Kurallar
Devam etmek için tıkla

DÜNYA TAEKWONDO FEDERASYONU

YARIŞMA KURALLARI & AÇIKLAMALARI

Yürürlük, Mayıs 2017

Tercüme

Cem Özgür Kalender

Uluslararası Taekwondo Hakemi

Madde 1        Amaç ……………………………………………………….…….. 2

Madde 2        Uygulama …………………………………………………….….. 2

Madde 3        Yarışma Alanı …………………………………………………… 2

Madde 4        Müsabıklar ……………………………………………… ...……. 5

Madde 5        Sıkletler ………………………………………… ...…………….. 7

Madde 6        Sınıflandırma ve Müsabaka Metotları ………………………... 8

Madde 7        Müsabaka Süresi ……………………………………….………. 9

Madde 8        Kura Çekimi …………………………………………….……….. 9

Madde 9        Tartı ……………………………………………………….……… 9

Madde 10      Müsabaka Prosedürü …………………………… ……….……..10

Madde 11      Müsaade Edilen Teknikler ve Alanlar …………… ...………… 11

Madde 12      Geçerli Puanlar ………………………………………… ………. 11

Madde 13      Puanlama ve Yayımlama ……………………………… ……… 12

Madde 14      Yasak Hareketler ve Cezaları ………………… ..……… .…… 12

Madde 15      Altın Puan ve Üstünlük Kararı ………………………… ……… 15

Madde 16      Kararlar …………………………………………………… …….. 16

Madde 17      Knock Down  (Yere serme) ……………………...……… ……  17

Madde 18      Knock Down durumundaki Prosedür  ..…………… …………  18

Madde 19      Maça Ara Verme Prosedürü ……………… ……………….….. 19

Madde 20      Teknik Görevliler  …………………………… ……… ..……..…. 21

Madde 21      Anında Video İnceleme (Instant Video Replay)  … …… ....…. 23

Madde 22      Para-Taekwondo (Engelli sporcular) ... ………… … ..…..…… 25

Madde 23      Deaf-Taekwondo (İşitme engelliler)  ……… ..… ………..……  26

Madde 24      Yaptırımlar ……………………… …………………………..…… 26

Madde 25      Yarışma Kurallarında Belirtilmeyen Diğer Hususlar …….. ….. 27

 

Madde 1        Amaç

Yarışma kurallarının amacı, Dünya Taekwondo Federasyonu, WTF Kıtasal birlikleri veya WTF üyesi ulusal federasyonlar tarafından düzenlenen tüm seviyelerdeki şampiyonalar için standartlaşmış kurallar sağlamaktır. Yarışma kuralları müsabakalarla ilgili tüm konuların adil ve tertipli bir şekilde yönetilmesini temin etmek maksatlıdır.

 

Madde 2        Uygulama

1    Yarışma kuralları WTF, her bir Kıtasal Birlik veya üye Ulusal Federasyonlar tarafından organize edilen veya desteklenen tüm yarışmalarda uygulanacaktır. Ancak yarışma kurallarının bir veya bazı kısımlarını değiştirmek isteyen üye herhangi bir Ulusal Federasyon öncelikle WTF’nin onayını almalıdır. Bir federasyonun WTF’nin onayını almadan yarışma kurallarını ihlal etmesi durumunda, WTF ilgili uluslararası turnuvayı onaylamama veya onayını iptal etme takdirini kullanabilir. Ayrıca ilgili federasyona karşı ileri disiplin tedbirleri alabilir.

2         WTF tarafından organize edilen, tanınılan veya teşvik edilen tüm yarışmalar “uyuşmazlık çözümü, disiplin suçu ve diğer ilgili tüm kural ve düzenlemelerin iç tüzüğünde” WTF yönetmeliğini gözetecektir.

3         Tüm yarışmalar WTF Tıp kanunu ve WTF Anti-Doping kurallarına uymak zorundadır.

 

Madde 3        Yarışma Alanı

 

1     Müsabaka alanı herhangi bir engelleyici çıkıntısı olmayan düz bir yüzeye sahip olacak ve kaymayan elastik bir minderle kaplanacaktır. Yarışma alanı gerekirse ayrıca tabandan 0.6-1 m yüksek bir platforma kurulabilir. Sınır hattının dış kısmı yarışmacıların güvenliği için 30 dereceden daha az bir eğimle meyilli olmalıdır.

 

1.1   Kare Şeklinde

       Yarışma alanı müsabaka alanı ve güvenlik alanından oluşmaktadır. Müsabaka alanının etrafı

8m X 8m olacaktır. Yarışma alanının ebadı  (müsabaka alanı ve güvenlik alanını kapsar)        10m. X 10m’den daha küçük 12m X 12m’den daha geniş olamaz. Eğer yarışma alanı bir platformun üzerindeyse güvenlik alanı müsabıkların emniyetini temin etmek için gerektiği kadar arttırılabilir. Müsabaka alanı ve güvenlik alanı ilgili yarışmanın teknik kılavuzunda belirtildiği gibi farklı renklerde olacaktır.

