Türkiye Taekwondo Federasyonu
Gıp ve Dan Terfi Taslak Yönetmeliği
(Sayfa-2)

Sayfa 1 e dönüş için tıklayın

MADDE-18
GIP VE DAN TERFİ SINAVLARINDA UYGULANACAK ESASLAR:

10.Gıpa (Beyaz kuşak)

Anteremanlara başlangıç
Okulun/klübün bilgilerinin edinilmesi
Taekwondo sporuna faal olarak başlayan tüm sporcular beyaz kuşak sayılırlar

9.Gıpa Beyaz

Sarı kuşak
Taekwondo sporuna yeni başlamış 10. gıp sporculara motivasyonlarını bozmamak için 9. gıp verilmez.
Hazırlık süresi: En az 36 ders . Başlangıç tarihinden itibaren en az 3 ayın geçmesi.

8.Gıpa Sarı kuşak terfi sınavı

Hazırlık süresi: 10 gıp olarak taekwondaya başlama tarihinden itibaren  en a 36 ders veya en az 4 ayın geçmesi
Fiziksel test 1
a)Duruşlar, temel el ve ayak teknikleri
b)Sajoochregui/makki:döet yöne el teknikleri
Fiziksel test2
a)Sebon kyoroogi: 3 adım basamak sparring(5 değişik türde)
b)Chagi (Tekme): Duitchook ap chagi (Topuk vuruşu),Naeryo chagi(Yukarıdan aşağıya vuruş) Mom dollyo chagi(dairesl tekme) gibi değişik tekmeler.
Teorik sınav:
Fiziksel 1 ve 2 deki tekniklerin isimlerinin sorulması

7.Gıpa sarı yeşil

  kemer terfi sınavı
Hazırlık süresi: En az 36 ders veya 8. gıp sınavın ardından en az 4 ayın geçmesi
Fiziksel test:
a) Taeguek illjan/poomse 1
b)Sajoo chregui/ makki( döet yöne el teknikleri)
Fiziksel test 2
a)Sebon kyoroogi:3(adım-step) basamak sprring (8 değişik şekil)
b)Chayoo daeryon: Serbest(müsabaka)döğüş(1.5 dahka vuruşşuz sparring)
c)Ban chayoo daeryon:1.5 dakika sparring yastığına ayak vuruşları(Müsabaka teknikleri)
Teorik sınav:
Fiziksel test 1 ve 2 deki hareketlerin sorulması

6.Gıpa Yeşil kemer terfi sınavı

Hazırlık süresi:En az 36 ders veya 7. gıp sınavının arkasından en az 4 ay geçmesi
Fiziksel test:
1-Taegeuk il jank (Poomse 1)
2-Taegeuk i jang (Poomse 2)
3-Taegeuk sam jank (Poomse 3)
Fiziksel sınav 2
1-Sebob kyoroogi (step) basamak sparring (10 değişik şekil)
2-Eebon kyoroogi(Adım) basamak sprring(2 değişik)
3-Ban chayoo daeryon:(1.5 dakika hareketli/hereket elde tutulan sparring ayak ve yumruk teknikleri uygulanması.
Teorik sınav: Sınav 1 ve 2 deki teknik ve duruşların isimlerinin sorulması

5.Gıpa yeşil mavi

kuşak terfi sınavı
Hazırlık süresi :En az 36 ders veya 6. Gıp sınavının ardından en az 4 ayın geçmesi
Fiziksel sınav1
1-Taeegeuk sa jang (Poomse 4)
2-Taegeuk sam jang (Poomse 3)
3-Taegeuk il veya i jang (Poomse 1 veya 2)komitenin tercihine göre
Fiziksel sınav 2
1-Eebon kyoroogi:2(adım)basamak sparrig(6 değişik şekil)
2-Ban cheyo daeryon:Yarı vuruşlu döğüş(1.5 dakika hareket edilerek tutulan yastığa ayak ve yumruk vuruşları
3-Kyoroogi:Karşılıklı sparring(1.5 dakika kurallara uyarak  kafaya vuruş ve gövdeye tam vuruşun yasaklandığı döğüş)
Teorik sınav:Fiziksel sınav 1 ve 2 de yer alan tekniklerin isimlerinin  ve simpan (müsabaka kutrallarının) sorulması.

