Kurallar
devam için tıkla

Madde 14. Yasaklanmış Hareketler ve Cezaları

 1.      Yasaklanmış her hareketten sonraki cezalar Orta Hakem tarafından ilan edilecektir.

 2.      Cezalar; “Kyong-go)” ve “Gam-jeom” olmak üzere ikiye ayrılır.

3.      İki “Kyong-go” bir (1) puan kesilmesi şeklinde hesaplanacaktır. Bununla birlikte tek “Kyong-go” ağırlıklı (son) toplamda hesaba katılmayacaktır.

 4.      Bir “Gam-jeom” eksi bir (1) puan olarak hesaplanacaktır.

 5.      Yasaklanmış Hareketler

 1)      Aşağıdaki hareketler yasaklanmış hareketler olarak sınıflandırılacaktır ve “Kyong-go” cezası ile cezalandırılacaklardır:

 a.      Sınır çizgisini geçmek

b.      Rakibe sırtını dönerek kaçmak

c.       Yere düşmek

d.      Maç yapmaktan kaçınmak

e.      Rakibi tutmak, çekmek veya itmek

f.        Belden aşağısına saldırmak

g.      Yaralanmış numarası yapmak

h.      Diz tutmak veya dizle atak yapmak

i.        Rakibin yüzüne elle vurmak

j.        Rakibe veya antrenörüne hoşa gitmeyecek sözler söylemek, hareketler yapmak, dokunmak.

 2)      Aşağıdaki hareketler yasaklanmış hareketler olarak sınıflandırılacaktır ve “Gam-jeom” cezası ile cezalandırılacaktır:

 a.      “Kal-yeo” komutundan sonra rakibe saldırmak

b.      Yere düşen rakibe saldırmak

c.       Rakibin atak yapan ayağını havada elle yakalayarak rakibi yere fırlatmak veya rakibi elle itmek

d.      Kasıtlı olarak elle rakibin yüzüne saldırmak

e.      Antrenörü veya kendi tarafından maçın seyir ve gidişatının engellenmesi

f.        Rakibe veya antrenörüne karşı hoşa gitmeyen aşırı davranış, söz veya hareket.

 6.      Müsabıklardan birisi kasıtlı olarak Müsabaka Kurallarına ve Hakem’in komutlarına uymayı reddederse, bir (1) dakika cezadan sonra Hakem bu davranışlarda bulunan müsabıkı mağlup ilan eder.

 7.      Müsabıklardan bir tanesi eksi dört (4) puan aldığında Hakem bu müsabıkı mağlup ilan eder.

 8.      “Kyong-go” ve “Gam-jeom” üç raundun toplam skorunda hesaplanacaktır.

 9.      Hakem müsabıklardan birine “Kyong-go” veya “Gam-jeom” vermek için maçı durdurduğunda, müsabaka süresi müsabakanın durduktan sonra tekrar başlaması için hakemin “Kye-shi” komutundan “Kye-sok” komutuna kadar hesaplanmaz.

 (Yorum:)

Yasaklanmış davranış ve cezaların oluşturulma nedenleri;

(1)   Müsabıkları korumak

(2)   Adil bir maç yönetimini sağlamak

(3)   İdeal ve uygun tekniklerin kullanılmasını sağlamaktır.

 (Açıklama # 1)

İki (2) “Kyong-go” bir (1) puan kesilme cezası olarak uygulanacaktır. Bununla birlikte sonda kalan tek rakamlı (1,3,5,7..) “Kyong-go” toplam skorda hesaba katılmayacaktır.

Her iki “Kyong-go” ihlal edilen kuralların aynı veya farklı olup olmadığına ve içinde bulunulan raunda bakılmaksızın eksi bir (-1) puan olarak hesaplanacaktır.

