Kurallar
devam için tıkla

Madde 14     Yasak Hareketler ve Cezaları

 

 

1    Cezalar, orta hakem tarafından ilan edilecektir.

 

2    Madde 14’te tarif edilen yasak eylemler, orta hakem tarafından “Gam-jeom” ile (puan kesinti cezası) cezalandırılacaktır.

 

3    Bir “gam-jeom”  rakip müsabık için ilave bir (1) puan olarak sayılacaktır.

 

4    Yasak hareketler:

 

3.1         Aşağıdaki eylemler yasak hareketler olarak sınıflandırılır ve “ Gam-jeom” ilan edilir.

          

3.1.1          Sınır Çizgisini geçmek

3.1.2          Yere düşmek

3.1.3          Maçı oyalamak veya maçtan kaçınmak

3.1.4          Rakibi elle yakalamak/kapmak veya itmek 

3.1.5          Blok yapmak için bacağı kaldırmak veya rakibin tekme atağını önlemek için rakibin bacağına ayakla vurmak veya rakibin potansiyel atak hareketlerini önlemek için bacağı 3 saniyeden fazla havada tutmak veya havayı tekmelemek veya ayak vuruşu bel seviyesinin altına vurmayı amaçlıyorsa

3.1.6          Belden aşağıya tekme atmak

3.1.7          “Kal-yeo” dan (Ayrıl) sonra rakibe saldırmak

3.1.8          El ile rakibin başına vurmak

3.1.9          Diz ile saldırmak

3.1.10      Düşen rakibe saldırmak

3.1.11      Göğüs göğüse sarılı pozisyondayken dizi dışarı doğru alarak ayağın altı veya yanı ile PSS yeleğe vurmak.

3.1.12      Müsabık veya antrenörün aşağıdaki uygunsuz davranışları.

 

a)             Hakemin komut veya kararına uymamak.

b)            Görevlilerin kararlarına karşı uygun olmayan şekilde protesto davranışı

c)             Maçın sonucunu bozmak veya etkilemek için uygun olmayan teşebbüsler.

d)            Rakip müsabık veya antrenöre hakaret etmek veya kışkırtmak

e)             Akredite olmayan bir doktorun veya diğer takım görevlilerinin doktor pozisyonunda oturması.

f)              Müsabık veya antrenörün diğer ciddi uygunsuz veya sportmenlik dışı davranışları

 

3.2         Bir antrenör veya müsabık haddinden fazla kötü davranış gösterdiğinde ve hakemin

komutlarını dinlemediğinde orta hakem bir sarı kart kaldırarak bir yaptırım talebi ilan edebilir. Bu durumda, Yarışma Denetleme Kurulu antrenörün davranışını soruşturacak ve bir yaptırımın uygun olup olmayacağını belirleyecektir.

 

5    Bir müsabık kasıtlı olarak ve tekrar tekrar Yarışma Kurallarına ve hakemin direktiflerine uymayı reddederse,  hakem maçı bitirebilir ve rakip müsabıkı galip ilan edebilir.

 

6    Eğer kontrol masasındaki hakem veya oyun sahasındaki görevliler, (gerekirse) PSS teknisyenlerine danıştıklarında bir müsabık veya antrenörün PSS sensörlerinin hassaslığında hile yapmaya veya onun performansını etkileyecek şekilde PSS’i uygunsuzca değiştirmeye teşebbüs ettiğini belirlerlerse, müsabık diskalifiye edilir.

 

2         Bir yarışmacı on (10)  “Gam-jeom” aldığında, hakem müsabıkı cezalar ile mağlup (PUN) ilan edecektir.

 

8    Madde 14.7 “Gam-Jeom” cezaları üç raundun toplam skoruna dâhil edilecektir.

 

 

 


 

   (Yorum)

Yasak hareketlerin ve cezaların oluşturulma amacı şudur:

(1)     Müsabıkların güvenliğini sağlamak

(2)     Adil yarışma sağlamak

(3)     Uygun teknikleri teşvik etmek

 

 

 

 

 (Açıklama #1)

  Gam-Jeom

 

            I           Sınır Çizgisini Geçmek:

Yarışmacının her iki ayağı da sınır çizgisini geçtiğinde Gam-Jeom  ilan edilir. Eğer bir müsabık, rakip müsabık tarafından yasak bir hareket sonucunda sınır çizgisini geçerse “Gam-Jeom ” verilmeyecektir.