4.gıpa Mavi kemer terfi sınavı

Hazırlık süresi:En az 36 ders veya 5. gıp sınavının ardından en az 4 ayın geçmesi
Fiziksel sınav 1
1-Taegeuk o jang (Poomse 5)
2-Kendisinin seçeceği 1-4 arası bir poomse
3-Her komite üyesinin seçeceği 1-4 arası bir poomse, her üye bir poomse seçer.
Fiziksel sınav 2
1-Eebon kyoroogi :2 basamak sparrig (10 değişik)
2-Hanbon kyoroogi :1 basamak sparrig(5 değişik)
3-Kyoroogi:Karşılıklı sparrig(1.5 dakika kurallara uyarak ancak kafaya vuruş ve vucuda tam vuruşun yasaklandığı döğüş)
Teorik sınav:Fiziksel sınav 1 ve 2 de yer alan tekniklerin ve genişletilmiş snpan(müsabaka kuralları) bilgisinin sorulması

3. Gıpa mavi kırmızı

kuşak terfi sınavı
Hazırlık süresi:En az 36 antereman veya 4. gıp sınavından sonra en az 4 ayın geçmesi
Fiziksel sınav 1
1-Taegeuk yuk jank(Poomse6)
2-1-5 arası kendi seçeceği bir poomse
3-Komite üyelerinin seçtikleri 1-5 arası poomse.Her üye 1 poomse seçer.
Fiziksel sınav 2
1-Hanbon kyoroogi: 1 basamak sparrig(10 değişik çeşit)
2-Hasonsool:Kişisel savunma(Tutma sarılma kucaklamaya karşı 10 çeşit savunma)
3-Kyekpa:Kırış sınavı(Apchook dollyo chagi- ayak tabanı ile dairesel vuruş (çalışma elliğine)
Teorik sınav: Fiziksel sınav 1 ve2 deki tekniklerin isimlerinin  ve korece sayılarla vucudun bölümlerinin sorulması

2. Gıpa Kırmızı kuşak terfi sınavı

Hazırlık süresi:En az 36 antereman yada 3. gıp sınavının ardından en az 4 ayın geçmesi
3. gıp sınavı sonunda 2. Gıptan yukarıya (1. Gıp) kemer verilmez.
Fiziksel sınav 1
1-Taegeuk çil jank (Poomse 7)
2-1-6 arası kendi seçtiği bir poomse
3-Her bir komite üyesinin seçeceği 1-6 arası poomseler
Fiziksel sınav 2
1-Hanbon kyoroogi: Bir basamak sparring (5 çeşit)
2-Hasinsool :Kişisel savunma(Sopaya karşı 10 değişik savunma)
3-Kyekpa: Kırış sınavı (Mom dollyo bandae dollyo chagii (geriye döner tekme) veya twio mom dollyo duit chagi( sıçrayarak geriye döner tekme ile)( çalışma elliğine)
Teorik sınav:Yönler , el teknikleri, saldırılara karşı tekniklerin isimlerinin sorulması

1. Gıpa kırmızı siyah

kuşak terfi sınavı
Bekleme süresi:en az 36 antereman veya 2. gıp sınavının ardından en az 4 ayın geçmesi
Fiziksel sınav 1
1-Taegeuk pal jang (poomse 8)
2-1-7 arası kendi seçtiği bir poomse
3-her komite üyesinin seçeceği 1-7 arası bir poomse
Fiziksel sınav 2
1-Hanbon kyoroogi: Bir basamak sparring(sağ ve sol yumruk ile yapılan saldırılara karşı 20 değişik savunma)
2-Hasinsol: Kişisel savunma(10 değişik savunma)
3-Kyekpa:İ Kırış sınavı(Han sonnal bakat chigi ile 2 değişik karşı savunma
Teorik sınav:Savunmaların, duruşların, tekmelerin, ayak ile savunmaların isimlerinin ve milli taekwondo fererasyonunun yapısı ile ilgili soruların sorulması