 (Açıklama # 2)

 Kyong-go cezası verilecek yasaklanmış hareketler:

 a.      Sınır Çizgisinin geçilmesi:

Ayaklardan sadece birinin Sınır Çizgisini geçtiği durumlarda bile Kyong-go verilecektir.  Sınır Çizgisi teknik değiştirilirken kasıtsız olarak geçilirse ilk olarak “Joo-eui” (Sözlü uyarı) komutu verilecek ve hareketin tekrarlanması durumunda Kyong-go verilecektir.

( SINIR ÇİZGİSİ DIŞINA ÇIKMAK: Bu madde.

      A) Müsabıklardan birinin, iki ayağı sınır çizgisi dışına çıktığında ‘kyong-go’ cezası uygulanır.

      B) Kasıtsız olarak, teknik ve gard değişikliklerinde en az bir ayak sınır çizgisi dışına çıkarsa öncelikle ‘joo-eui’ verilir. Aynı hareketin tekrarında ‘kyong-go’ cezası uygulanır.

      C) Rakibin ayak vuruşu, itmesi veya çekmesi sonucu sınır çizgisi dışına çıkarsa ceza verilmez.)

 c.       Yere düşmek:

 Yere düşüşlerde “Kyong-go” cezası hemen verilecektir. Müsabıklardan birinin rakibinin yasaklanmış atağı neticesinde yere düşmesi durumunda, Kyong-go cezası yere düşen müsabıka değil, yasaklanmış atağı yapana verilecektir. Kazayla (kasıtsız) yere düşme durumlarında düşene ilk olarak “Joo-eui” (sözlü uyarı) verilir ve düşüşün tekrarlanması durumunda Kyong-go verilir. Teknik değiştirme sırasında kasıtsız olarak yere düşüldüğünde ceza verilmez.

 d.      Maç yapmaktan kaçınmak:

Bu durumda, atak yapma niyeti olmaksızın maçtan kaçınan, daha fazla savunmada kalan, geri doğru giden müsabıka ceza verilir. Bununla birlikte, Hakem ataktan kaçınma ile geri geri giderek savunma taktiği geliştirmeyi birbirinden ayırmalıdır. Ceza savunma taktiği için yapılan hareketlere verilmeyecektir.

 e.      Rakibi tutmak, çekmek veya itmek:

Buna rakibin vücudunun herhangi bir yerini, elbisesini veya safeguardını çekmek de dahildir. Yine, ayağı ve eli çekmek veya dirsekten çekmek bu harekete dahildir. Tutma, rakibin omzuna el veya kol ile basma, rakibin hareketini engellemek için vücudunu elle çekmek de dahildir. Müsabaka esnasında, yukarıda sayılan amaçlardan birisi ile müsabıklardan birinin eli rakibinin omuzu veya koltuk altından geçerse ceza verilmelidir. İtme hareketine, atakta avantaj kazanmak amacıyla rakibin dengesini bozacak şekilde itmek, rakibin atağından korunmak için itmek veya tekniğin uygulanmasını engellemek için itmek ve avuç içi, dirsek, omuz, göğüs veya kafa vs. ile itmek dahildir. 

 f.        Belden aşağısına atak yapmak:

Bu madde belden aşağı herhangi bir yere yapılacak kasti atakları kapsar. Rakibin hareketi sonucu veya teknik değiştirme esnasında kasıtsız olarak belden aşağı yapılan atağa ceza verilmez. Bu madde yine, rakibin tekniğini engellemek için kalçaların (uyluk), diz veya kaval kemiği bölgesine (diz ile ayak bileği arası) kuvvetli tekme veya basma hareketi yapılmasına da uygulanır.

 g.      Yaralanmış numarası yapmak:

Bu fıkranın amacı, fair play’den yoksun hareketlerin cezalandırılmasıdır. Bunun anlamı, yaralanmayı abartmak, rakibin hareketinin kuralları ihlal ettiğini göstermek için vücudun bir yerinde ataktan doğan acı varmış gibi davranmak ve acıyı müsabaka süresini geçirmek için abartmaktır. Bu gibi durumlarda Hakem, beş (5) saniyelik aralar ile iki defa müsabıktan müsabakaya devam etmesini isteyecek, müsabık Hakemin talimatlarını dinlemezse müsabıka “Kyong-go” cezası verecektir.

 h.      Diz tutmak veya dizle atak yapmak:

Bu madde rakibe çok yakın olunan durumlarda kasti olarak diz tutma veya dizle atak yapmayı kapsar. Bununla birlikte, aşağıdaki durumlarda dizle yapılacak benzer hareketler bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir;

 - Müsabıklardan birisinin ayak tekniği uyguladığı esnada diğerinin ani hamlesi.

