Taekwondoda Hiperaktif çocukların gözetimi
Bu konudaki diğer bilgi kaynağı için tıklayın

Son 10 yıldır Attention Deficit Disorder (ADD) Photo1.jpg (13272 bytes)hiperaktivif çocukların teşhis ve tedavisinde çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır.Add teşhisi konmuş çocukların bakımı ile meşgul olmak  zorluğu olan ve başından sonuna kadar aynı dikkat ve özeni gerektiren bir çalışma ister.Sık sık organizasyon dışına çıkarlar, kuralları terk eder ve idareciyi (salon antrenörü,) dinlemezler. Verilen görevi sık unutma eğiliminde olurlar,sonunu getirmeden yarım bırakırlar. Bu çocuklar düzensizlikleri ,aşırı aktiflikleri ve düşüncesiz davranışları ile hemen kendilerini belli ederler.
Daha çalışma düzenine geçtiği anda bile yerinde duramazlar kıpır kıpırdırlar.Diğer çocukları oyalarlar, çok sık konuşur her söze katılmak isterler.Yüksek aktif (motor güç) enerjileri vardır bu aktiflikleri hareketlerini geri çekme ve zarardan dönme reflekslerinin önüne geçer.Bu nedenle akranlarıyla arkadaşlık ilişkilerine girmeleri ve dost olmaları güçleşir.Farkında olmadan yaşıtlarına zarar verir ve dostluklarını kaybeder.

Photo4.jpg (12524 bytes)ADD veya ADHD teşhisi konmuş çocukların taekwondo gibi do spor salonlarına gitmeleri ve Amerika'da psikiyatrisler tarafından tavsiye edilen eğitim programlaması arasına girmiştir.Çünkü Dojang lar (taekwondo salonları) bu çocukların dikkat sürelerini arttırmada,Dikkat dağılmasını önlemede,ani davranışlarını kontrol etmede, kendine olan saygısının inşa edilmesinde, akranları ile pozitif ilişkiler kurulmasında çok fayda sağlayan yerler olarak dikkat çekmişlerdir.

Bir taekwondo eğitmeni olarak bu çocukların daha taekwondo çalışmasının ilk 3 ayı içinde dikkat sürelerinin uzadığını, davranışlarını kontrol etmeye başladıklarını bizzat keşfetmiş ve bu ailelerin çocuklarından çok olumlu sinyaller almış bulunmaktayım.Bu çocukların taekwondodan kaptıkları temel özellikleri günlük hayata taşımaları kişilik gelişmelerinde, gerek aile ve gerekse okul davranışlarında değişimlere neden olmuştur.Aileler , sert bir spor dalıymış görüntüsü veren taekwondonun çocuklarını nasıl oluyor da uyumlu, sakin, kendine güvenen ve kurallara saygılı bir hale getirebildiğinin hayretine düşmüşler bunu bizzat itiraf etmişlerdir.

