Sporcu Beslenmesi

GİRİŞ:
Performanslarını iyileştirmeye çalışan sporcular için uygun bir beslenme üzerinde durulması gereken bir konudur.Uygun gir diyet her nekadar gücü,kuvveti veya dayanıklılığı doğrudan doğruya arttırmasada insan vucudunun düzgün çalışmasını sağlayacak iyi bir eğitim programı için gerekli ham maddeyi sağlar.Bu bölümde beslenme pratiğinin bilimsel dayanakları incelenecektir.Bunun için sporcuların besin ihtiyaçları ile ilgili pratik bilgiler kullanılacaktır.
Sporda Diyetin Rolü
Sporcuların besin ihtiyaçlarını etkileyen bir çok faktör vardır.Bunların içinde sporcunun fiziksel kondisyonu,beslenme durumu,yaşı ve genetik durumu vardır.Buna ek olarak maddelerin,besinin kimyasal yapısı içinde veya çevrede bulunması ve oranıda rol oynar
Diyetler ayrı ayrı ele alınmalıdır.Sporcuların çok farklı geçmişleri olabilir.Yaş,cindsiyet fiziksel kondisyon ve metabolik durum her sporcu için farklı değerlendirilmelidir.Örneğin gelişme çağındaki sporcular için vucudun gelişmesini desdekliyecek diyetler uygulanmalıdır.
Besin ihtiyaçlarına ve fiziksel performansa etki eden pek çok faktör bıulndıuğundan,uygulanan bir diyetin perpormans üzerindeki etkisini ölçmek zordur.Başarıyı garantileyen,sihirli bir formül içeren bilgiler bulunmadığından beslenmeyle ilgili çeşitli pratik bilgile gelişmiştir.
Diyetler güçlü vucud yapmaz.Hızı arttırmaz.Güç kuvvet ve dayanıklılık ancak eğitimle sağlanabilir.Diyet vucudu performansını arttıracak iyi bir eğitim programı için gerekli hammaddeleri içerir.

Devam için tıkla