- Kazaen, veya atağın mesafesinin hesaplanamaması sonucu ortaya çıkan durumlar.

 i.        Rakibin yüzüne elle vurmak:

Bu madde rakibin yüzüne elle (yumrukla), bilekle, kolla veya dirsekle vurmayı kapsar. Bununla birlikte, rakibin başını çok aşağı indirmek veya vücudunu dikkatsizce dönmek gibi dikkatsiz hareketleri sonucu ortaya çıkan durumlarda bu maddeye göre ceza verilmez.

 j.        Rakibe veya antrenörüne karşı hoşa gitmeyen aşırı davranış, söz veya hareket:

Bu durum, profesyonel bir müsabık, sporcu, Taekwandocu veya antrenöründen beklenmeyecek fiziki veya sözlü davranışlarda bulunulmasıdır. Bu davranışın detayları aşağıdaki gibidir;

  -         Müsabakanın devamını engelleyici herhangi bir davranış,

-         Hakemin kararını sert şekilde eleştiren davranış, hareket veya görevini usulü, kurallara aygırı şekilde yerine getirici davranışlarda bulunmak,

-         Rakip müsabıkı veya antrenörünü aşağılayıcı sözlü davranış,

-         Yüksek sesli veya aşırı (haddinden fazla) antrenörlük,

-         Müsabaka ile ilgili hoşa gitmeyen, müsabaka sınırları içerisinde kabul edilemeyecek gereksiz hareket veya davranışlar ortaya çıktığında.

 **     Bu madde, davranışın illegalliğine (usulsüzlüğüne) ve kastına bağlı olarak fıkra 4’ün derecesinde “Gam-joem” olarak anlaşılacaktır. Aşırı durumlarda fıkra 4 uygulanacak ve daha az aşırı durumlarda bu fıkra kullanılacaktır. Bununla birlikte, daha az aşırı durumlar sıklıkla görülürse, fıkra 4 cezalandırma için kullanılabilir. Yukarıdaki durumların birbirinden ayrılması tamamen Hakemin yetkisindedir. Müsabakanın durduğu, (raund arası) süre içinde, müsabıklardan biri veya antrenörü kötü davranışta bulunduğunda, hakem müsabaka başlar başlamaz ceza verebilir ve bu ceza bir sonraki raundun sonuçlarına kaydedilir.

Yol gösterme :

** Bu madde, davranışın illegalliğine (usulsüzlüğüne) ve kastına bağlı olarak fıkra 4’ün derecesinde “Gam-joem” olarak anlaşılacaktır. Aşırı durumlarda fıkra 4 uygulanacak ve daha az aşırı durumlarda bu fıkra  kullanılacaktır. Bununla birlikte, daha az aşırı durumlar sıklıkla görülürse, fıkra 4 cezalandırma için kullanılabilir. Yukarıdaki durumların birbirinden ayrılması tamamen Hakemin yetkisindedir. Müsabakanın durduğu, (raund arası) süre içinde, müsabıklardan biri veya antrenörü kötü davranışta bulunduğunda, hakem müsabaka başlar başlamaz ceza verebilir ve bu ceza bir sonraki raundun sonuçlarına kaydedilir

 (Açıklama # 3)

Gam-jeom cezası verilecek yasaklanmış hareketler:

 a.      “Kal-yeo” komutundan sonra rakibe saldırmak:

