Kurallar
Devam için tıkla

Madde 10     Müsabaka Prosedürü

 

 

1    Müsabıklar için çağrı: müsabıkların adları, müsabakanın programlanan başlama zamanından otuz (30) dakika önceden başlayarak, üç (3) defa Sporcu, Çağırma Masasında anons edilecektir. Eğer bir müsabık üçüncü çağrıyı takiben anons masasına bildirimde bulunamazsa, diskalifiye olacak ve bu diskalifiye anons edilecektir.

 

2    Vücut, giysi ve aparatların kontrolü: Çağrıldıktan sonra, müsabıklar, WTF tarafından belirlenen denetçiler (kontrol hakemi) tarafından kontrol masasında vücut, kıyafet ve aparatların denetiminden geçecek ve müsabık, herhangi bir hoşnutsuzluk işareti göstermeyecek, ayrıca diğer müsabıka zarar verebilecek olan herhangi bir malzeme giymeyecektir.

 

3    Yarışma alanına giriş: Kontrolden sonra, müsabık bir antrenör ve (eğer varsa) bir takım doktoru veya bir fizyoterapistle Antrenör köşesine doğru ilerleyecektir.

 

4    Müsabakanın başlamasından önceki ve bittikten sonraki prosedür:

      4.1     Müsabakanın başlamasından önce, orta hakem “Chung, Hong” çağıracaktır. Her iki     yarışmacı da sol kollarının altında sıkıştırdıkları kasklarıyla müsabaka alanına gireceklerdir.

               Yarışmacılardan herhangi biri, hakem “Chung, Hong” çağırdığı zaman köşesinde mevcut değilse veya tam donanım olmadan mevcutsa (tüm koruyucu ekipman, kıyafet vs. içeren şekilde) O yarışmacı müsabakadan çekilmiş kabul edilir ve hakem, kazanan olarak rakibi ilan eder.

 

4.2            Müsabıklar karşılıklı duracak ve hakemin “Cha-ryeot (dikkat)” ve “Kyeong-rye

                 (selam)” komutuyla birbirini başla selamlayacaktır. Başla selamlama “Cha-ryeot”

                 duruşundan 45 dereceden daha fazla bir açıyla eğik baş ile 30 derecen fazla bir

                 açıda öne eğilerek yapılacaktır. Selamdan sonra, müsabıklar kasklarını takmalıdır.

 

4.3            Hakem “joon-bi” (hazır) ve “shi-jak” (başla) komutu ile müsabakayı başlatır.

4.4            Her bir raunt hakem tarafından “shi-jak”  (başla) denmesiyle başlayacaktır.

4.5            Her bir raunt hakem tarafından “keu-man” (dur) denmesiyle bitecektir.

4.6            Hakem "Kal- yeo" (ayrıl) ilan ederek bir müsabakayı duraklatabilir ve "Kye- sok" (Devam) komutuyla müsabakaya devam edebilir. Hakem “kal-yeo” dediğinde maç süresinin derhal durdurulması gerekir. Hakem “kye-sok” dediğinde maç süresi derhal tekrar başlatılmalıdır.

4.7            Son raunt bittikten sonra hakem, kazanan tarafa doğru elini kaldırarak galibi ilan eder. Müsabıklar hakemin kazananı ilanı sonrasında birbirini selamlayacaktır.

4.8            Müsabıkların sahadan çekilmesi.

 

5         Takım yarışmalarındaki müsabaka prosedürü

5.1            Her iki takım, müsabıkların işaretli yerlerinden 1inci sınır çizgisine doğru, önceden sunulan takım düzeninde birbirine bakacak şekilde sırada duracaktır.

5.2            Müsabakanın başlamasından önceki ve bittikten sonraki prosedürü madde 4’te olduğu gibi yürütülür.

5.3            Her iki takımda müsabaka alanından ayrılacak ve her bir müsabıkın maçı için belirlenmiş alanda hazırda bekleyecektir.

5.4            Her iki takım final maçı bittikten sonra müsabaka alanında derhal karşı karşıya sıraya geçecektir.

5.5            Hakem kendi elini kazanan takımın tarafına doğru kaldırarak galip takımı ilan eder.       

     

 

 


 

    (Açıklama #1)

Takım doktoru veya fizyoterapist: Takım görevlileri için kayıt ibrazı sırasında takım doktoru veya fizyoterapistin İngilizce uygun lisansları ve ilgili kopyaları eklenecektir. Doğrulamadan sonra, özel akreditasyon kartları bu takım doktorları veya fizyoterapistleri için çıkartılır. Sadece uygun akreditasyon almış olanların antrenörle yarışma alanına ilerlemesine izin verilir.

 

  

 

   (hakemlik için rehber)

PSS kullanılması durumunda, Orta hakem, her iki sporcunun giydiği PSS sistemi ve sensorlu çorapların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Bu işlem ancak süratli yarışma yönetimi için zaman kazanmak maksadıyla uygulanmayabilir.  