Tabiî ki salon eğitmenleri bu ADD teşhisi konmuş çocuklar hakkında ön bilgiye ve bu çocukların eğitimi hakkında yeterli donanıma sahip olmaları gerekir.Ailelerin sıradan bir taekwondo salonuna bu tür çotuklarını bir ön çalışma Yapmadan psikiyatris denetimi dışında yollayarak verim almaları zordur.Amerika birleşik devletlerinde bu çocuklar için taekwondo salonlarında özel seanslar düzenlenmekte psikiyatris denetiminde çalışmalar tertip edilmektedir.
Bu tür Çocuklar için çalışma tedbirleri:
-Salon eğitmeni çocuğun çalışması esnasında her türlü ferdi ihtiyacına ve tepkisine akıllıca yaklaşacak ve yönlendirebilecek ön bilgiye sahip olmalı ,çocuğun tepkisel davranışlarının ne olacağını önceden keşfederek
Photo5.jpg (17432 bytes)hazırlıklı bulunmalıdır.Bu tür çocuklardan gerek evde ,gerekse okulda fiziksel davranış olarak sürekli sabitlik ve sakinlik istenir.Bazen bu nedenle cezalandırıldıkları bile gerçektir.Halbuki dojangta ( salonda) tam tersi olacaktır.Sporcudan hareket ve enerji ve aktivite istenir.Çocukta ayrı ortamlarda farklı davranış biçimleri istenmesi ilk günlerde değişik duygular oluşturur.Okulda dikkat çekmesi için yaramazlaşan ve hareketlenen çocuk,spor salonuna geldiğinde tam tersi bir tavır ve tutuma girer.Çünkü bağırmak ,çağırmak ve hareket etmek salonda olağan görüntüler olduğundan ve herkes yaptığından ilginin bu şekilde kendinde toplanmadığını görür.Taekwondoyu bilmemesi ve teknikleri olmaması davranış biçimlerindeki özgürlüğü kısıtlar. Bir anda süt dökmüş kedi gibi olabilir.Bu çocukların ilk 1 haftaları bu şekilde sporcuların toplu çalışmalarına katılmama ve kendi kendi ile ilgilenme şeklinde bir geçiş süreci yaşar.Şunu itiraf etmek gerekir ki bu çocuklarda öğrenme ve uygulama yeteneği mükemmeldir.Fiziksel becerileri diğer çocuklara göre çok çabuk kaparlar ve uygulamaya başlarlar .2. hafta içinde bu çocukların hemen adapte oldukları ve salonun gedikli sporcusu gibi davranmaya başladıklarını gözlemlersiniz.Bu aşamadan sonradanda siz bu çocukların sakarlıklarının ve davranış bozukluklarının farkına varmaya başlarsınız.
-Bu çocukların çalışmalarında salonda 30-40 değil en fazla 10-12 civarında bir öğrenci gurubu olmalıdır.Bu çocuklarla birlikte profesyonel siyah kuşak üst seviye sporcular çalışmalıdır.Yani bu 10-12 Kişilik gurubun içine hiper aktif çocuklardan 2-3 tanesi özel olarak verilmelidir.Çocuk her zaman kendisiyle ilgilenildiği ve değer verildiğinin farkında olmalıdır.Bu tür çocuklar akranları ile uyumsuzluk içeren ilk anlarda iyi arkadaşlık ilişkileri kuramayan çocuklardır.Bunun temelinde onlara karşı üstün çıkma onlardan daha iyi olma arzu ve isteği de yatabilir.Bunun dışa vurumu onları kırmaya ve incitmeye yönelebilir.Ancak kendinden yaşça büyük ve taekwondo bilgisi mükemmel bir partner karşısında kendini kontrol etmesi ve daha dikkatli olması gerektiğinin bilincindedir.
Photo2.jpg (14360 bytes)-Salon dizaynında yeni sporcular arka sırada olurlar ve antrenmanda kendileriyle salona uyum dönemleri açısından pek ilgilenilmez.Ancak bu tür çocuklar salona yeni gelseler bile ilk günlerinde sağında solunda ön ve arkasında ruh , fizik ve teknik açıdan mükemmel bir üst seviye sporcu görmelidir.Kendini salon bütünlüğünün değerli bir parçası gibi hissetmelidir.Saygı gördüğünün farkına varmalıdır.Ailesinden ve okulda öğretmeninden belki de yaramazlığı ve sakarlılığı nedeniyle azar işiten ve illallah dedirten bir çocuğun ,spor salonunda 18-20 yaş üst kemer derecesine sahip bir sporcu tarafından (kurallar gereği) baş eğilmek sureti ile selamlandığını düşünün.Hayatında ilk defa üstelikte taekwondonun her konusunda  kendinden daha üstün olan birisi ,kendisine saygı gösteriyor ve değer veriyor.Bu değer verme ve saygı gösterisi,bir alışkanlık halinde kendisinin de yaşıtlarına aynı şekilde davranması gerektiği bilincini geliştirmektedir.
-Asistan gerekirse bu çocukla birebir çalışma içine girmelidir.Çalışma periyotları asla uzun olamamalı sık dinlenme araları verilmeli.Bu tür çocuklar asla uzun süreli çalışmayı kabullenemez ve kuralların dışına çıkarlar.Çalışma disiplinli bir eğitimden ziyade bir eğlenceye dönüşmelidir.Çocuklar hiçbir zaman katı kurallar altında ,sözlü uyarılar ile disipline edilmemelidir.Toplu yapılan hareketlerin dışına çıktıklarında serbest bırakın ,gurup çalışmasına kendisinin katılmasını sağlayın.Salonda geçerli olan ortama kendilerinin uyması, kuralları kabulünü kolaylaştıracaktır..Çocuk neyi yapması gerektiğini, kendisinden ne beklendiğini ve nasıl davranırsa takdir göreceğini yine kendisi keşfetmelidir.Salonda nasıl davranılacağını,seremoni ve selamlamaların
Photo3.jpg (14284 bytes)nasıl olacağını görerek ve taklit ederek geliştirmelidir.Asla kurallar koymayın.Zaten var olan kurallara kendiniz uyarak ve uyan sporcuları takdir ederek ona hissettirin.Ona bir üst seviye kuşağa nasıl davranıyorsanız öyle davranın.Bu tür çocukların eğitiminde ,antrenmanlar oyun ve eğlence ağırlıklı olmalı, çocuklar oyunların sık tekrarını isteyecek kadar eğlenmeli ve zevk almalıdır.
-Bu tür çocuklar ailelerce teşhis edilmemişse davranış biçimleri gereği gerek anne ve babalarınca gerekse okul yöneticilerinde çok azarlanan ve belki de cezalandırılan çocuklardır.Bu nedenle kendilerine özel ilgi gösterilmeli, bir üst seviye sporcunun kendisine olan özel ilgi ve ihtimamını gerek ailede ve gerekse okulda bulamamalıdır.Bir sonraki seansa gelirken sizden yine ilgi sevgi ve teknikleri mükemmel yaparsa taktir göreceğini bilmelidir.
-Bu tür çocuklarda sert disiplin ve katı kurallara uyum istemek tam tersi bir etki bırakabilir.Çocuk her kuralı ve davranış tarzını salondaki diğer sporculardan görmek ve taklit etmek sureti ile yapmalıdır.Ona kuralları hatırlatıp uymasını istemeyiniz.Serbest ve rahat olmalılar.Salon çocuğun kendi isteğiyle geldiği ,isterse de yine kendi isteği ile terk edeceği bir mekan olmalıdır.Ama bulduğu  eğlence ve dostluk ortamı ve kendilerinden yaşça büyük olanların kendine gösterdiği saygı ve hürmet onu salona devam konusunda ısrarcı yapmalıdır.
-Bu tür çocuklar karşısında çalıştırıcı tutarlı olmalı ve teknikler konusunda kalitesini ve mükemmelliğini çocuklara hissettirmelidir.Çocuk bu mükemmelliğe disiplinli, özenli ve sabırlı bir çalışma ile ulaşacağını bilmelidir.

-Bu tür çocukların eğitiminde eğitmenin sadece sabırlı olması ve çocuğa saygı duyması yeterlidir.Taekwondonun çalışılması , ruh ve fiziki gelişimine olan katkıları gerisini halledecektir.Bu konuda Taekwondo ve çocuk psikolojisi üzerine incelemeler adlı yazıda geniş izahatlar mevcuttur.
Taekwondo ve çocuk psikolojisi