Bu hareket özellikle rakibin yüksek yaralanma riskini taşıdığı için tehlikeli bir harekettir. Tehlike aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar;

 -  “Kal-yeo” komutundan sonra müsabık o anda kendini savunamayacak bir durumda   

    olabilir,

- “Kal-yeo”’dan sonra müsabıka uygulanacak teknik vuruş çok daha büyük/etkili olacaktır. Rakibe karşı bu tarz saldırgan eylemler Taekwando ruhu ile uyuşmamaktadır. Bu nedenle, “Kal-yeo” komutundan sonra kasti olarak rakibine saldıran müsabıklara ataklarının veya vuruşlarının etkililik derecesine bakılmaksızın ceza verilecektir. Gam-jeom cezası keza Kal-yeo komutundan sonra rakibine saldırma niyeti gösteren müsabıka da verilebilir.

 b.      Yere düşen rakibe saldırmak:

Bu hareket de özellikle rakibin yüksek yaralanma riskini taşıdığı için tehlikeli bir harekettir. Tehlike aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar;

 

-    Yere düşen müsabık kendini koruyamayacak durumdadır,

-                Yere düşen müsabıka uygulanacak teknik ve vuruş, müsabıkın düşüş pozisyonuna da bağlı olara çok daha büyük ve etkili olacaktır. Bu şekilde yere düşen müsabıka saldırgan eylemlerde bulunmak Taekwando ruhuna ve Taekwando müsabakalarına uygun olmayan, uygunsuz davranışlardır.

 

c.       Rakibin havada atak yapan ayağını el ile yakalayarak rakibi yere fırlatıp atmak veya rakibi el ile itmek: Rakibin havada atak yapan ayağını el ile yakalayıp atağını engellemek veya rakibi el ile itmek. 

 d.      Kasıtlı olarak el ile rakibin yüzüne saldırmak:

 Hakem kendi kararı ile aşağıdakilerden birisini yapan müsabıka Gam-jeom cezası verir:

 -  Yumrukla yapılan atağın başlama noktası omuz seviyesinden yüksek ise,

-  Yumruk atağı yukarı yapıldığında,

- Yaralanmaya sebebiyet verecek şekilde, teknik değiştirmenin bir parçası olmadan atağın çok yakın mesafede yapılması. 

 e.      Müsabıklardan birinin veya antrenörünün maçın gidişatını engelleyecek eylemde bulunması:

 -    Antrenörlerden biri müsabaka esnasında belirlenen antrenör yerinden rahatsızlık verecek   şekilde ayrıldığında, veya kasıtlı olarak müsabaka alanını terk ettiğinde,

-    Antrenörlerden birisi, müsabaka alanının etrafında müsabakanın gidişatını engellemek  veya Hakemin kararını protesto etmek için dolaştığında,

-    Antrenörlerden veya müsabıklardan birisi, Hakemlik yapan görevlileri tehdit ettiğinde veya Hakemlik yapan görevlilerin haklarını ihlal ettiğinde,

-    Antrenörlerden veya müsabıklardan birisi, uygunsuz (illegal) şekilde protestoda bulunur veya müsabakanın gidişatını engellediğinde.

 f.        Rakibe veya antrenörüne karşı hoşa gitmeyen aşırı davranış, söz veya hareket:Kyong-go cezalarının “j” fıkrasına denk düşer. g-

g- Rakibe sırtını dönerek kaçmak:

Bu harekete rakibin atağından kaçınmak için rakibe sırtını dönmek de dahildir ve bu harekette fair play’e aygırı bir durum görülürse veya yaralanmaya sebebiyet verebilecek nitelikte ise cezalandırılır. Aynı ceza, rakibin atağından eğilerek veya yere çömelerek kaçınma durumlarında da verilecektir.