1. dan/poomse terfi sınavı

Fiziksel sınav1
1-Poomse taegeuk pal jank(8 poomse)
2-Komite üyelerinin seçtiği 1-7 arası bir poomse
Fiziksel sınav 2(Baraj sınavını geçen sporcular)
1-Kyoroogi:1 Basamak sparring: Ayak teknikleri ve el teknikleri kombinasyonunu içeren 1.5 dakika sparring
2-Hosinsol:Kişisel savunma :Eş ile anlaşılarak tukma ve vurmaya karşı 1.5 dakika kişisel savunma teknikleri uygulanır
3-Zor teknikler: Sınav komisyonunu uygun gördüğü sıçrayarak apihagi,uçan yopihagi v.b. teknikler
Teorik sınav:gıp terfi sınavlarında sorulan tüm isimler ,terimler ,teknikler,duruşlar,şekiller 8. poomseye kadar sorulur.Bir pransip olarak teorik sınav 15 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

2. Dan /poomse terfi sınavı

Fiziksel sınav 1(Baraj sınavı)
1- Poomse koryo(9. poomse)
2-Sporcunun seçeceği 5-8 arası bir poomse
3-Üyelerin seçtiği 1-8 arası bir poomse. Her üye 1 poomse seçer.
Fiziksel sınav 2(Baraj sınavını  geçen sporcular)
1-Kyoroogi:Serbest sparring:1.5 dakika WTF kuralları ile  başa ve vucuda tam vuruş yapmama şartı ile müsabaka yaptırılır.
2-Hosinsol:Kişisel savunma:Eşlerin kendi seçecekleri saldırıya karşı kişisel savunma teknikleri 1.5 dakika
3-Zor teknikler: 1. dan sınavı ile aynı
Teorik sınav:9. poomseden önceki tüm poomselerin isimleri,terimleri,teknikleri ve duruşları sorulur.Prensip olarak teorik sınav  25 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

3. dan/poomse terfi sınavı

Fiziksel sınav (Baraj sınavı)
1-Poomse keumgang (poomse 10)
2-Sporcunun seçeceği 6-9 arası bir poomse
3-komite üyelerinin seçeceği 1-9 arası poomseler
Fiziksel sınav 2 (Baraj sınavını geçen sporcular)
1-Hanbon kyoroogi:1 basamak sparring:1.5 dakika sıçrayarak ayak vuruşlerı ve el teknikleri kombinasyonu yapılır.Eşin saldırısı ,tek ve çok el,ayak,yumruk tekniklerinden oluşmalıdır.Tüm diğer teknikler kullanılabilir.
2-Hosinsol:Kişisel savunma:Eşin saldırısına karşı 1.5 dakika kişisel savunma teknikleri uygulanır.
3-Kyoroogi:Serbest sparring:İki kişiye karşı 1.5 dakika serbest sparring.
Fiziksel sınav3
1-Kyekpa:Sporcunun seçeceği tek sıçramada 1 ayak ve 1 el tekniği ile kırış.
Teorik sınav:İlk 10 poomdedeki tüm isimler,terimler,teknikler,ve duruşlar sorulur.Bunun yanında müsabaka ve hakemlik kuralları ve düzenlemeleri ile ilgili sorular yer alır.Bir prensip olarak teorik test 35 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

4. Dan/terfi sınavı

Fiziksel sınav (Baraj sınavı)
1-Poomse taebaek(11 poomse)
2-Sporcunun seçeceği 6-10 arası poomse
3-komite üyelerinin seçeceği 1-10 arası poomseler
Fiziksel sınav 2(Baraj sınavını geçen sporcular)
1-Sebon kyoroogi(3 basamak sprring):1.5 dakika bitirme tekniği yumruk vuruşu olmalıdır
2-Doobon kyoroogi(2 basamak sparring):1.5 dakika bitiş tekniği ayak vuruşu ile
3-Hanbon kyoroogi(1 step adım): 1.5 dakika bitirme tekniği serbesttir.
4-Hasinsool (Kişisel savunma):Eş saldırılarına,yumruğa,tutmaya,sarılmaya karşı serbest savunma hareketleri yapılır.
5-Cheokki daeryon(Ayak tekniği ile döğüş): Eş ile 1.5 dakika sparring
Fiziksel sınav3
1-Kyekpa(Kırış sınavı):Sporcunun seçeceği 2 değişik teknik ile kırış
Teorik sınav:Sınav komitesinin 11 (Taebeok) poomseye kadar seçeceği bir poomsenin şekli çizilerek yazılır.En fazla 30 dakika süre verilir.