 

            II          Yere Düşmek:

Yere düşme için “Gam-Jeom ” ilan edilir. Ancak bir müsabık, rakibinin yasak hareketi nedeniyle düşerse “Gam-Jeom ” cezası verilmeyecek,  rakibine ceza verilecektir. Eğer her iki müsabık da kazara bir çarpışmanın sonucu düşerse, hiçbir ceza verilmeyecektir.

 

            III          Maçı Oyalama veya Maçtan Kaçınmak:

(a)     Bu eylem, hiçbir saldırı niyeti olmadan duraksamayı içerir. Sürekli olarak hareketsiz bir stil sergileyen müsabıka ceza verilecektir. Eğer her iki müsabık beş (5) saniyeden sonra pasif kalırsa orta hakem, “Dövüş” komutunu bildirecektir. Verilen komuttan beş (5) saniye sonra, orijinal pozisyonundan geriye doğru hareket eden müsabıka “Gam-Jeom ” cezası verilir. Verilen komuttan beş (5) saniye sonra her iki müsabıkta da aktivite yoksa, ikisine de “Gam-Jeom ” cezası verilir.

(b)    Rakibin atağından kaçınmak için sırtı dönmek, fair-play ruhunun eksikliğini ifade ettiği ve ciddi yaralanmalara sebep olabileceği için cezalandırılmalıdır. Aynı ceza ayrıca bel seviyesinin altına eğilerek veya çömelerek rakibin atağını savuşturma için de verilmelidir.

(c)     Sadece rakibin ataklarından kaçınmak ve zamanı tüketmek amacıyla teknik çarpışmadan geri geri kaçma durumunda, pasif müsabıka “Gam-Jeom ” verilecektir.

(d)    “Sakatlanmış numarası yapmak” sakatlığı abartmak veya rakibin hareketlerini bir ihlal olarak göstermek maksadıyla darbeye maruz kalmayan bir vücut kısmında acı belirtmek ve ayrıca zaman geçirmek amacıyla acıyı abartmak demektir. Bu durumda hakem “Gam-Jeom ” verecektir. Ancak hakem sakatlanma numarası için Gam-Jeom vermeden önce emin olmak için IVR talep edebilir.

(e)     “Gam-Jeom ” ayrıca koruyucu ekipmanları düzeltmek veya yerleştirilmesini ayarlamak için hakemin müsabakayı durdurmasını isteyen sporcuya verilecektir.

 

IV         Rakibi Elle Kapmak veya İtmek:

Bu madde rakibin vücudunun, kıyafetinin veya koruyucu malzemelerinin her hangi bir kısmının eller ile yakalanmasını içerir. Bu ayrıca ayak veya bacağı kapma ya da önkolun üstünde çengelleme hareketini içerir.

İtme için aşağıdaki eylemler cezalandırılır.

a)       Sınır çizgisinin dışına rakibi itme

b)      Rakibin attığı tekmeyi engelleyecek şekilde veya rakibin saldırı hareketinin normal bir icrasını engelleyecek şekilde onu itme.

 

V          Rakibin tekme atağına blok yapmak için bacağı yukarı çekmek veya rakibin tekme atağını önlemek için rakibin bacağına ayakla vurmak. Rakibin potansiyel saldırı hareketlerine mani olmak için 3 saniyeden daha fazla süre bir bacağı havada tutmak veya havayı tekmelemek ya da ayak vuruşunun belden aşağı vurmayı hedeflemesi. Bacak kaldırma veya kesme tekme hareketi sadece ardından kombine bir tekme tekniğinin icrası ile uygulandığında cezalandırılmayacaktır. 