 

 (Açıklama # 4)

Hakem müsabıklardan birisini ceza ile mağlup ilan edebilir. Hakem, müsabıklardan birisi veya antrenörü tarafından Taekwando Müsabakasının temel noktalarının ihlal edildiğinde, veya Temel Müsabaka Kurallarını ve Hakemin direktiflerini ihlal ettiğinde eksi dört (-4) ceza puanı almadan, bu gibi davranışlarda bulunan müsabıkı mağlup ilan edebilir. Başka bir deyişle; müsabıklardan birisi Hakemin uyarıcı direktiflerini alenen ihlal etmeye devam etme niyet ve eğilimi sergilerse bu müsabık hemen  ceza ile mağlup ilan edilecektir.

 (Açıklama # 5)

Müsabıklardan birisi eksi dört (-4) puan aldığında Hakem tarafından cezalar ile mağlup ilan edilir. Eksi dört puanın anlamı, “Gam-jeom” veya “Kyong-go” ceza kategorilerine bakılmaksızın eksi dört ceza puanının alınmış olması durumudur. Eksi dört (-4) ceza puanı alan müsabık otomatik olarak mağlup ilan edilir. Bu durumda, Hakem diğer müsabıkı şartsız olarak galip ilan etmelidir. 

 

Madde 15. Son Vuruş ve Üstünlük Kararları

 1)      4. raundun tamamlanmasından sonra skorlardaki eşitliğin bozulmaması durumunda, kazanan müsabık tüm hakemlerin üstünlük kararı ile belirlenecektir. Hakemler üstünlük kararını, 4. rauntta gösterilen etkinliğe göre verecektir.

 (Açıklama #1)

Üstünlük kararı müsabaka süresince gösterilen etkinliğe göre verilecektir. Etkinlik; müsabaka esnasında müsabıkın teknik üstünlüğü, müsabakaya hakimiyeti, uygulanan tekniklerin çokluğu, zorluk ve karmaşıklık bakımından daha zor ve ileri tekniklerin uygulanması ve daha iyi bir müsabaka tarzı sergilemesi olarak değerlendirilecektir.

 (İyi Yönetim için Esaslar)

Üstünlük kararının verilmesi aşağıdaki kurallara göre olacaktır:

1)      Müsabakadan önce tüm hakemler üstünlük pusulalarını yanlarına alacaklardır.

2)      Üstünlük kararı verilmesi gerektiği durumda, orta hakem “Woo-se-girok (üstünlük kaydı)” komutunu verecektir.

3)      Orta hakemin bu komutundan sonra yan hakemler başlarını önlerine eğerek 10 saniye içinde kazanan müsabıkı üstünlük pusulasına işaretleyecekler ve pusulayı imzalayarak orta hakeme teslim edeceklerdir.

4)      Orta hakem tüm üstünlük pusulalarını toplayacak ve son kararı kaydedecektir. Daha sonra da galibi ilan edecektir.

5)      Galip müsabıkın ilan edilmesinden sonra, orta hakem üstünlük pusulalarını kayıt görevlisine verecek ve kayıt görevlisi bu pusulaları WTF Teknik Heyetine teslim edecektir.

 

(Açıklama # 2)

Üstünlük kararı müsabaka süresince gösterilen girişime göre verilmelidir. Üstünlük, müsabıkın teknik ve agressiv olması, daha fazla teknik uygulaması, hem güçlük hem de karmaşıklık bakımından daha ileri teknikler uygulaması ve daha iyi müsabaka ahlakı göstermesi kriterleri göz önüne alınarak verilir.

   (İyi Yönetim için Temel Noktalar)

            Üstünlük Kararı  için uygulama aşağıdaki gibi olmalıdır:

1)      Müsabaka başlamadan önce hakemlik yapacak tüm görevliler üstünlük pusulalarını yanlarına alacaklardır.

2)      Üstünlük Kararı durumunda, Hakem “Woo-se-girok” (Üstünlük kaydı) komutunu verecektir.

3)      Hakemin bu komutundan sonra, Yan Hakemler başlarını önlerine eğerek 10 saniye içinde kazananı pusulalarına işaretleyecek, pusulalarını imzalayacak ve Hakeme vereceklerdir.

