Geriye Doğru Düşme Çalışması
Geriye düşüş tekniği ,geriye düşüşlerde kullanılır. Burada vücudun geriye hareketlenmesi değil, ayağın takılıp düşmesi veya bir kuvvetin etkisi ile vücudun geriye yatması söz konusudur. Eğer çok kuvvetli bir yatay kuvvet gelirse vücut zorla geriye doğru itilmiş olur.
Müsabaka durumunda, göğüs hizasına gelen yüksek itici tekmelerde veya döner tekmelerde, blok yapılsın veya yapılmasın geriye düşmeler yaşanır.Aynı şekilde atak yapan sporcuda yaptığı ataktan sonra geriye düşebilir. Ayakları yerden kesilerek atak yapan  her sporcunun   ters kuvvetin etkisi ile geriye düşmesi muhtemeldir.Bu durumlarda geriye yatma tekniğine başvurulur.
Bu geriye düşüş çalışmasının belli pratikleri vardır. Bu pratiğe önce oturma pozisyonunda, sonra çömelme pozisyonunda ve daha sonrada ayaktan yere düşmeler şeklinde kolaydan zora doğru bir antrenman metodu izlenir.

OTURARAK ANTRENMAN ÇALIŞMASI
1-Geriye doğru düzgün düşme tekniklerine oturarak çalışma ile başlanır. Önce yere oturunuz dizler kıvrılmış ayak tabanları döşemeye basacak şekilde ve ayaklar yan yana olacak şekilde oturunuz.( Yere oturunuz, ayaklarınızı önce bir hizada oturunuz sonra dizlerinizi karına doğru çekerek ayak tabanlarınızı yere değdiriniz).Kollarınız gard pozisyonu alsın.
2-Yumruklarınız sıkılı olacak şekilde kollarınızı göğsünüz önünde gard pozisyonunda çapraz pozisyona getiriniz.Çenenizi kıvırarak göğsünüze yaklaştırınız.
3-Yarım daire biçiminde geriye doğru kıvrılınız ve vücudunuzu geriye doğru yatırınız.
4-Sırtımızın üstü döşemeye değdiği anda, kollarımız vücudumuzla 45 derece açılı olacak şekilde avuç içimiz ile döşemeyi tokatlayın ve bağırın. Sola kıvrılarak yatarken sol omzumuzun gerisi döşemeye değince sağ al avuç içi ile döşemeyi tokatlayın. Omuz teması ile avuç içi vuruşu aynı anda olmalıdır.Yine sağa kıvrılırken sağ omuz gerimiz döşemeye değince sol elimiz avuç içi döşemeyi tokatlar.Kollarımız vücut ile 45 derecelik bir açı yapacak şekilde açılmalıdır.Avuç içleri döşemeye muhakkak şekilde vurmalıdır.Geriye düşüşte yere direkt ellerle temas edilmemelidir. Çünkü kırılma ve incinmeler olabilir.
Eller vücut içine saklanmayacağı gibi asla çok fazla yanlara da açılmamalıdır. Çok fazla yanlara açılsa omuz burkulmaları olur.
5-Çok çabuk olarak elleri tekrar göğsün önüne gard pozisyonuna getiriniz.Ve yeni bir atağa hazır hale getiriniz.
6-Oturma pozisyonuna geçiniz
7-Düzgün ve güçlü şekilde yapıncaya kadar tekrarlar  yapınız.
Buradaki amaç yere sırtüstü değil kıvrılarak düşmenin ve yükü sırta ve kollara aynı anda vermenin çalışmasını yapmaktır.

ÇÖMELEREK ANTRENMAN ÇALIŞMASI
1-Şimdi aynı çalışmayı oturarak değil çömelerek pozisyon aldıktan sonra yapmalıyız. İlk pozisyona göre biraz zorlaşacaktır.Çömeliniz( ayak parmakları üzerinde) ve ellerle gard pozisyonu alınız.Sonra:
2-Elleri yumruklar sıkılı şekilde göğüs önüne çapraz pozisyona getirdikten sonra bağırarak geriye doğru sağa veya sola kıvrılarak düşeceğiz.
3-Oturarak antrenman pozisyonundaki adımların aynısını yapınız.Ancak ayaklarınızın başın üstünden geriye gitmesine izin vermeyiniz.( yani geriye takla atmayınız.)
4-Tekrar çömelme pozisyonu alınız.
5-
Düzgün ve güçlü şekilde yapıncaya kadar tekrarlar  yapınız.

AYAKTA İKEN ANİDEN ÇÖMELEREK ANTRENMAN ÇALIŞMASI
1-Şimdi ayakta gard pozisyonu alınız
2-Aniden çömeliniz ve geriye düşerek bağırınız.
3-Oturur pozisyondaki adımların aynısını gerçekleştiriniz.
4-Geriye yuvarlanırken dizlerinizi göğüs hizasına doğru çekiniz.Bu şekilde sizi yuvarlanmaya itecek momentumu ortadan kaldırınız ve ayaklarınızı başın gerisinde gitmesini engelleyiniz.
5-Tekrar ayağa kalkınız
6-
Düzgün ve güçlü şekilde yapıncaya kadar tekrarlar  yapınız.

AYAKTA İKEN GERİYE DÜŞME ANTRENMAN ÇALIŞMASI
1-Yukarıdaki çalışmaları sıra ile yaparsanız artık geriye düşme konusunda bir beceri kazanmışsınız demektir. Bu nedenle şimdi, dire ayakta durunuz ve gard pozisyonu alınız.
2-Aniden geriye düşünüz,yani çömelme pozisyonu almadan direkt bağırarak geriye düşeceksiniz.
3-Oturur pozisyondaki adımların aynısını gerçekleştiriniz.
4-Bu tip düşmede dikkat etmelisiniz. Zamanlamanız mükemmel olmalıdır. Çünkü akciğerlerinizde sarsıntı olur akciğerlerden dışarı kuvvetli hava çıkışı meydana gelir.
5-Tekrar ayağa kalkınız
6-
Düzgün ve güçlü şekilde yapıncaya kadar tekrarlar  yapınız.