 

 

 

 


 

Madde 11     Müsaade Edilen Teknikler ve Alanlar

 

 

1    Müsaade edilen teknikler:

      1.1        Yumruk tekniği: Sıkıca sıkılı bir yumruğun ön boğum kısmı kullanılarak uygulanan düz bir yumruk vuruş tekniğidir.

1.2               Ayak tekniği: Ayak bileği altında kalan ayağın herhangi bir kısmını kullanarak uygulanan tekniktir.

 

2         Müsaade edilen alanlar:

      2.1        Gövde: Gövde koruyucusu ile kaplı alana yumruk ve ayak teknikleriyle saldırıya müsaade edilir. Ancak bu tür saldırılar omurga kısmına yapılmamalıdır.

      2.2        Baş: Köprücük kemiği üzerindeki alandır. Sadece ayak tekniklerine izin verilir.

 

 

 

Madde 12     Geçerli Puanlar

 

 

1    Puan bölgeleri:

      1.1        Gövde: Gövde koruyucusunun mavi veya kırmızı renkle kaplı alanı.

      1.2        Baş: Kaskın alt hizasının üstündeki bütün kafa.

 

2    Geçerli puanlar için kıstas (kriter)

      2.1        müsaade edilen bir teknik, uygun bir darbe şiddetiyle gövdenin puan bölgelerine uygulandığında puan verilecektir.

      2.2        Müsaade edilen bir teknik, başın puan bölgelerine uygulandığında puan verilir.

      2.3        Eğer PSS kullanılıyorsa (elektronik koruyucu), darbenin şiddeti ve/veya puan alanına geçerli teması, tekniğin geçerliliğinin belirlenmesi, elektronik puanlama sistemi tarafından yapılır. Bu PSS belirlemeleri, video replay’e tabi olmayacaktır.

      2.4        WTF Teknik Komitesi ağırlık kategorileri, cinsiyet ve yaş guruplarını göz önünde bulunduran farklı ölçüler kullanarak, PSS’in gerekli darbe şiddetini ve hassasiyetini belirleyecektir. Gerekli görülen belirli durumlarda, Teknik Delege geçerli darbe şiddetini yeniden kalibre edebilir.

 

3         Geçerli puanlar aşağıdaki gibidir:

3.1               Bir (1)   puan, gövde koruyucusuna geçerli bir yumruk vuruşu için.

3.2               İki  (2)   puan, gövde koruyucusuna geçerli bir ayak vuruşu için.

3.3               Üç (3)   puan, başa geçerli bir tekme vuruşu için.

3.4               Dört (4)   puan, gövde koruyucusuna geçerli bir dönerek tekme vuruşu için.

3.5               Beş (5) puan, başa geçerli bir dönerek tekme vuruşu için.

3.6               Bir (1)   puan, rakibe uygulanan her bir Gam-jeom cezası için verilecektir.

 

4         Maç skoru üç raundun puanlarının toplamıdır.

 

5    Geçersiz puan(lar): bir müsabık yasaklanmış bir hareket kullanırken puan çıktığında:

      5.1        Eğer yasak hareketin puan çıkmasına etkisi olduysa, hakem yasak hareket için ceza verir ve çıkan puanı siler.

      5.2        Ancak, yasaklanmış hareketin puan kazanmaya etkisi yoksa hakem yasak eylemi cezalandırabilir, ama puanı iptal etmeyebilir.(bu madde çıkartıldı. iptal)

 

 

 

Madde 13     Puanlama ve Yayımlama

 

 

1    Geçerli vuruşların puanlanması, öncelikle PSS’ de (Elektronik Koruyucu)  kurulu elektronik puanlama sistemi kullanılarak belirlenecektir. Yumruk teknikleri için verilen puanlar ve döner tekmeler için verilen ek puanlar, manüel puanlama aygıtları kullanılarak hakemler tarafından verilecektir. Eğer PSS (Elektronik Koruyucu ) kullanılmazsa, tüm puanlama, manüel puanlama cihazları kullanan köşe hakemleri tarafından belirlenecektir.

 

1         Eğer baş PSS’i gövde PSS’i ile birlikte kullanılmazsa, başa ayak teknikleri için puanlama

      manüel puanlama cihazları kullanılarak köşe hakemleri tarafından yapılır.

 

2         Eğer dönerek bir tekme vuruşu PSS tarafından geçerli bir puan olarak değerlenmezse, dönerek tekme için verilen ek puanlar hükümsüz kalır. (çıkmaz)

 

3         Üç köşe hakemlik bir ayarlama mevcutsa,  geçerli puanlamayı teyit etmek için, iki veya daha fazla köşe hakemi gerekli olacaktır.

 

4         İki köşe hakemlik bir ayarlama mevcutsa, geçerli puanlamayı teyit etmek için, iki köşe hakemi gerekli olacaktır.

 

5         Eğer orta hakem, bir müsabıkın başına aldığı bir tekme sonucu sendelediğini veya knock-down olduğunu algılar ve saymaya başlarsa, ancak bu tekniğe baş PSS’i (elektronik koruyucu) tarafından puan çıkarılmadı ise, orta hakem saydıktan sonra, puan verme yada vermeme kararı  için Video Replay talep edebilir.

 

Devam için tıkla