4)      Hakem üstünlük pusulalarını toplayarak final sonucu kaydedecektir. Daha sonra da kazananı ilan edecektir.

5)      Galibin ilanından sonra Hakem, pusulaları kayıt yapan kişiye verecek ve kayıt yapan kişi de pusulaları WTF Teknik Komite temsilcilerine teslim edecektir.

 Yol gösterme :

İyi Yönetim İçin Temel Noktalar

 1.      Eksi puanların düşürülmesinden sonra beraberlik durumunda, kazanan taraf, üç raund boyunca fazla puan alan müsabık olacaktır.

2.      Her iki müsabık aynı geçerli puan ve aynı eksi puanlara sahip olmaları durumunda kazanan taraf üç raund boyunca üstünlük esas almak suretiyle belirlenecektir.

3.      Üç raund boyunca;

Ø     Kazanma isteği daha fazla olan,

Ø     Daha fazla teknik uygulayan,

Ø     Zorluk ve karmaşıklık yönünden çeşitlendirilen tekniklerin çokluğu ve kullanılması.

Ø     Daha iyi musabıklık hali gösterilmesi değerlendirilir.

Madde 16. Kararlar

 1.   K.O. ile galibiyet

2.      Hakemin maçı durdurması ile galibiyet (RSC)

3.      Skor veya üstünlük ile galibiyet

(1)   Final skor ile galibiyet

(2)   Puan aralığı ile galibiyet

Müsabıklar arasında 7-puanlık fark oluştuğunda müsabaka durdurulacaktır ve galip ilan edilecektir.

(3)   Tavan puan ile galibiyet

Müsabıklardan birisi 12 puana ulaştığında, müsabaka durdurulacak ve galip ilan edilecektir.

Yol gösterme :  Mavi köşe 12 puan kırmızı köşe 11 puan otomatik olarak mavi köşe 12 puana ulaştığı için mavi köşe galip ilan edilir. İsterse maç birinci raund da bu puana ulaşmış olsa bile.

4.      Çekilme ile galibiyet

5.      Diskalifiye ile galibiyet

6.      Hakemin ceza vermesi ile galibiyet

 (Açıklama # 1)

K.O. ile galibiyet:

Hakem bu kararı, müsabıklardan birisi legal bir atak sonrası Knock-down durumuna düştüğünde ve “Yeo-dul”’a sayılana kadar müsabakaya devam edemeyecek durumda olduğunda ve Hakemin müsabıkın müsabakaya devam edemeyeceğini belirlemesi ile verilecektir. Bu sonuç 10 saniye geçmeden önce verilebilir.

 (Açıklama # 2)

Hakemin Müsabakayı Durdurması:

Hakem kendi yargısı veya Doktor Komisyonunun bir dakikalık kendine gelme süresinden sonra bile, müsabıkın müsabakaya devam edemeyeceğine karar vermesi, veya müsabıkın, Hakemin devam etmesi yönündeki komutunu umursamaması durumunda, Hakem müsabakayı bitirir ve diğer müsabıkı galip ilan eder.

 Açıklama # 3)

Puan Farkı veya Tavan Puan ile Galibiyet:

Bu durumda, müsabıklar arasındaki puan farkı veya tavan puan galibi belirler.

 (Açıklama # 4)

Çekilme ile Galibiyet:

Galip, rakibinin çekilmesi ile belli olur.

a. Müsabıklardan birisi sakatlanma veya farklı nedenlerden dolayı maçtan çekildiğinde,

b. Raunt arasından sonra müsabık maça başlamazsa veya maça başlama çağrısına   

    uymadığında,

c. Antrenörlerden birisi, müsabakayı kaybetmeyi kabul ederek müsabaka alanına havlu

    attığında.   

 (Açıklama # 5)

Diskalifiye ile Galibiyet:

Bu durum, müsabıkın tartıda gerekli sıklet tartısına uymaması veya müsabaka başlamadan önce müsabık olma şartlarını kaybetmesi ile ortaya çıkar.