   

VI         Belden Aşağıya Saldırmak:

Bu eylem, belden aşağı herhangi bir kısma bir saldırı için geçerlidir. Belden aşağı bir saldırıya karşılıklı teknik uygulama sürecinde tekniği alan müsabık sebep olduğunda, hiçbir ceza verilmeyecektir. Bu madde, ayrıca, rakibin tekniğine müdahale maksadıyla uyluk, diz veya kavalın herhangi bir kısmına güçlü tekme veya basma eylemleri için de geçerlidir.

 

            VII        “Kal-yeo” dan sonra rakibe saldırmak:

 

a)        Kal-yeo’dan sonra saldırı, rakibin vücuduna fiili temasla sonuçlanan bir atağı

gerektirmektedir.

b)        Eğer saldırma hareketi Kal-yeo’dan önce başladıysa, saldırı cezalandırılmayacaktır.

c)        Video Replay incelemesinde, Kal-yeo’nun zamanlaması hakemin Kal-yeo el sinyalinin tamamlandığı (tamamen uzatılmış kol) an olarak belirlenir ve saldırı başlangıcı, saldırı ayağının zeminden tamamen ayrıldığı an olarak tanımlanır.

d)        Eğer Kal-yeo’dan sonraki bir saldırı rakibin vücuduna değmedi ama kasti ve kötü niyetli göründüyse, hakem bu davranışı “Gam-jeom” ile cezalandırabilir.

 

VIII       Rakibin başına elle vurmak:

Bu madde rakibin başına el, yumruk, bilek, kol, veya dirsekle vurmayı içerir. Ancak, rakibin başını aşırı eğmesi veya dikkatsizce vücudunu döndürmesi gibi rakibin dikkatsizliği nedeniyle oluşan kaçınılmaz hareketler, bu madde ile cezalandırılamaz.

 

            IX         Dizle saldırmak:

Bu madde, dizle yapılan bir saldırıyla veya rakibe en yakın olunduğu anda, kasıtlı bir, dizle vurma veya kafa atma hareketiyle ilgilidir. Ancak, aşağıdaki durumlarda oluşan dizle temas bu maddeyle cezalandırılamaz.

-          Uygulanan bir tekme anında rakip aniden içeri daldığında

-          Kasıtsız veya saldırı anında, mesafedeki bir uyuşmazlığın sonucu olarak

 

 

X          Düşen rakibe saldırmak:

Bu hareket, rakibin yüksek yaralanma olasılığı nedeniyle çok tehlikelidir. Tehlike şundan kaynaklanır:

-          Düşen rakip derhal savunmasız bir durumdadır.

-          Düşmüş bir müsabıka vuran herhangi bir tekniğin etkisi müsabıkın pozisyonu nedeniyle daha büyük olacaktır. Düşmüş bir rakibe karşı bu tür agresif hareketler Taekwondo yarışmasına uygun olmadığı gibi Taekwondo ruhuyla da uyumlu değildir. Bu bağlamda, düşen rakibe kasıtlı vurma için cezalar darbenin etki derecesine bakılmaksızın verilmesi gerekir.

 

XI         Müsabık ve antrenörün uygunsuz davranışı:

            Aşağıdaki durumlar bir müsabık veya antrenörden uygunsuz davranışlardır:

 

g)      Hakemin komutlarına veya yönetimine uymamak

h)       Görevlilerin kararlarını uygun olmayan şekilde protesto etmek ve eleştirmek

i)         Belirlenmiş antrenör sandalyesinden veya durma yerinden ayrılmak

j)         Rauntlar esnasında yüksek sesle koçluk yapmak

k)       Görevlilere, rakip müsabık, antrenör veya seyircilere hakaret etmek veya kışkırtmak.

l)         Müsabık veya antrenörün diğer arzu edilmeyen veya sportmenlik dışı davranışları

 

 

Uygunsuz davranış bir müsabık veya antrenör tarafından dinlenme periyodu esnasında işlendiğinde, hakem derhal ceza ilan edebilir ve bu ceza sonraki raundun sonuçları içinde kaydedilecektir.

