ve müsabıkların gerektiği gibi hazır hale gelmelerini sağlar. Kontrol görevlisi eksiklik gördüğü durumlarda, müsabıklardan koruyucu ekipmanlarını değiştirmelerini isteyecektir.

(İyi Yönetim için Esaslar -1)

Orta hakem müsabaka alanının boyutlarını çok iyi bir şekilde kavramalıdır ve müsabakanın gereksiz yere haddinden fazla kesintiye uğramasının önüne geçebilmek için Müsabaka Alanının boyutlarının müsabaka yönetimine tüm kullanım alanı ile birlikte dahil olmasını sağlamalıdır.

(İyi Yönetim için Esaslar -2) Sınır Çizgisi

Müsabıklardan birinin iki ayağı Sınır Çizgisinden dışarı çıktığında, orta hakem hemen “Kal-yeo” komutu ile müsabakayı durduracak ve “Kyong-go” cezası verecektir. Müsabıklardan ikisinin de ayaklarının Sınır Çizgisinden dışarı çıkması durumunda, orta hakem hemen “Kal-yeo” komutu ile müsabakayı durduracak ve müsabıkların ikisine de “Kyong-go” cezası verecektir. (SINIR ÇİZGİSİ DIŞINA ÇIKMAK: Bu madde.

      A) Müsabıklardan birinin, iki ayağı sınır çizgisi dışına çıktığında ‘kyong-go’ cezası uygulanır.

      B) Kasıtsız olarak, teknik ve gard değişikliklerinde en az bir ayak sınır çizgisi dışına çıkarsa öncelikle ‘joo-eui’ verilir. Aynı hareketin tekrarında ‘kyong-go’ cezası uygulanır.

      C) Rakibin ayak vuruşu, itmesi veya çekmesi sonucu sınır çizgisi dışına çıkarsa ceza verilmez.)

Devam etmek için tıkla