 

1.2   Sekizgen Şeklinde

Yarışma alanı müsabaka alanı ve güvenlik alanından oluşmaktadır. Yarışma alanı kare şeklinde olacak ve 10m X 10m’den daha küçük 12m X 12m’den daha geniş olmayacaktır. Yarışma alanının ortası sekizgen şeklinde müsabaka alanı olacaktır. Müsabaka alanı yaklaşık 8m. Çapında ölçülür ve sekizgenin her bir kenarı yaklaşık 3,3m’lik bir uzunluğa sahip olacaktır. Yarışma alanının dış sınırı ve müsabaka alanının sınır çizgisi arasındaki alan güvenlik alanıdır. Müsabaka alanı ve güvenlik alanı ilgili yarışmanın teknik kılavuzunda belirtildiği gibi farklı renklerde olacaktır.

 

 

2         Yerlerin belirtilmesi

2.1      Müsabaka alanının dış hattına Sınır Çizgisi ve Yarışma alanının dış hattına ise Dış Çizgi

                denir.

2.2    Kayıt Hakemi  masasına yakın ön dış çizgiye 1 Nolu Dış Çizgi denir. 1 Nolu Dış Çizgiden saat yönünde diğer çizgilere 2, 3 ve 4 nolu Dış Çizgiler denilecektir. Sınır Çizgileri de aynı düzende 1, 2, 3 ve 4 nolu Sınır Çizgileri olarak adlandırılır. Müsabaka alanının Sekizgen olması durumunda, 1 Nolu Dış Çizgiye yakın Sınır Çizgisine 1 Nolu Sınır Çizgisi denilir ve 1 Nolu Sınır Çizgisinden saat yönünde diğer çizgilere sırasıyla 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Nolu Sınır Çizgileri denilir.

 

2.3     Maçın başında ve sonunda orta hakemin ve müsabıkların pozisyonları: Müsabıkların pozisyonu 1 Nolu dış Çizgiye paralel müsabaka alanının ortasından 1’er m. geride karşılıklı iki noktada olacaktır. Hakem müsabaka alanının ortasından 3 Nolu Sınır Çizgisine doğru 1.5m geride durur.

2.4      Köşe Hakemlerinin pozisyonları:  1inci köşe hakeminin yeri 1 ve 2 nolu Dış Çizgilerin köşesinden 0.5m geride konumlanacaktır. 2inci köşe hakeminin yeri 3 Nolu Dış Çizginin ortasından 0.5m geride bir noktadır. 3üncü köşe hakeminin yeri 1 ve 4 Nolu Dış Çizgilerin köşesinden 0.5m geride konumlanacaktır. Sadece iki köşe hakeminin görevli olması durumunda 1inci hakemin yeri 3 Nolu Dış Çizginin ortasından 0.5m geride, 2inci hakemin yeri 1 Nolu Dış Çizginin ortasından 0.5m geride konumlanacaktır. Yan hakemlerin pozisyonları medyaya, TV yayınına veya spor sunumuna olanak sağlamak için değiştirilebilir.

 

2.5    Kayıt Hakemi ve Video Replay Masasının Yeri: 1 Nolu Dış Çizgiden 2m geride konumlanacaktır. Kayıt Hakemi Masasının pozisyonu Spor salonunun yapısına uyum sağlamak veya medya yayını gereksinimleri için değiştirilebilir.

 

2.6   Antrenörlerin yerleri: Antrenörlerin konumu her bir müsabıkın kendi tarafındaki Dış Çizginin ortasından en az 1m geride belirlenecektir. Antrenörlerin pozisyonu Spor salonunun yapısına uydurmak veya medya yayını gereksinimleri için değiştirilebilir.

 

2.7 Kontrol Masasının Yeri: Müsabıkların koruyucu malzemelerinin kontrolü için, Kontrol Masasının yeri yarışma alanının girişine yakın olacaktır.

 

(Açıklama #1)

 Elastik minder: Minderin kayganlık ve elastikiyet derecesi yarışmadan önce WTF tarafından onaylanmalıdır.

        (Açıklama #2)

Renk: Minder yüzeyinin renk tasarımında göz kamaştırıcı yansımalar yapmasından veya sporcuların ve seyircilerin gözlerini yorucu olmasından kaçınmak gerekir. Renk düzeni yarışmacıların kıyafet ve ekipmanları ve yarışma alanının yüzeyi ile uyumlu olmalıdır.

     

       (Açıklama #3)

Kontrol Masası: Kontrol masasında, Kontrol eden kişi müsabık tarafından giyilen tüm malzemelerin WTF tarafından onaylı olup olmadığını ve tam olarak sporcuya uygunluğunu kontrol eder. Uygunsuz olduğu tespit edilirse, yarışmacının koruyucu ekipmanı değiştirmesi gerekir. 

 

 

B-1~4 Sınır hattı  (emniyet) #1 to #4
J1~4 Köşe Hakemleri  #1 to #3
R Orta Hakem
C-R Kırmızı Köşe Antrenörü
C-B Mavi Köşe Antrenörü
DOC Takım doktoru
Doctor Organizasyon doktoru

 


 

Devam etmek için tıkla