 

 

 

 

 

 


 

Madde 15     Altın Puan ve Üstünlük Kararı

 

 

 

1          Üç raunt sonunda galip tarafa karar verilemediğinde, ekstra bir 4. raunt bir (1) dakika olarak yaptırılır.

 

2          Bir müsabakanın 4üncü tura uzaması durumunda, ilk 3 raunt süresince verilen tüm puanlar geçersiz olacaktır.

3          Altın Puan raundunda, vuruşla iki puan alan müsabık veya rakibi iki Gam-jeom alan müsabık galip ilan edilecektir.

 

1                     Altın Puan raundunun tamamlanmasından sonra hiçbir müsabıkın 2 puan kazanamaması halinde, galibe aşağıdaki kriterlere dayalı üstünlük kararıyla karar verilecektir:

 

 

4.1         Altın raund içinde yumrukla bir puan kazanmış olan müsabık.

4.2         4üncü raunt esnasında PSS tarafından kaydedilen vuruşlardan daha yüksek sayı elde eden müsabık.

 

4.3         Eğer PSS tarafından kaydedilen vuruşların sayısı eşitse, ilk üç rauntta daha çok raunt kazanan müsabık.

 

4.4         Eğer kazanılan raunt sayısı eşitse, tüm dört raunt  süresince daha az sayıda Gam-jeom alan müsabık.

 

4.5         Eğer yukarıdaki iki kriter de aynıysa, orta hakem ve köşe hakemleri 4üncü raundu baz alarak üstünlüğü belirleyeceklerdir. Eğer üstünlük kararı orta ve köşe hakemleri arasında eşit kalırsa orta hakem galibi belirleyecektir.

 

 

 


 

 

 

   (Açıklama #1)

Hakemlerin üstünlük kararı, bir müsabıkın girişken maç yapmadan dolayı teknik baskınlığına,/ daha çok sayıda teknik uygulamasına,/  daha zor ve karmaşık tekniklerin kullanılmasına/ ve daha iyi müsabıklık tavrı sergilemesine dayalı olmalıdır.

 

 

   (Açıklama #2)

Bir sporcu, rakibinin vücuda tekmesinden hemen önce kafaya başarılı bir tekme vurur ama en son vücuda vuruşa puan çıkması halinde, başa vuran sporcunun antrenörü Video Replay talep edebilir. Eğer Video jürisi başa vuruşun geçerli ve vücuda vuruştan daha evvel uygulandığını belirlerse, orta hakem vücuda vuruş için çıkan puanları silecek ve sonra kafaya vuruş için 3 veya 4 puan ilan edecek ve ardından da başa vuran sporcuyu galip olarak ilan edecektir.

 

 

   (Hakemlik için kılavuz)

Üstünlük kararı için prosedür aşağıdaki gibi olacaktır.

1)       Müsabaka öncesi tüm hakemler yanlarına üstünlük kartlarını alır.

2)       Bir maça üstünlük ile karar verileceğinde,  Orta hakem, “Woose-girok” (Üstünlük yaz)  ilan eder.

3)       Orta hakemin beyanı üstüne, köşe hakemleri, başları öne eğik şekilde on saniye içinde galibi karta işaretlemeli ve sonra orta hakeme vermelidir.

4)       Orta hakem üstünlük kartlarını toplar, nihai sonucu yazar ve sonra galibi ilan eder.

5)       Galibin ilanı üzerine hakem üstünlük kartlarını jüriye teslim eder. Jüri WTF’nin teknik temsilcisine kartları sunacaktır.

 

Madde 16     Kararlar

 

1                    Hakemin müsabakayı durdurması ile galibiyet (RSC)

2                    Final skoru ile galibiyet (PTF)

3                    Puan farkı ile galibiyet (PTG)

4                    Altın puan ile galibiyet (GDP)

5                    Üstünlük ile galibiyet (SUP)

6                    Çekilme ile galibiyet (WDR)

7                    Diskalifiye ile galibiyet (DSQ)

8                    Hakemin cezaları ile galibiyet (PUN)

9                    Sportmenlik dışı davranış nedeniyle diskalifiye (DQB)

 

 

 


 

   (Açıklama #1)

Hakemin müsabakayı durdurması ile galibiyet (Hakem kararı):

Hakem aşağıdaki durumlarda RSC ilan eder.