5. Dan / terfi sınavı

Fiziksel test 1
1-Poomse pyongwon ve sipjin(12. ve 13. poomse)
2-Sporcunun seçeceği poomse(9-11 arası)
3-Komite üyeleriin seçeceği 6-11 arası poomseler
Fiziksel test 2
1-20 daika kendi kabiliyetini ortaya koyar.Bu arada kırış tekniklerinide uygular.Tabi bazı bölümlerde eş kullanmak gerekir.
Teorik sınav:Taekwondonun gelişimiyle ilgili veya taekwondo ile ilgili bir konunun en az 10 sayfada daktilo ile yazım ölçülerine uygun(testler içeren) bir tez yazılmalıdır.Komite üyelerinin her biri bir not verecek  ve tüm notların ortalaması nihai sonuç olacaktır.

6. Dan / terfi sınavı

Fiziksel sınav 1
1-Poomse jitae ve cheonkwon (14. ve15. poomse)
2-Sporcunun seçeceği 9-13 arası poomse
3-Komite üyelerinin seçeceği 6-13 arası poomseler
Fiziksel sınav 2
1-Kyekpa:(Kırış sınavı):Sporcunun seçeceği özel bir teknikle veya güç kırışı yapılır.
Teorik sınav:
Teknik komitenin belirlediği , Dan/Poom terfilerini belirleyen (Sorumlu olan)bir konuda gelişim ile ilgii bir tez yazılır.Bu en az 10 sayfa,daktilo ile yazılmış(Yazım kurallarına uygun)daha önceden 2 ay içinde federasyona verilmiş olmalıdır.Dünya   Taekwondo federasyonu resmi dillerinden lan ingilizce veya almanca tercümeside yapılacaktır. Federasyon teknik k9mitesi ve yönetim kurulı birlikte puanlamasını yapacaktır.

7. Dan / terfi sınavı

Fiziksel sınav 1
1-Poomse hansoo ve ilyo(16. ve 17. poomseler)
2-Sporcunun seçeceği 6-15 arası poomse
3-Teknik komitenin seçeceği 6-15 arası poomseler.Her üye yanlız bir poomse seçebilir.
Fiziksel sınav2
Kyekpa(Kırış sınavı): Sporcunun seçeceği özel bir teknik veya güç kırışı
Teorik sınav:
Sporcunun federasyon yönetiminin ve dan/poom terfilerinden sorumlu teknik komitenin belirleyeceği bir konuda önceden bir araştırma yapılacaktır.Bu araştırma en az 100 iş günü sürmelidir.
Araştırmanın başlangıcı terfi sınavından 1 yıl önce olmalıdır.Bu dönemde federasyon yönetimi  araştırmaya parasal desterk verebilir.Araştırmanın sonuçları sınavdan en az 2 ay önce  federasyona ingilizce ve almanca olarakta yazılıp verilir.Puanlamayı federasyon ve teknik komite birlikte belirler.

8 den 10 kadar Dan / terfi sınavı

Bunların puanlamaları ancak dünya taekwondo federasyonu (WTF) doğrudan işbirliği yapılarak belirlenir.
MADDE 19
YURT DIŞINDAN ALINAN DAN DİPLOMALARI
Türkiye taekwondo federasyonu tarafından yurt dışından yabancı milli federasyonlar tarafından verilmiş siyah kuşak ve daha yüksek dan derece sertifikaları ile ilgili olarak bu hakkı elde etmiş olan şahısların federasyona başvurusu sınavla veya sınavsız olarak kabul ve tastik edilerek aynı dereceye denklikleri yapılır.
MADDE 20
Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda karar vermeye Taekwondo Federasyonu Başkanlığı yetkilidir.
MADDE 21
Bu yönetmeliği gençlik ve spor genel müdürlüğü yürütür.
MADDE 22
Bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Sayfa 1 e dönüş için tıklayın