 (Açıklama # 6)

Hakemin ceza vermesi ile galibiyet:

Müsabıklardan birisinin toplamda eksi dört (-4) ceza puanı alması veya Müsabaka Kuralları Madde: 14.86’ya göre Hakemin kararı ile galibin belirlenmesidir.

 Madde 17. Knock Down (Yere Düşme)

 1.      Ayak bileğinden aşağısı hariç olmak üzere vücudun herhangi bir yerinin rakibin uyguladığı teknik sonucu zemine değmesidir. 

 2.      Müsabıklardan birisinin müsabakaya devam edemeyecek şekilde sendelemesi, ayakta duramaması durumudur.

 3.      Hakemin, uygulanan güçlü bir teknik sonucunda müsabakanın devam edemeyeceği yargısına varması durumudur.

 (Açıklama # 1)

Bir Knock-down:

Müsabıklardan birisinin vuruş sonucunda zemine değmesi, sendelemesi veya müsabakanın gereklerini yerine getirmekte yetersiz kalması durumudur. Bu belirtilerin ortaya çıkmadığı durumlarda bile, temas neticesinde hakem müsabakaya devam etmenin müsabıklardan birisi için tehlike arzettiği kanısına vardığında veya müsabıklardan birisinin güvenliği hakkında şüphe duyduğunda knock down’a hükmedebilir.

Madde 18. Knock Down Durumunda Takip Edilecek Kurallar

 1.      Müsabıklardan birisi, rakibinin legal atağı sonucu knock down durumuna düşmüşse Hakem aşağıdaki işlemleri yapacaktır:

 1)      Hakem “Kal-yeo (ara)” komutunu vererek ayaktaki müsabıkı yere düşenden uzaklaştıracaktır.

2)      Hakem sesli olarak “Ha-nah (bir)”’den “Yeol (10)”’a kadar, birer saniye aralıklarla yerdeki müsabıka doğru, zamanın geçtiğini gösteren işaretler yaparak sayacaktır.

3)      Hakem sayarken yerdeki müsabık ayağa kalkar ve müsabakaya devam etmek isterse, Hakem düşen müsabıkın kendine gelmesi için “Yeo-dul (sekiz)”’e kadar saymaya devam edecektir. Hakem düşen müsabıkın kendine geldiğini belirledikten sonra, müsabık kendine gelmişse “Kye-sok” (devam)” komutu ile müsabakayı devam ettirecektir.  

4)      Knock down durumuna düşen müsabık, hakem “Yeo-dul (sekiz)”’e kadar saydıktan sonra kalkma ve maça devam etme isteği göstermezse, Hakem diğer müsabıkı galip ilan edecektir.

5)      Sayma, raundun sona ermesinden veya müsabaka süresinin bitmesinden sonra da devam edecektir.

6)      İki müsabıkın da knock-down durumuna düşmesi durumunda, Hakem müsabıklardan birisi yeterli olarak kendine gelinceye kadar saymaya devam edecektir.

7)      Müsabıkların ikisi de “Yeol”’a kadar sayılınca da kendine gelemiyorsa, galip Knock-down’dan önceki müsabaka skoruna göre belirlenecektir.   

8)      Hakem müsabıklardan birisinin müsabakaya devam edemeyeceği yargısına varırsa, sayarken veya saymaksızın galibi ilan eder.

 2.      Müsabakadan sonra takip edilecek kurallar

 Başından aldığı bir vuruş/darbe sonrası müsabakaya devam edemeyen, knock-down durumuna düşen müsabık, 30 gün müsabakalara katılamaz. 30 günlük süre dolduğunda, müsabıkın müsabaka yapabilmesi için Milli Taekwando Birliği tarafından atanan bir doktor tarafından müsabıkın, iyileştiği ve müsabaka yapabileceğinin onaylanması gerekir.