I) Eğer bir müsabık rakibinin yasal bir tekniğiyle knock-down olur ve sekize kadar sayıldığında müsabakaya tekrar devam edemezse, veya sayma işlemi kaçta olursa olsun, hakem müsabıkın maça devam edemeyeceğini belirlerse

II) Eğer bir müsabık, bir dakikalık doktor tedavisinden sonra maça devam edemezse

III) Eğer bir müsabık, üç kez hakemin maça devam et komutunu umursamazsa

IV) Eğer hakem, bir müsabıkın güvenliğini korumak için maçı durdurmak gerektiğine hükmederse

V) Yetkili doktor, müsabıkın sakatlığı nedeniyle maçın bitirilmesi gerektiğini belirlediğinde

 

   (Açıklama #2)

Puan farkı ile galibiyet: İkinci raunt tamamlandığında veya 3üncü raunt esnasında, herhangi bir zamanda, iki sporcu arasında 20 puan farkı durumunda, Orta hakem müsabakayı durduracak ve puan farkı ile galibi ilan edecektir. Puan farkı ile galibiyet büyükler kategorisinde yarıfinal ve final maçlarında uygulanmayacaktır.

   (Açıklama #3)

Çekilme ile galibiyet: Galip taraf rakibin çekilmesiyle belirlenir.

-                Bir müsabık, sakatlık veya herhangi bir başka nedenle maçtan çekildiğinde

-         Bir müsabık dinlenme periyodundan sonra maça devam etmediğinde veya maç başlama çağrısına karşılık vermediğinde

-         Maçın kaybedildiğini işaret etmek için antrenör korta havlu attığında

 

   (Açıklama #4)

Diskalifiye ile galibiyet: Bu durum müsabıkın tartıdan geçememesi ile veya müsabıkın yarışma başlamadan önce müsabıklık statüsünü kaybettiğinde belirlenen sonuçtur.

 

Aşağıda takip eden eylemler diskalifiye sonucu gereğince farklı olmalıdır.

I           Sporcuların tartıya gelmemesi veya tartıda geçememesi halinde: Sonuç, kura listesine yansıtılmalı ve teknik görevliler ile tüm ilgili kişilere bilgilendirme sağlanmalıdır. Bu maç için hakem tahsis edilmeyecektir. Tartıya gelmeyen veya tartıdan geçemeyen sporcuların rakiplerinin yarışmak için korta çıkmasına gerek yoktur.

II           Sporcunun tartıdan geçmesi ama köşesinde görünmemesi halinde: maça atanan hakemler ve rakip müsabık, orta hakem maçın galibini ilan edene dek yerlerinde bekliyor olacaklardır.

 

   (Açıklama #5)

Hakemin cezaları ile galibiyet

Hakem aşağıdaki durumlarda “ceza ile galibiyet” ilan eder.

I           Eğer bir müsabık on (10)  “Gam-jeom” alırsa

                        III          Eğer bir müsabık ya da antrenör hakemin komutlarına veya Yarışma Kurallarına

                         uymayı reddederse; veya uygun olmayan şekilde protesto dahil diğer ciddi ihlalleri

                         işlerse (bu madde İPTAL)

  (Açıklama #6)

Aşağıdaki durumlarda DQB ilan edilecektir.

Eğer bir müsabıkın PSS’in puanlama sisteminde veya sensörlerde oynama yaptığı belirlenirse,

Bir müsabık tartı işleminde hile yaptığında

Bir müsabık doping kurallarını ihlal ettiğinde

Bir müsabık veya koç madde 23.3.1 ve 23.3.2 de tarif edilen ciddi ihlal davranışlarını işlediğinde.

  (Açıklama #7)

(IRM) geçersiz sonuç işareti

-          Çift diskalifiye (DDQ)

-          Çift maçtan çekilme (DWR)

-          Sportmenlik dışı davranıştan dolayı çift diskalifiye (DDB)

 

 

devam için tıkla