 (Açıklama # 1)

Atak yapan müsabıkın uzakta tutulması:

Bu durumda, ayakta bulunan müsabık, kendisi için belirlenmiş yere dönecektir, şayet yerdeki müsabık ayaktakinin yerine yakın bir yerde ise, ayaktaki müsabık antrenörünün önündeki dikkat çizgisinde bekleyecektir.

 (İyi Yönetim için Esaslar)

Hakem, her zaman, çoğunlukla güçlü bir vuruş sonrasında tehlikeli etki ile aniden ortaya çıkan knock-down ve sendeleme durumuna hazırlıklı olmalıdır. Bu durumda Hakem hemen “Kal-yeo” komutunu vermeli ve tereddüt etmeden saymaya başlamalıdır.

 (Açıklama # 2)

Yere düşen müsabık Hakem sayarken ayağa kalkar ve dövüşmeye devam etmek isterse: Saymanın ilk amacı müsabıkı korumaktır. Sayma sekize ulaşmadan müsabık ayağa kalksa ve müsabakaya devam etmek istese bile, Hakem müsabakayı başlatmadan önce “Yeo-dul (sekiz)”’e kadar saymalıdır. “Yeo-dul (sekiz)”’e kadar sayılması zorunludur ve Hakem tarafından değiştirilemez.

 * Birden ona kadar sayılar: Ha-nah, Duhl, Seht, Neht, Da-seot, Yeo-seot, Il-gop, Yeo-dul, A-

   hop, Yeol.

 (Açıklama # 3)

Hakem müsabıkın kendine geldiğini belirlemeli ve şayet müsabık kendine gelmişse “Kye-sok” komutu ile müsabakayı başlatmalıdır:

Hakem sekize kadar sayarken, müsabıkın müsabakaya devam edip edemeyeceğini gözlemlemelidir. Sekizden sonra müsabıkın durumu sadece uygulamadır ve Hakem müsabakayı tekrar başlatmadan önce gereksiz  zaman harcamamaya dikkat edecektir. 

 (Açıklama # 4)

Müsabık Knock-down durumuna düşer ve sekize kadar sayıldıktan sonra müsabakaya devam etme izlenimi vermezse, Hakem ona kadar sayacak ve diğer müsabıkı K.O. ile galip ilan edecektir:

Müsabık zaman zaman yumruğunu sıkarak müsabakaya devam etme isteği gösterir, yumruğunu sıkarak dövüş pozisyonu alır, dövüşme isteğini işaret eder. Müsabık sekize kadar sayılıncaya kadar bu işareti gösteremezse, Hakem, saymayı dokuz, ona tamamlar ve diğer müsabıkı galip ilan eder. On denildikten sonra müsabakaya devam etme isteği göstermek geçerli değildir. Müsabık sekiz denildikten sonra müsabakaya devam etme isteği gösterse bile, Hakem müsabıkın müsabakaya devam edemeyeceği yargısına varmışsa, saymayı ona tamamlar ve maçı bitirebilir.

 (Açıklama # 5)

Hakem müsabıklardan birisinin müsabakaya devam edemeyeceğine karar verirse …: Müsabıklardan birisi tehlikeli bir vuruş/darbe aldığında ve aciliyet arzeden bir duruma düştüğünde, Hakem saymayı durdurabilir ve ilk yardımı çağırabilir veya bu durumu sayma ile bağlantılı hale getirebilir.

 (İyi Yönetim için Esaslar)

a. Hakem, sayarken müsabıkın durumunu belirlemede başarısız kalıp, sekiz dedikten sonra

    müsabıkın kendine gelmesi için ekstra zaman geçirmemelidir.

b. Müsabık sekiz denilmeden önce, açıkça kendine gelir ve müsabakaya devam etmek isterse,

Hakem müsabıkın durumunun tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğu kanaatinde ise önce “Kal-yeo” and “Kye-shi” maçı tekrar başlatmalı ve Madde: 19’daki prosudörleri  yerine getirmelidir.  

devam için tıkla